Tip na výlet: Hrady

Renáta Korbelová 4

BA

Senec – Malinovo

Eberhard hrad

Bývalý vodný hrad stál na mieste dnešného kaštieľa. V 17.storočí patril aj Illesházyovcom a v rokoch 1677-1680 sa vtedajší majiteľ arcibiskup Szelepcsényi podujal na základnú prestavbu objektu a zriadil tu aj kaplnku. V 19. storočí poschodovú štvorkrídlovú budovu prestavali Apponyovci a kaštieľ dostal dnešný vzhľad. V súčasnosti sa v ňom nachádza Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku.

Prístup: Kaštieľ je obkolesený rozsiahlym anglickým parkom s cudzokrajnými drevinami, ktorý je prístupný verejnosti. Nachádza v blízkosti hlavnej cesty ukrytý v parku. Autom až k bráne parku, kde je možné aj parkovať.

BA

Malacky – Borinka

Hrad Pajštún

13.stor. funkciu ochrany severozápadných hraníc uhorského štátu Od 14.stor. patril grófom zo Svätého Jura a Pezinka nepretržite až do r.1526.a v roku 1810 ho napoleonskí vojaci vyhodili do vzduchu. Z hradu sa zachovala iba zadná časť múrov a maskaróny nad vstupnou bránou.

Prístup: Z obce Borinka, od kostola vedie červená turistická značka Z Pajštúna sa možno žltou turistickou značkou dostať k zrúcaninám Dračieho hrádku (1:45) alebo opačným smerom ku kaštieľu v Stupave (1:20).

BA

Malacky – Plavecké podhradie

Plavecký hrad

Hrad bol postavený ako kráľovská pevnosť. Do 16. storočia ho vlastnili grófi zo Svätého Jura a Pezinka, kedy bol aj prestavaný. Spustol v 18. storočí. Do dnes sa nám zachovali len zadné múry hradu

Prístup: Z obce Plavecké Podhradie po modrej turistickej značke

BA

Svätý Jur

Hrad Biely Kameň

Gotický hrad postavili v r. 1270-1295 svätojurskí grófi a preberal sídelnú a strážnu funkciu až do vymretia ich rodu v roku 1543. Posledným majiteľom bol Štefan Pálffi v r 1626.

Prístup: Okolo hradu prechádza žlto onačený turistický chodník, spájajúci Svätý Jur so Stupavou a takisto modrý chodník ktorý pokračuje na Hradisko.Zo Svätého Jura – cez námestie do miestnej časti Neštich; tu značka odbočuje vľavo do lesa a po chvíli sa ocitne pri hrade.

NR

Jelenec

Hrad Gýmeš

Gotický hrad postavený v 13. storočí. Do 16. storočia sa hrad budoval dosatavovali sa ďalšie časti. Gýmeš bol jedným z mála hradov, kde prebiehali stavebné práce ešte v 18. storočí. Z gotického paláca sa stala premena na rodovú kryptu Forgáchovcov s kaplnkou. Až v polovici 19. storočia panstvo hrad definitívne opustilo a začal sa rozpadávať. Zachovali sa obvodové múry a na viacerých miestach kamenné obruby

Prístup: Od rekreačného strediska Jelenec-Remitáž (SAD Jelenec) po červenej značke cez chránenú štud. plochu Jelenská gaštanica k hradu – 1 h; Ďalší prístup je z obce Kostoľany pod Tribečom (SAD) po červenej – 1 h.

NR

Zlaté Moravce – Hostie

Hrušovský hrad

Prvýkrát sa spomína v roku 1316 v súvislosti s vojnovým konfliktom, keď sa ho zmocnil Matúš Čák. Na hrade sa vystriedalo veľa hradných pánov. Hrad spustošili cisárske vojská generála Heistera. Z hradu sa zachovalo obytné jadro s prvým predhradím a veže.

Prístup: Cestou do Skýcova od Topoľčianok je po pravej strane odbočka k horárni (so zást. SAD) – v odbočke zaparkujte. Po červenej od zástavky k horárni cez les a potom po ceste popri lúkach k hradu. Ďaľší prístup je z obce Skýcov po zelenej pohodlne, (1,5 hod). Alebo z Topoľčianok po zelenej 2 a 3/4 hodiny, cestou nádherné výhľady.

NR

Topoľčany – Podhradie

Topoľčiansky hrad

Postavili ho v polovici 13. storočia Roku 1431 ho obsadili Husiti a v 16. storočí bol hrad zväčšený kôli Turkom. Keď v 18. storočí upadol jeho vojenský význam, začal hrad pomaly pustnúť.

Prístup: Autom až pod hrad k penziónu, odtiaľ je to 5 min. výstup na hradné nádvorie po ceste.Z Podhradia po modrej a zelenej z nich po 15 min. odbočíme na hrad.

Podujatia: pozvánka na otvorenie letnej turistickej sezóny v priestoroch nádvoria hradu dňa 30.6.2007 s programom. Bližšie info na: www.hrady.sk

NR

Topoľčany – Oponice

Oponický hrad

V 13. storočí ho založil Čák. Patril Matúšovi Čákovi, r. 1329 Mikulášovi Gutkeledovi, korune, 1389 Deziderovi Kaplaymu a od 1392 Mikulášovi Ewrsovi. Bol dobytý Husitskými vojskami, nesků Turcami. Dnes je rozoznateľná je veľká veža opevnenia, časř hradných palácov a hospodárskych budov.

Prístup: Autom ku kaštieľu – tu sa pripojíte na značený chodník. Od zastávky SAD a turistického smerovníka sa vydáme po zelenej, po ceste. Cesta prejde na lesnú neudržiavanú, až na lesný chodník, ktorým miernym stúpaním vyjdeme na návršie, kde vpravo vidíme hrad – 1 h.

Kto by chcel prispieť na záchranu hradu kliknite na: www.hradoponice.sk

TT

Hlohovec

Hlohovský hrad

Zaniknutý hrad, ktorý bol postavený v 10. storočí, na mieste slovanského hradiska. V 17. storočí zanikol. V 18. storočí bol na jeho mieste postavený kaštieľ.

Prístup: Kaštieľ je obklopený pekným parkom, kde sa dá poprechádzať Ku kaštieľu sa dá prísť autom po prístupovej ceste priamo v Hlohovci.

TT

Senec – Cerová

Korlátka hrad

Prvý raz sa spomína v roku 1289 ako majetok Ugrina Na hrade sa vystriedalo nikoľko majiteľov od Oswalda z Bučian po Motešického. K hradu patrili Trstín, Prievaly, Jablonica, Hlboké, Osuské, Lieskové a Kropo.

Prístup: Autom sa dostanete ku chate nad Prievalmi a odtiaľ 5min. na hrad, ale zaručene čarovnejšie je to z Rozbehov (Cerová), od požiarnej zbrojnice po žltej – 15min k chate pri vstupe do lesa, odtiaľ odbočuje chodník s tvarovou značkou k zrúcanine hradu -2 min.

TT

Buková

Hrad Ostrý Kameň

Hrad slúžil jako obrana Uhorska. Zmienky o ňom sú od 13. storočia. Načas patril Kegelevičovcom, Thurzovcom, Forgáčovcom a od 15. storočia aj grófom zo Sv. Jura a Pezinka.Koncom 18. storočia získali hrad Pálffyovci no tí ho však neobývali a tak spustol.

Prístup: Z Plaveckého Mikuláša po modrej na chatu Brezinky (v súč.opustená) odbočka na hrad po červenej

TT

Senica – Podbranč

Branč

Zrúcaniny pomerne veľkého hradu, ktorý vznikol zrejme v druhej polovici 13. storočia

Prístup: Autom: Z cesty medzi (Senicou,) Sobotišťom a Myjavou v miestnej časti Majeríčky obce Podbranč odbočiť smerom na Podzámok. Pešo – po turistickej značke modrej z Podbranča – 25 minút

Podujatia: 8.7.2007.od 14:00 ho Piknik na hrade Branč – vystúpenie šermiarskych a skautskych skupín, sokoliari, šašo, čierna pani, historická módna prehliadka viac na: www.podbranc.sk

TN

Nové Mesto nad Váhom – Čachtice

Čachtický hrad

Vznikol v prvej polovici 13. storočia jako jeden z prvých hradov, ktoré zabezpečovali hranicu Uhorska. V roku 1708 ho dobyli vojská Františka Rákócziho II., odvtedy začal pustnúť, aj keď začas slúžil ako väzenie.

Prístup: Autom až pod hrad po poľnej ceste. Z obce od zast. SAD pri kostole sa dostaneme žltou na hrad 45 min alebo z obce Višňové, buď od železničnej stanice Višňové cez cestu, potom strmým skalnatým svahom hradného vrchu – 45min

TN

Nové Mesto nad Váhom – Hrádok

Tematín

Aj tento hrad, ktorý vznikol okolo polovice 13. storočia, slúžil jako ochrana Uhorska. Posledná zmienka bola z Rákocziho povstania v roku 1710 hrad veľmi poškodili. Už ho neobnovili a postupne sa začal rozpadávať.

Prístup: Autom na Bezovec a odtiaľ na hrad.Z rekreačnej oblasti pod Bezovcom po modrej, ktorá vedie prevažne lesom po hrebeni – 1 a 1/2 h k zrúcanine hradu

BB

Zvolen

Pustý hrad

Pôvodne dva hrady vznikli v nadväznosti: starší horný z 12.-13. stor. a mladší dolný zo 14. stor. na území pravekého hradisku z mladšej doby bronzovej. Bol okrem iného sídlom uhorských kráľov pri ich poľovačkách v tzv. Zvolenskom lese.Postupom času dostal mimo dostupných teritórií a prestal tak plniť svoju pôvodnú funkciu správneho, vojenského a hospodárskeho centra.

Prístup: Za Zimným štadiónom po modrej, serpentínami stúpanie na vyhliadkové plošiny, z ktorých sa ponúka panoráma Zvolenskej kotliny, ďalej cez dolnú časť hradného areálu až do priestoru súčasného archeologického výskumu a prezentovanej časti Pustého hradu.Súčasťou výstupu je aj náučný chodník

Podujatia: www.zvolen.sk/pustyhrad

BB

Krupina – Bzovík

Bzovík

Kláštor vznikol v 12.storočí, v 15.storočí bol prestavaný a v 16.storočí opevnený. Značne poškodený za druhej svetovej vojny.

Prístup: Z centra obce Bzovík odbočiť na juh (smer obec Uňatín). Za obcou po ľavej strane je odbočka k Bzovíku

ZA

Lietava

Lietavský hrad

Hrad postavili po r. 1241 S hradom sa spájajú mená ako Matúš Čák, kráľ Žigmund (14. storočie), Pavol Kinižini (1475 -1494), Mikuláš Kostka, František Thurzo. Od polovice 17. storočia začal pomaly pustnúť a v nasledujúcom storočí bol už celkom opustený.

Prístup: Zo zastávky Lietava, majer (395 m.n.m.) po modrej turistickej značke (2749) stúpame širokou stráňou na vrch Cibuľník. Z rázcestia významovou odbočkou na hrad – 45 min. Na hrad možno vystúpiť aj po zelenej turistickej značke z obce Lietavská Svinná za 30 minút

Podujatia: Vaše deti môžu po absolvovaní výstupu na Lietavský hrad získať od Turistického inf. Centra turistický diplom, stačí len priniesť z hradu malý kamienok a dostanete na pamiatku diplom, v blízkosti je aj Ekoskanzen bližšie info na: www.rajeckapohoda.sk

ZA

Martin – Blatnica

Hrad Blatnica

„Blatnický hrad sa nachádza na strmom kopci za obcou Blatnica. Vznikol v druhej polovici 13. storočia Révayovci ho v 16. a na začiatku 17. storočia dobudovali. Potom sa na hrade peestriedalo niekoľko majiteľov až do roku 1790, kedy však už nebol obývaný a odvtedy pomaly pustol.

Prístup: Autom do Gaderskej doliny Pešia turistika Gaderskou dolinou po žltej necelé 2 km k prvej horárni, od horárne hore na hrad neznač. chodníkom asi 1/4 hodiny. Cykloturistika – trasa Gaderskou a Blatnickou dolinou, okruh popod Blatnický hrad, prípadne ďalej starou vozovou cestou v podhorí do obce Necpal

ZA

Bytča – Súľov

Súľovský hrad

Hoci tradícia kladie jeho pôvod do 12. či 13. storočia,V stredoveku patril rodine Súľovskýc Bol to malý hrad, ktorý mal pozorovaciu funkciu

Prístup: Zo začiatku obce Súľov vedie na hrad červená turistická značka. Okolím hradu vedie aj náučný chodník Súľovské skaly. Ide o okružný, 7,5 km dlhý chodník so 17. zastávkami s ochranársko-vlastivedným zameraním.

PO

Humenné – Brekov

Brekovský hrad

Najstarší písomný doklad o hrade Brekov z roku 1307 Hrad Brekov bol poškodený pri viacerých politicky a vojensky nepokojných rokoch 17. storočia.

Prístup: Prístup na hrad je po hlavnej ceste zo Strážského hneď prvá odbočka v obci Brekov vľavo popri kríži. Je tam možnosť nechať auto a pokračovať po upravovanom chodníku priamo až na hrad.

BA

Bratislava

Bratislavský hrad

 

máj-september
utorok – nedeľa 9.00 – 17.00
posledný vstup 16:15
Tel. +421 2 59 34 16 26

Hrad sa týči nad riekou Dunaj, ktorý výrazne dotvára panorámu hlavného mesta Slovenska. Architektúru hradu najviac poznačili dostavby a prestavby v období gotiky, renesancie a počas panovania Márie Terézie. Od polovice 16. storočia bol hrad sídlom panovníka a Bratislava korunovačným mestom.

Podujatia: V súčasnosti sú na hrade expozície Slovenského národného múzea (Historického múzea a Hudobného múzea), kde sa konajú podujatia.

www.muzeum.sk

máj-september
utorok – nedeľa 9.00 – 17.00
posledný vstup 16:15
Tel. +421 2 59 34 16 26

BA

Bratislava – Devín

Hrad Devín

apríl, október, november
utorok – nedeľa 10.00 – 17.00, posledný vstup 16:30
máj – september:
utorok – piatok 10.00 – 17.00 hod.
posledný vstup 16.30
sobota – nedeľa 10.00 – 19.00
posledný vstup 18.30
kontakt: 02/ 65 73 01 05

vstupné dospelý: 130 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: 70 Sk

Významná slovanská pevnosť a sídlo slovenských kniežat, prvý krát sa spomína v roku 864. Pred 13.storočím bol na skalnom brale vybudovaný kamenný hrad. V prvej polovici 15. a v 16. storočí ho prestavali na goticko-renesančnú pevnosť. Od roku 1984 je areál sprístupnený verejnosti.

apríl, október, november
utorok – nedeľa 10.00 – 17.00, posledný vstup 16:30
máj – september:
utorok – piatok 10.00 – 17.00 hod.
posledný vstup 16.30
sobota – nedeľa 10.00 – 19.00
posledný vstup 18.30
kontakt: 02/ 65 73 01 05

vstupné dospelý: 130 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: 70 Sk

BA

Pezinok – Častá

Červený kameň

november – február: Ut-Ne 9.30 – 15.30
marec, apríl: Ut-Pi 9.00 – 16.00, So,Ne 9.00 – 17.00
máj – august: Po-Pi 9.00 – 17.00, So,Ne 9.00 – 18.00
september: Po-Pi 9.00 – 16.00, So,Ne 9.00 – 17.00
október: Ut-Pi 9.00 – 16.00, So,Ne 9.00 – 17.00
kontakt: 033 / 690 58 03

Hrad bol postavený v 13. storočí.Pôvodný hrad zanikol v prvej polovici 16. storočia Fuggerovci, vybudovali v rokoch 1535 – 1537 po jeho obvode novú pevnosť s ústredným štvorcovým dvorom a štyrmi nárožnými baštami.

Podujatia:

www.muzeum.sk

november – február: Ut-Ne 9.30 – 15.30
marec, apríl: Ut-Pi 9.00 – 16.00, So,Ne 9.00 – 17.00
máj – august: Po-Pi 9.00 – 17.00, So,Ne 9.00 – 18.00
september: Po-Pi 9.00 – 16.00, So,Ne 9.00 – 17.00
október: Ut-Pi 9.00 – 16.00, So,Ne 9.00 – 17.00
kontakt: 033 / 690 58 03

NR

Levice

Levický hrad

jún – september:
Pondelok – piatok 9.00 – 18.00 h.
sobota – nedeľa 10.00 – 18.00 h
kontakt: tel. 036 /6312 112

vstupné dospelý: 30 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: 15 Sk

Foto: 30 Sk

Kamera: 60 Sk

Kamenný hrad pochádza z 13. storočia. Prvým známym majiteľom Levického hradu bol Matúš Čák Trenčiansky. Viedenskí bankári, bratia SchoellerovciIch boli poslední, komu patril Levický hrad a hradné panstvo až do konca II. svetovej vojny.

Podujatia: 16.6.2007 – Hradné slávnosti, 11,30h otvorenie, 12,15 hsúřaže pre deti, 13,00 h cirkus Obrov z BA viac na: www.levice.sk

jún – september:
Pondelok – piatok 9.00 – 18.00 h.
sobota – nedeľa 10.00 – 18.00 h
kontakt: tel. 036 /6312 112

vstupné dospelý: 30 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: 15 Sk

Foto: 30 Sk

Kamera: 60 Sk

ZA

Strečno

Hrad Strečno

Hrad je prístupný verejnosti:
máj-september, Po/Ne: 8.30 – 17.00
október, Po/Ne: 8.30 – 16.00
kontakt 041/5697400
prírodu okolia hradu môžete spoznať aj na plti bližšie info: www.plte.strecno.sk

vstupné dospelý: 50 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: 30 Sk

vstupné rodinné: 140 Sk

Foto: 50 Sk

Kamera: 20 Sk

Hradu Strečno dominuje nad riekou Váh ako veľké feudálne panstvo. Hrad poskytoval v 17. storočí. dobrú ochranu Thokolyho povstalcom. Preto cisárske vojská za Leopolda I. v roku 1698 vonkajšie opevnenie zbúrali a poškodili aj hradné budovy. Odvtedy stál v ruinách Na hrade je expozícia dejín, kde vo vitrínach sú vystavené archeologické nálezy, ktoré sa získali počas výskumu. Vo vitrínach sú vystavené archeologicknálezy, ktoré sa získali počas výskumu.

Podujatia: Hradná škola na hrade Strečno -12.6., 26.6. 2007 – deti sa dozvedia o vzniku písma, môžu vyskúšať archeologický výskum. Škola je určená pre objednané skupiny u Kataríny Repáňovej, správkyne hradu na tel. 041/5697400, 28.7.2007 – Záhadná noc na hrade, 12.8.2007a 18. 8.2007, X. ročník Hradných hier Žofie Bosniakovej, 20.-24.8 2007 – Letná akadémia

www.plte.strecno.sk
hrad-strecno.szm.sk

Hrad je prístupný verejnosti:
máj-september, Po/Ne: 8.30 – 17.00
október, Po/Ne: 8.30 – 16.00
kontakt 041/5697400
prírodu okolia hradu môžete spoznať aj na plti bližšie info: www.plte.strecno.sk

vstupné dospelý: 50 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: 30 Sk

vstupné rodinné: 140 Sk

Foto: 50 Sk

Kamera: 20 Sk

ZA

Dolný Kubín – Oravský Podzámok

Oravský hrad

Otváracie hodiny:
1. 5. – 31. 5. 8.30 – 17.00 hod.
1. 6. – 30. 6. 8.30 – 17.30 hod.
1. 7. – 31. 8. 8.30 – 18.00 hod.
1. 9. – 30. 9. 8.30 – 17.00 hod.
1. 10. – 31. 10. 8.30 – 16.00 hod.
1.11. – 23.12. 10.00 – 15.00 hod.
24.12. – 26.12. ZATVORENÉ
27.12. – 30.12. 10.00 – 15.00 hod.
31.12. – 1. 1. ZATVORENÉ
2. 1. 2008 – 30. 3. 2008 10.00 – 15.00 hod.

vstupné dospelý: 140 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: 80 Sk

Foto: 50 Sk

Kamera: 100 Sk

Patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky tohto regiónu.Prvý údaj pochádza z roku 1267. V priestoroch hradu sa v súčasnosti nachádzajú expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava – historická, etnografická a prírodovedná.

 

www.oravskyhrad.sk

Otváracie hodiny:
1. 5. – 31. 5. 8.30 – 17.00 hod.
1. 6. – 30. 6. 8.30 – 17.30 hod.
1. 7. – 31. 8. 8.30 – 18.00 hod.
1. 9. – 30. 9. 8.30 – 17.00 hod.
1. 10. – 31. 10. 8.30 – 16.00 hod.
1.11. – 23.12. 10.00 – 15.00 hod.
24.12. – 26.12. ZATVORENÉ
27.12. – 30.12. 10.00 – 15.00 hod.
31.12. – 1. 1. ZATVORENÉ
2. 1. 2008 – 30. 3. 2008 10.00 – 15.00 hod.

vstupné dospelý: 140 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: 80 Sk

Foto: 50 Sk

Kamera: 100 Sk

TN

Trenčín

Trenčiansky htad

 

máj – september
denne od 9.00 – 17.00
apríl, október
denne 9.00 – 16.30
november – marec
9:00 – 15:30
kontakt 032/356 57

vstupné dospelý: malý okruh 85 Sk, veľký okruh 125 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: malý okruh 45 Sk, veľký okruh 65 Sk

vstupné rodinné: 180 Sk

Koncom 12. a začiatkom 13. stor. sa hrad dostal do rúk mocných feudálnych rodín, ktoré začali s jeho prestavbou a rozširovaním. Takmer všetci významnejší majitelia na ňom zanechali vizitku svojho vkusu.

www.trencin.sk www.muzeumtn.sk

máj – september
denne od 9.00 – 17.00
apríl, október
denne 9.00 – 16.30
november – marec
9:00 – 15:30
kontakt 032/356 57

vstupné dospelý: malý okruh 85 Sk, veľký okruh 125 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: malý okruh 45 Sk, veľký okruh 65 Sk

vstupné rodinné: 180 Sk

TN

Nové Mesto nad Váhom – Beckov

Beckov

 

3.5.-15.10.
pondelok – zatvorené
utorok – nedeľa – 9.00 – 18.00
Posledný vstup o 17.45
kontakt: 0907053136

vstupné dospelý: 30 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: 20 Sk

Foto: 10 Sk

Kamera: 20 Sk

Bol postavený začiatkom 13. storočia.Noví páni Beckovského hradu sa stali Bánffyovci a to v priebehu 16. a 17. storočia.19. storočí sa tu sústredilo množstvo vynikajúcich osobností – maliarov, vedcov, spisovateľov, ale aj priekopníkov v rôznych vedných odboroch.

 

www.obec-beckov.sk www.bludni.sk

3.5.-15.10.
pondelok – zatvorené
utorok – nedeľa – 9.00 – 18.00
Posledný vstup o 17.45
kontakt: 0907053136

vstupné dospelý: 30 Sk

vstupné dieťa/dôchodca: 20 Sk

Foto: 10 Sk

Kamera: 20 Sk

Prešov

Stará Ľubovňa

Ľubovniansky hrad

 

máj – september
pondelok – nedeľa 9.00 – 18.00
kontakt: 052/432 20 30

vstupné dospelí: hrad 5 EUR, skanzen 2 EUR, hrad + skanzen 6 EUR

vstupné dieťa/študent VŠ: hrad 2.50 EUR, skanzen 1 EUR, hrad + skanzen 3 EUR

vstupné senior: hrad 3.50 EUR, skanzen 1.50 EUR, hrad + skanzen 4.50 EUR

vstupné rodinné (2xrodič + 1-4 deti do 15 rokov): hrad 10 EUR, skanzen 4.50 EUR, hrad + skanzen 12.50 EUR

Foto: zdarma

Kamera: zdarma

Hrad bol postavený v druhej polovici 13. stor. na vysokej skale nad mestom Stará Ľubovňa Kontroloval obchodnú cestu vedúcu z východu poriečím Popradu, južne od Vysokých Tatier na Považie Od roku 1883 bola posledným majiteľom hradu rodina Zámoyských.

 

www.muzeumsl.sk

máj – september
pondelok – nedeľa 9.00 – 18.00
kontakt: 052/432 20 30

vstupné dospelí: hrad 5 EUR, skanzen 2 EUR, hrad + skanzen 6 EUR

vstupné dieťa/študent VŠ: hrad 2.50 EUR, skanzen 1 EUR, hrad + skanzen 3 EUR

vstupné senior: hrad 3.50 EUR, skanzen 1.50 EUR, hrad + skanzen 4.50 EUR

vstupné rodinné (2xrodič + 1-4 deti do 15 rokov): hrad 10 EUR, skanzen 4.50 EUR, hrad + skanzen 12.50 EUR

Foto: zdarma

Kamera: zdarma

KE

Krásnohorské Podhradie

Hrad Krásna Hôrka – Múzeum Betliar

 

Hrad, ktorý bol postavený začiatkom 14. storočia je úzsko spojená s rodom Andrássyovcov s takmer štyristoročným obdobým dejinách hradu.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia po požiari 10.3.2012.

www.hradkrasnahorka.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

  1. ahojte, prave v nedelu sme boli na krasnom hrade-zrucanine vola sa BRANC a je medzi Senicou a Myjavou. bolo tam nadherne, vstupne 0,- sk, spristupnene non-stop. foto poslem.

  2. Dik za tipy na vylety. Nasla som vsak mensiu chybu. Hrad Korlátka je v okrese Senica a nie Senec. Inak je tam fajn okolie. Dokonca pri tej chate su aj pekne preliezacky.

  3. Dakujem autorke článku za perfektný zoznam.Presne také dačo som hladala.Hned si článok aj uložím.Ešte raz vdaka,prajem krásny slniečkový den.

Pridaj komentár