Detská kresba

Isabelle Bouvier-Boileau 4

Kresba je pre deti vyjadrovacím prostriedkom a je nevyhnutná pre ich rozvoj.   Čarbanice, čmáraniny. Takto sa to celé začína. Medzi 1. a 2. rokom:…