Staráme saDetiská (školáci)

Zápisy do základných škôl

 (ep) redakcia   09.01.2008   10


Na základných školách prebiehajú od 15. januára do 15. februára zápisy prvákov. Presné miesto a čas určí riaditeľ každej školy. My, ako rodičia sa dostávame k informáciách o zápise z povinnej vývesky na škole, či internetových stránok škôl. Kedy ísť na zápis,  ako dochádzku odložiť, alebo umožniť dieťaťu školskú dochádzku v zahraničí ...

 

Zápis

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt), pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Riaditelia základných škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode.

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ako zápis prebieha 

Počas zápisu na väčšine škôl pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná, farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje básničku, alebo spieva pesničku). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.  

Rodič dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť, prípadne zaplatí príspevok na učebné pomôcky.

Odklad

Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Týka sa to prípadov, ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodič o to požiada alebo ak tento odklad navrhne materská škola, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča.

Aj v prvom prípade musí byť súčasťou žiadosti rodiča odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak riaditeľ rozhodne o odklade, rodič si môže vybrať, či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.

Individuálne vzdelávanie detí

Novinkou, ktorú priniesol nový školský zákon, je možnosť individuálneho vzdelávania detí na prvom stupni základnej školy. Rodič oň musí písomne požiadať riaditeľa príslušnej (kmeňovej) základnej školy a zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady VŠ vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Žiadosť obsahuje okrem iného aj dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, individuálny vzdelávací program v súlade so školským zákonom, popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia žiaka, zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané, ako aj meno a priezvisko pedagóga a jeho doklady o splnení kvalifikačných predpokladov. 

Chceme dať dieťa na základnú školu v zahraničí

Rodič má právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí. Vzhľadom na skutočnosť, že školská dochádzka je povinná, štát si ponecháva istú formu kontroly.

Dieťa musí byť riadne zapísané do kmeňovej školy v SR, pri zápise rodič oznámi, že jeho dieťa bude navštevovať školu v zahraničí.  

Rodič musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko žiaka, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.  

Riaditeľ by mal posúdiť, či nie sú isté pochybnosti o žiadateľovi - napríklad pri rozvedených rodičoch, či sa o dieťa nezaujíma odbor sociálnych vecí apod.  

V prípade dlhodobejšieho pobytu mimo územia SR zákonný zástupca prihlási žiaka do školy do 15 dní od jeho príchodu do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi spôsob plnenia školskej dochádzky žiaka riaditeľovi kmeňovej školy.  

Na konci každého školského roku je takéto dieťa preskúšané z vybraných predmetov v kmeňovej škole v SR. Zákon umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka.

Predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, ako aj jej obsah určí riaditeľ príslušnej školy. Povinným predmetom je vyučovací jazyk. 

Termín skúšky dohodne s riaditeľom zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä veľkej vzdialenosti a dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v SR, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka s riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať. 

Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú, škola vydá vysvedčenie. Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo riaditeľa kmeňovej školy vydá odborné stanovisko k uznaniu časti štúdia na škole v zahraničí a prevedie hodnotenie žiaka na škole v zahraničí do slovenskej klasifikačnej stupnice.  

Prehľady škôl, prognózy, čísla

Celkový počet žiakov základných škôl by mal klesať až do roku 2013, keď by ich malo byť necelých 440 tisíc. V priebehu nasledujúcich piatich rokov by však mal vzrásť o 20 tisíc a v roku 2020 by malo základné školy navštevovať už viac ako 469 tisíc detí. V roku 2024 by ich počet mal presiahnuť 480 tisíc.

