ŠkôlkariŠkôlkari

Je moje dieťa nadané?

 Juliana Murcínová   19.12.2012   0

Čo chápeme pod pojmom intelektové nadanie ?

Dieťa môže byť nadané na rôznej úrovni a a v rôznych oblastiach.

Môže byť nadané v športe, hudbe, v matematike...

Vrcholovú úroveň nadania predstavuje intelektové nadanie.

Intelektovým nadaním detí sa rozumejú vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti dieťaťa, ako aj schopnosť podávať vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach.

Výchova a vzdelávanie týchto detí si vyžaduje špecifický prístup, metódy, formy i obsah.

Ako zistíte, či je vaše dieťa nadané?

Typické prejavy nadaných detí sú najmä odrazom ich predčasne, vysoko alebo kvalitatívne odlišných poznávacích schopností. Najčastejšie ide o tieto prejavy:

 • čulosť, vysoká hladina aktivity až hyperaktivita,
 • schopnosť dlhodobej pozornosti pre oblasť, ktorá ich zaujíma,
 • urýchlený rečový vývin, široká slovná zásoba (vzhľadom na vek), adekvátne používanie abstraktných pojmov,
 • výborná pamäť,
 • záujem o intelektuálne činnosti, vysoká vnútorná motivácia,
 • zvedavosť, snaha objavovať, riešiť, zisťovať,
 • rýchle chápanie a učenie,
 • živá predstavivosť,
 • záujem o písmená, čísla v útlom veku
 • osvojenie čítania, písania, počítania v predškolskom veku (dieťa sa naučí čítať, písať, počítať na základe vlastnej motivácie, bez cieleného vedenia dospelým),
 • zanietenie pre niektorú oblasť poznania (napr. živočíchy, zemepis, astronómia) - vyhľadávajú informácie, spracovávajú ich, pamätajú si mnohé podrobnosti presahujúce vedomosti bežného dospelého,
 • výborné argumentačné schopnosti, kritické myslenie, zmysel pre zachytenie detailov v rečovej komunikácii,
 • problematický postoj k autoritám (spochybňovanie direktívnych pravidiel a požiadaviek),
 • perfekcionizmus.

 Odporúčané postupy pri výchove a vzdelávaní nadaných detí

 • individuálny prístup vo výchovnom procese; nadané deti mávajú zväčša väčšie emocionálne a sociálne problémy ako ich rovesníci, sú oveľa citlivejší a zraniteľnejší a všetko intenzívnejšie prežívajú;
 • pozitívny postoj k dieťaťu pri jeho výchove, väčšia tolerantnosť, akceptujúci  a chápavý prístup rodičov
 • akceptácia dieťaťa ako osobnosti; rodič by mal rozvíjať spoločné záujmy a podporovať dieťa pri formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania. Taktiež je dôležité pozitívne posilňovanie a dôvera v schopnosti nadaného dieťaťa;
 • vyzývanie dieťaťa k aktívnym činnostiam; rodič nadaného dieťaťa by mu mal klásť veľa otázok a chváliť jeho dobré odpovede, tešiť sa z jeho úspechu, posmeľovať ho aj keď sa mu práve nedarí, podporovať ho; veľmi dôležitá je emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa;
 • zohľadňovanie zníženej potreby spánku, prejavov silnej osobnosti a sebavedomia;
 • podporovanie vývoja nadaného dieťaťa kupovaním encyklopédií, atlasov, slovníkov, kníh a prístupom dieťaťa k počítaču; takéto dieťa potrebuje mať voľný prístup k informáciám;
 • pravidelná konzultácia so psychológom ako poradenským servisom v oblasti výchovy dieťaťa, čím si rodič potvrdí správnosť vo výchovných postupoch;
 • citlivá komunikácia s dieťaťom, aby mu rodič zabezpečil potrebný pocit istoty a bezpečia;

 

Ako s nadanými deťmi pracovať v predškolskom veku, a ako rieši nadané deti Školský zákon, si povieme o týždeň.

Spracovala:

Juliana Murcinová z www.predskolskyatlas.sk, použité zdroje:  www.centrumnadania.sk , www.statpedu.sk , www.iedu.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised