Via Bona Slovakia 2006

0

Hlavnú cenu Via Bona Slovakia 2006 pre malé a stredné podniky získal ANASOFT APR. Vo svojom podnikaní v oblasti informačných technológií zameriava aj na presadzovanie…