KONŠTRUKČNÉ ÚLOHY III. – Trojuholník podľa vety SSS

Evča 9

K zostrojeniu 3-uholníka vždy potrebujeme poznať aspoň 3 prvky, na základe ktorých vieme útvar zostrojiť. Okrem toho máme na pamäti tieto vlastnosti 3-uholníka: 1. súčet všetkých 3 vnútorných uhlov v 3-uholníku je vždy 180°, 2. a+b>c, a+c>b, b+c>a. Zostrojiť 3-uholník podľa vety SSS znamená, že poznáme dĺžky všetkých 3 strán (strana, strana, strana). K vypracovaniu úlohy budeme potrebovať tieto pomôcky:

• obyč. ceruzku s tvrdou tuhou (č. 3 alebo 4) na pomocné čiary

• pravítko

• kružidlo s tvrdou tuhou na pomocné oblúky

• obyč. ceruzku s mäkkou tuhou (č. 1 alebo 2) na vytiahnutie hotového 3-uholníka

Príklad:

Zostroj ▵ ABC so stranami a=4 cm, b=5 cm, c=7 cm.

dané:

1. Najprv urobíme matematický zápis všetkého, čo jednoznačne poznáme. Podčiarkneme a pod čiaru si zapíšeme, čo máme urobiť.

a=4 cm

b=5 cm

c=7 cm

___________

▵ ABC

náčrt:

2. Voľnou rukou si načrtneme 3-uholník, ktorý máme zostrojiť a farebnou ceruzkou si zvýrazníme, čo poznáme. (V prípade rovnoramenného 3-uholníka obe ramená označujeme rovnakým písmenom – zvyčajne r, čím dávame najavo, že sú rovnaké, 3. stranu označujeme z ako základňa. V prípade rovnostranného 3-uholníka všetky 3 strany označuje rovnakým písmenom, zvyčajne a, čím dávame najavo, že všetky strany sú rovnaké, označujeme farebne aj všetky 3 vrcholové vnútorné uhly , ktorých veľkosť je 60°. V prípade pravouhlého 3-uholníka farebne zvýrazníme aj pravý uhol, čím dávame najavo, že je to známy prvok 3-uholníka.)

rozbor:

3. V rozbore úlohy sa zamyslíme, čím začneme a ako budeme pokračovať. Všetko si starostlivo zapisujeme v bodoch a súčasne kreslíme voľnou rukou.

1. začnem od AB=c=7 cm – načrtneme úsečku AB

2. hľadaný bod C, C∈k1(A, b=5 cm)∩k2(B, a=4 cm) (Zápis sa číta takto: C patrí prieniku kružnice k1 so stredom v bode A a polomerom b=5cm a kružnici k2 so stredom v bode B a polomerom a=4 cm) – načrtneme kružnicové oblúky, vyznačíme prienik – bod C a spojíme všetky body na ▵ABC

postup konštrukcie:

4. Do postupu konštrukcie zapíšeme v bodoch všetko presne tak, ako to postupne budeme rysovať. Nič nevynecháme! (Predstav si, že podľa tvojho postupu budú robiť ľudia, ktorí nevedia čítať tvoje myšlienky.)

Keď si postup podrobne zapíšeme a následne aj presne dodržíme, narysujeme správny výsledok.

1. AB; /AB/=c=7 cm

2. k1; k1 (A, b=5 cm)

3. k2; k2 (B, a=4 cm)

4. C; C∈k1(A, b=5 cm)∩k2(B, a=4 cm)

5. ▵ABC

konštrukcia

5. V tomto bode úlohy presne podľa postupu konštrukcie tenkými čiarami narysujeme 3-uholník. Rysuje presne podľa napísaného postupu. Všetko robíme tenkými pomocnými čiarami – tvrdou ceruzkou č. 3 alebo 4. Línie ťaháme dostatočne dlhé, kružnicové oblúky sa musia pretínať s priamkami, aby sme sa neukrátili o nejaké ďalšie možné riešenie.

Hotový výsledok obtiahneme mäkkou ceruzkou č. 1 alebo 2 pre zvýraznenie.

Nezabudni, že pri konštrukčných úlohách je najdôležitejšia presnosť!

skúška správnosti:

6. Preveríme si meraním, či sa niekde nestala chyba a či sú dodržané všetky podmienky zadania. Pravítkom odmeriame všetky dĺžky strán a výsledky merania zapíšeme.

/AB/=7 cm

/AC/=5 cm

/BC/=4 cm

záver:

7. Do záveru úlohy celou vetou napíšeme počet riešení v rovine alebo polrovine a vymenujeme ich.

Úloha má 1 riešenie v polrovine ABC: ▵ABC.

Poznámka na záver: pri písomných prácach a školských úlohách má zväčša každá časť príkladu svoje bodové ohodnotenie, preto je dobré nič neodfláknuť a všetko podrobne čitateľne zapisovať (aj prípadné bočné výpočty, aby učiteľ videl, akými postupmi žiak dospel k nejakému výsledku).

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (82 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. Váš komentár

    Moja dcéra sa z toho veľmi naučila a tuto stránku navštevujeme veľmi často… 🙂 A stále v tom pokračujeme;-)

  2. Evča, kto to kedy videl (no boli časy, boli) trápiť deti takými nezmyslami ako je skúška správnosti riešenia geometrickej úlohy?!?

    Ak to nejaký pán učiteľ chce, dal by som mu urobiť skúšku správnosti (teda dôkaz toho, že výsledok riešenia zodpovedá zadaniu) úlohy zostroj štvorec so stranou 3 cm

  3. Je to fajn, že sa rodičia aspoň cez časopis zaujímajú o to ako pomôcť svojim deťom,ale základné rysovacie návyky by mali deti nadobúdať už od prvej triedy.Je k tomu dostatok príležítostí aj úloh v pracovných zošitoch,ale z učiteľskej praxe viem,že geometriu v nižších ročníkoch rodičia podceňujú,žiaci nemajú potrebné pomôcky, aj nad chybami v testoch sa v=ačšinou mávne rukou,veď je to len geometria.Aj keď sa nedajú cez časopis objasniť , naučiť a vyriešiť úlohy , dúfam, že tieto články prispejú aspoň k osvete a zmene postoja ku geometrii.

    Ja dávam žiakom vždy takýto príklad zo života:Predstavte si, že by konštruktéri zle narysovali zubnú vŕtačku, a bola by tak vyrobená, to by bola u zubára hrôza! Vždy to zaberie a už vieme,prečo treba presne rysovať.

  4. Ahoj Evča, pekne to píšeš. Všetci rodičia majú z konštrukčných úloh dosť hrôzu, hlavne, keď prídu do piatej triedy z prvího stupňa. V rozbore mi však chýba trojuholníkova nerovnosť. Napíš mi mail a môžem Ti poslať prezentácie v power pointe, ktoré používam na hodine u piatakov, šiestakov či ôsmakov už druhý rok. Prípadne ďalšie. Alebo ich môžeme pridať ku článkom, ak by si chcela.

Pridaj komentár