Manželstvo neplnoletých

Eva P./redakcia 7
_banners

Som 17. ročná študentka gymnázia… dnes som zistila, že som tehotná. Keď sa to dozvedia rodičia, budú dosť nepríjemní, čo už… s priateľom sme sa o tom všetkom zhovárali a chceli by sme sa vziať a spoločné sa starať o bábätko.

Manželstvo môžem uzavrieť len s povolením súdu.

 • Mám napísať žiadosť ja?
 • A kam?
 • Ako ma taká žiadosť vyzerať?
 • Ako môžem získať plnoletosť?
 • A čo škola?

Takýchto a veľa podobných mailov nám chodí do redakcie viac. Tu sú odpovede na základné otázky.

Odpovedá Mgr. Petra Fűkőová,

z kancelárie VEREJNÉHO OCHRANCU ĽUDSKÝCH PRÁV

Uzavretie manželstva pred 18. stkou.

Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý – teda osoba mladšia ako 18 rokov. Súd však môže výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako 16 rokov.

Návrh na povolenie uzavrieť manželstvo podáva maloletý,

ktorý hodlá uzavrieť manželstvo. Účastníkom konania je ten, kto hodlá uzavrieť manželstvo, a jeho zákonní zástupcovia. Pred rozhodnutím treba vypočuť toho, kto hodlá uzavrieť manželstvo, v neprítomnosti iných osôb o tom, či skutočne chce vstúpiť do manželstva, a vypočuť i toho, s kým sa má manželstvo uzavrieť.

V prípade povolenia uzavrieť manželstvo maloletému je miestne príslušný okresný súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko.

Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej, ktoré bolo urobené telegraficky, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.

Návrh má okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať:

 • meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov,
 • údaj o štátnom občianstve,
 • pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,
 • označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva,
 • a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha.

Navrhovateľ je povinný k návrhu pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, okrem tých, ktoré nemôže pripojiť bez svojej viny.

K všeobecným náležitostiam podania patrí označenie súdu, ktorému je určené, z podania musí byť zrejmé kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné.

Získanie plnoletosti

Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné.

A čo škola?

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to až na tri roky.

Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ strednej školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok, v určených termínoch, ak je neplnoletá, so súhlasom jej zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy nezakazujú.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (4 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Otehotnela som pred 15skou a môj priateľ má 23 a rieši sa to na polícií lenže nemal pred tým žiadne problemi s políciu nemá ani podmienku čo budeme mať s toho dostane podmienku ? Či

 2. Ahojte ja by som sa chcela spýtať že mám 16 rokov a som tehotná priateľ má 24 bábätko si chceme nechať … ale rodičia má donútia ísť na potrat dá sa vybaviť aj volaky papier alebo niečo take aby som na ten potrat nemusela ísť. Ďakujem

 3. Ahojte . Mam podobny problem mam 17 rokov a priatel ma 24. Zistila som že som tehotná. Proste s priatelom si chceme babo nechat, ale keď sa to nasi dozvedia tak ma zabiju a donutia ma ist na potrat ale ja to nechcem . Co treba vybavit a ake papiere potrebujeme na to aby sme sa mohli zobrat . Dakujem za kazdu odpoved ……

 4. Prosím Vás ak by niekto vedel poradiť ako sa dá získať právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo ak rodičia nesúhlasia je to možné. Alebo je nutné aby rodičia neplnoletého súhlasili je aj iná možnosť.

   

  Ďakujem veľmi pekne za každú radu.

 5. Saska: jasne ze sa to da. Manzelstvo sa odvija od dosiahnutia plnoletosti alebo povolenia sudu a nema so skolou nic spolocne.

 6. Chcem sa spytat…som uz plnoleta,ale este chodim na strednu skolu. S priatelom by sme sa chceli vziat na buduci rok,ale to budem este v tretom rocniku. Da sa to???

 7. Akú mám šancu dostat do svojej opatery moje dieta ktore mam so svojou druzkov-niesme zobaseny, ale dieta ma moje priezvisko. Chcem podotknut ze moja druzka nechce dopustit aby som dostal do opatery nase dieta. Zili sme spolu v jednej domacnosti ale stalo sa ze sem-tam padne aj nejaka ta facka. Tim myslím ze moja druzka ma chce udat na sude ze som ju tyral. Som zamestnaný, mám stáli plat a bol by som rad keby som dostal do opatery nase dieta.aku mam dalej postupovat? Prosim vas o skoru odpoved, dakujem vopred

Pridaj komentár