MúdrostiSlovensko pre rodinu

Legálna diskriminácia dvojičiek

 G. Kobelová, I. Wildová   26.01.2006   124

Uverejňujeme druhý čitateľský príspevok k redakčnej výzve „Poďme meniť veci“. Pripomíname, že na stretnutie s Ministerkou pozývame autorov dvoch návrhov s najväčšou čitateľskou podporou, ktorú môžete vyjadrovať v diskusii pod článkom.


Volám sa Lucka Kobelová.

Narodila som sa 20.04.2004 o 16.55 hod.

Moja mamička je so mnou doma na materskej dovolenke za 4.230,-Sk na mesiac.

 

 

Ja som Lenka Kobelová.

Narodila som 20.04.2004 o 16.58 hod.

Moja mamička je so mnou doma na materskej dovolenke za 166,-Sk na mesiac.

 

Ja ako i ostatné matky, ktorým sa narodili dvojčatá, príp.viacerčatá chceme upozorniť na diskrimináciu, ktorá sa v tomto štáte deje úplne legálne. V dobe, keď sa toľko hovorí ako treba bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy, náboženstva atď. sa zabúda na „pre politikov takmer bezvýznamnú“ skupinu matiek a ich detí, ktoré mali tú „smolu“, že sa narodili v jeden a ten istý deň spolu so svojím súrodencom. A hoci sa od 01.01.2005 zlepšila situácia žien na materskej dovolenke (MD), v prospech žien, ktoré sú na MD s viacerčatami sa vlastne neurobilo vôbec nič a štát, ktorý proklamuje, že podporuje mladé rodiny, šetrí na úplne nesprávnom mieste. Tu máme príklad:

 

Finančné prostriedky (zaokrúhlených na tisíce smerom nadol) ušetrených štátom pri pobyte žien na MD s dvojčatami v porovnaní s výdavkami na ženy na MD s dvomi deťmi narodenými s trojročným vekovým rozdielom:

Hľadisko:

Dvojičky

2 deti

1. finančné

 

 • Materská:

  6+2 mesiace x 11.000,- Sk

 • Rodičovský príspevok:

  28 mesiacov x 4.000,- Sk

 • SPOLU: 200.000,- Sk

   

 •  

 • Materská:

  6+6 mesiacov x 11.000,-Sk

 • Rodičovský príspevok:

  2x30 mesiacov x 4.000,- Sk

 • SPOLU: 372.000,- Sk

 • Ušetrené prostriedky štátu sú teda 172.000,- Sk a tri roky platenia odvodov v neprospech žien s dvojčatami!

  Koľkých prípadov sa tento problém vlastne týka?

  Zo zistení Štatistického úradu SR za roky 2000 až 2004 som zistila nasledovné. Rozdiel medzi počtom narodených detí a počtom pôrodov v daných rokoch nám udáva počet „nadpočetných detí“, pre ktoré tento štát nevyčlenil prostriedky na vyplácanie vyšších rodičovských príspevkov.

  Rok

  Počet detí

  Počet pôrodov

  „Nadpočetné deti“

  2000

  55 366

  54 763

  603

  2001

  51 343

  50 771

  572

  2002

  51 035

  50 437

  598

  2003

  51 930

  51 374

  556

  2004

  53 958

  53 296

  662

  Spolu

   

  263 632

   

  260 641

  2991

  Všimnite si, prosím, ako sa u nás šetrí na deťoch: Pri počte vyše 263 000 detí narodených za posledných 5 rokov na Slovensku sa nedostáva rovnakej podpory menej ako 3 000 deťom!

  Pri vyplácaní materskej a rodičovského príspevku, ťažko obstojí odôvodnenie, že žena je len jedna a štát vlastne na dieťa prispieva príspevkom pri narodení dieťaťa (4.000,-Sk), (v Čechách napr. prispieva pri narodení 1 dieťaťa 8.000,-Czk, no pri narodení dvojčiat to bolo v roku 2004 20.000,-Czk, čo sa mi zdá spravodlivé, lebo aj tak štát šetrí minimálne na odvodoch za ženu v trvaní celého obdobia jednej MD) a tak ako príspevok pri narodení dieťaťa, aj rodinné prídavky na dieťa dostáva každé dieťa v tomto štáte, bez ohľadu na to v akom časovom rozpätí medzi súrodencami sa vlastne narodilo a to aj v období, keď už žena chodí do práce a nie je na podporu štátu plne odkázaná.

  Jediný rozdiel medzi starostlivosťou o deti počas MD a počas nasledujúceho obdobia zo strany štátu je teda iba výška materskej, resp. rodičovského príspevku!

  Vysvetlenie, že rodičovský príspevok je sociálna dávka určená matke (ktorá je len jedna! a preto aj rodičovský príspevok je len jeden aj pri viac deťoch, s ktorými je žena na MD) na preklenutie obdobia počas, ktorého je doma a stará sa o dieťa neobstojí, nakoľko podľa nového zákona dostáva rodičovský príspevok 4.230,- Sk do 3 rokov veku dieťaťa aj žena, ktorá odišla do práce a dáva si dieťa varovať mimo štátom dotovaných inštitúcií, t.j.,

  žena už túto dávku nepotrebuje, lebo si na seba zarobí!

  Podľa zákona č 280 zo 16.5.2002 §1 (2)

  Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie osobnej starostlivosti a riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa.

  Podľa zákona č. 244 z 18.mája 2005 Čl.I bod 6. §3 odsek (2)

  Riadna starostlivosť o dieťa podľa odseku písm. a) je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie preventívnych prehliadok podľa osobitného

  predpisu

  Iste uznáte, že nemôžete za tých istých 4.230,- Sk poskytnúť rovnaký štandard vo výžive, hygiene atď. jednému alebo dvom deťom! O osobnej starostlivosti o matku nehovoriac.

  Niekto by mohol namietať, že aj iné ženy sú na MD s dvomi i troma deťmi, ale hoci aj na nich štát šetrí, nie je to to isté (a navyše vekový rozdiel medzi deťmi, aspoň ten minimálny, si v rámci plánovaného rodičovstva môžete ovplyvniť, no počet detí pri jednom tehotenstve nie). Takže, ak si dáme úplne absurdný príklad, že by žena otehotnela hneď po šestonedelí a zároveň by sa druhé dieťa narodilo predčasne o 2 mesiace skôr vychádza nám minimálny vekový rozdiel medzi súrodencami 8,5 mesiaca a ak rátame, že nastúpila na MD 6 týždňov pred narodením prvého dieťaťa, tak je to rovných 10 mesiacov. V praxi to znamená nasledovné:

  Hľadisko:

  Súrodenci s 8,5 mesačným vekovým rozdielom

  Súrodenci s 3 ročným vekovým rozdielom

  1. finančné

   

 • Materská:

  6+6 mesiacov x 11.000,- Sk

 • Rodičovský príspevok:

  34 mesiacov x 4.000,- Sk

 • SPOLU: 268.000,- Sk

 •  

 • Materská:

  6+6 mesiacov x 11.000,-Sk

 • Rodičovský príspevok:

  2x30 mesiacov x 4.000,- Sk

 • SPOLU: 372.000,- Sk

 • T.j. štát by na takejto žene ušetril 104.000,-Sk a 2 roky a 2 mesiace na odvodoch. Ale aj tak je takáto žena na tom oproti žene na MD s dvojčatami o 68.000,-Sk a 10 mesiacov lepšie.

  Pre mňa nepochopiteľnou zaujímavosťou je aj to, že pri každých 2 deťoch narodených 1 žene prislúcha 6+6 mesiacov vyššej dávky, t.j. materskej, (aj keď žena už na MD s jedným dieťaťom je) len pri narodení dvojčiat sa pre matku, ktorá má pri 2 deťoch narodených naraz neporovnateľne vyššie výdavky (2xkočík, 2xvýbavička..., čo nemusia ženy pri druhom dieťati znovu kupovať) sa vyššia dávka vypláca len 6+2? mesiace.

  Vráťme sa na chvíľu k zmenám, ktoré pre ženy na MD urobil v zmysle svojich hesiel pán exminister:

  1. zásluhovosť:
   rovnako ako pri výpočte dôchodkov, nie sú absolútne rozhodujúce odpracované roky, výška príjmov ani odvodov, ale či ste mali to šťastie a otehotneli ste v tom správnom čase, t.j. odišli ste na MD po 01.01.2005, lebo dovtedy, hoci som už podľa nového zákona mala nárok na 11.tisícovú materskú som sa pri malej hviezdičke pod textom dočítala, že do 31.12.2004 je stanovený na vyplácanie materskej finančný strop 7.000,- Sk. Takže ženy, ktoré odišli na MD v tomto medziobdobí mali smolu a dostali od štátu za pol roka materskej o 24.000,- Sk menej. Tak som dopadla aj ja, lebo MD mi skončila 13.12.2004. Takže moja kolegyňa s rovnakou dĺžkou praxe, pracovným zaradením a príjmom mala pri jednom dieťati mesačnú materskú 11.000,- Sk/1dieťa a ja 7.000,-Sk/2deti (=3.500,-Sk/1dieťa). (Takže si môžem k 172.000,-Sk, ktoré na mne štát ušetril prirátať ďalších 32.000,- 8 mesiacov x 4.000,- Sk ušetrených a to už sme na sume presahujúcej 200.000,- Sk a to všetko zaokrúhľujem smerom na dol).

  2. „Pracovať sa oplatí“
   Pán minister nám „chvalabohu“ umožnil pracovať aj na MD, bez toho, aby sme prišli o rodičovský príspevok 4.000,- Sk.. Škoda len, že staré mamy musia chodiť do práce až do 62 rokov a tak nám možno pomôžu s opatrovaním našich vnúčat, a čo je pravdepodobnejšie ani sa dôchodku nemusia dožiť. Takže tu máme ďalšiu možnosť au-pair, žiaľ tiež takmer nepoužiteľné v našich podmienkach a pri našich príjmoch. Sú tu aj súkromné jasle. Napr. v súkromných jasliach Žirafa v Bratislave Vám dieťa opatria už za 10.000,- Sk mesačne. Pri dvojčatách si to vynásobte dvomi a tak zistíte, že sa Vám pracovať vôbec neoplatí, lebo v čistom ani toľko nezarobíte, koľko dáte za varovanie Vašich detí.

   

  Moja priateľka si napr. dala takýto inzerát:

  Matka 3 detí, na MD s dvojičkami, opatrí ďalšie dieťa.

  Vyzerá to síce absurdne, resp. ako čierny humor, ale žiaľ, je to skutočnosť. A to sa nejedná o žiadnych asociálov, ale o ženu, ktorá pre tento štát spolu s manželom odpracovala viac ako 35 rokov. A teraz sa razom narodením dvojčiat dostali do pozície chudákov, ktorým po zaplatení každomesačných poplatkov zostáva na stravu, domácnosť, oblečenie a hygienu spolu s rodičovským príspevkom, rodinnými prídavkami a odpočtom daní na 3 deti okolo 7.000,- Sk.. A to som ešte ani len nespomenula aké sú výdavky na dvojčatá.

  Takže poďme pekne po poriadku.:

  Príjmy a výdavky:

  Tento štát opäť šetrí na NESPRÁVNOM MIESTE. My matky dvojčiat sa cítime týmto štátom okradnuté.

  Vychvaľujeme sa, že už aj na Slovensku máme hniezda záchrany, bojujeme proti interupciám, chceme zlepšiť zaradenie detí z detských domovov do rodín, ale u nás sa stále NEPODPORUJE ZÁKLAD a to je BIOLOGICKÁ RODINA, o čo viac rodina, v ktorej sa narodilo viac ako jedno dieťa naraz.

  Tu sú moje postrehy ako by sa dali riešiť finančné disproporcie vo vyplácaní sociálnych dávok ženám na MD:

  Porovnajme si to:

  1. MODEL (1 dieťa/1 matka na MD 3 roky)

  6 mesiacov x 11.000,- Sk + 30 mesiacov x 4.000,- Sk = 186.000,- Sk

  2. MODEL (2 deti /1 matka na MD 6 rokov)

  186.000,-Sk x 2 = 372.000,- Sk

  3. MODEL (2 deti dvojičky /1 matka na MD 3 roky)

  8 mesiacov x 11.000,- Sk + 28 mesiacov x 4.000,- Sk = 200.000,- Sk

  A ako by to mohlo byť?

  4a. MODEL „Rovnosť šancí pre dvojčatá“

  12 mesiacov x 11.000,- Sk (tak ako pri všetkých ostatných súrodencoch, ktorí sa narodia jednej matke) + 24 mesiacov x 8.000,- Sk (t.j. dve deti, tak dvojnásobok) = 324.000,- Sk

  Takže štát ešte stále šetrí 48.000,- Sk, ktoré by sa dali využiť v upravenom forme takto:

  4b. MODEL „Pomoc pre matky s dvojčatami“

  (2 deti dvojičky /1 matka na MD 4 roky)

  4a MODEL + 12 mesiacov x 4.000,- Sk

  Takže štát by matkám s dvojičkami doprial rovnaké finančné prostriedky ako pri 2 deťoch t.j. 372.000,-Sk a ešte stále by šetril 2 roky odvodov, ktoré by si už žena odvádzala sama a zároveň by už platila tomuto štátu dane. (S väčšími deťmi by sa žena už aj mohla zamestnať s menším stresom.)

  5.MODEL „Deľba dávky“

  Ak berieme do úvahy, že materská, resp. rodičovský príspevok, slúžia matke i dieťaťu na preklenutie obdobia prvých 3 rokov života dieťaťa, prichádzame k tomuto modelu:

  5a. MODEL (1matka/1dieťa = 2 osoby)

  6 mesiacov 11.000,- Sk/2osoby => 5.500,-Sk/1osoba

  30 mesiacov 4.000,-Sk/2osoby => 2.000,- Sk/1osoba

  5.b MODEL (1matka/dvojčatá = 3 osoby)

  6 mesiacov x 5.500,-Sk x 3 osoby = 6 mesiacov x 16.500,- Sk = 99.000,- Sk

  PLUS

  30 mesiacov x 2.000,-Sk x 3 osoby = 30 mesiacov x 6.000,- Sk = 180.000,- Sk = 279.000,- Sk

  Oproti doterajším 200.000,- Sk by sme dostali o 79.000,- Sk za 3 roky MD viac, ale štát by stále šetril ešte 93.000,- Sk a 3 roky odvodov. (V Tele Tele by nezabudli dodať: „A to sa oplatí“).

  Za matky dvojčiat zostáva s pozdravom Mgr. Gabriela Kobelová, Iveta Wildová

  Poznámky:

  <p.

  * pre zjednodušenie sa v texte a pri výpočtoch spomínajú:

  1. ženy /matky (môžu byť aj otcovia)
  2. štandardná dĺžka MD pri zdravých deťoch, t.j. 3 roky
  3. dvojčatá (pri 3 a 4-čatách by to bolo ešte zložitejšie)


  Toto bol druhý čitateľský príspevok k redakčnej výzve „Poďme meniť veci“. Pripomíname, že na stretnutie s Ministerkou pozývame autorov dvoch návrhov s najväčšou čitateľskou podporou, ktorú môžete vyjadrovať v diskusii pod článkom.

   

  Odosielam Váš hlas...
  Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 9 hlas(ov).
  Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
  Alebo si vyberte iný recept podľa veku vášho bábätka
  Najčítanejšie

  Hľadisko:

  Dvojičky

  2 deti s vekovým rozdielom 3 roky

  1. finačné

  Štát im dá o 172.000,-Sk menej

  <tr><th valign=top>2. časové</th><td valign=top>MD 3 roky</td><td valign=top>MD 6 rokov</td></tr>

  <tr><th valign=top>3. citová náročnosť</th><td valign=top>2 a viackrát väčšia (plač, kojenie, choroby, nočné vstávanie, nielen po sebe, ale jedno dieťa budí druhé, choroby po sebe i naraz)</td><td valign=top>kojíte len jedno dieťa, k staršiemu už netreba v noci vstávať</td></tr>

  <tr><th valign=top>4. fyzická náročnosť</th><td valign=top>2 a viackrát väčšia (prebaľovanie, kúpanie, obliekanie – 1 dieťa oblečiete, druhé sa vám zatiaľ vyzlečie; úrazy – nestihnete byť naraz na 2 miestach, deti si môžu ublížiť i vzájomne – kúsanie je ten ľahší prípad), nezabudnime spomenúť, že s dvojičkovým kočíkom sa nedostanete ani do niektorých panelákových vchodov, nieto ešte do výťahu, my sme napr. parkovali s dvojičkovým kočíkom v kufri auta, deti treba samozrejme potom prevlačovať v autosedačkách, iný spôsob sú 2 kočíky, výťahom sa točíte dvakrát a tŕpnete, či tam ten druhý kočík ešte bude, vonku ich samozrejme treba zoskrutkovať a nezmestíte sa ani na chodník</td><td valign=top>staršie už nenosí plienky, vie sa samo obliecť i najesť, prípadne Vám trochu pomôže a niečo podá</td></tr>

  <tr><th valign=top>5. lekár</th><td valign=top>dvadsaťkorunáčky platíte už po roku u lekára dvakrát, za recept hneď od narodenia, samozrejme všetky kvapky, mastičky a olejčeky, ktoré nedostať na recept sa Vám míňajú dvakrát rýchlejšie</td><td valign=top></td></tr>

  <tr><th valign=top>6. doprava</th><td valign=top>MHD: ako matky, na rozdiel od študentov a dôchodcov, samozrejme nemáme nárok na zľavu v MHD

  Osobné vozidlo: je síce pohodlnejšie, ale pozor! Treba kúpiť 4 autosedačky, tzv. škrupinky hneď pri narodení a max. po roku ich musíte vymeniť za klasické autosedačky, ale to sú úplne bezvýznamné výdavky, lebo ak sa Vám narodia dvojičky ako 3.v poradí, máte razom 4 deti (môj prípad) a treba vymeniť celé auto! </td><td valign=top></td></tr>

  <tr><th valign=top>7. praktické výdavky

  (najlacnejšie na trhu)</th><td valign=top>

 • jednorázové

  vanička 1x

  prebaľovací pult 1x

  ohrádka 1x

  kočík 2x

  postieľka 2x

  autosedačka „škrupinka“2x

  autosedačka „klasik“2x

  vysoká stolička 2x

  základná výbavička (prvé oblečenie, osušky, perinky, plátené plienky, deky, fusaky, overaly...) 2x

  lehátko 2x

  chodítko 2x

  hračky (vždy chcú mať rovnaké, odrážadlo

  detský kočík, bábika, bicyklík) 2x

  +iné (napr. cumle – 79,-Sk/kus!!! To mi v priebehu týždňa vyhodili z kočíka 2 a viac sme ich nenašli; fľašky, poháriky, podbradníky

 • sezónne

  papučky 2xročne 2x,

  topánočky 2xročne 2x,

  zimná obuv 2x,

  zimný overal 2x,

  zimná bundička 2x,

  + iné oblečenie podľa potreby

 • mesačné

  Plienky

  vlhké obrúsky + iné hygienické potreby, sunar (pri väčších deťoch adekvátna strava)</td><td valign=top>

   

  380,-Sk

  2.000,-Sk až 6.000,-Sk

  1.700,- Sk až 3.600,-Sk

  5.000,- Sk až 8.000,-Sk

  2.000,- Sk až 6.000,-Sk

  1.850,-Sk až 4.700,-Sk

  2.500,-Sk až 3.800,-Sk

  500,-Sk až 1.750,-Sk

  4.000,-Sk

   

  1.000,-Sk až 2.000,-Sk

  1.000,-Sk

   

   

   

   

  200,-Sk

  500,-Sk až 700,-Sk

  okolo 700,-Sk

  okolo 400,-Sk

  okolo 400,-Sk  okolo 2.000,- Sk

  okolo 4.000,-Sk

  <tr><th valign=top>8. úspory

  Príklad:</th><td valign=top>Pri odvození len 1 dieťaťa dostanete za rovnaký kočík tiež iba 3.000,- Sk, t.j. tratíte 10.000,- Sk (2x5.000,- Sk)</td><td valign=top>Mladšie dieťa môže využiť kočík, postieľku, autosedačku, ohrádku, vysokú stoličku, hračky a oblečenie po staršom súrodencovi,

  Keď predávate kočík, ktorý stál pôvodne 8.000,- Sk a v ktorom ste odvozili obe deti , môžete zaň získať späť 3.000,-Sk, t.j. tratíte 5.000,- Sk.

  Rovnako to platí pri všetkých ostatných veciach!</td></tr>

   

 • Všade Babetko Fórum
  Komentáre k článku
  Marianna napísané 16.02.2010 13:02

  Pripajam sa k teme ,tiez mam dvojmesacne dvojicky tak uz aj ja viem ake velke naklady su na tie dve uzliky statia .Bola som vo velkom soku ked som sa dozvedela ze je len jedna trapna materska na dve deticky a to mam doma este dvojrocneho chlapceka nech mi niekto povie ako mam z toho vyzit. Pozdravujem vsetky mamicky dvojiciek a dufam ze sa to zlepsi. Marianna,Bardejov.

  Petra napísané 20.05.2008 14:54

  Mam tiež dvojičky 7mesačné a staršieho 7 ročného chlapca, ale čo sa týka dvojičiek,tak mam pocit ako by to bolo vyratané tak, že jeden mesiac malo na stravu jedno dieta a druhy mesiac druhe dieta.Nevravim, že sú veci, ktoré treba fakt kupovať dvojmo a to ich tu nebudem menovať, to by sa tu ani nezmestilo.Čo sa tyka zase prace po skončení materskej, tak pane bože...... už vidím, že to bude asi problém . ......................................... ja len toľko na zaver : CHCELA BY SOM VIDIEŤ NAŠICH POSLANCOV, ČO BY ROBILI ONI V TEJTO SITUACII............a či by vedeli uživiť deti aj seba !!!!!!!!!

  tereza zo SNV napísané 09.02.2008 21:43

  ...a preco sa nic nedeje???...aj ja viem co je to vychovavat dvojicky...a zit zo smiesnej materskej...TAK PRECO SA NIC NEROBI-NEPODNIKNE??? som nastvana............................................................................................................

  SLAVKA napísané 28.01.2007 21:36

  som matka 4mes dvojiciek,a som na ne sama,kedze priatel sa snazi zarabat chodi na mes prec.a mne nema kdo pomoct, lebo pochadzam z detskeho domova.najhorsia chvilka bola ,ked sme mali vsetci 39,5horucky a nemal mi kdo pomoct.ledva som dotlacila kocik v horucke k dets doktorke.bojim sa ,ze to raz nezvladnem a moje vytuzene deticky sa ocitnu tam,kde som ja vyrastala.musim verit,ze najdem dobreho cloveka co mi pomoze,-aj psychicky to zvladnut.stat by mal nam viac prispiet,aby sa deticky neocitli v detskych domovoch,kde cena za starostlivost stat viac vyjde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  najJulinka napísané 15.05.2006 18:02

  My (ja moj priatel) sme pevne rozhodnutí pre dvojíčky. Ak bude jedno, tak druhé bereme z decáku. Kočík samozrejme vyhliadnutí (a samozrejme od ruky). A ludia, ktorí nemajú dosť peňazí by si nemali kupovať nové kočíky. Ja či budem mať jedno alebo dve, tak by ma kočík mohol vyjsť rovnako, keby som nemala vysnívaný konkrétny druh. :-) A samozrejme človek predvída, tak si kúpim kočík pre 1 až 4 deti a myslím, že sa do toho počtu zmestím určite. Už len dokúpim vaničky, resp.sedačky.Takže prepočty koľko stratím na kočíku su blbosti. Moja mama mala 2 deti do roka (planovane, kedze dvojcata nevysli, tak sme boli po sebe rychlo). Mali sme dvojcatový kočík Stegner. Mamin vysnívaný. Kúpila ho od ruky za 900 Kčs.Vymenila hneď kolieska (sedeli na neho lacnejsie kolieska, nemuseli byt original Stegner), vrazila do tých koliesok 100 Kčs. Potom kočík predala zase za 900 Kčs. Takže mala kočík za 100 Kčs. Keď kúpite kočík od ruky, tak sa dá predať za tú istú cenu aj ďalej alebo len s minimalnym rozdielom (a ked sa clovek posnaží a má šťastie, tak na kočíku aj zarobí). Ale ináč v mnohom (asi vsetkom ostatnom) s Vami suhlasím. A meterska sucasne so zamestnaním - to nie je len, že jasle, babka, znama postráži, ale možte sama doma popri tom pracovat. Napr. možte byt zamestnana v mensej firme a robit uctovnictvo doma, alebo sa zamestnat ako profesionalny rodič a ste doma v práci a pod. Takže ono je to myslené aj tak... lebo ani doma pracovat sa nedalo subežne s materskou predtým a to sa stihnuť dá.

  jarka napísané 20.04.2006 22:31

  Som velmi rada ze sa mozem pridat k tej "mensine"ktorej maju "bohuzial"3 deti,8 rocneho syna a 7 mesacne dvojicky dievcatka.Je najvysi cas aby sa s touto situaciou nieco robilo,vo svete stat sa snazi podporit mlade rodiny aby mohli svoje deti vyhovat,len na slovensku vidia na miesto dvoch deti jedno,takze bohuzial to druhe dvojica je len"tien"pre nasich ministrov ktory nemusia rozmislat ako prezit zo 4230,-mesacne.Drzim palce a dufam ze sa situacia zlepsi pre tie nase dvojicky.

  Sylvia napísané 25.03.2006 15:26

  Bola som mono mamička mám 6 ročnú dcéru, takže viem sa vcítiť aj do monomamičiek. Nevedia si ani len prestaviť, čo to znamená mať dvojčatá, tak ako som to nevedela ani ja, pokiaľ som to neprežila na vlastnej koži. Možno až sa raz najde politik, ktorý mal dvojčatá bude sa niečo riešiť. Kupujem za jednú materskú 2 balíky plienok, 2 balíky nutrilonu, 2x topánky na jar, 2x fusáky na zimu....a kde sú este atuíčka, knižky a odrážadla dve stoličky, či postieľky??za jednú materskú. Tak si myslím, že tá tisícka alebo dve viac na dve deti by sa nám veľmi zišla. Lebo takto je to finančne s materskou na jedno dieťa veľmi ťažké.

   

  Keď prídeme do teska, tak jedno atíčko za 220sk človek kúpi, ale ak by sa vám to malo znásobiť dvoma človeka hneď prejde chuť dať 500sk na hračky.Hlavne že máme čo jesť. (-: ..ale, je to naozaj diskriminácia a mysím, že by to mohli riešiť. Ak by trebalo podporiť nejakú petíciu pošlite mi mail RADA SA PRIDáM: Pekný den želá Sylvia

  Ivona napísané 15.03.2006 14:59

  Chcela by som sa poďakovať autorkám, že sa tejto téme venujú. Ja som matkou 11 mesačných dvojičiek. Dostávam mesačne 5310,-Sk. Viete, čo sa z toho dá kúpiť. Takže si myslím, že je to k dvojičkovým matkám nespravodlivé. Danú tému ste veľmi pekne rozobrali.

  Martina napísané 20.02.2006 13:08

  Chcela by som aj ja vyslovit svoj nazor naozaj je to nespravodlive mam 7 mesacne dvojicky a 6 rocnu dceru ktora ide tento rok do skoly ako mame financne vyjst? Ked som sa dozvedela ze cakam dvojicky bol to sok ale v zivote by som sa nedala nahovorit na potrat a ani by som ich nedala k adopcii chcela som ich tak ich mam ale jedno dieta dostane jednu matersku tak by dvom detom mala pripadnut aj druha materska ved akomoze zena s dvojickami vyjst zo 4700 Sk? To je absurdne ved naklady kolko stoja kocik po jednom pariku dvojciat stoji minimalne 6000 sk pokial je funkcny a co mame kradnut? Romky dostanu byty, peniaze a nestaraju sa o decka tam im zomieraju v osadach kdekade a my co sa derieme ako kone nemame nic a nedostanu ani nase deti kde je spravodlivost? Ako by sa ministerke pacilo keby mala zit s tychto penazi ved tie peniaze su pre decka nie pre nas my mamicky sa vieme uskromnit ale toto nestaci ani na zakladne veci uvedomte sa. Som strasne sklamana ze moje dieta ochudobnuje stat a pritom pozrime sa na ministerske platy oni nech ziju so 4700 Sk a zaplatia s toho vsetko co treba a maju sa dobre. Snad uz s tym niekto nieco spravi. My mamicky vieme ako to je. Drzim pasticky vsetkym maminkam ktore su na tom ako ja a prajem vsetko dobre

  Natali napísané 18.02.2006 11:28

  Soni,

  to je naozaj velmi dobry priklad diskriminacie... Podla mna je jasna diskriminacia, ked musime dat deti do jasliciek za 2x8000 a dostaneme len 1x4000 RP, kazdy kto ma ukoncene 4 triedy zakladnej skoly si moze vypocitat, ze vsade doplacame na to, ze sa nam narodili deticky naraz. Ja nastupujem do prace v maji a k detom budem mat opatrovatelku za 12tis. na 4hodiny (tiez si uctuju viac za 2 deti ako za jedno - je to predsa logicke), keby som ju chcela na 8h, tak jej davam celu vyplatu aj s rodicovskym prispevkom, takto zneuzijem toho, ze tatino robi rano a vecer, cez den je doma, len neviem, ako dlho to tatinko vydrzi, robit takto na 3 smeny, ranajsiu v praci, poobednajsiu s detmi a vecernu v praci......Este by som rada pripomenula, ze nie kazdy ma k dispozicii vitalnu babicku, ktora je uz na dochodku, ktoru moze na opatrovanie zneuzit zadarmo alebo za 4000/mesacne, okrem toho takato babicka nema obycajne len jedno vnucatko a uz vobec si neviem predstavit, ze by som babicke zverila dvojicky......

  sona napísané 16.02.2006 22:34

  Ahojte vsetci.Velmi ma poteil ten clanok.Je super.Keby aspon trosku pomohol.Som matkou 2,5 rocnych dvojciat chlapcov.Uz ma vela krat hneval postoj tejto vlady, ale v podstate aj minulej k matam s dvojcatami.Ano s Cechmi sa to neda porovnat.

  Ja som sa rozhodla at chlapcov do jasli, aby som mohla ist robit, lebo s tych 4230 Sk to nejde.Ale bolo to tak drahe, ze v podstat cely moj prijem by isiel iba na jaslicky.Mesto nepriplaca.Ved nie sme v hmotnej nudzi....

  Tak som to chcela vyriesit inak.Potrebovala som nejake potvrdenie z uradu -odbor socialnych veci.Pani ma hned od dveri vypoklonkovala, ako male soplave decko- ved co vlastne chcem v pracovnej,uradnej dobe.Ked som sa konecne dostala dnu,vypytala som si potvrdenie.A pri jednom som sa spytala, ze co spraia, ked dam jedno dieta do skolky a druhe si necham doma.Hned na mna vyletea- ako keby davala zo svojho- ze co by som chcela, ze mi hned rodicovsky zoberu.Ale preco????pytam sa jej.Ved sa budem starat o dieta do troch rokov.Ale, ze sa to dava na jedno dieta a to pojde do skolky???!!!Jej odpoved.Tak som sa jej spytala podla coho urcila, ze prve dieta je za 4320Sk a druhe dostava figu?Ze ked je to tak, tak ju zazalujem za diskriminaciu.Aky je rozdiel medzi dvojcatami???Ze jedno je A a druhe je B?

  Tato roblematika je velmi citliva a skutocne by s mala riesit.Az je to trapne ako verejne to obchadzaju.Ten clanok je skutocne super.Dakujem zan autorkam.Aspon nieco co ma povzbudilo.Dakujem este raz a zelam vela stastia.

  jarmila napísané 15.02.2006 19:04

  Konecne som sa dostala k tomu aby som zareagovala na danú ténu.Milá Ivetka doteraz som ani netušila že to v našom štáte takto funguje, vždy som si myslela že na dvojičky dostavajú maminy dvaktrát. Ja mám už skoro dcery a je medzi miny 18 mesiacou rozdiel. Počas materskej, ale aj po nej som mala stále čo robiť a po finančnej stránke by to bola katastrofa keby mam nepomohla rodina. Tak neviem ako to zvládnu rodiny ktoré majú dvojičky. Držim vám palce, aby sa vám podarilo s tým niečo urobiť, aby aj dvojčatá dostali od štátu to čo súrodenci napr. s 18 mesačným rozdielom.

  ZDENO napísané 14.02.2006 10:44

  Dobrý deň,

  zapájam sa do tejto diskusie ako otec početnejšej rodiny,máme s manželkou 18-ročného syna ktorý končí na strednej(nie je analfabet), dvojvaječných chlapcov ktorý budú mať teraz dva roky no a ako na potvoru je manželka je v šiestom mesiaci tehotenstva. Žijeme síce na východe Slovenska ale nie sme rómska rodina.Som zamestnancom nemenovanej firmy so slušným príjmom(tu na východe,mnohí pracujú za min.mzdu) 11000.-Sk.Myslím že nie je problém zrátať príjem našej rodiny a to nehovorím o vyhliadkach do budúcna.Samozrejme že sa snažím zarobiť peniažky aj popri zamestnaní a priznávam aj pokusy zmeniť prácu.Verte mi nie je to ľahké v regióne kde je 25%nezamestnanosť a to má človek počúvať v médiach správy o 250 000-ovom odstupnum našich zákonodárcov,ktoré by moja rodina trovila dva roky.

  Toto nie je sťažnosť, ale reálny príklad z reálneho života.

  Vďaka bohu sme zatiaľneboli na tom tak, aby sme nezaplatili nájomné alebo aby sme nemali na chlebík(resp.mlieko deťom).Myslím si však že sa to môže kedykoľvek obrátiť(stačí ochorieť).Manželka sa snaží tak isto získať nejaké peniaze navjac ,ale uvedomte si že všetko je to len na úkor práve tých dvojičiek medzi ktoré už aj tak musíte deliť svoju pozornosť,každú voľnú chvíľku a samozrejme aj prostriedky.Pozícia matky dvojičiek(resp.viacerčiat) je nezávideniahodná,snažím sa manželku odbremeniť v rámci svojich možností aj tak je to nedostatočné.

  Prispievajúci do tejto diskusie by však nemali nikoho urážať(mužov,viacpočetné rodiny,rómov)

  barča napísané 14.02.2006 09:24

  maminky. už som sa raz v tejto diskusii vyjadrila. veľmi krátko... lebo deti mali so mnou iné plány :-)) pripomeniem, že mám dvojičky chlapcov ( necelých 5 mesiacov). tiež pripomínam, že s autorkami článku súhlasím a som im vďačná, že si dali námahu zosumarizovať potrebné info.

  neviem, či niekedy počúvate Rádio Slovensko. ale od júna - každý piatok, 7 minút po 11 hod. je tam polhodinová relácia Piatky pre matky. Ja som tiež redaktorka v rozhlase. a práve v tejto relácii mapujú moje (a kolegynine) problémy s otehotnením, pôrod a starostlivosť o deti. následne nato je tam debata s odborníkom. keďže asi pred mesiacom som kolegyniam laicky vysvetľovala "dvojičkovskú finančnú nespravodlivosť" - rozhodli sa venovať tento týždeň v piatok (v relácii) práve téme finančnej podpory. redaktorke, kt. reláciu pripravuje som doporučila k nahliadnutiu ( kvôli perfektnému prehľadu) práve tento článok.neviem, ako tieto info spracuje a či bude reč len o dvojičkách.ale táto téma ma dosť "hecuje". tak sľubujem, že hneď ako budem prinútená vrátiť sa do roboty na plný úväzok (kvôli peniazom) -budem sa tomuto problému venovať vo veľkom. dovtedy sa pokúsim na to nahovoriť ďaľšie kolegyne (matky) držím nám všetkým palce. vďaka tým, kt. dvojičky nemajú a napriek tomu sú s nami a snažia sa pochopiť našu situáciu. mariana

  Adriana napísané 13.02.2006 16:11

  Teším sa, že ste si dali námahu a vypracovali tak kvalitnú a podrobnú štúdiu. Mám 21-mesačné dvojičky a 3-mesačnú dcérku. Žial, náš štát nás núti ku skorému odlúčeniu od detí. Finančne vychádzame s troma deťmi z mesiaca na mesiac, takže od septembra plánujem nastúpiť do zamestnania, dvojičky do škôlky a najmladšia dcérka (bude mať 9 mesiacov) bude s babkou, ktorej schválili predčasný dôchodok. Dúfam, že sa vám podarí presadiť návrhy, minimálne rozpútať diskusiu kompetentných, aby začali konať. Všetko dobré.

  Dušana Belayová napísané 12.02.2006 20:14

  Som mamou 13 mesacnej dcerky, pracujem na skrateny uvazok, ked som v praci o malu sa stara babka, poberam rodicovsky prispevok, ktory chapem ako prispevok na zabezpecenie starostlivosti o dieta a preto ho spravodlivo delim (aspon dufam) medzi babku a mna. Myslim, ze som mala tak trochu kuraz, ze som vobec isla za zamestnavatelom so ziadostou o skrateny uvazok a tak trochu stastie, ze zamestnavatel suhlasil (7 mesiacov 4-hodinovy a 2,5 mesiaca 6-hodinovy uvazok). Malo by nas byt viac, aby sa to stalo "normalne" aj u nas. Ale to som tak trochu odbocila. Ine je nechat u babky jedno dieta, a takmer nepredstavitelne je nechat dve a to rovnako stare, teda dvojicky. Urcite je Vasa situacia narocna a hlavne hodna vazneho zamyslenia v radoch kompetentnych. Preto Vam velmi drzim palce.

  Marcela - pokračovanie napísané 10.02.2006 16:22

  nápad dobrý a len treba ho niekam posunuť, hovoriť o tom. Jasné,že politici to nepochopia, nemajú cit, sú to muži a ako ja píšem v článku, myslia len na svoje záujmy aby obišli zákon, nie zákonom nám pomáhali. No na to sme tu aby sme stým niečo robili. Máme šancu. Dokedy bude žena len strojom na produkovanie práce a financii zamestnávateľom-teda i poslancom a spatne,oni nám nebudu v ničom pomáhať. Uplne preto s autorkou súhlasím, i ked su to modelové výpočty, deti maju právo. Ak toto právo nebudu mať a ak ženy nebudu mať právo mať výhody pri výchove, či v zamestnaní s deťmi, bude sa rodiť menej deti, bude viac potratou, a veľka NEZAMESTNANOST. Zamysli sa Lucia, emocie su jedna vec- činy druhá.Ved to je dnes jediné poslanie ženy, mať detičky vychovať ich len čo najlepšie pre rodinu, tento štát.....no ten štát by sa mal ozaj postarať o dôstojné živobytie, tak aby boli aspon zdravé. Nemusia chodiť v najmodernejšich veciach a tak aspon na to zdravie,nech maju rovnako-čo sa týka penazí. TOLKO MARCELA. Neviem, či Lucia mi teraz nenapíše srdečný odkaz, no tak som to cítila a tak to cítia isto i ostatné. Nemalo by to byť o pocitoch, no tie nás posuvajú v dnešnom svete žiaľ dalej. Clovek sa cíti totiž ukrivdený, ubratý o možnosť, žena sa cíti ukrátený jako o peniaze,tak o možnosť, lásku k deťom. Tak s tým niečo ZENY SPRAVME. lEN TOLKO.

  Marcela napísané 10.02.2006 16:13

  Chcem sa pripojiť k tejto diskusiii, som autorkou tretieho článku o zaobchádzani so ženou,ktorá otehotnie. Veľmi ma zaujal tento problém i z vlastnej skusenosti, problém celkovo žena-dieťa-práca-peniaze. Je to taká rovnica, ktorá neni riešiteľná no ako autorka tohto príspevku hovorí, ak sa o nej bude diskutovať, hovoriť, rozoberať a posuvať to dalej, dá sa stým niečo robiť. A prečo práve my ZENY BY SME NEMALI BYT TIE, CO TO DALEJ POSUNU.Treba ukázať, čo v nás je, čoho sme schopné, kam až zájdeme, aby naše detičky, ktoré budu na ministrov a celý parlament zarábať,aby sa mali lepšie. Ako ony, tak i ženy, ktoré sa starajú o detičky. Dokedy budu deti utláčané. Veľmi ma pohoršila reakcia Lucie a myslím si,že nemá ešte detičky a nevie čo to je, mať dieťa a nie to dve naraz. Tam totiž rozhoduje mnoho faktorov, ktoré ovplyvnuju žitie týchto deti. Nie každý pár má mesačne 30000,ako spomína autorka článku, je to podľa regionu. Ja som z vých. Slovenska a tam zarobí žena 7000 a muž možno 9000. Z čoho by uživila Lucia detičky dve-dvojičky ak by mali takýto príjem ? Bez rodičov, bez pomoci, mladé rodiny, ktoré nemajú napr.rodičov, nemaju blízkych, sú rozhádaní, či rodičia nepodporujú svoje deti ? Nie každý má rodinu, ktorá pomôže. I my sme sami, daleko od našich a máme len jeden druhého a mesačné poplatky,sporenie,strava nás výjdu draho. Ešte mi pomáhame našim, ktorí zostali na východe a tak by si sa mala Lucia zamyslieť, že spraviť preto niečo,aby tie deti mali rovnakú šancu najesť sa

  Natali napísané 09.02.2006 13:40

  Vsetky maminky a kocky, ktore nas podporujete, ste velmi zlate!!!! Aj mne sa uz stalo, ze sa ma opytali preco nadavam, ked mam dvojity rodicovsky prispevok? Jednoducho je to logicke, ze by to tak malo byt.....................Je to naozaj zivotna situacia, s ktorou sme nepocitali (podobne ako nezamestnanost, ci choroba), preto by sa malo najst pochopenie statu a v tomto nasom "postihnuti" nam trochu pomoct, ci uz priamo financne, alebo nepriamo, povedzme upravou legislativy v oblasti zamestnavania zien-matiek, ktore maju deti do 3, do 6r, podporou pri podnikani, podporou detskych zariadeni (existujucich a budovania novych), materskych centier.

  Katarina napísané 09.02.2006 12:45

  Skvelý článok. Držím Vám palce. My čo máme jedno dieťa si vôbec takúto diskrimináciu neuvedomujeme, doteraz ma ani nenapadlo zamýšľať sa nad tým, ako to pri dvojičkách a viacerčatách štát rieši.

  Kristína napísané 08.02.2006 22:59

  Po precitani tychto "par riadkov" musim povedat, ze naozaj by sa s tymto problemom dvojiciek malo nieco robit. Plne suhlasim so vsetkym co tato stranka o dvojickach obsahuje. Nakolko sice ja sama nie som este matkou,viem co hovorim.Poznam rodiny s dvojickami a poviem Vam, ze to naozaj nie je sranda. Ked som v spolocnosti dvojiciek /v tomto pripade chlapcov/neviem na ktoru stranu skor pozriet, ustriehnut, aby si neublizili, aby nieco na seba nepozhadzovali da fakt zabrat.A to som nevymenovala vsetko.A jasna vec, ze ked som u nich sa neda prehliadnut fakt, ze peniazky chybaju.Vsetko treba dvojmo a z jednej materskej. Clovek v dnesnej dobe musi velmi zvazit ci do takychto podmienok vobec priniest dieta. Priznajme, ze kazda matka chce pre svoje dieta to najlepsie.Som rada, ze sa nasli matky, ktore chcu s tymto problemom nieco robit. Je to treba. Drzim palce,aby sa tento problem posunul o nejaky ten krok vpred.

  Lucia napísané 08.02.2006 22:39

  "Je však absurdné ľutovať úradníkov, že ich taký otrasný článok môže naštvať." - ten príspevok bol nesprávne pochopený - ja neľutujem kompetentných, ale väčšinou sú to mocní muži, ktorí rozhodujú, a ich reakcia bude práve takáto a vy nedosiahnete to, o čo vám ide predovšetkým - pochopenie problému, vžitie sa do vašej situácie a jej riešenie vo váš prospech. Chápem, že pri jeho písaní vami zmietali emócie, pretože vy dennodenne žijete v problémoch, potýkate sa s nimi a chápete ich. Ale tí, ktorým to adresujete v tom nežijú, možno deti nemajú vôbec a nevedia si to predstaviť. Ak aj majú, určite nezápasia s tým, či deťom kúpia topánky alebo ešte vydržia tie staré. Dané emócie podľa mňa nepochopia. Mala som na mysli, že diplomatickejšou cestou a preformulovaním článku by ste dosiahli cieľ oveľa ľahšie.

  Zuzana napísané 08.02.2006 22:18

  Poznám viacero matiek ktoré majú dvojičky a preto aspoň zhruba viem o čom hovoria autorky tohto článku. Ja mám len jedno dieťa a finančne nám to teda moc nevychádza a čo už potom také rodiny s dvojičkami. Preto vám držím palce aby vam to vyšlo a PLNE S VAMI SÚHLASÍM, určite si vy a vaše deti tie peniaze zaslúžite.

  jesa napísané 07.02.2006 16:10

  :-))))))

  Iveta, som rada, ze sme sa tak nejak pohodli zwinker

  Ja som suhlas k clanku dala, ale nepriamo, bohuzial, mam vyhrady iste, tak ho nemozem dat uplny zwinker

   

  No, ale sa obavam, ze pri dnesnaj nasej (NE) VLADE smile , sa asi nikto tymto nebude zaoberat zwinker Tak ostava uz len drzat palce, aby raz niekoho trklo...a ak uz teda STAT chce podporovat, tak nech to robi poriadne zwinker

  Gabika – autorka: Miške z 31.1.2006 napísané 07.02.2006 11:31

  Súhlasím s Tebou, že štát by mohol mať záujem vrátiť ženy, čo najskôr do pracovného procesu, to jest, mať viac detí po dobu 3 rokov by vlastne mal podporovať, Zároveň si však myslím, že tým, že sú ženy čo najdlhšie doma sa umelo vykazuje nižšia nezamestnanosť.

  Gabika – autorka: Lucii z 30.1.2006 napísané 07.02.2006 11:30

  Niekto má problém článok bez emócií čítať, iný písať. Je však absurdné ľutovať úradníkov, že ich taký otrasný článok môže naštvať. Veď každý rok sa približne 600 žien musí naučiť v daných pomeroch žiť a zdôrazňujem, že s narodením dvojčiat sa naozaj kalkulovať nedá, ani v prípade umelého oplodnenia. A navyše aj naposledy na Slovensku narodené štvorčatá, boli počaté prirodzenou cestou!

  Gabika – autorka kritikom: napísané 07.02.2006 11:29

  Súhlasím s Jesou, že by to chcelo úplnú zmenu systému zamestnanosti, starostlivosti o rodiny...Stále však tvrdím, že poberať 1 RP pri viacerčatách nespravodlivé je. Nie je to úplne spravodlivé ani pri deťoch 1+1 (pozorný čitateľ to v článku našiel), ale na rozdiel od „monomatiek“ by zvýšenie RP pri viacpočetných pôrodoch nebolo zneužiteľné niektorými, v iných príspevkoch spomínanými skupinami. Súhlasím aj s tým, aby sa príspevok pri narodení pri pôrode viac ako 1 dieťaťa naraz navyšoval (napr. model CZ: 1dieťa=1 príspevok, 1deti naraz=2,5 príspevku...)Netvrdím však, že by automaticky musel ísť do astronomických výšok(tiež mi je jasné, že by si z rodenia detí niektoré skupiny matiek mohli urobiť „živnosť“ a to predsa nie je naším záujmom).

  Gabika – autorka kritikom: napísané 07.02.2006 11:28

  Samozrejme bolo by mylné uvádzať, že naša sociálna politika je úplne zlá. Terajšia výška MP by bola pomerne uspokojivá aj pri 2 deťoch súčastne. (Znova sú však diskriminované ženy, ktoré naňho napr. kvôli nezamestnanosti alebo zmluve na dobu určitú nemajú pred nástupom na MD podľa zákona nárok. Nie všetky totiž boli nezamestnané „dobrovoľne“. Taktiež nie všetky ženy majú rovnaké podmienky sa zamestnať – ani v BA to nie je ľahké, ani nie všetky majú dostatočne kreatívne myslenie, aby si vytvorili pracovnú príležitosť samé.) Takisto nie všetci otcovia automaticky zarábajú viac ako 25.000,- sk, preto hoci odpočet daní podľa počtu detí je fajn, zasa sa nájde skupina ľudí, ktorí sú diskriminovaní, lebo žena je na MD a otec je bez práce (stáva sa to aj v BA, hoci uznám, že v iných oblastiach Slovenska je to častejší jav.) Nepožadujeme , aby sme mali rovnakú výšku MP ako v západnej Európe, oni majú výšku, my dĺžku MD. Nikomu nie je bránené, aby, ak chce a má tú možnosť nastúpil do práce aj skôr.

