Agresia v batolivom veku

Mária Kopčíková 1

Obdobie batoľaťa (obdobie od prvých narodenín do 3. roku) je charakteristické nadobúdaním samostatnosti a autonómie dieťaťa. Rýchly vývin zaznamenáva tak jemná ako i hrubá motorika….