Viac o aktuálnych počtov žiakov, tried, učiteľov, typoch a prehľadov škôl a prognóz nájdete na webstránke Ústav informácií a prognóz školstva

Štatistika obsahuje tabuľky k témam: školy, triedy, žiaci, školy podľa vyučovacieho jazyka, triedy a žiaci podľa vyučovacieho jazyka, organizácia vyučovania v 1. - 4. ročníku, učebne, vyučovanie v 2. zmene, triedy podľa ročníkov, žiaci podľa ročníkov, opakujúci žiaci podľa ročníkov, odchod žiakov zo ZŠ, špecializované triedy, nultý ročník, národnosť žiakov, žiaci učiaci sa cudzí jazyk, učitelia a ostatní zamestnanci

aktualizované 11.01.2010 

 

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
maruska.po napísané 20.01.2009 10:22

Dobrý den, chcem sa spytat, moje dieta nastupuje do školy,ale kedže chodila len 1 rok do školky, bola velmi hamblivá a nevedela sa zaradit do kolektivu,chceli sme odklad,a preto sme išli do najbližšej školy, ale dcera na zápise všetko vedela, komunikovala aj učitelka zo školka bola velmi prekvapená, a aj nás dcera presvedčila , že je zrelá do školy. A tu nastal problém ak nastúpi so školy ,nechceme aby išla do školy,kde bola na zápise- je tam vela rómov ! Takže by sme chceli ist ešte na jeden zápis do inej školy, nevieme či sa može ist na 2 zápisy ,vie mi niekto poradit????? Dakujem

adriana napísané 26.01.2009 09:43

1. ci je dieta ist do skoly alebo nie nezistite za 10 minut na zapise. Testy skolsej zrelosti sme my s mojimi detmi robili na 2 sedenia po dve hodiny a su to naozajstne testy nie len inteligencne, ale aj socialne. Odporucila by tom tie. Robia sa zvacsa az niekedy v maji, lebo do maja moze vase dietatko este velmi pokrocit.

2. mozete ist kludne na zapis do viacerych skol a mate cas sa do 1.9. rozhodnut, kam nastupite. Potom jednoducho nahlasite tej skole, kde nechcete nastupit, ze nastupujete inde. Robi sa to tak bezne.

maria napísané 12.01.2009 14:36

"Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé a ak to navrhne rodič alebo iný zákonný zástupca, lekár alebo riaditeľka predškolského zariadenia, odloží sa mu začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok." toto uz podla noveho skolskeho zakona nie je pravda. okresna psychologicka nas na poslednom stretnuti informovala, ze Zákon umožňuje vydať riaditeľovi školy rozhodnutie o povolení odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rodic uz nema pravo rozhodnut o odlozeni skolskej dochadzky bez odborneho potvrdenia.

Danka napísané 12.01.2009 13:12

ak chcem dať dieťa do školy mimo jeho trvalého bydliska, treba v mieste trvalého bydliska v škole oznámiť, že tam dieťa nebude chodiť?

Mokoška napísané 13.01.2009 09:51

No to snáď nie. Veď my máme v mieste trvalého bydliska asi 3 školy, to by som mala oznamovať každej?

Petra napísané 25.02.2008 15:17

Ahojte mamičky,

chcem Vám napísať o neuveriteľne dobrej MŠ aj ZŠ na Záporožskej ulici v Bratislave a zároveň sa poďakovať všetkým učiteľom, ktorí sa tu venujú našim deťom. Je to štátna škôlka, dotovaná štátom SR a Bulharskou rep. na základe dohôd. Okrem slovenčiny sa tu Vaše dieťa naučí plynule druhý jazyk, bulharský. Mamičky, nebojte, sa nie je to na škodu, na ZŠ sa automaticky deti učia aj anglický jazyk. Všetko zvládajú neuveriteľne ľahko. Deti sú tu v malom počte, cca 10 v triede. Škôlka je jednotriedna, ale skvelá. Platí sa len zápisné a strava, dá sa za primeranú cenu dokúpiť aj desiata a olovrant, takže Vám ráno "odpadávajú tieto starosti."Tento rok sa zmenil min. počet detí, aby mohla škôlka a škola existovať na min. 16. Bola by veľká škoda, aby sa zrušila niekoľkoročná tradícia.Odporúčam pozrieť aj www.bsou.sk.Den otvorenych dveri uz bol, ale zapis je do konca marca 2008. Len málokto vie o tejto škôlke a škole, oplatí sa tam ísť pozrieť.Učiteľov a ich prístup si hneď obľúbite. Vrele odporúčam všetkým rodičom, nebudete ľutovať! Zo škôlky môžu deti pokračovať na ZŚ automaticky a potom automaticky na gymnáziu.Žiaden monitor ako pokusni králici. Maturuje sa aj zo slovenčiny. Možnosť ďalej študovať aj v zahraničí vďaka vynikajúcej jazykovaj kombinácii, na ktorejkoľvek VŠ. Rodičia, nebojte sa škôlky a školy len preto, že má v názve bulharská. Vaše deti tu budú chodiť s neuveriteľnou motiváciou. Získajú tu vedomosti a vzťah k učeniu ako nikde inde!!!Petra

jna napísané 09.01.2008 22:25

v roku 2002 sa na Slov narodilo najmenej deti, potom to zacalo mierne vzrsat....az doteraz,,,,vyskum je predpoklad, drzi s uz narodenych deti celkovo na vsetky rocniky, nie len na prvakov

eva napísané 09.01.2008 19:37

ada63 ty si tiež génius. hovorí ti niečo výskum, štatistika a matemetika? smile

ivka napísané 09.01.2008 12:33

ada63- bolo to myslene tak, ze uz sa vie, kolko deti sa narodilo v roku 2007 - to su buduci prvaci roku 2013, 2014. A nemusis byt genius aby si vedela, ze kedze s "rozrodili" silne rocniky konca 70-tych rokov, tak je predpoklad, ze tych deti bude urcite viac... :-))

ada63 napísané 09.01.2008 12:16

"Po miernom poklese by sa počet novoprijatých prvákov mal zvyšovať z približne 52 600 v roku 2012 až na zhruba 57,8 tisíc v roku 2021."

 

To je super, ten Ustav uz teraz vie, kolko deti sa narodi v rokoch 2014 a 2015... pracuju tam geniovia....smile)

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
maruska.po napísané 20.01.2009 10:22

Dobrý den, chcem sa spytat, moje dieta nastupuje do školy,ale kedže chodila len 1 rok do školky, bola velmi hamblivá a nevedela sa zaradit do kolektivu,chceli sme odklad,a preto sme išli do najbližšej školy, ale dcera na zápise všetko vedela, komunikovala aj učitelka zo školka bola velmi prekvapená, a aj nás dcera presvedčila , že je zrelá do školy. A tu nastal problém ak nastúpi so školy ,nechceme aby išla do školy,kde bola na zápise- je tam vela rómov ! Takže by sme chceli ist ešte na jeden zápis do inej školy, nevieme či sa može ist na 2 zápisy ,vie mi niekto poradit????? Dakujem

adriana napísané 26.01.2009 09:43

1. ci je dieta ist do skoly alebo nie nezistite za 10 minut na zapise. Testy skolsej zrelosti sme my s mojimi detmi robili na 2 sedenia po dve hodiny a su to naozajstne testy nie len inteligencne, ale aj socialne. Odporucila by tom tie. Robia sa zvacsa az niekedy v maji, lebo do maja moze vase dietatko este velmi pokrocit.

2. mozete ist kludne na zapis do viacerych skol a mate cas sa do 1.9. rozhodnut, kam nastupite. Potom jednoducho nahlasite tej skole, kde nechcete nastupit, ze nastupujete inde. Robi sa to tak bezne.

maria napísané 12.01.2009 14:36

"Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé a ak to navrhne rodič alebo iný zákonný zástupca, lekár alebo riaditeľka predškolského zariadenia, odloží sa mu začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok." toto uz podla noveho skolskeho zakona nie je pravda. okresna psychologicka nas na poslednom stretnuti informovala, ze Zákon umožňuje vydať riaditeľovi školy rozhodnutie o povolení odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rodic uz nema pravo rozhodnut o odlozeni skolskej dochadzky bez odborneho potvrdenia.

Danka napísané 12.01.2009 13:12

ak chcem dať dieťa do školy mimo jeho trvalého bydliska, treba v mieste trvalého bydliska v škole oznámiť, že tam dieťa nebude chodiť?

Mokoška napísané 13.01.2009 09:51

No to snáď nie. Veď my máme v mieste trvalého bydliska asi 3 školy, to by som mala oznamovať každej?

Petra napísané 25.02.2008 15:17

Ahojte mamičky,

chcem Vám napísať o neuveriteľne dobrej MŠ aj ZŠ na Záporožskej ulici v Bratislave a zároveň sa poďakovať všetkým učiteľom, ktorí sa tu venujú našim deťom. Je to štátna škôlka, dotovaná štátom SR a Bulharskou rep. na základe dohôd. Okrem slovenčiny sa tu Vaše dieťa naučí plynule druhý jazyk, bulharský. Mamičky, nebojte, sa nie je to na škodu, na ZŠ sa automaticky deti učia aj anglický jazyk. Všetko zvládajú neuveriteľne ľahko. Deti sú tu v malom počte, cca 10 v triede. Škôlka je jednotriedna, ale skvelá. Platí sa len zápisné a strava, dá sa za primeranú cenu dokúpiť aj desiata a olovrant, takže Vám ráno "odpadávajú tieto starosti."Tento rok sa zmenil min. počet detí, aby mohla škôlka a škola existovať na min. 16. Bola by veľká škoda, aby sa zrušila niekoľkoročná tradícia.Odporúčam pozrieť aj www.bsou.sk.Den otvorenych dveri uz bol, ale zapis je do konca marca 2008. Len málokto vie o tejto škôlke a škole, oplatí sa tam ísť pozrieť.Učiteľov a ich prístup si hneď obľúbite. Vrele odporúčam všetkým rodičom, nebudete ľutovať! Zo škôlky môžu deti pokračovať na ZŚ automaticky a potom automaticky na gymnáziu.Žiaden monitor ako pokusni králici. Maturuje sa aj zo slovenčiny. Možnosť ďalej študovať aj v zahraničí vďaka vynikajúcej jazykovaj kombinácii, na ktorejkoľvek VŠ. Rodičia, nebojte sa škôlky a školy len preto, že má v názve bulharská. Vaše deti tu budú chodiť s neuveriteľnou motiváciou. Získajú tu vedomosti a vzťah k učeniu ako nikde inde!!!Petra

jna napísané 09.01.2008 22:25

v roku 2002 sa na Slov narodilo najmenej deti, potom to zacalo mierne vzrsat....az doteraz,,,,vyskum je predpoklad, drzi s uz narodenych deti celkovo na vsetky rocniky, nie len na prvakov

eva napísané 09.01.2008 19:37

ada63 ty si tiež génius. hovorí ti niečo výskum, štatistika a matemetika? smile

ivka napísané 09.01.2008 12:33

ada63- bolo to myslene tak, ze uz sa vie, kolko deti sa narodilo v roku 2007 - to su buduci prvaci roku 2013, 2014. A nemusis byt genius aby si vedela, ze kedze s "rozrodili" silne rocniky konca 70-tych rokov, tak je predpoklad, ze tych deti bude urcite viac... :-))

ada63 napísané 09.01.2008 12:16

"Po miernom poklese by sa počet novoprijatých prvákov mal zvyšovať z približne 52 600 v roku 2012 až na zhruba 57,8 tisíc v roku 2021."

 

To je super, ten Ustav uz teraz vie, kolko deti sa narodi v rokoch 2014 a 2015... pracuju tam geniovia....smile)

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised