Zo životaKnižka: Mamy v jednom kole ...

Piata kapitola(2). Sex v manželstve.

 Holly Pierlot   01.01.2012   9

Nadväzujeme na predchádzajúcu časť Piatej kapitoly  s názvom Tretia priorita: partner .

Tak ako komunikácia je ustavičným prúdením milosti v manželstve, rovnako to platí aj pre sexuálne vzťahy medzi mužom a ženou. Niekedy však táto skutočnosť nie je taká jasná.

Keď som vstúpila do manželstva, bojovala som so sexom – akosi som bola presvedčená, že je to zlé alebo skazené. Nechápala som, prečo je to tak, že sex pred manželstvom je nesprávny, a potom zrazu po vstúpení do manželstve je už v poriadku. V hĺbke duše som verila, že sex je hriešny.

Existovalo množstvo dôvodov, prečo som to tak vnímala: možno sa na mňa niekde nalepilo trochu puritánstva; možno to bol dedičný hriech, ktorý začal vystrkovať rožky (pretože Adam a Eva sa najskôr nehanbili za svoju sexualitu, ale až potom, čo zhrešili); možno bolo dôvodom to, že som neznášala spôsob, akým sa sex predvádza a zneužíva v našej spoločnosti a v médiách; možno to bolo pre minulé osobné skúsenosti.

Pravdepodobne to bola kombinácia všetkých alebo niektorých z týchto faktorov. Nech bola príčina akákoľvek, trvalo dlhý čas, kým Boh priamo uzdravil môj postoj. Zúčastnila som sa na niekoľkých vážnych katechézach a úvahách. Prečítala som všetko, čo sa mi za tie roky dostalo pod ruky, ale mnohé z mojich konkrétnych otázok zostali nezodpovedané. Len po dlhšom čase som pochopila, že sex nie je akýsi druh nutného zla, ale v skutočnosti je svätý a dobrý.

Prepánajána, veď Boh ho stvoril; a nielen to, on ho prikázal: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! (Gn 1, 28). On nám dal tento dar, dobrý a vhodný pre manželstvo, aby nám pomohol vyjadriť našu lásku k partnerovi a umožnil nám mať deti a rozširovať ľudský rod.

Na základe Knihy Genezis a po skombinovaní poznatkov z celého môjho čítania som prišla na štyri základné princípy sexuálnej morálky. Po prvé, sexuálna aktivita má byť medzi mužom a ženou podľa Božieho plánu, ktorý stvoril človeka ako muža a ženu.

Po druhé, má sa uskutočňovať počas celoživotného vzťahu, ktorý zabezpečuje nezrušiteľný manželský sľub, odzrkadľujúci na našej konečnej ceste večné spojenie medzi tromi osobami Najsvätejšej Trojice.

Po tretie, má prebiehať v láske, keďže Najsvätejšia Trojica je vzťahom lásky.

A po štvrté, má byť otvorená životu v každej situácii, odrážajúc tak Boží plán, aby láska bola plodná.

Byť sexuálne aktívny mimo týchto štyroch mravných zásad znamená zneužívať sex, zmeniť jeho plánovaný účel a aplikáciu. Naša spoločnosť zneužíva sex: vybrala ho z manželstva, pozbavila ho lásky, odtrhla ho od plodenia detí a zotročila ho na rozkoš. Všetok sexuálny hriech, či už vo svete, alebo v našich životoch, pochádza z porušovania jedného alebo viacerých z týchto základných princípov. Všetok sexuálny hriech je zneužívaním obrovskej sily, ktorú nám Boh dal; urážkou vysokého a nádherného účelu, ktorý Boh sexu dal. Všetok sexuálny hriech je tak v skutočnosti znesvätením niečoho, čo je sväté.

Sex ako sviatostný dar

Spoznanie týchto mravných zásad mi pomohlo lepšie pochopiť, čo učí Cirkev o Božom pláne so sexom, ale neupokojilo ma to úplne. Vedela som, že konám mravne, ale akosi mi tu niečo stále chýbalo.

Jedného dňa som bola na káve u priateľky, keď sme začali preberať túto tému. Aj ona mala podobné ťažkosti v tomto smere, tak sme sa snažili prísť na koreň problému. „Podľa mňa sa to zúžilo na fakt, že naša spoločnosť považuje sex za príjemné trávenie voľného času,“ povedala. Mala pravdu a to ma prinútilo uvažovať.

Bežný moderný pohľad na sexualitu je neangažované, príležitostné hľadanie rozkoše. Kladie dôraz na telesnosť, na to, ako telo vyzerá a ako sa cíti. Zameriava sa na to, čo sa dá zo sexu vyťažiť – zmyslová skúsenosť, vzrušenie a napätie. Obaja ľudia idú do sexuálneho vzťahu s tým, aby z neho mal každý niečo pre seba.

Pohľad na ženské časopisy pri pokladniciach v supermarketoch ukazuje iný moderný náhľad na sex: ako prostriedok získania moci. Je to pokušenie, ktoré pociťujú obaja – muži aj ženy: muž ho pociťuje ako túžbu vládnuť; žena ako túžbu manipulovať. Poskytnutie či upretie sexu sa stáva prostriedkom, ako dostať to, čo chce jeden od druhého dosiahnuť – akýsi druh trestu či odmeny vo vzťahu.

My však vieme, že manželská láska nie je o moci, a preto sa sex nesmie zneužívať týmto spôsobom. V skutočnosti je sexuálny akt jedným zo skutkov, ktoré ovplyvňujú prúdenie milosti vyplývajúce zo sviatosti manželstva, a preto manželstvo nie je platné, ak nebolo naplnené. Sviatosti majú zvyčajne fyzické znaky a skrytú skutočnosť. Sústrediť sa iba na vonkajší fyzický znak sexuálneho aktu, hľadať iba sexuálne potešenie, zamerať sa na výkon, techniku či dosiahnutie orgazmu znamená nevšímať si a ohrozovať hlbšiu skrytú skutočnosť osobného puta, duchovného spojenia, ku ktorému má prísť.

Sex je, naopak, pokračovanie mojej úlohy milovať môjho manžela. Sexuálna láska nemá byť niečím, čo hľadám výlučne iba pre seba – ale niečo, čo dávam – dar seba samej môjmu manželovi, skutok nežnosti voči jeho osobe a vyjadrením toho, že ho úplne prijímam. Sex v manželstve je naozaj o obnovovaní môjho manželského sľubu, že ho budem milovať a ctiť až do smrti. Toto je dôležité. Dar seba samého v sexuálnom akte je normálny prostriedok, ktorým prúdi milosť sviatosti manželstva do našich spoločných každodenných životov.

Sexuálna celistvosť

Jadrom tejto veci, nevyriešenou situáciou, ktorá ma občas ťažila, bola skutočnosť, že som často počas sexu nepociťovala toto „spojenie osôb“. Sex mi pripadal telesný, ale nie duchovný či osobný, a to ma trápilo. Iba neskôr som pochopila, že opravdivo naplnený sexuálny vzťah neodlučuje fyzické potešenie ako „náhodu“ od sexu, ale je súčasťou, ktorú ustanovil Boh. Spoznala som, že cieľom je spojenie dvoch ľudí – vedomé zjednotenie fyzickej a duchovnej stránky – a že to je proces celistvosti, rovnako ako v mnohých ďalších oblastiach nášho života.

Mnoho ráz rozpor pociťovaný medzi duchovnou a fyzickou stránkou sexu odhaľuje potrebu túto oblasť uzdraviť. Naše vlastné skúsenosti so sexuálnou nemravnosťou alebo sexuálnym zneužitím, alebo nátlak akéhokoľvek druhu, ktorý na nás bol vyvíjaný – to všetko zasahuje do našej schopnosti odovzdať sa slobodne našim manželom a prežívať sex ako lásku.

Niekedy nevieme, v čom je problém, ale vieme, že niečo „nie je v poriadku“, že čosi blokuje úplné sexuálne, emocionálne a duchovné spojenie s manželom. Opäť je vždy dobré vyhľadať odbornú pomoc, aby sme si pohovorili o všetkých škodách, ktoré sme napáchali, alebo ktoré nám spôsobili druhí. Tiež som prežila priame uzdravenie od Boha v tejto oblasti, keď sa nado mnou pomodlil kňaz modlitby za uzdravenie.

Pre mňa neexistuje silnejší znak o svätosti a súhlase Boha s manželským sexuálnym vzťahom, ako je Boží zásah v mojom živote – to, že poskytol úplnú sexuálnu jednotu medzi mojím manželom a mnou.

Medzičasom som si uvedomila, že akákoľvek temná noc, keď „nevidím“ duchovnú skutočnosť manželskej lásky, si vyžaduje skutok viery rovnako ako v iných sviatostiach. Fyzické spojenie medzi mužom a ženou v manželstve naznačuje duchovné spojenie, ktoré Boh medzi nás vnáša.

Občas mám o tom matnú predstavu, malý záblesk pravdy a zjavenia. No mnoho ráz je to ako pri ostatných sviatostiach – vedome nevnímam hlbšiu skutočnosť našej duchovnej lásky počas milovania.

Vzhľadom na konkrétne povinnosti, ktoré by zahŕňali Philipa v rámci reguly, som mala pocit, že by ich nebolo veľa. A tak som musela ísť hlbšie, aby som sa na neho vedome zamerala. Pamätám si, čo povedal pápež Ján Pavol II. pred mnohými rokmi, že lásku možno definovať ako „disponovanosť, prijatie a pomoc“. Tým som teda začala.

Ako môžem byť môjmu manželovi viac k dispozícii? Bola to otázka času. Keďže Philip pracoval celý deň mimo domu, a to päť dní v týždni, čas, ktorý som s ním mohla stráviť, bol obmedzený. Začala som vylučovať z mojich večerov nadbytočné záväzky, aby som mohla byť s ním, keď príde večer z práce. Rozhodla som sa, že na čas, keď sú už deti v posteli, si nebudem robiť nijaké pevné plány, aby som mu mohla byť k dispozícii.

Philip trávil veľa večerov prípravou do školy, ale na tom nezáležalo. Dôležité pre mňa bolo, aby som bola pripravená byť mu k dispozícii bez toho, aby ma tlačili neodkladné záležitosti. Možno som chcela pracovať na projektoch alebo si pozrieť nejaký televízny program, ale v mojej regule platilo, že ak si chcel Philip pohovoriť alebo iba tráviť čas so mnou, znamenalo to najvyššiu prioritu.

V zásade som si vyhradila pre neho sobotňajšie večery. Bol to večer, keď sme si dávali schôdzky! Vzhľadom na naše obmedzené financie to neznamenalo drahú noc vonku v meste. Spýtala som sa zopár priateliek, ako trávia čas s manželmi, a vypočula som si niekoľko nádherných nápadov, ako vytvoriť doma špeciálnu atmosféru – od grilovania steakov pri pohári vína až po pozeranie videa s pukancami, hranie kariet alebo dokonca spoločné čítanie. Mala som to na pamäti, keď som nakupovala v potravinách.

Ak si chcel vyjsť von s priateľom, aj to bolo dobré. Vždy tu bolo množstvo  drobností, ktoré som mohla urobiť, aby som vyplnila sobotňajší večer, keď sme boli sami doma! Stačilo iba byť mu k dispozícii a počítať s tým, že vo voľnom čase som tu prirodzene pre neho.

Ďalej som sa v mojej regule zamerala na predstavu Jána Pavla II. o prijatí. Rozhodla som sa, že sa budem vedome sústreďovať na svoj postoj  láskavosti a ohľaduplnosti v každom slove, ktoré vyjde z mojich úst. Tiež som sa rozhodla, že ho budem viac povzbudzovať a venovať mu celú pozornosť pri každom vážnom rozhovore. Začala som učiť aj deti, aby nás nevyrušovali, keď sa rozprávame.

A posledné kritérium – pomoc – bolo jednoduché. Bolo len málo praktickej pomoci, ktorú som mu mimo mojich bežných materských a domácich úloh mohla ponúknuť. Našla som však zopár maličkostí, ktoré by som sem mohla zahrnúť: uistiť sa, že ráno je postavená voda na kávu, naplniť Philipov hrnček na kávu na cestu do práce, pripraviť mu obed a opýtať sa ho, čo chce mať na raňajky (obyčajne si ich robil sám)

Ako začať?

