Zo života > Knižka: Mamy v jednom kole ...
Predslov
 Páter Thiemo Klein LC  01.11.2011 
Inšpiratívne, praktické, hlboko duchovné – jedinečné spojenie! Matka piatich detí opisuje vlastnú...
Prvá kapitola. Dosiahla som bod zlomu.
 Holly Pierlot  27.11.2011 
Búchala som päsťou po kuchynskom stole a dávala ultimátum svojmu manželovi Philipovi. „Pošleme...
Druhá kapitola. Životná regula.
 Holly Pierlot  04.12.2011 
Keďže som vedela, že umývanie dlážky sa robí v piatok, neznepokojovalo ma toľko, keď vo štvrtok...
Tretia kapitola. Prvá priorita: modlitba.
 Holly Pierlot  11.12.2011 
Ako zaneprázdnené matky, pohltené ťažkosťami života, sa prirodzene sústreďujeme na praktické veci....
Štvrtá kapitola. Druhá priorita: vlastná osoba
 Holly Pierlot  18.12.2011 
Boh dal každému z nás veľký dar: dar nás samých. Možno nie sme zvyknutí uvažovať o sebe takýmto...
Piata kapitola(1). Tretia priorita: partner
 Holly Pierlot  25.12.2011 
Spomínam si, ako som jeden večer sedela na kraji nízkeho stolíka, pozerala na Philipa, on na mňa, a...
Piata kapitola(2). Sex v manželstve.
 Holly Pierlot  01.01.2012 
Tak ako komunikácia je ustavičným prúdením milosti v manželstve, rovnako to platí aj pre sexuálne...
Šiesta kapitola(1). Štvrtá priorita: rodič
 Holly Pierlot  08.01.2012 
Jedného dňa som počula, ako sa osemročná Anna dosť netrpezlivo zhovára s mladším súrodencom, a...
Šiesta kapitola(2). Autorita na vychovávanie detí.
 Holly Pierlot  15.01.2012 
Chceme teda viesť deti k poslušnosti a tiež naliehať, ak je to potrebné, ale vždy im umožniť, aby...
Siedma kapitola(1). Piata priorita: živiteľ
 Holly Pierlot  22.01.2012 
Piate „P“, živiteľ, zahŕňa ďalší aspekt poslania pre našu rodinu: zabezpečiť fyzické potreby, ako...
Najčítanejšie
Náš TIP