Zápisy do základných škôl

(ep) redakcia 10

Na základných školách prebiehajú od 15. januára do 15. februára zápisy prvákov. Presné miesto a čas určí riaditeľ každej školy. My, ako rodičia sa dostávame k…

Čo s kultúrnymi poukazmi

Mgr. Martina Koyšová 6

Aj Vám prinieslo dieťa zo školy nedávno „aršík“ kultúrnych poukazov bez návodu na použitie? Aby ste sa nemuseli komplikovane preklikávať ku zdrojom informácii, o tom…

Slovné hodnotenie versus slovné hodnotenie

Ľudmila Weissová –Bistáková 15

Nový školský zákon nepriniesol do pedagogickej praxe príliš pozitívne zmeny. Niektoré sú dokonca také negatívne, že sa stali  antireformnými. Do tejto skupiny patrí zmena, týkajúca…

Výber školy a zápis do prvého ročníka

Mgr. Ľudmila Hrabovcová 1

Niektoré šikovnejšie školy sa môžu pochváliť peknou web-stránkou plnou aktuálnych informácií, niektoré zahraničnými lektormi alebo novou telocvičňou. Iné zas počtom krúžkov alebo alternatívnym spôsobom vyučovania…

Aj ja už pôjdem do školy (2.)/odklad

MikSa 4

Psychologické vyšetrenie školskej zrelosti Testy školskej zrelosti pomáhajú určovať vhodný začiatok zaškoľovania detí a umožňujú, hoci len čiastočné, vyrovnanie vývinových nedostatkov v období pred začatím…

Nultý ročník

Dagmar Mozolová, redakcia 8

Dieťa dosiahne vek na vstup do školy, absolvuje zápis, v prípade potreby a rozhodnutia rodiča aj vyšetrenie školskej zrelosti a potom nastúpi do prvého ročníka…

Záchodové tajomstvá

Ing. Eva Pekariková 9

Ako naše deti rastú, tak ich priúčame rôznym zručnostiam, aby boli čo najviac samostatné s ohľadom na svoj vek. Rodičia (najmä matky) si vymieňajú svoje…