Tu sa zamerajte na praktickú pomoc, ktorú od vás váš manžel každodenne potrebuje, a na čas, ktorý s ním strávite. Urobte to jednoducho. Položte si otázky:

 

 

 • Kedy môžem poskytnúť pravidelne určitý čas svojmu manželovi?
 • Čo všetko môžem urobiť, ako napríklad naplánovať pravidelný čas spoločne vonku alebo špeciálne večery, ktoré prekonajú jednotvárnosť všedného života a pomôžu nám uvoľniť sa?

Zapíšte si to.

 • Potrebuje môj manžel pomôcť mimo domácich prác?
 • Existujú nejaké drobnosti, ktoré oceňuje, niečo, čo mu pomôže trochu uľahčiť život?
 • Potrebuje odo mňa nejakú pomoc pri práci?
 • Kedy si tie veci môžem naplánovať do rozvrhu? V aké dni? V ktorej časti dňa?

Zapíšte si to.

Dalšie kroky

Bez ohľadu na to, čo ste si naplánovali, stredobodom reguly týkajúcej sa vášho manžela je vzťah, ktorý s ním máte. Dopriať si čas na uvažovanie a hodnotenie vášho manželstva je dôležité: v skutočnosti nikomu neublíži, ak si pravidelne vyhradíte čas, kedy by ste to robili, či už sama, alebo aj s manželom, ak sa dá (hoci si uvedomujem, že nie všetci manželia majú radi dlhé diskusie o manželstve!).

Spočiatku sa snažte zamerať na to, čo vy môžete zmeniť, alebo urobiť, a nie na to, čo má váš manžel nevyhnutne zmeniť. Niekedy sa nám chyby manželov zdajú veľmi jasné, a pritom nevidíme naše vlastné. Zapamätajte si však, že nemôžeme „prikázať“ manželom, aby sa zmenili, tak ako nemôžeme v okamihu zmeniť naše vlastné srdcia. Najlepší spôsob, ako uskutočniť pozitívnu zmenu v našom manželstve, je snažiť sa pracovať na vlastných chybách a správaní.

Ako som už spomenula, pápež Pavol VI. povedal, že najväčšia forma evanjelizácie je svedectvo vlastného príkladu a až potom slová. Ak odstránime najprv brvno z vlastného oka, budeme môcť jasnejšie poukázať na to, ako vybrať smietku z oka nášho manžela.

Premýšľajte o hlavných oblastiach spomenutých v tejto kapitole a zvážte, či nie sú vo vašom manželstve prekážky, ktoré bránia v dobrej komunikácii.

 • Robíte niečo, čo núti vášho manžela, aby sa zdráhal komunikovať?
 • Rozmýšľajte, ako by ste to mohli zmeniť. Existuje niečo, čo by ste mali robiť lepšie, ako napríklad byť pozornejšia alebo pozitívnejšia, keď sa s manželom rozprávate?
 • Sú nejaké oblasti, ktoré by ste mali manželovi odpustiť?
 • Nejaké oblasti vo vašom manželstve, ktoré by ste mali vy alebo váš manžel vyjasniť, alebo treba vyriešiť vzájomné rozdiely?
 • Popremýšľajte, ako by ste mohli lepšie slúžiť svojmu manželovi. Sú nejaké maličkosti, ako mu prejaviť, že ho milujete?
 • Akým spôsobom sa modlíte za svojho manžela? Potrebuje viac modlitieb?
 • Existujú nejaké oblasti vo vašom sexuálnom živote, ktoré si musíte dôslednejšie usporiadať podľa mravných princípov sexuality v manželstve?
 • Potrebujete zmeniť svoj postoj, čo sa týka sexu, aby ste sa skutočne stali darom pre vášho manžela?
 • Potrebujete uzdravenie a pokánie v tejto oblasti?
 • Potrebujete poradenstvo z objektívneho vonkajšieho zdroja?
 • Preberáte plnú zodpovednosť s manželom za všetky oblasti vášho manželstva?
 • Je nejaká oblasť, ktorej sa vyhýbate?
 • Je nejaká oblasť vo vašom manželstve, v ktorej ovládate manžela? Ako to môžete zmeniť?

