Staráme saDetiská (školáci)

Aj ja už pôjdem do školy! (1.)

 MikSa   18.07.2007   4

Deti do školy

Škola - koniec hry?

Dieťa považujeme za pripravené na vstup do školy, keď má takú úroveň telesného, rozumového, citového a sociálneho vývinu, ktorá mu umožní bez problémov spĺňať požiadavky školy.

Vstupom dieťaťa do školy sa jeho život radikálne zmení (najmä ak predtým nenavštevovalo škôlku). Skončí sa obdobie bezstarostných hier (v znamení hesla „až keď sa dohráš“) a na rad prídu prvé vážne povinnosti.

Rozhoduje vek?

V našich podmienkach je vek rozhodujúcim kritériom na vstup dieťaťa do školy. Empiricky stanovená veková hranica má u nás storočnú tradíciu a väčšina šesťročných detí sa vie vysporiadať s novou sociálnou situáciou a spôsobom učenia. Hoci pre niektoré deti by bolo výhodnejšie, keby nastúpili do školy až v siedmom roku, ďalšie radšej pred dovŕšením šiesteho roku.

Sú však aj psychológovia a pedagógovia, ktorí nesúhlasia s vekovým kritériom (K. Ingenkamp, O.K. Moor, W. Correllom), pretože sa podľa nich deti dokážu učiť skôr, ak je učenie organizované iným spôsobom, v zmysle Bloomovho učenia (do 4 rokov sa vytvára 50 % inteligencie dieťaťa, do 8 rokov 30 % a od 8 do 17 rokov zvyšných 20 %.).

Pripravenosť je však predovšetkým pripravenosťou k požiadavkám školy na dieťa. Nároky na pripravenosť sú v rôznych dobách a v rôznych krajinách iné, sú dané rôznymi školskými systémami, ktoré sa líšia vo výučbových cieľoch i v didaktických metódach.

Nejednotnosť v pojmológii

Definícia školskej zrelosti

Školská zrelosť je z hľadiska vývinovej psychológie významným medzníkom. Je podmienená dosiahnutím telesnej, rozumovej, sociálnej, citovej a pracovno-motivačnej spôsobilosti dieťaťa. Z pedagogického hľadiska sa viac používa termín školská pripravenosť. Školská zrelosť je determinovaná určitými kľúčovými kompetenciami dieťaťa, ktoré viacerí autori definujú ako spôsobilosti človeka preukázať vedomosti, zručnosti a schopnosti v praktickej činnosti. (Zdroj: Guziová, Katarína: Kompetencie dieťaťa na záver predškolského obdobia. Predškolská výchova, 57, 2002/03, č.4, s.1-6.)

Školská spôsobilosť

Strešný termín, ktorý integruje pojmy zrelosť a pripravenosť vo vzájomnej súčinnosti, pričom do istej miery rozlišuje medzi tými schopnosťami a zručnosťami, ktoré dieťa dosahuje v prevažnej miere v procese zrenia a tými, ktoré dosahuje skôr pod vplyvom prípravy a nácviku pod vedením inej osoby. Z psychologického hľadiska sa uprednostňuje (p. Herényiová, FiF UK) pojem školská spôsobilosť.

Čo bude škola od prváčika požadovať

Dieťaťa má byť na takej úrovni telesného a psychického vývinu, aby sa bez problémov adaptovalo na prácu v škole. Budúci žiačik má ovládať určitý okruh vedomostí, konkrétnych predstáv a niektorých pojmov, má mať základné vedomosti o prírode, o ročných obdobiach, o živote a práci ľudí, o pracovných nástrojoch a o spôsoboch práce. Dôležité sú aj predpoklady k nadväzovaniu vzájomných vzťahov s inými deťmi, k spoločnej práci a hre, k vzájomnej pomoci a k vykonávaniu zverených primeraných úloh. Dieťa má byť schopné osvojiť si program Učebných osnov 1. ročníka (nájdete na internete).

Sociálna pripravenosť – tá najdôležitejšia?

(Die Soziale Schulreife, M. Pelcová a K. Pennig)

Socializácia dieťaťa sa uskutočňuje už od jeho narodenia (rodina, priatelia, vrstovníci a pod.). V primárnej detskej socializácii je sociálna pripravenosť chápaná ako schopnosť adaptácie na špecifické podmienky školského prostredia.

Od dieťaťa sa požaduje:

 1. aby plnilo požiadavky dospelého, (ochotne plnilo príkazy učiteľa, uznávalo jeho autoritu, aby bolo zdvorilé k učiteľovi, bolo citlivé na jeho hodnotenie),
 2. aby vedelo spolupracovať so spolužiakmi,( aby vo vzťahu k žiakom bolo šetrné k ich výsledkom práce, aby bolo citlivé na súlad a poriadok v triede, nesprávalo sa agresívne k spolužiakom, aktívne sa zúčastňovalo na živote triedy, vedelo hodnotiť kolektívnu prácu spolužiakov, ako aj aby vedelo prijímať hodnotenie, aby malo schopnosť hodnotiť svoje i cudzie správanie a zaujímať postoj k hodnoteniu iných -- veľmi citlivý ukazovateľ úrovne pripravenosti dieťaťa k vstupu do školy zo sociálnej stránky).

Ako sa teda pripravovať na 1. triedu?

Príprava detí na školu, leží najmä na pleciach rodiny, neočakávajte od materskej školy zázraky, okrem toho v materských školách nie je v súčasnej dobe povinná systematická predškolská výchova.

Dôležitá je „domáca“ príprava. Dieťa potrebuje mať dobré vzťahy v rodine, aby si vedelo vytvoriť dobrý vzťah aj k učiteľovi a k spolužiakom, má poznať morálne a etické hodnoty, malo by si zvyknúť plniť určité drobné povinnosti v domácnosti (uložiť veci, vyniesť smeti a podobne).

Kvalitne organizovaná príprava na školu by mala obsahovať nasledovné aktivity:

 • rozvoj komunikačnej kompetencie (osobitne v prípade rómskeho dieťaťa),

 • rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky,

 • rozvoj poznávacích procesov,

 • rozvoj sociálnej a emocionálnej zrelosti,

 • rozvoj matematických predstáv,

 • zvládnutie základov čítania (poznávanie grafických tvarov niektorých písmen) a rozvoj celkového fonologického uvedomenia.

  Dôležitá je kresba

  Detská kresba umožňuje zachytiť celý proces vývinového zdokonaľovania sa dieťaťa. Je náročná z hľadiska pozornosti a pamäťových schopností. Z jemnomotorických pohybov a koordinácie pohybov rúk s pohybmi očí sa dá predpovedať úspešnosť a radosť pri náuke písania. Dieťa by malo vedieť obkresľovať predlohy, kresliť tvary podľa pamäti, (zobrazuje aj svoje predstavy a zážitky). Kreslite s deťmi a všímajte si ich „techniku“ a vyjadrovanie na papieri: čo najradšej kreslí, akými farbami atď. Pozn.: Malé deti kreslia často „celým telom“ alebo „s jazykom“J

  V zdravom tele zdravý duch

  Fyzickú zrelosť dieťaťa vstupujúceho do školy sledujú pediatri na predškolských lekárskych prehliadkach, a to celkový zdravotný stav a stupeň vývinu detského organizmu (výška a váha, stupeň tzv. prvej štrukturálnej premeny dieťaťa- jedinec je vytiahnutejším, hlava mu rastie relatívne pomalšie ako končatiny, stráca doterajší ráz a vzhľad, viac sa telesnou štruktúrou podobá dospelému človekovi, osifikácia, svalstvo.) Výmena mliečneho chrupu za trvalý chrup je ukazovateľom biologického zrenia organizmu, preto dieťaťa, ktoré nastupuje do školy býva štrbavéJ

  My sme sa ešte na VŠ učili, že telesným kritériom zrelosti je aj tzv. filipínska miera, čiže dieťa si dočiahne pravou rukou (ponad hlavu) na ľavý ušný lalok a naopak, avšak v odbornej literatúre sa dnes táto miera spomína menej.

  Na úspešné zaškolenie je nutné, aby dieťa nemalo výraznejšie zdravotné problémy, ktoré by ohrozovali jeho školskú dochádzku, zvyšovali počet absencií alebo zhoršili jeho chorobnosť. Lekár určí, či školská dochádzka nemôže ohroziť, resp. oslabiť jeho súčasný zdravotný stav (napr. Nebude dieťa potrebovať okuliare?).

  Na budúce

  V druhej časti článku o príprave detí na školu sa budeme o týždeň venovať psychologickej stránke prípravy, psychologickým testom školskej zrelosti, stále aktuálnejšej téme odkladu školskej dochádzky a zápisu budúcich prváčikov.

  Z odborných článkov, z vlastných poznámok a s použitím internetu pripravila MikSa

   

 • Odosielam Váš hlas...
  Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
  Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
  Najčítanejšie
  Komentáre k článku
  Alena Džurňáková napísané 09.02.2009 16:31

  Prijemny večer,

   

  Som študentkou KU v Ružomberku a píšem bakalársku prácu: PROBLÉM SOCIALIZÁCIE DIEŤAŤA V PREDŠKOLSKOM OBDOBÍ, a hľadám článok ... ktorý sa priamo venuje tejto problematike. Bola by som Vám vďačná, ak by ste my poslali na moju mailovu adresu niečo zaujímavé zo života, niečo čo nenájdem len v knihách. Za pomoc Vám vopred ďakujem.

   

  Váš komentár

  Gabriela JANKOVICOVA napísané 11.05.2008 12:11

  Som studentka VS odbor socialna praca. Pisem bakalarsku pracu, ktora sa tyka deti v pestunskej starostlivosti a problemov,s ktorymi sa tieto deti a ich rodicia stretavaju v skole. Pomohol by mi akykolvek material, prip.kontakt na osobu, ktora sa tejto teme venuje.

  Dakujem

  Gabriela

  Zuzka napísané 05.11.2007 12:34

  Ahoj, volam sa Zuzana, studujem na VS Socialnu pedagogiku a pisem bakalarsku pracu na temu vstup dietata do skoly a chcela som ta poprosit ak mas nejake materilay ze ci by si mi nieco k tomu neposlala, neporadila bola by som ti velmi vdacna........ ZUZANA

  Eva Baumgartnerova napísané 24.11.2005 21:31

  Prijemny večer,

  Nechcem priamo reagovať na túto tému, hoci aj ona my podala značné informácie o socializácíí dieťaťa. Som študentkou UK JLF v MARTINE a píšem seminárnu prácu: ÚLOHA RODINY PRI SOCIALIZÁCIÍ DIEŤAŤA, a hľadám článok ... ktorá sa priamo venuje tejto problematike. Bola by som Vám vďačná, ak by ste my poslali na moju mailovu adresu niečo zaujímavé zo života, niečo čo nenájdem len v knihách. Za pomoc Vám vopred ďakujem.

  smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

  Náš TIP
  Komentáre k článku
  Alena Džurňáková napísané 09.02.2009 16:31

  Prijemny večer,

   

  Som študentkou KU v Ružomberku a píšem bakalársku prácu: PROBLÉM SOCIALIZÁCIE DIEŤAŤA V PREDŠKOLSKOM OBDOBÍ, a hľadám článok ... ktorý sa priamo venuje tejto problematike. Bola by som Vám vďačná, ak by ste my poslali na moju mailovu adresu niečo zaujímavé zo života, niečo čo nenájdem len v knihách. Za pomoc Vám vopred ďakujem.

   

  Váš komentár

  Gabriela JANKOVICOVA napísané 11.05.2008 12:11

  Som studentka VS odbor socialna praca. Pisem bakalarsku pracu, ktora sa tyka deti v pestunskej starostlivosti a problemov,s ktorymi sa tieto deti a ich rodicia stretavaju v skole. Pomohol by mi akykolvek material, prip.kontakt na osobu, ktora sa tejto teme venuje.

  Dakujem

  Gabriela

  Zuzka napísané 05.11.2007 12:34

  Ahoj, volam sa Zuzana, studujem na VS Socialnu pedagogiku a pisem bakalarsku pracu na temu vstup dietata do skoly a chcela som ta poprosit ak mas nejake materilay ze ci by si mi nieco k tomu neposlala, neporadila bola by som ti velmi vdacna........ ZUZANA

  Eva Baumgartnerova napísané 24.11.2005 21:31

  Prijemny večer,

  Nechcem priamo reagovať na túto tému, hoci aj ona my podala značné informácie o socializácíí dieťaťa. Som študentkou UK JLF v MARTINE a píšem seminárnu prácu: ÚLOHA RODINY PRI SOCIALIZÁCIÍ DIEŤAŤA, a hľadám článok ... ktorá sa priamo venuje tejto problematike. Bola by som Vám vďačná, ak by ste my poslali na moju mailovu adresu niečo zaujímavé zo života, niečo čo nenájdem len v knihách. Za pomoc Vám vopred ďakujem.

  smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised