Valné zhromaždenie Únie materských centier

Elena Bakošová 2

V dňoch 13. – 14.10 2003 v Hornom Smokovci sa po pol roku stretli zástupkyne 28 materských centier na Slovensku. Hlavnou témou stretnutia bolo načrtnutie východísk udržateľnosti MC na Slovensku, ale aj spoločné posilnenie a „dobitie bateriek“.

Od ustanovujúceho VZ Únia prešla tvorivým obdobím: prvý spoločne napísaný projekt pod názvom „Sieť MC na Slovensku – proces vzájomného učenia prinesie osoh celku“ bol podporený holandskou nadáciou Bernarda van Leera, vďaka čomu mohla UMC naplno rozbehnúť svoju činnosť – prebehla oficiálna registrácia na MVSR, výberové konania na koordinátorku, ekonómku a správcu web – stránky. Od septembra funguje aj kancelária Únie – v Bratislave na Baštovej 5.

V hlavnej časti programu vystúpili hostia – pán Marcel Zajac z nadácie Ekopolis informoval o dôležitosti vytvárania partnerstiev; pani podpredsedníčka Národnej rady Zuzana Martináková ocenila obrovský kus práce, ktoré MC vykonávajú, opätovne zdôraznila svoju podporu myšlienke MC, vyjadrila ochotu stretnúť sa a systémovo riešiť najpálčivejšie problémy, s ktorými jednotlivé MC zápasia. Zástupca MPSVaR pán Brunovský informoval o možnosti čerpania financií z fondov EÚ.

Počas stretnutia boli naformulované stratégie udržateľnosti, uplatnenie ktorých by mohlo pomôcť vyriešiť zložitú finančnú situáciu, v ktorej sa MC v súčasnosti nachádzajú:

– vytváranie partnerstiev ( v rámci štátnej správy, samosprávy, podnikateľského i neziskového sektora), samofinancujúce aktivity, 1 percento dane a financie z EU fondov ako aj inštitucionalizácia a zaradenie MC do siete sociálnych služieb.

V najbližšom období teda UMC i jednotlivé MC čaká kus krásnej práce: spoločný projekt na EU fondy, sady tréningov pre pokročilé i začínajúce MC a príprava veľkej spoločnej akcie na verejnosť pri príležitosti Dňa matiek.

Veríme, že sa aktívne maminy v krásnom prostredí jesenných farebných Tatier ( hoc len za oblokom) pozitívne naladili a ich nadšenie zápal pre dobrú vec im vydrží najmenej do ďalšieho spoločného stretnutia.

Elena Bakošová

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

  1. Postupne vznikajú ďalšie a ďalšie MC na Slovensku. Často krát nevedia ako začať ako získať prostriedky na činnosť. Ak pán Brunovský informoval o možnosti čerpania financií z fondov EÚ je vhodné túto tému podrobnejšie rozobrať.

Pridaj komentár