Spýtajte sa Ducha Svätého, aby vám ukázal, čo pre vás a vášho manžela zamýšľa, a aby vám odhalil každú oblasť, ktorá potrebuje zlepšenie.

Tretia priorita v manželstve – partner

– nás upriamuje na manžela. Potrebujeme sa zamerať na to, aby sme ho milovali a pomáhali mu našou pozornosťou, podporou a delili sa s ním o svoju jedinečnú osobnosť. Nejde o to, že nemôžeme túžiť po manželovej láske, alebo spoliehať sa na neho v našich slabostiach, či hľadať jeho povzbudenie alebo útechu podľa našich oprávnených osobných potrieb.

Všetky sú dôležité a sú časťou Božieho plánu. Tretia priorita nás však jasne pobáda k tomu, aby sme si osvojili svoju špeciálnu úlohu manželky – aby sme sa aktívne rozhodli milovať a stali sa vedomým kanálom milosti pre svojho manžela.

Matka Tereza často povzbudzovala svoje rehoľníčky, aby sa snažili milovať čo najviac, a nečakali, že ich budú milovať, aby chápali viac, ako ich samotné budú chápať, aby sa snažili slúžiť viac, a nečakali, že im niekto poslúži. A čo sa týka jej práce s chudobnými, vyhlásila, že dostala oveľa viac, ako dávala.


Ďalšiu z 10. tich kapitol knižky Holly Pierlot, Mamy v jednom kole  vám prinesiem opäť v nedeľu, o týždeň. 

Viac o knihe najdete na:   

 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Xandra napísané 14.12.2015 10:32

Nechcem nikoho sudit, ale zena ocividne nezije v stastnom vztahu a vdaka svojej viere nasla sposob ako si to odovodnit, ze je to v poriadku. takto podla mna nevyzera ani zdravy vztah ani manzelstvo... ale aspon pobavilo no smile

luvoli napísané 18.01.2012 12:09

Tá žena píše o sebe, pretože začína od seba, začína viac milovať manžela a verí, že nie ona zmení manžela, nakoľko to nie je ani možné(ako si mnohé myslíme"veď si ho vychovám, veď on sa v manželstve zmeni"....), iba láska dokáže meniť ľudí a Boh je láska, ktorá je všemohúca, iba On môže všetko.... ale na to je potrebná aj dávka viery. Úplne chápem autorku, jej prežívanie, úplne sa s ňou stotožňujem, aj na základe vlastných skúsenosti.... Nie je dôležité či ma miluje manžel, stačí, že začnem milovať ja a keď milujem úprimne, nezištne.... vtedy sa láska vráti. Ak sa nevráti, asi som málo milovala... nedala som všetko. Nebojme sa milovať a nečakajme, uvidíte, že je to možné..... Je to boj, ale stojí to zato! zwinker

lenka_enka napísané 12.01.2012 15:27

Ano, chyba tu muzska cast, ale len pre uplnost suhry. Nemyslim, ze je to handrovite a sebaponizujuce, ale myslim, ze ta zena ma milujuceho partnera, je silne veriaca a vela rozmysla smile

Ak su v manzelstve obaja milujuci a chapavi, tak podla mna JE mozne dotiahnut manzelstvo do opisanej suhry- ak obaja casto sebereflektuju a zhovaraju sa a SNAZIA SA. Je pravda, ze pre zeny, co si vzali nasilnikov a grobianov je to nepouzitelne, ale tie by sa mali orientovat skor na knihy a clnky POMOCI v tazkostiach. Toto je pisane stylom - pre vylepsenie fungujuceho vzatu- a tam (aspon ja) vidim manzela, ktor sa tiez snazi a to, ze mu zena vychadza v ustrety, neberie ako "prijemny bonus" ci "samozrejmost", ale vnima to ako jej obetu a podobne jej to oplaca....ale, samozrejme, chcela by som vediet, ci jej to oplaca dostatocne zwinker ja osobne sa az takto neodovzdavam, a tiez moj muz nie je tip na hlboke sebareflexie a rozhovory smile takze myslim na seba viac ako sa pise v tomto clanku a nam to takto vyhovuje - on je rad, ze ja som rada a funguje nam to smile

PS: myslim, ze maximalne sebaodovzdanie sa vo vztahu, kde je jeden len akceptorom lasky je cestou k nestastnemu a prazdnemu cloveku, ktory uz nema co dat a len existuje...tak to fungovat dlho nemoze....

LindaN napísané 02.01.2012 16:38

Zuz, ešte jedna taká drobnosť: celé mi to zaváňa, ba priam smrdí falošnou pokorou, handrovitou a primitívnou, podriaďujúcou sa, podliezavou, vtieravou. Nepochybujem o tom, že autorka to myslela dobre, avšak vzhľadom k externým skutočnostiam, k 50% rozvodovosti a mnohým iným patológiám, cez psychické, fyzické, emocionálne týranie a pod. môže byť tento článok od veľa čitateľov chápaný ako úmyselná provokácia. Súhlasím s tým, že láska je chcieť dobro toho druhého viac ako svoje vlastné, avšak za podmienky kde sú takéto strany dve a navzájom sa obohacujú a dávajú sa jeden druhému. V opačnom prípade jednosmerného prúdu je to len charita, neopodstatnená, znevažujúca mnohokrát ženy ako tie citlivejšie stvorenia. Pretože mnoho mužov si vytrhne z Písma len to čo sa im hodí, napríklad to, že ženy podriaďujte sa mužom ako sa patrí v Pánovi, ale akosi už nedočítajú, že muži milujte svoje manželky tak ako Kristus miloval cirkev a dal sám seba za ňu. V praxi to častokrát vyzerá tak, že žena trpí, škrípe zubami a muž je mimo obliga. Preto v celom článku postrádam stanovisko zo strany muža.

LindaN napísané 02.01.2012 15:24

pre objektivitu uvádzam, že by sa zišiel aj pohľad a nejaká reportáž z druhej strany. Keď žije v manželstve, je to neúplné, keď povie, čo robí len ona. Chcem mať objektívny pohľad a chcem vedieť čo robí protistrana. Nie v zlom, ale zaujíma ma to.

kvaka napísané 07.01.2012 20:48

aky iny pohlad? ved tu pisu, ze publikuju postupne jednotlive casti nejakejkonkretnej knihy, co napisala jedna zena - jedna osoba. Aku reportaz z druhej strany?

dada napísané 02.01.2012 13:44

Clanok mi obsahom pripomina ako sutaz novorocnych vtipov po 2 litroch vina. Co odstavec, to vtip.

LindaN napísané 01.01.2012 10:17

dúfam, že to isté platí aj pre protistranu.

zuz napísané 02.01.2012 08:17

to sa ale dozvieme, ked taku knihu bude pisat jej manzel, nie?smile

Zatial pise o tom, ako veci prezivala a ako ich zmenila ona sama , teda o sebe. Nie o tom, co by mal robit manzel, aby sa jej darilo lepsie.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Xandra napísané 14.12.2015 10:32

Nechcem nikoho sudit, ale zena ocividne nezije v stastnom vztahu a vdaka svojej viere nasla sposob ako si to odovodnit, ze je to v poriadku. takto podla mna nevyzera ani zdravy vztah ani manzelstvo... ale aspon pobavilo no smile

luvoli napísané 18.01.2012 12:09

Tá žena píše o sebe, pretože začína od seba, začína viac milovať manžela a verí, že nie ona zmení manžela, nakoľko to nie je ani možné(ako si mnohé myslíme"veď si ho vychovám, veď on sa v manželstve zmeni"....), iba láska dokáže meniť ľudí a Boh je láska, ktorá je všemohúca, iba On môže všetko.... ale na to je potrebná aj dávka viery. Úplne chápem autorku, jej prežívanie, úplne sa s ňou stotožňujem, aj na základe vlastných skúsenosti.... Nie je dôležité či ma miluje manžel, stačí, že začnem milovať ja a keď milujem úprimne, nezištne.... vtedy sa láska vráti. Ak sa nevráti, asi som málo milovala... nedala som všetko. Nebojme sa milovať a nečakajme, uvidíte, že je to možné..... Je to boj, ale stojí to zato! zwinker

lenka_enka napísané 12.01.2012 15:27

Ano, chyba tu muzska cast, ale len pre uplnost suhry. Nemyslim, ze je to handrovite a sebaponizujuce, ale myslim, ze ta zena ma milujuceho partnera, je silne veriaca a vela rozmysla smile

Ak su v manzelstve obaja milujuci a chapavi, tak podla mna JE mozne dotiahnut manzelstvo do opisanej suhry- ak obaja casto sebereflektuju a zhovaraju sa a SNAZIA SA. Je pravda, ze pre zeny, co si vzali nasilnikov a grobianov je to nepouzitelne, ale tie by sa mali orientovat skor na knihy a clnky POMOCI v tazkostiach. Toto je pisane stylom - pre vylepsenie fungujuceho vzatu- a tam (aspon ja) vidim manzela, ktor sa tiez snazi a to, ze mu zena vychadza v ustrety, neberie ako "prijemny bonus" ci "samozrejmost", ale vnima to ako jej obetu a podobne jej to oplaca....ale, samozrejme, chcela by som vediet, ci jej to oplaca dostatocne zwinker ja osobne sa az takto neodovzdavam, a tiez moj muz nie je tip na hlboke sebareflexie a rozhovory smile takze myslim na seba viac ako sa pise v tomto clanku a nam to takto vyhovuje - on je rad, ze ja som rada a funguje nam to smile

PS: myslim, ze maximalne sebaodovzdanie sa vo vztahu, kde je jeden len akceptorom lasky je cestou k nestastnemu a prazdnemu cloveku, ktory uz nema co dat a len existuje...tak to fungovat dlho nemoze....

LindaN napísané 02.01.2012 16:38

Zuz, ešte jedna taká drobnosť: celé mi to zaváňa, ba priam smrdí falošnou pokorou, handrovitou a primitívnou, podriaďujúcou sa, podliezavou, vtieravou. Nepochybujem o tom, že autorka to myslela dobre, avšak vzhľadom k externým skutočnostiam, k 50% rozvodovosti a mnohým iným patológiám, cez psychické, fyzické, emocionálne týranie a pod. môže byť tento článok od veľa čitateľov chápaný ako úmyselná provokácia. Súhlasím s tým, že láska je chcieť dobro toho druhého viac ako svoje vlastné, avšak za podmienky kde sú takéto strany dve a navzájom sa obohacujú a dávajú sa jeden druhému. V opačnom prípade jednosmerného prúdu je to len charita, neopodstatnená, znevažujúca mnohokrát ženy ako tie citlivejšie stvorenia. Pretože mnoho mužov si vytrhne z Písma len to čo sa im hodí, napríklad to, že ženy podriaďujte sa mužom ako sa patrí v Pánovi, ale akosi už nedočítajú, že muži milujte svoje manželky tak ako Kristus miloval cirkev a dal sám seba za ňu. V praxi to častokrát vyzerá tak, že žena trpí, škrípe zubami a muž je mimo obliga. Preto v celom článku postrádam stanovisko zo strany muža.

LindaN napísané 02.01.2012 15:24

pre objektivitu uvádzam, že by sa zišiel aj pohľad a nejaká reportáž z druhej strany. Keď žije v manželstve, je to neúplné, keď povie, čo robí len ona. Chcem mať objektívny pohľad a chcem vedieť čo robí protistrana. Nie v zlom, ale zaujíma ma to.

kvaka napísané 07.01.2012 20:48

aky iny pohlad? ved tu pisu, ze publikuju postupne jednotlive casti nejakejkonkretnej knihy, co napisala jedna zena - jedna osoba. Aku reportaz z druhej strany?

dada napísané 02.01.2012 13:44

Clanok mi obsahom pripomina ako sutaz novorocnych vtipov po 2 litroch vina. Co odstavec, to vtip.

LindaN napísané 01.01.2012 10:17

dúfam, že to isté platí aj pre protistranu.

zuz napísané 02.01.2012 08:17

to sa ale dozvieme, ked taku knihu bude pisat jej manzel, nie?smile

Zatial pise o tom, ako veci prezivala a ako ich zmenila ona sama , teda o sebe. Nie o tom, co by mal robit manzel, aby sa jej darilo lepsie.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised