Staráme saVývin a správanie dieťaťa

Ako učiť deti narábať s číslami?

 Mária Kopčíková   19.06.2015   0

Ak sa opýtate trojročného dieťaťa, koľko má rokov, hrdo dvihne tri pršteky. Vaše dieťa začína rozoznávať, že počet prstov, ktoré zodvihlo, korešponduje s číslo, ktoré ste mysleli – povedali.

Väčšina trojročných detí vie rátať do 3 a pozná názvy niektorých čísel do 10. Dieťa môže vedieť spočítať jednoduché príklady, 1 + 1, 2 + 1 ... vždy je to preň jednoduchšie ak vidí, čo  sčítava. Teda 2 jahôdky a 1 jahôdka sú tri jahôdky.

Najjednoduchšie a najvhodnejšie je zaradiť počítanie a triedenie do bežného dňa. Nemusia sa naučiť sčitovať, odčitovať – i keď to väčšina z nich zvláda. Naučia sa to akosi automaticky, pri hre – ak sú vhodne vedené a sprevádzané. Dôležité, aby získali nejaké matematické predstavy.

Zdroj: istockphoto.com

 

Zmysel matematiky a čo by dieťa malo vedieť pre nástupom do školy

Veľmi jednoducho by sme mohli povedať, že matematika má „zmysel“, aby mohla byť použitá v konkrétnych situáciách, pri riešení problémov. Deti potrebujú porozumieť niektorým matematickým pojmom, aby dokázali riešiť i bežné denné situácie.  A aby neskôr dokázali zvládnuť učivo v škole.

Usmernenia pre prácu v škôlke hovoria o tom, že obsahovými štandardmi, ktoré súvisia s matematickou gramotnosťou, sú:

  • priraďovanie, triedenie, usporadúvanie (podľa určitých kritérií - farba, tvar, veľkosť, skupiny – ovocie, dopravné prostriedky ...)
  • zostavovanie podľa kritérií – daj ku sebe malé, červené, kolieska .... Deti sa učia triediť najskôr podľa jedného kritéria, potom podľa viacerých.
  • číselný rad –  ako idú čísla za sebou,
  • určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine – na ktorom obrázku je viacej jabĺčok, v ktorej mištičke je menej hrozienok ...,
  • základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 10 - počítať minimálne od 1 do 10, priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 10
  • rovinné geometrické tvary - kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik,
  • priestorové geometrické tvary - guľa, kocka, kváder, valec,
  • plošná a priestorová tvorivosť - zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, ale aj podľa predlohy.
Zdroj: isifa.com

 

K matematickým predstavám patrí aj schopnosť dieťaťa poznať a určiť pravú a ľavú stranu, uvedomiť si seba samého v priestore vzhľadom na iných ľudí.
Pochopenie čísla je pre dieťa náročným mentálnym výkonom. Najskôr si dieťa uvedomí, že počet je nezávislá vlastnosť predmetov bez ohľadu na to, o čo ide -  tri jabĺčka, tri mačky.

Na to potrebuje mať aj istú kognitívnu výbavu – teda mať rozvinuté poznávacie funkcie – musí porozumieť istým pojmom. Na to všetko s dieťa pripravuje v rámci hry.

Ako hrou podporiť matematické predstavy?

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised