Meno pre moje dieťa

Mgr. Kristína Kováčiková 2

Oslovili sme matriky z rôznych kútov Slovenska a získali sme informácie priamo z prvej ruky. Nielen o súčasných trendoch pri výbere mena pre dieťa. Vieme o populárnych, ale aj tých menej používaných, nezvyčajných, či extravagantných menách. Ak Vás zaujíma táto téma, odporúčame Vám tiež jeden z historicky najobľúbenejších článkov na našom webe (Stratégie pri výbere mena).

Ešte sa vyskytujú?

Pani matrikárky sa cez kopírku zhodujú, že tradičné mená ako Ján, Jozef, Anna či Mária sú na ústupe. Vyskytujú sa skôr zriedkavo, sú matriky, kde klasiky zapisujú asi len raz ročne. Na matrike v Rimavskej Sobote si myslia, že je ešte stále zaužívané, že rodičia dávajú meno chlapcovi po otcovi. Potvrdzuje to aj bardejovská matrikárka Magdaléna Zákutná, podľa ktorej sa rodičia vracajú k týmto menám len v prípadoch, že chcú zachovať meno v rode. “V Handlovej ich častejšie píšeme ako druhé, napr. Tobias Ján a pod.,” hovorí Mária Bónová.

Malé versus veľké mestá

Na otázku, či súčasní rodičia inklinujú skôr k cudzím menám, Marta Páleníková, žiarska matrikárka, odpovedala takto: “Sme dosť malé okresné mesto, tento trend je vo veľkých mestách a skôr si cudzie mená dávajú cudzí štátni príslušnici alebo občania SR, ale žijúci v cudzine.” Podobne tak využívajú rodičia možnosť vybrať pre dieťa dve alebo tri mená. “Rodičia dávajú svojim deťom dve až tri mená väčšinou, keď je jeden z rodičov cudzinec, kde je jedno meno slovenské, tvrdí Mária Grebeňová-Laczová z Miestneho úradu v Petržalke. Kým v bratislavskom Ružinove má asi 300 detí dve alebo tri mená, v Nitre nemá ani jedno dieťa zapísané 3 mená, v Bardejove malé percento rodičov dá dieťaťu čo len dve mená.

Dá sa doplniť druhé a tretie meno?

Ak má dieťa “iba” jedno (krstné) meno, rodičia mu môžu doplniť druhé a tretie meno na matrike príslušnej podľa miesta narodenia dieťaťa. Musia byť osobne prítomní, ak jeden z rodičov nemôže prísť, je nutné overiť podpis rodiča na žiadosti o dopísanie mena. Určenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena, teda tento úkon nie je spoplatnený, správny poplatok sa vyberie len za nový rodný list.

Doplniť druhé a tretie meno si môžu aj dospelí. Alena Cvancigerová, matrikárka z Košíc, však upozorňuje, že doplnenie ďalšieho mena je na zváženie: “Zmenu je potrebné vykonať vo všetkých dokladoch: občiansky preukaz, pas, vodičský, karta poistenca a pod. Predstavovať sa môžete len jedným menom, ale v úradnom styku musíte používať všetky mená v poradí, v akom sú zapísané v rodnom liste.”

V bratislavskej Petržalke už riešili aj vypustenie niektorého z mien detí. “Stane sa, že časom si rodičia veci rozmyslia,” hovorí Mária Grebeňová-Laczová: “Akurát nedávno prišli rodičia synčeka Dominika Antona a nechali dieťaťu iba meno Anton.”

Bude sa volať Ceasar?

Ak vyberáte meno pre svoje dieťa, zákon o mene a priezvisku brzdí rozlet fantázie nasledovne: nemožno určiť meno hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena alebo prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste alebo osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyčné meno, ak je všeobecne známe, že takéto použite mena je v súlade s tradíciou štátu, kde je takéto meno obyklé. Na požiadanie matričného úradu tieto skutočnosti preukazuje rodič dieťaťa potvrdením zastupiteľského úradu cudzieho štátu.

Onur áno, Šeherezáda nie?

Viera Sklenárová, vedúca matrikárka v Nitre nám dala tip, ako zapísať cudzie meno pre dieťa. Vysvetľuje tiež, prečo nie je problém zapísať chlapcovi meno Onur alebo Kerem a prečo naopak sú výhrady k dievčenskému menu Šeherezáda: “Pri výbere mena odporúčame rodičom používať knižku “Vyberte si meno pre naše dieťa,” v ktorej sa nachádzajú slovenské mená, ako aj ich cudzie podoby. Napr. František – má uvedené cudzie podoby – latinskú Franciscus, španielsku Francisco, maďarskú Ferenc a pod. Tieto tvary možné je možné zapísať do matriky na základe tejto knižky bez ďalšieho dokladu.”

Čo ak sme meno našli na internete?

Nitrianska matrikárka Viera Sklenárová sa tomu celkom nebráni: “Pri zápise používame aj internetovú stránku – www.parenthood.com, kde si vyhľadávame hlavne požiadavky mien, ktoré nie sú v uvedenej knihe, teda jedná sa hlavne o cudzie mená. V prípade, že vybraté meno rodičmi nie je ani v jednej z týchto našich pomôcok, požadujeme od rodičov predložiť doklad príslušného veľvyslanectva štátu, v ktorom sa to – ktoré meno používa, správneho tvaru mena a pohlavia, potom meno dieťaťu zapíšeme do matriky. Napr. Meno Šeherezáda sa v tomto tvare nenachádza ani v knihe, ale ani na webovej stránke. Zapísať ju možno len v maďarskom tvare Seherezádé. Meno Onur je však riadnym tureckým mužským menom, a preto pri jeho zápise do matriky nie sú žiadne problémy.”

Môžem Sandokana zmeniť na Onura?

Angelika, Sandokan, Winetou, Manuela, Esmeralda, Jednoduchomária – sú tu podľa toho, čo dávajú televízie v prime-time? Možno. Asi. Určite. Od uvedenia tureckých telenoviel sa objavili na matrikách mená Onur (v Nitre) alebo Kerem (v bratislavskom Ružinove). Magdálena Zákutná, matrikárka z Bardejova tvrdí, že k týmto menám inklinujú rodičia z rómskeho etnika. Väčšina nami oslovených matrík však nezaznamenala toho času zvýšený záujem o kultové seriálové mená. Chcelo by to novú telenovelu.

No čo ak by si niekto túžil zmeniť meno podľa hlavného hrdinu zakaždým po zhliadnutí pilotného dielu? V takomto prípade osoba na matrike nepochodí, nie je totiž v kompetencii matriky rozhodnúť o zmene mena (alebo priezviska). Alena Cvancigerová, košická matrikárka, vysvetľuje, že ak ide o úplnú zmenu mena, vykonáva ju príslušný Obvodný úrad podľa miesta trvalého pobytu: “V žiadosti musia byť uvedené vážne dôvody k zmene mena, aby bolo takejto žiadosti vyhovené.” Dodáme, že zmena mena nie je zadarmo, tento úkon je spoplatnený.

Aké dávame na Slovensku mená?

Aj v rebríčkoch najobľúbenejších mien býva rok po roku pohyb. Možno nepatrný, ale po jednej dekáde môže hitparáda populárnych mien vyzerať celkom inak. Ktoré mená zažívajú práve svoj „boom“ a ktoré idú naopak do úzadia? My tieto naoko drobné zmeny sledujeme:)

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (10 hlasov, priemerne: 4,20 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár