Štvorročné dieťa – čo by malo vedieť

Mária Kopčíková 0

Vo veku 4 rokov je dieťa obvykle veľmi zvedavé, má chuť sa učiť, postupne sa zlepšuje jeho pamäť a schopnosť sústrediť sa. Zároveň však v tomto období deti ľahko vybuchnú, nazlostia sa, rozplačú – ich emócie sú akoby na hojdačke.

Štvorročné deti výrazne testujú hranice a je pomerne bežné, že je toto vekové obdobie pre rodičov náročné na schopnosť udržať svoje nervy na uzde.

Shutterstock

Vo veku štyroch rokov dieťa viac začína rozvíjať svoju hru, zdokonaľuje reč a motoriku.

Už v tomto období treba mať troška nastražené „radary“ a sledovať, či vaše dieťa nepotrebuje niekde posilniť v rozvoji svojich schopností. Aby napríklad nemalo neskôr problém v škole…

Okolo štvrtých narodenín by vaše dieťa malo mať približne takéto zručnosti a schopnosti:

 Sociálne zručnosti  

 • Postupne nadväzuje kontakt s inými deťmi a dospelými, vie začať a udržať jednoduchý rozhovor,
 • Dá priestor v komunikácii iným – počká, kým sa dohovorí,
 • Dieťa prejavuje širokú škálu emócií – teší sa, pociťuje spokojnosť z hry,
 • Svoje emócie by malo vedieť pomenovať – „som nahnevaný“, „veľmi sa teším“,
 • Malo by byť schopné vnímať emócie u iných ľudí, odhadnúť ich,
 • Vie pozdraviť, požiadať o pomoc,
 • Postupne sa učí riešiť konflikty s rovesníkmi pokojnejšie,
 • Začína prejavovať empatiu, je schopné sa podeliť.
ingimage

 Motorika 

 • Pozná pojmy a vie: vzpažiť, predpažiť, upažiť, pripažiť, prednožiť,
 • Zdokonaľuje sa chôdza dieťaťa, viac sa orientuje medzi prekážkami – prekračovanie čiary, preskok nízkej prekážky,
 • Lepšie behá, dokáže meniť smer behu, nemá problém striedať beh a chôdzu,
 • Nemá problém poskakovať, skákať znožmo, skočiť dole z nízkej prekážky, preliezačky,
 • Vie liezť po šikmej rovine, vie sa plaziť,

 Jemná motorika 

 • Lepšie pracuje s loptou – kotúľa ju daným smerom, vie hodiť loptu, vyhodí loptu nad prekážku, hodí loptu do koša,
 • Vie pracovať s papierom – pokrčiť, trhať na kúsky, skladať, preložiť, urobiť ryhy,
 • Dokáže lepiť – chápe vlastnosti lepidla, učí sa s ním pracovať,
 • Pracuje s nožnicami – vie sledovať prácu s nožnicami u iných, chápe bezpečnosť pri práci s nožnicami,
 • Robí koláže – z papiera, textilu, trhá, láme (papier, drievka, prírodniny),
 • Pracuje s pieskom, hlinou – presýpa, rovná, stavia z týchto materiálov,
 • Navlieka koráliky na špagát, robí „gorále“, vie prevliecť šnúrku cez dierku, vie viazať šnúrky na topánkach. 

Inšpirujte sa: 3 tipy, ako naučiť dieťa strihať s nožnicami.

 Kresba 

 • Ku kresbe hlavonožca pribúda trup, hlava, končatiny,
 • V kresbe dieťaťa sa okrem čiar a krúžkov objavujú aj vlnovky, šikmé čiary a čiary medzi dvoma líniami,

 Hygienické návyky a sebaobsluha,

 • Vie si umyť tvár rukami, umyť si ruky mydlom,
 • Používa správne toaletu,
 • Vie používať vreckovu pri smrkaní, či kýchnutí,
 • Vie sa samostatne obliecť, zapnúť gombíky, pri obliekaní zachová správne poradie (najskôr tielko, potom tričko …),
 • Správne používa lyžicu a vie piť z pohárika,
 • Obúva sa len s drobnou pomocou, vyzúva sa samostatne,

 Vývin poznávacích schopností (funkcií)  

 • Je schopné zapamätať si tri čísla,
 • Vie rozprávať o obrázkoch – krátky príbeh, čo vidí nekreslené napr. na 5 – 6 obrázkoch,
 • Vyhľadá známy predmet na obrázku podľa predlohy – vyčleňuje časť z celku,
 • Vie odlíšiť iný obrázok v rade rovnakých obrázkov, vie označiť obrázok v rade líšiaci sa horizontálnou aj vertikálnou polohou, obrázok líšiaci sa detailom,
 • Vie poskladať obrázok zo 4 častí,
 • Pozná základné farby,
 • Napodobňuje sluchové podnety – nástroje, zvieratká, stroje, autá,
 • Pozná zvuky hudobných nástrojov,
 • Vie lokalizovať zvuk – odkiaľ  zvuk prichádza,
 • Zopakuje vetu so 4 slovami,
 • Malo by poznať pojmy hore – dole, postupne vpredu – vzadu (vpravo a vľavo ešte nemusí rozlišovať),
 • Malo by mať jasno v pojmoch: malý – veľký, veľa – málo, krátky – dlhý, úzky – široký, nízky – vysoký, prázdny – plný,
 • Malo by zoradiť tri prvky podľa veľkosti,  poznať kruh, štvorec.

 Hra 

 • Stále prevažuje individuálna hra dieťaťa, začiatkom 4. roku deti začínajú obľubovať hru vo dvojici, trojici. Objavia sa náznaky kooperatívnej hry.
 • Mala by sa objavovať hra „na niečo“ – obchod, lekára …. a symbolická hra „akože“. 

Mohlo by vás zaujímať: Ako podporiť dieťa v poznávaní a pomenovávaní farieb.

 Reč 

 • Reč by mala byť čistejšia, často však nie sú vyvodené sykavky, L, R,
 • Dieťa by nemalo problém viesť dialóg,
 • Postupne rozumie významu čoraz väčšieho počtu slov,
 • Postupne využíva viac prídavných mien a slovies, učí sa riekanky,
 • Čoraz častejšie používa slová v gramaticky správnych tvaroch, objavuje sa schopnosť ohýbať základné slovné druhy,
 • Postupne zachováva zreteľnosť, primeranú hlasitosť, tempo reči,
 • Postupne formuluje myšlienky prostredníctvom jednoduchých súvetí.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (26 hlasov, priemerne: 4,50 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Pridaj komentár