Jediný domov pre dieťa je rodina. Máte ešte voľné miesto pri stole?

OZ Návrat 0

Rodina a dlhodobý vzťah aspoň s jedným dospelým sú základom pre zdravý vývoj každého dieťaťa. Združenie Návrat sa už 30 rokov snaží pomocou rodinám v ohrození, podporou náhradných rodín a tiež šírením povedomia o náhradnom rodičovstve dosiahnuť taký stav v spoločnosti, aby každé dieťa malo rodinu, či už vlastnú, alebo náhradnú.

A v tom im pomáha aj spoločnosť RAJO, ktorá už 20 rokov venuje Návratu priestor na obaloch všetkých 1-litrových trvanlivých neochutených mliek a každým predaným mliekom prispieva aj finančne na činnosť združenia. Za 2 desaťročia sa tak informácia o Návrate a náhradnej rodinnej starostlivosti dostala do rodín po celom Slovenku na 200 miliónoch kusov obalov mlieka RAJO.

Jedine rodina so stabilnými milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť optimálne podmienky pre zdravý vývin. A to nielen pri napĺňaní jeho základných fyzických potrieb, kedy je dieťa predovšetkým v útlom veku absolútne závislé od starostlivosti dospelých, ale rodina je hlavne priestorom, v ktorom môže dozrieť v plnohodnotnú a zodpovednú bytosť, ktorá bude v dospelosti schopná tvoriť stabilné a láskyplné vzťahy.

Prečo je dôležité aby deti vyrastali v rodinách a nie v centrách pre deti a rodinu, teda detských domovoch?

 „V Návrate veríme, že táto otázka už môže v súčasnosti zostať len rečníckou, lebo aj široká verejnosť rozumie tomu, že dieťaťu je v rodine so vzťahovými osobami lepšie ako v inštitúcii, kde sa striedajú opatrovateľské osoby a deti si nemôžu vytvoriť vzťahovú väzbu. V roku 2022 žilo v centrách pre deti a rodinu (CDR) 4900 detí, z toho 1378 v profesionálnych rodinách. Za predpokladu, že by existovali pestúni schopní zvládať aj náročnejšie potreby detí, by v princípe všetky deti žijúce v CDR mohli vyrastať v pestúnskych rodinách. Z nášho pohľadu by bol úspech, ak by aspoň tretina detí dnes žijúcich v CDR našla pestúnskych rodičov,“ hovorí Marek Roháček, zakladateľ Návratu.

Pestúnska starostlivosť však vyžaduje od náhradných rodičov oveľa viac energie ako adopcia. K pestúnstvu patrí aj rešpekt a otvorenosť voči biologickej rodine dieťaťa a umožnenie kontaktu s ňou, ak je to pre dieťa bezpečné. Odborníci  v Návrate poskytujú psychologické sprevádzanie a sociálne poradenstvo všetkými fázami a aspektmi pestúnstva.

20 rokov pri jednom stole

Rodinné hodnoty majú významné a pevné miesto nielen v združení Návrat, ale aj v spoločnosti RAJO. „Ako výrobca základnej potraviny, mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú kľúčové pre zdravý fyzický vývoj každého dieťaťa, cítime spoločenskú zodpovednosť aj za ich bezpečný a spokojný život. Dvadsať rokov spolupráce s Návratom je toho jasným dôkazom,“ hovorí Eva Točková, marketingová manažérka spoločnosti RAJO.

Dlhoročné partnerstvo združenia Návrat a spoločnosti RAJO zaujalo veľa ľudí u nás aj v zahraničí. Podľa Marka Roháčka sú za týmto úspešným spojením ľudia, ktorí porozumeli potrebám opustených detí vyrastať v rodine, ako aj ambícii dať to vedieť širokej verejnosti. „To, že téma  náhradného rodičovstva je na obaloch mlieka RAJO už 20 rokov, je pre opustené alebo ohrozené deti veľmi dôležité,“ dopĺňa.

Ako môžete pomôcť vy? Buďte dobrým rodičom.

Dobrý rodič nie je ten, kto splní každé prianie dieťaťa alebo ktorého dieťa má samé jednotky a po škole získa super platenú prácu. Dobrý rodič je podľa psychológov, ale nakoniec aj podľa samotných detí, ten, ktorý tu je pre dieťa v dobrom aj v zlom, v zdraví aj v chorobe, pri jednotkách aj trojkách,… Zaujíma sa aj o vnútorný svet dieťaťa a poskytne dieťaťu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty v rodine.

Ak máte voľné miesto pri stole, či už pri vašich vlastných deťoch, po ich odrastení, alebo dieťa pri vašom stole chýba úplne, spojte sa s Návratom. Detí, ktoré čakajú na svoju rodinu, je stále veľa.

A ak miesto nemáte, pomôže aj vaša podpora pravidelným darom pre združenie Návrat alebo si kúpte 1-litrové trvanlivé neochutené mlieko RAJO a prispejú za vás. 

Viac informácií o náhradnej rodinnej starostlivosti nájdete na stránke www.navrat.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...