Aby sa dieťa naučilo rozprávať. Ako sa vyvíja reč od narodenia do 6 rokov?

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Ako komunikuje bábätko? Ako sa vyvíja reč? Čo si majú rodičia všímať? Návod na rozvoj komunikácie a reči dieťaťa ponúka logopedička Lenka Ficová vo svojej publikácii „Od broukání k povídaní.

Shutterstock

Dieťa začína komunikovať už v brušku. Mama na neho rozpráva, ono na mamin hlas zareaguje nejakým pohybom. Prichádza na svet s tým, že je schopné komunikovať, ba dokonca to potrebuje. Stúli sa u mamy v náručí, prisaje sa na prsník, snaží sa o očný kontakt a áno, aj veľa plače. To sú len niektoré príklady, ako s nami bábätko komunikuje.

Prvé dva mesiace

Keď sa dieťa narodí, je „ukričané.“ Vydáva takmer monotónny zvuk niekde okolo tónu A. Všetci novorodenci plačú približne rovnako, a predsa si mamy v pôrodnici dokážu spoznať toho svojho „krikľúňa.“

  • V prvých dvoch týždňoch po narodení je krik bábätka krátky a jednotvárny, čo sa začína jemne meniť v treťom týždni.
  • Okolo šiesteho týždňa už badáme výrazné variácie kriku. Dieťa rýchlo pochopí, že keď zakričí, objaví sa niekto z rodičov. A že sa má potom lepšie.
  • Ak sa usmieva, ešte nejde o uvedomelú reakciu. Zatiaľ je to len vrodený mimický pohyb, aj ten však poteší.

Prečítajte si aj:

Novorodenec do troch mesiacov. Fáza prežitia.

Tretí až piaty mesiac

Medzi druhým a tretím mesiacom začína bábätko džavotať, hrkútať. Ide o pudovú záležitosť. Dieťa hýbe pusinkou a čeľusťou a tým, ako do nich viac alebo menej silne dýcha, vytvára rôzne zvuky.

Ide tiež o prvý zásadný diagnostický moment. Kvalita, rozmanitosť, intenzita a farba zvukov, ktoré dieťa v tomto veku produkuje, nás môže orientačne upozorniť na možný iný vývoj rečových orgánov, ústnej dutiny a nosohltanu. Venujte dieťaťu čas a počúvajte pozorne, radí logopedička.

Šiesty mesiac. Míľnik vo vývine reči

Dieťa sa pri hrkútaní snaží napodobiť hlasy. Využíva zrak, aj sluch. Keď sa rodič nakloní nad dieťatkom a vydáva pri tom jednoduché zvuky, dieťa ich opakuje. To však dokáže len počujúce a vidiace dieťa. Pokiaľ napodobovanie u bábätka nepozorujete, konzultujte to s pediatrom, odporúča logopedička.

Vývin reči do roka

Približne v 10. až 12. mesiaci dieťa začína rozumieť reči. Ešte nerozumie významu slov. Rozumie najskôr vďaka tomu, že si nejakú svoju skúsenosť spojí s melódiou nášho hlasu, výrazu našej tváre, z nášho gesta. Veľkú rolu pritom hrajú citové vzťahy. Dieťa má však v tomto veku obmedzenú schopnosť koncentrácie a jeho schopnosť sluchového vnímania sa ešte len rozvíja. Je maličké a potrebuje čas, aby rozumelo všetkému.

Čo potrebuje dieťa, aby sa naučilo rozprávať

  1. Aby sa dieťatko naučilo rozprávať, potrebuje v prvom rade dobre počuť. Nestačí, že sa otočí za zvukom, to je podľa logopedičky na rozvoj reči málo. Musí dobre počuť všetky frekvencie zvukov. Musí vedieť, čo počuje. Musí mať v poriadku receptor zvuku, aby mohlo zvuk napodobniť a aby ho napodobilo správne.
  2. Reč sa učí aj napodobňovaním pohybov, ktoré vidí na tvári rodiča, teda musí tiež dobre vidieť.
  3. Takisto jeho psychomotorický vývoj musí byť primeraný na úrovni jedného roku. Pokiaľ je spomalený psychomotorický vývin, veľmi pravdepodobne aj vývoj reči bude zaostávať.

Čo rozpráva dieťa, ktoré má jeden rok

Dieťa okolo jedného roku začína používať slová, ktoré vyjadrujú potreby, pocity, priania, prosby. Slová sú zvyčajne jednoslabičné, často sú to citoslovcia. Sú to tie známe a očakávané slová ako ham, brm, pápá, mama, tata, baf.

Jedno slovo môže vyjadrovať dokonca celú vetu. To isté slovo môže mať aj viac významov. Musíme si všímať melódiu hlasu a mimiku dieťatka. „Ham“ môže znamenať: „Chcem jesť!“ Ale aj: „Nechcem jesť!“ Alebo len: „Vidím jedlo.“

Kým na začiatku dieťa pozná asi 7 slov, ktorým rozumie, prípadne niektoré aktívne používa, v priebehu ďalšieho polroka sa ich počet zdesaťnásobí.

Ako ho v tomto veku podporovať?

  • komunikujme s bábätkom, rozprávajme sa s ním
  • pozerajme si spolu knižky, ideálne také, kde vidíme, že menej je viac: jednoduché obrázky, málo textu, ktorý je adekvátny aktuálnej úrovni rozvoja reči dieťatka

Reč vo veku 18 – 24 mesiacov

V tomto období sa objavuje rozprávanie ako činnosť. Prichádzajú prvé dvojslovné a trojslovné vety a prvé otázky typu: „Kto je to?“ „Čo je to?“ „Kde je to?“ Odpovedať na ne môže byť aj únavné, ale logopedička odporúča vydržať a odpovedať, lebo tým si dieťa rozvíja slovnú zásobu.

Ak sa rodič dieťatku venuje, okolo druhého roku môže mať vo svojej databáze aj dvesto slov. Nemusí ich používať, ale vie, čo znamenajú.

Ako ho v tomto veku podporovať?

  • recitujme si s dieťatkom, a to jednoduché riekanky, veršovačky, rýmovačky, jednoduché pesničky
  • rozprávajme správne

Prečítajte si aj:

9 hier, ktoré pomôžu bábätku rozviazať jazyk.

Reč vo veku dva roky

Slovná zásoba sa v tomto veku pohybuje okolo 400 slov. Dieťa začína používať zámená. Používa trojslovné vety. Slovný prejav začína byť gramaticky správny. V tomto veku môže dieťa frustrovať neúspešná komunikácia.

V dvoch rokoch zvláda dieťa dobre vysloviť tieto hlásky: M, B, P, A, E, I, O, U, D, T, N, J, K, G, H, Ch, V, F, OU, AU.

Dieťa sa zároveň musí rozvíjať aj v iných oblastiach, ako je napríklad kresba (úchop prstov) a pod.

Čo je dobré vedieť o tomto veku, aby sme predišli vlastnej frustrácii?

Najmä, keď sa nám zdá, že dieťa nepočúva, robí si po svojom? Zámerná pamäť dieťatka ešte nie je spoľahlivá. Dieťa nestresujme dlhými vetami. Pretože komfortne si zapamätá aj tak len dve prvé slová z nášho prejavu.

Reč trojročného dieťaťa

Trojročné dieťa už má v talóne asi tisícku slov. V tomto veku začínajú aj logicky vyvodzovať svoje závery. Dieťa si rozširuje slovnú zásobu najmä novou otázkou „Prečo?“ Začínajú používať minulý čas. Začína sa formovať verbálna pamäť.

V troch rokoch zvláda dieťa dobre vysloviť ďalšie nové hlásky: N, D, T, L.

V kresbe nakreslí slniečko, postavu, hlavonožcov, vie nakresliť kruhy, štvorce, trojuholník, ale nedokáže ich zatiaľ pomenovať.

Čo je dobré vedieť o tomto veku, aby sme predišli vlastnej frustrácii?

Ak budeme mať pocit, že nás dieťa nepočúva, robí si z nás srandu, urobí niečo iné, ako to, čo mu hovoríme – skúsme sa pozrieť na dĺžku viet, aké používame. Len tri pojmy alebo slová – to je trojročné dieťa schopné z nášho prejavu „absorbovať.“

Áno, dieťa si síce dokáže zapamätať rôzne riekanky, básničky, atď. Avšak bez zamerania na obsah. Stačí mu len melódia, rytmus, rým. To je ten rozdiel.

Prečítajte si aj:

Prečo z bábätiek, ktoré nechávajú vyplakať, vyrastú závislí.

Štyri roky a úroveň detskej reči

Vďaka starostlivosti rodičov a ich rozprávaniu sa s dieťatkom, môže ovládať až 1200 slov. Dieťa už bezpečne zvláda množné číslo, vie použiť analógiu. Rozpráva väčšinou v štvorslovných vetách. Dieťa sa hrá hry na „akože.“ Dokáže chápať dej príbehu, rozprávky a vie ho prerozprávať.

Tesne na hranici štvrtého roku dokáže vysloviť hlásky: Ň, Ď, Ť, vyvíja sa Č, Š, Ž.

V kresbe ide o „zlatý vek.“ Vidno jasný záujem o pohlavie kreslenej osoby. Dieťa kreslí postavu s trupom a končatinami. Svoje obrázky si vyfarbuje. Kombinuje pri tom rôzne tvary a farby.

Päťročné dieťa a reč

Vo veku 5 rokov už dieťa disponuje dvomi tisíckami slov. V jeho reči sa objavuje humor a irónia.

Výslovnosť by mala zahrňovať bezpečné a čisté artikulované všetky hlásky, okrem R. Rozlíšenie hlások C, S, Z a Č, Š, Ž v bežnej reči by sa malo pomaly uzatvárať.

V tomto veku sa pri hrách s pravidlami začína objavovať aj úmyselná pamäť.

Viete, koľko slov sú schopné zopakovať na prvé počutie päťročné deti? Zase podľa veku – päť pojmov. Možno sa to zdá málo. Avšak ešte len sa vyvíjajú.

Šesťročné dieťa

Majster komunikácie, kráľ reči. Vo veku 6 rokov už ovláda tri tisíc slov. Na tejto úrovni už je pripravené ovládať aj druhú formu slova, a to písanie. V tomto veku už by mala byť reč čistá a neskreslená.

Zdroj: Od broukání k povídaní, Lenka Ficová, Grada.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár