Ako funguje adaptačný pobyt škôlkarov a aké sú možnosti rodičov

Kristína Kováčiková 1

Pri nástupe do škôlky, ktorý spravidla prebieha plačlivo a je stresujúci pre dieťa, aj pre rodiča, môže byť nápomocný tzv. adaptačný pobyt. Odporúčajú ho pedagógovia, aj psychológovia.

Zhoduje sa teória s praxou a ako funguje adaptačný pobyt podľa vyhlášky k materským školám?

Adaptačný pobyt v škôlke

Adaptačný pobyt. Odporúčajú ho pedagógovia, aj psychológovia.
Shutterstock

Podľa odborníkov sa pri nástupe do škôlky obyčajne odporúča vek 3 rokov, ale je to veľmi individuálne.

Niektoré deti ešte nemusia byť pripravené, avšak nakoľko v tomto období zároveň končí rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka, mnoho rodičov nemá inú možnosť a dieťa ide do kolektívu.

Povedzme si tiež, že keď pre dieťa nie je miesto v škôlke, je to zase iná stresová situácia. Často sú rodičia radi, ak dieťa vôbec môže do materskej školy nastúpiť. Aj tu sa však dá urobiť niekoľko vecí, aby obidve veľké životné zmeny – nástup do škôlky a nástup do práce – mohol prebehnúť pod menším tlakom.

Ako zvládnuť nástup do škôlky a do práce

Psychologička Mária Kopčíková mamám odporúča, aby začali s adaptáciou aspoň mesiac, dva predtým, než naozaj musia nastúpiť do práce:

 „Doprajte tomu dostatočný predstih. Nerobte to tak, že vo svoj prvý pracovný deň odvediete dieťa do škôlky a aj preňho je to po prvý raz. A potom od neho utekáte, lebo vám ide autobus či už máte dohovorené stretnutia.“

Podľa vyhlášky sa do materskej školy prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita a práve to môže byť argument, prečo vašim plánom riaditeľka MŠ nemusí vyhovieť.

No stojí to za pokus – ísť sa dohodnúť s riaditeľkou materskej školy, aby dieťa nastúpilo do škôlky skôr, ešte pred ukončením vašej rodičovskej dovolenky. Získate viac času pre vás obidvoch.

Shutterstock

Adaptačný pobyt podľa vyhlášky

Deti si zvykajú na škôlku rôzne. Niektoré deti vôbec nemusia mať adaptačný proces, pretože sú v materskej škole ako „ryby vo vode,“ ale rovnako tak sú aj deti, ktoré adaptačný proces zvládajú ťažšie a musia ho absolvovať v postupnosti.

Podľa vyhlášky k materskej škole „z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.“

Adaptačný pobyt môže mať teda podľa vyhlášky rôznu dĺžku – jednu hodinu, dve, najviac však štyri hodiny. Dĺžku adaptačného pobytu by si mal dohodnúť riaditeľ MŠ so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.

Adaptačný pobyt však nie je pre MŠ povinný. Vyhláška hovorí o „možnosti“ prijať dieťa na adaptačný pobyt.

Adaptácia s rodičom alebo bez rodiča

Podľa psychologičky Márie Kopčíkovej dieťaťu, ktoré sa má postupne adaptovať v škôlke „určite pomôže, keď rodič strávi sprvu s dieťaťom v škôlke nejaký čas, niekedy i niekoľko hodín. Niekoľko hodín po niekoľko dní.“

Nie v každej materskej škole ale rodičovi umožnia, aby bol súčasťou adaptačného procesu, nie je to ich povinnosť. Niektoré škôlky dovolia rodičom (poväčšine len mame) ostať v triede aspoň chvíľku s dieťaťom.

V praxi zvyknú chodiť deti prvé dni alebo prvý týždeň len na adaptačnú dvojhodinovku. Ďalšie dni sa k pobytu v škôlke do 10-tej „pribaľujú“ ďalšie dve hodinky. To znamená, že aj pobyt vonku a obed. Ak deti zvládnu poldenný režim, deti v škôlke ostávajú aj poobede spať,“ vysvetľuje dlhoročná pedagogička, učiteľka v MŠ, Zuzana Špačková.

Fixný adaptačný pobyt nie je správny

Podľa metodického usmernenia MŠ SR „je veľmi nesprávne, ak riaditeľ materskej školy určí napr.: pre všetky novo prijaté deti adaptačný  proces v rozsahu 2 hodín denne na obdobie 1 mesiaca.

Svedčí to o nerešpektovaní individuálnych osobitostí jednotlivých detí a v neposlednom rade to spôsobuje aj vážne komplikácie zákonným zástupcom, najmä tým, ktorí nemajú možnosť inak zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa po uplynutí tých napr. dvoch hodín.“

Pri adaptačnom pobyte rodič nemá nárok na voľno z práce

„Vážnymi komplikáciami“ na strane rodiča sa poukazuje na to, že Zákonník práce nijakým spôsobom neošetruje situáciu, keď dieťa absolvuje adaptačný pobyt v škôlke. Rodičom nevzniká nárok na voľno z práce z tohto dôvodu.

Treba na to myslieť v predstihu a nájsť spôsob, ako túto situáciu zabezpečíte (či dieťa po dvoch hodinách vyzdvihne otec dieťaťa alebo babka a pod.).

Rodičom nevzniká nárok na voľno z práce pri adaptačnom pobyte.
Shutterstock

Čo robiť, keď si dieťa nevie zvyknúť na škôlku

Z pohľadu psychológov je nemožné určiť, aká je maximálna dĺžka adaptačnej fázy. Psychologička Mária Kopčíková odporúča neriadiť sa dňami, či týždňami, ale skôr správaním dieťaťa a jeho prejavmi.

Ak rodičia zvažujú, či chodenie do škôlky odložiť, prerušiť … zvažovala by som to,  pokiaľ je dieťatko naozaj nezrelé, dlhodobo nepokojné, plačlivé. Samozrejme, stres oslabí dieťa a ono začne byť častejšie choré.“

Adaptácia je najviac 3 mesiace

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace.

Riaditeľ môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená.

Dĺžka trvania prerušenia dochádzky dieťaťa je individuálna. Žiadny právny predpis ju neurčuje.

Dieťa nechodí do škôlky, ako riešiť prácu

V prípade, že dieťa stiahnete z adaptačného procesu, vyvstávajú otázky, ako ďalej riešiť situáciu v práci, nakoľko po 3. narodeninách končí rodičovská dovolenka.

  • Inak môžete požiadať zamestnávateľa o neplatené voľno, avšak toto voľno nie je zamestnávateľ povinný poskytnúť. Je to len na dobrej vôli zamestnávateľa,
  • poslednou možnosťou je skončenie pracovného pomeru, zaevidovanie sa na úrad práce (požiadať si o dávku v nezamestnanosti).

Zdroj: minedu.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (5 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. Dobrý deň, ak dieťa počas adaptačneho programu, ktory trval 2 mesiace, 1 mesiac vkuse chýbalo kôli zdravotnému stavu a nastupilo na poslednych 5 dni do školky s mrzutosťou a plačom, je možnosť predĺžiť adaptáciu? Pred ochorením nebol žiaden plač ani mrzutosť. Ďakujem

Pridaj komentár