  Gabika – autorka: “Starostlivosť štátu“ napísané 07.02.2006 11:26

  Myslím, že žiadna z nás neotehotnela v slepej nádeji, že sa štát o nás a naše deti postará v plnej výške. Takisto neočakávame, že nám zamestnávateľ po návrate do práce dá dvojnásobnú mzdu (pozn. jednej čitateľky). Z pracovnej zmluvy nám, však neplynie povinnosť postarať sa o naše 1, 1+1, 2,3, 4...deti. Je mu jedno, na čo zarobené peniaze minieme – aj tak okrem zaplatenia účtov a stravy ich radi, ak nám dajaké zostanú, minieme na naše ratolesti. Zamestnávateľ ani neočakáva, že raz mu budú naše deti za našu mzdu „vďačné“ a budú mu v čase svojho produktívneho veku odvádzať nejaké percento zo svojho príjmu.

  Gabika – autorka: Zrnko múdrosti: Poznámka čitateľky napísané 07.02.2006 11:25

  Bod f) som si nechala na záver: pokladať za výhodu možnosť obliekať deti rovnako?! To je čo za výhodu? (Ocenia ju najmä rodičia dvojčiat chlapec/dievča – také foto v ružových volánikových šatôčkach, raz ho bude chlapec s hrdosťou ukazovať svojim spolužiakom!)

  Gabika – autorka: Výhody dvoj- a viacerčiat: Lucii z 25.1.2006 napísané 07.02.2006 11:24

  Bolo nám vyčítané, že sme v článku nespomenuli výhody viacnásobného rodičovstva. A hoci to ani nebolo cieľom článku ( veď naše deti nie sú tým problémom), pokúsila som sa ich zosumarizovať:

  a) jedno tehotenstvo/jeden pôrod (častejšie sú však rizikové pre matku i pre deti). Moja mama správu o tom, že čakám dvojičky okomentovala nasledovne: „ Na to, ako ti býva zle, keď sa 9 mesiacov vydelí 2 deťmi, je to len 4 a pol mesiaca, a to už sa predsa dá vydržať.“ – asi to prepočítavanie máme v rodine. Ak to berieme takto, mať viac detí naraz je potom výhodné (ťažko však hovoriť o výhodách, ak je detí viac ako 2 naraz alebo sa dvojčatá narodia v rodine ako 2. alebo 3. v poradí.)

  b) skorší návrat do práce (nie až po 6 rokoch). Áno, súhlasím, hlavne ak má žena výhodné zamestnanie, dvojčatá sú jej prvé deti a viac ich ani nemieni mať.

  c) Výhodou je aj to, že dvojčatá nie sú rodičmi tak rozmaznávané, ako by to mohlo byť pri najmladšom dieťati v rodine – o našu pozornosť sa chtiac - nechtiac delia.

  d) Od narodenia majú seberovného kamaráta/kamarátov.

  e) Rovnaký režim- áno snažíme sa oň, z praktických dôvodov, nie vždy si však rovnako ako deti 1+1 dajú povedať(1spí, 2. je hore a potom naopak, alebo sa navzájom budia a potom sú hore obe...)

  Gabika – autorka Natali: napísané 07.02.2006 11:22

  Ďakujem za stručné a trefné odpovede kritikom. Stotožňujem sa s Tebou.

  Gabika – autorka diskutujúcim: napísané 07.02.2006 11:22

  Internet nemám, takže odpovedám aspoň sporadicky. Ďakujem za priaznivé i kritické ohlasy. Najdôležitejšia je diskusia o danej problematike. Určite neočakávam okamžité spravodlivé riešenie všetkých mnou i Vami spomínaných problémov. Myslím, že 90% nejasností vyplýva z nepozorného čítania – zvlášť poznámky „monomatiek“. Výpočty sú zjednodušené zámerne, aby sa poukázalo na maximum ušetrených prostriedkov štátu. Každá z nás má samozrejme odlišnú situáciu, a preto môže výpočty doplniť o vlastný model. Doposiaľ sa tematika sociálneho zabezpečenia matiek dvoj – a viacerčiat nerozoberala, kritizovať je najjednoduchšie, dať to všetko na papier už vyžaduje určité úsilie. Ak je danú tému niekto ochotný dopracovať, budem len rada.

  Kukucka pre Renatu napísané 07.02.2006 00:59

  Prave som si precitala Vas clanok a musim sa priznat, ze sa zamyslam nad moznostou, keby ste Vy mali nie po sebe narodene deti s vekovym rozdielom 20 mesiacov, ale mali by ste deti, ktore sa narodili v jeden rovnaky den a namiesto vypocitanych penazi, ktore Vam stat dal na Vase dve deti s vekovym rozdielom, by ste dostali omnoho mensiu sumu na Vase imaginarne dvojicky.A tu sumu by Vam vypocital z udajov, ktore su uvedene v tomto clanku. Naozaj si myslite, ze by to bolo to iste? Ak ano, tak Vam prajem, aby Vam zivot priniesol do roka minimalne dvojicky. To si myslim, ze v nasom pomalom state este nestihnu zmenit dany zakon. Ved naco aj - pre Vas je predsa mat deti po sebe a dvojicky to iste. Tak si to uzite!!! A nezabudnite, do roka...!

  Kukucka Lucii napísané 07.02.2006 00:33

  Mila Lucia!

   

  Autorky clanku urcite citia presne to co pises- celý svet mi ubližuje, nikto si nás neváži, tento štát nás okráda, mám smolu, že mám dve deti naraz, čo som komu urobila. A ver mi, ze maju pravo na taketo pocity, lebo vsetko co napisali je pravda. Ja mam dve deticky po sebe a som unavena ako pes. A to si neviem predstavit, co prezivaju ony a k tomu este s pocitom ukrivdenia. Fakt im cely nas Slovensky svet ublizuje, nikto si ich tu nevazi, tento stat ich okrada a maju z financeho hladiska smolu, ze maju dve deti naraz a nikomu naozaj nic neurobili. My vsetci sme za to zodpovedni a sme povinni zjednat napravu! Prave preto, aby si raz takyto pocit ukrivdenia nemusela mat aj Ty.

  Iveta napísané 06.02.2006 21:52

  Milá Jesa.

  1,Pochopila som ťa a súhlasím s tebou,že štát by mal dať možnosť zarobiť.Keby môj muž zarábal ako sa patrí,nemusela by som tu riešiť výšku RP.No to sa tak skoro nestane.

  2,Opäť s tebou súhlasím,áno,chcelo by to zmenu celého systému,ale znovu utópia-toho sa dočkám až v druhom živote.

  3,Je pravda,že o práci počas MD si nepísala,použijem tvoje obľúbené...sorry...,ale od matky dvojčiat by som očakávala rozhodnú podporu a nie reči o"socialistických vymoženostiach",rozmazľovaní"sociálnou" politikou,alebo výroky typu(citujem ťa):"odkedy si každý šporí na dôchodok sám,už deti neporebujem,aby na mňa robili v dôchodku"

  Každopádne je to tvoj názor a máš naňho právo.

  JA S ČLÁNKOM PLNE SÚHLASÍM.

  Natali napísané 06.02.2006 13:42

  Kocky,

  je jedno, kto co napisal... Eva dvojicky nema a preto tazko posudi, ake narocne je starat sa o dve rovnako stare deticky, a ci sa pri dvoch da alebo neda pracovat. Ja mam dvojicky a hovorim, ze sa neda, ale ja som asi neschopna, leniva a potrebujem spat 6-8hodin denne, aby som na druhy den mohla pri detoch fungovat!!! Este by ma, Evi, zaujimalo, ci mas na doucovanie zivnost a odvadzas dane z prijmu...

  jesa napísané 05.02.2006 21:00

  Ivetka, tu tvoju poslednu vetu nebudem brat OSOBNE! OK? sorry, ale asi si moje prispevky vobec nepochopila.... Ale nevadi...

  Neviem preco si tu vetu polozila prave pre mna... Ja som NIC o praci porpi MD a RD nepisala. sorry...

  Iveta napísané 04.02.2006 22:39

  Čítala som všetky príspevky a myslím,že nie všetci pochopili na aký problém sa poukazuje.Výborne to vyjadril BLACK.Mám 19mesačných chlapcov+staršie dieťa a môžem zodpovedne povedať,že príchodom dvojčiat skladáme"maturitu odriekania si",šetrenia s časom,financiami a spánku.Pracovať popri MD?Iba ak varovať ďalšie dieťa,na žiadnu inú variantu som neprišla.Alebo po nociach olizovať a lepiť obálky?Jesa by mi asi vedela lepšie poradiť.

  mokinka napísané 04.02.2006 15:55

  no akoze tiez si myslim, ze ten clanok je akysi divny... hoci si myslim, ze aj pre matku s jednym dietatom je prispevok 4230,- malo, o dvojickach a "viacejickach" ani nehovoriac. a taktiez si myslim to co Eva, ze stat sa brani pred takymi zenami ako su Romky.... viem, ze na ukor a skodu inych - poctivych... viem si celkom zivo predstavit, ze by si Romky ale mozno aj biele (urcite sa najdu) urobili z rodenia deti "zivnost" a to by uz bolo fakt veeeelmi smutne...

  Erika napísané 04.02.2006 00:10

  Aj ked som si nestudovala vsetky reakcie, ale iba samotny pomerne odborny elaborat, vychadza mi z toho jasne stanovisko. Mamicka s dvojickami a defacto i cela takato rodina by naozaj nemala byt trestana v otazke financnej podpory.To, ze to ma dvakrat tak fyzicky narocne by azda stacilo. Nehovoriac o situacii, ked maju dvojicky nedajboze starsich surodencov, ktori maju tiez pravo na mamu.

  A to si dokonca myslim, ze ani dvojity rodicovsky prispevok v trvani troch rokov by neriesil situaciu...

  Chcelo by to nateraz aspon posun vpred co sa tyka spravodlivejsieho rozdelovania socialnej podpory matkam... lebo ako jasne vidime...nie su dvaja ako dvaja...

  katarina napísané 03.02.2006 14:32

  Pripájam sa k autorke článku, je dobre ak majú deti rovnaké šance (ak sa to dá, čo by v našom štáte nemal byť až taký veľký problém) aspoň niekoľko rokov po narodení. Totiž ak je jeden živiteľ rodiny s priemerným platom a rodičia majú dvojčatá, alebo trojčatá, je naozaj problém postarať sa o všetky potreby!!! detí aj keby používali a využívali iba zánovné veci. Pri nákupe novej výbavy by si to v žiadnom prípade nemohli dovoliť, jedine ak by mali dostatok nasporených, resp. darovaných peňazí. Štatistiky autorky to jasne potvrdzujú. Naozaj by bolo fajn, keby sa to zmenilo v prospech našich detí a ako uviedol Black v príspevku, pri celkovo nízkom počte viacpočetných pôrodov by to ekonomiku štátu naozaj neohrozilo (veď detí na Slovensku sa rodí aj tak stále málo). Prajem rodinám s viacerčatami veľa trpezlivosti a lásky, lebo tej určite nikdy nie je dosť.

  Black napísané 02.02.2006 17:30

  Je to hanba. Frekvencia pôrodov jednovaječných dvojčiat je celosvetovo konštantná - približne 4 na 1000 pôrodov. Frekvencia dvojvaječných dvojčiat kolíše v závislosti od rasy a ovplyvňuje ju vek matky (od 3 na 1000 u žien mladších ako 20 rokov do 14 na 1000 u žien vo veku 35 - 40 rokov) a počet pôrodov. Kmeň Yorubov v Západnej Nigérii má frekvenciu dvojčiat 45 na 1000 živonarodených detí. Prirodzené pôrody trojčiat tvoria približne 1 zo 7000 až 10000 pôrodov a prirodzené pôrody štvorčiat približne 1 zo 600 000 pôrodov.

   

  Pri tak nízkej frekvencii pôrodov dvojčiat, trojčiat a štvorčiat ide o vzácnosť, ktorá ekonomiku štátu nemôže naozaj nijako ohroziť. Ak navyše môže byť starostlivosť o dvojčatá lacnejšia ako starostlivosť o deti narodené z rôznych tehotenstiev, nie je nad čím uvažovať. Článok poskytuje tak prehľadné a zrozumiteľné fakty a argumenty, že by nemali nechať ľahostajnou žiadnu zodpovednú osobu na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny...

  Elvíra napísané 02.02.2006 12:44

  Natali - doplnok k príspevku Ako je to inde. Ešte by som ťa doplnila, že keď sa matka rozhodne ísť pracovať napr. v Holandsku a i., môže sa rozhodnuť, či na celý úväzok, alebo 2-4 hodiny denne. Dôležité je povedať, že aj za 2-4 hod. denne dostane toľko, že si môže zaplatiť ou-pairku, zariadenie a ešte sa jej oplatí byť zamestnaná - realizovať sa. Čiže môže využiť svoje vzdelanie a nemusí sa cítiť ako zlá matka, lebo jej cez deň zostane ešte dosť času na to, aby sa venovala aj deťom.

  Dcéra si zisťovala, že keby chcela umiestniť tri deti do jaslí alebo škôlky, nemusí ísť pracovať, lebo nič by jej nezostalo. Takže si bude musieť "dovoľovať" byť na rodičovskej dovolenke. To nie sú lamentácie, to je konštatovanie reality.

  Marty napísané 02.02.2006 12:16

  Necitala som vsetky prispevky, len zopar, ale chcem sa vyjadrit k Evinmu prispevku - podla mna je obrovsky rozdiel mat 2 deti s rozdielom 1,5 roka a mat dvojicky! Ja sice dvojicky nemam, ale uprimne obdivujem maminy, ako to zvladaju, najma ak nemaju nablizku rodicov alebo inych pribuznych. Som zvedava, ci by si bola taka hrdinka a stihala pracovat aj keby si ich mala dve naraz. Okrem toho, ak mas odstup medzi detmi, to mladsie moze v pohode vyuzit veci po starsom - kocik, oblecenie, autosedacku, hygienicke potreby... Takze tie vydavky sa nedaju porovnat!

  A aby som nezabudla - chcem pochvalit maminy - pisatelky clanku za tu namahu a snahu nieco zmenit.

  Marty napísané 02.02.2006 12:15

  Necitala som vsetky prispevky, len zopar, ale chcem sa vyjadrit k Evinmu prispevku - podla mna je obrovsky rozdiel mat 2 deti s rozdielom 1,5 roka a mat dvojicky! Ja sice dvojicky nemam, ale uprimne obdivujem maminy, ako to zvladaju, najma ak nemaju nablizku rodicov alebo inych pribuznych. Som zvedava, ci by si bola taka hrdinka a stihala pracovat aj keby si ich mala dve naraz. Okrem toho, ak mas odstup medzi detmi, to mladsie moze v pohode vyuzit veci po starsom - kocik, oblecenie, autosedacku, hygienicke potreby... Takze tie vydavky sa nedaju porovnat!

  A aby som nezabudla - chcem pochvalit maminy - pisatelky clanku za tu namahu a snahu nieco zmenit.

  barča napísané 01.02.2006 18:39

  klobúk dolu, že ste si našli čas a všetko takto pekne zosumarizovali. ja som so sledovaním výdavkov skončila niekoľko mesiacov pred pôrodom, aby som náhodou nedostala depresiu. na detičky -dvojičky sme sa tešili, dlho som sa liečila a nasledovala inseminácia. od začiatku som si bola istá, že im chcem dopriať všetko, čo majú mať. nie luxus. to, čo majú mať. zarátala som do toho aj odber pupočníkovej krvi. (50.000sk) časť tehotenstva som si odležala doma a v nemocnici, takže ani mimoriadnu výbavičku som si nenakúpila. napriek tomu sa z týždňa na týždeň šplhali výdavky do závratných súm. tiež považujem RODIČOVSKÝ príspevok za diskriminačný.pkrem toho je diskriminačný a zčasti aj morbídny príspevok po narodení dieťaťa.dvojičky dostanú ho síce dostanú dva (teda 2 deti=2príspevky, ale ak sa narodia trojičky a z nich aspoň dve deti PREŽIJÚ 28 DNÍ !!!! majú tieto detičky nárok na vyšší príspevok (niečo nad 6.000sk).Zatiaľ čo .. keď prežijú dvojičky 28 dní... príspevok je vyplatený v nezmenej výške. pre mňa sú už len tieto definície úadníkov morbídne, nechutné, atď... najradšej sa nad tým nezamýšľať. ich logika ma však zaráža.

  slamka napísané 01.02.2006 15:17

  este raz vyslovujem obdiv autorkam, ze si dali tuto namahu a vyslovujem podporu, aby sa tato vec riesila. Aj keby to nemalo byt presne podla danych prikladov. Pozyvam mamy s dvojcatami diskutovat aj na stanku www.dvojcata.sk

  Natali napísané 31.01.2006 18:57

  Miska, s tou opatrovatelkou som to skusala aj ja (cez agenturu, pretoze babicky neprichadzaju do uvahy), takze nam to vyratali - dve deti bez zlavy = 22 tis mesacne za 8h opatrovania denne. A to sa pise, ze pracovat sa oplati. Ano, oplati sa Vam pracovat nacierno na par hodin doma, o ktore ukratite svoje deti :-( Ja cely plat opatrovatelke davat nechcem, ale zaroven vidim, ze ine vychodisko nebude, pretoze z rodicovskeho prispevku + jedneho slusneho platu sa v Bratislave s 2 detmi vyjst neda :-( Dlhy, ktore si narobime pocas tohoto obdobia budeme splacat asi este 1-2 roky po nastupe do prace :-((((( Mozno by sa hodila POZICKA NA DETI....

  Miška napísané 31.01.2006 17:44

  Ja síce dvojičky nemám, ale bola som na materskej s jedným a druhé sa mi narodilo a tiež sa mi nezdalo spravodlivé, že nedostávam na dve deti naraz. A neekonomické. Štátu by malo záležať na tom, aby sa rodili deti krátko po sebe, pridať radšej žene ten druhý rodičovský príspevok a dostať ju skôr do pracovného procesu. Tak zabije dve muchy jednou ranou , bude viac detí a ženy sa nebudú " flákať " po materských. Ináč ja mám dokopy tri deti a žijem v BA neviem kde nájdem aspoň tých 25 000 na opatrovateľku, aby som mohla ísť do roboty, kde ako učiteľka dostanem 10 tis. na ruku :-) . A to som urobila množstevnú zľavu 5 tis. Sk, lebo najstarší už chodí už do školy, treba len po neho chodiť a vodiť ho na krúžky a ešte nejaké tie jeho choroby.....Držím psty a pokús sa to odovzdať Smeru, ako predvolebný sľub by to bolo dokonalé. A tí asi vyhrajú.....?!

  Renata Tine napísané 30.01.2006 22:55

  Možno moje príspevky vyzneli tak ako píšeš, ale nie je to tak. Som nesmierne šťastná, že mi bolo dopriaté mať 2 krásne, zdravé deti, za čo som vďačná Bohu. Som úplne v pohode. Ono by to chcelo asi dlhšiu debatu a tu na to nie je priestor. Zhrniem to len stručne, nechcem sa sťažovať, pretože to beriem tak ako to je a každé prečo má svoje preto. Len, aby si bola v obraze. Po návrate z pôrodnice sa nám všetko sypalo pod nohami: v noci nám ukradli 2-ročné auto, dcérka mala problémy a behali sme z ňou z jednej ambulancie do druhej, pričom som zistila v akom "úžasnom" stave je aj naše zdravotníctvo, manžel prišiel o prácu, ja som mala problémy, zomrela mi teta,...proste stále sme išli dole a dole. Neviem kde žiješ, ale na východe je to otrasné a sťahovať sa s malými deťmi do ďalšej neistoty, nato nie som. Jediné čo ma mrzí, že štát od nás ťahá, platime neskutočne dane zo mzdy, zdravotné, nemocenské, dôchodkové a iné poistenia a práve teraz to nejak tak cítim, že my sme roky s manželom všetko poctivo odvádzali štátu a teraz, keď sme boli v prvý krát kríze a bolo, možno ešte aj je pre nás ťažké obdobie, tak štát v zastúpení rôznych úradov sa na nás vykašle , proste nevidím žiadnu ústretovosť. Takže asi toľko. Každý máme svoju pravdu, svoje životné skúsenosti, pohľad na život, ale určite každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo šťastné, aby mu mohol dopriať to čo potrebuje a aj niečo naviac.

  jesa napísané 30.01.2006 14:53

  IVETA, starostlivost o deti je PRACA, ale nie statu, ale nasa (ja mam DETI KVOLI SEBE< NIE STATU)... SORRY, ja mam sama 2rocne dvojicky, takze viem co dvojicky mat znamena!!!

  Ak si dobre necitala moje prispevky, som za zvysenie, ale v inej forme...

   

  A po druhe, to vsetko chce UPLNE ZMENU SYSTEMU, naozaj je to tak... Lebo to co plati stat nam, si nevycuca, ale zobere zarabajucim a rozdeluje. Ale ako vravim, to je uz tema o inom...

   

  A s LUCIOU suhlasim, Formu tohto clanku treba prehodnotit, lebo je ZAVADZAJUCI....

  jesa napísané 30.01.2006 14:42

  IVETA, starostlivost o deti je PRACA, ale nie statu, ale nasa (ja mam DETI KVOLI SEBE< NIE STATU)... SORRY, ja mam sama 2rocne dvojicky, takze viem co dvojicky mat znamena!!!

  Ak si dobre necitala moje prispevky, som za zvysenie, ale v inej forme...

   

  A po druhe, to vsetko chce UPLNE ZMENU SYSTEMU, naozaj je to tak... Lebo to co plati stat nam, si nevycuca, ale zobere zarabajucim a rozdeluje. Ale ako vravim, to je uz tema o inom...

   

  A s LUCIOU suhlasim, Formu tohto clanku treba prehodnotit, lebo je ZAVADZAJUCI....

  Lucia napísané 30.01.2006 12:13

  Autorke článku - čítam ho už asi štvrtý krát a stále predýchavam. Nejde o obsah, ale o formu, akou je napísaný. Strašne ma popudzuje, aj keď ako hovorím, čítam ho štvrtý krát, aby som sa sústredila na obsah bez emócií. Ale nejde mi to. Napísali ste ho tak nešťastne, že každý úradník, ktorý si ho prečíta, jeho prvou reakciou bude, že sa naštve. Bez toho, aby sa zamyslel. Možno by bolo vhodnejšie preformulovať to, kým to predložíte kompetentným. Môj pocit z toho všetkého je - celý svet mi ubližuje, nikto si nás neváži, tento štát nás okráda, mám smolu, že mám dve deti naraz, čo som komu urobila. A vy ste povinný a ihneď zjednať nápravu! Ešte raz opakujem, nehodnotím obsah, len formu... a vašu kolegyňu úprimne ľutujem, keď ste jej to vmietli do tváre tak, ako ste to napísali... ako keby ona za to mohla.

  iveta napísané 30.01.2006 11:08

  Prispevky na dieta u nas su smiesne, staci to akurat tak na plienky, a ked sa chceme porovnavat s Europou, tak porovnavajme aj platy (tie nase su kdesi tesne pred Rumunskom).A autorke prispevku pod menom Jesa chcem odkazat, ze starat sa o deti praca JE a dokonca 24 hodinova.

  Tina Renate napísané 30.01.2006 11:06

  Z Tvojich prispevkov citit frustraciu a pocit menejcennosti, pravdepodobne z nedostatku financii a unavy, co je pri 3-mesacnom babatku normalne (zazili sme to asi vsetky). Ked sa Vam vsak ustali rezim a trochu viac sa vyspis, budes sa na vsetko pozerat inak a mozno zistis, ze na kazdy problem sa vacsinou najde riesenie. Napriklad, ze pracovat sa da aj pri dvoch detoch bez toho, aby si bola krkavcou matkou, ze ak Ti ziadnu vhodnu pracovnu prilezitost nik neponukne, mozes si ju vytvorit sama (si vzdelana, nieco nepochybne vymyslis), ze za lepsie platenou pracou sa niekedy treba aj prestahovat (v zahranici je normalne, ze sa tak stahuju cele rodiny aj mnoho krat, len my sme si na to este nezvykli). Nakoniec, Tvoje starsie ma uz 2 roky, o par mesiacov moze ist do skolky (urcite mu to prospeje - uvidis sama, kolko veci sa tam velmi rychlo nauci) a casu (na seba, na pracu) bude zase viac... Ked ako sama vravis, beriete s manzelom co Vam zivot dava, treba sa aj k problemom postavit pozitivne, nakoniec aj toto nelahke ale krasne obdobie raz skonci a nebude to ani tak dlho trvat. System nikdy nebude celkom spravodlivy (je to totiz nemozne), tato idea v nas len pretrvava z cias budovania socializmu, ktore su uz dufam davno prec. Stazovat sa a cakat, co nam stat da, je tym najlahsim riesenim. Nenadarmo sa vsak hovori, pomoz si sam, aj Pan Boh ti pomoze...

  iveta napísané 30.01.2006 10:53

  prispevky na deti v nasom state su uplne smiesne, staci to tak akurat na plienky, a ked sa chceme porovnavat s Europou, tak v prvom rade porovnavajme aj platy (sme kdesi tesne pred Rumunskom), a autorovi pod menom Jesa, chcem odkazat, ze starat sa o deti praca JE, a dokonca 24hodinova

  Vierka napísané 30.01.2006 10:40

  Aj my cakame dvojicky, som v 8. mesiaci, a tento clanok ma velmi potesil. Vsetko je v nom pravda. Zacali sme kupovat vybavu a kedze v okolitej rodine zatial ziadne deticky nie su a vsetko musime kupovat,poviem vam, ze to nie je najlacnejsi spas, pretoze vsetko kupujeme dvojmo. A to nehovorim v akych cenach sa pohybuju dvojkociky.Ked sme to ratali tak nas cela vybava vyjde asi na 50 000sk. A to je len zaklad na zaciatok. Pricom nekupujem nic drahe, mame prejdene obchody a varianty ako usetrit. Co pride potom, kolko budeme davat za plienky a ak nejdaboze nebudem moct kojit aj za mlieko, tak to si ani nepredstavujem. A stat zatvara oci a nechce nic vidiet. Keby, ze nemame uspory, tak nase deticky by asi chodili nahe a spavali v jednej postielke. A von by isli az ked budu vediet sami chodit.

  Este by som chcela podakovat autorkam clanku, ze si dali tu namahu a poukazali na tento problem.

  Renáta napísané 29.01.2006 21:46

  Evi, Natali, očividne sa téma otočila min o 180 stupňov. Už len posledné dotazy. Súhlasím s Evkou, čo sa týka Rómov, je to naozaj tak, oni sa proste len sťažujú, že štát sa o nich nestará, nemajú kde bývať, ...... ale nemajú absolútny záujem pracovať a ak sa im náhodou ponúkne práca, tak pracovať nepôjdu za min. mzdu. Vidím ako to vyzerá v obchodných centrách po výplate sociálky, čo majú v košíkoch. Evi, ja som si hľadala prácu na doma, keď som mala len 1 dieťa, ale nič seriózne som proste nenašla. Okrem finančného prilepšenia, chcela som to aj kvôli sebe, aby mi nezakrpatel mozog. Tiež v tom čase by mi boli zobrali aj rodičovský príspevok keby som zarábala, aspoň tak mi to povedali na úrade. Počas druhého tehotenstva som to vzdala. Teraz už jednoducho nestíham aj keby som veľmi chcela. Aj môj manžel mi pomáha, ale aj on je uťahaný, v noci sa striedame pri dcérke, ktorá sa zobúdza aj 6-krát za noc, syn pravdepodobne zo žiarlivosti tiež zle spáva, takže ja naspím dokopy za noc možno 4 hod.. ........nechajme priestor už téme, ktorá je daná......

  Natali napísané 29.01.2006 19:49

  Evi, ale preco je to tak? Preco nechcu pracovat? Pretoze to nikdy neskusili a ludia, podobni ako Ty, ich diskriminuju. Kym nezmenime nase myslenie my, nezmenia myslenie ani oni. V kazdom pripade si myslim, ze maju dostat tolko, kolko my. Skoda je len to, ze na rozdiel od nas, ktori podporu minieme na svoje deti, ta ich podpora skonci v krcme alebo u uzernika a to ma samozrejme tiez hneva ;-(

  Eva napísané 29.01.2006 16:03

  Renata, ver mi, ze aj ja sa svojim detom venujem. A vyspat sa - co to vobec je? Ale vecr, ak su deti ulozene alebo uz je manzel doma, da sa zhruba 1-1,5 hod. pracovat. A cez vikend ich vezme mna 2-3 hod. von a takto v pohode nazbieram 6-8 hod. tyzdenne. Doucujem vysokoskolakov, takze da sa to po veceroch a cez vikendy, uznavam, nie kazdy ma taku moznost. Ale jedna vyhoda tejto prace je, ze oprasuje mozog, nechava ho normalne pracovat a tak- okrem nezanedbatelneho financneho efektu- mi to znacne pomaha pookriet a zabudat na unavu a citit sa fajn..

  Eva napísané 29.01.2006 15:57

  Natali, ten priklad som myslela absolutne vazne. Zrejme nezijes na vychode repoubliky, vsak? Tu neide o osvetu, tu ide o skupinu lkudi, ktora absolutne nechce zit inac, ako zije. Malokto z nich ma vobec zakladne vzdelanie a ani nerataju s tym, ze by niekedy vobec mohli pracovat. Rodit deti je pre nich vyhodny biznis - bude RP nasledujuce 3 roky, budu pridavky a bude porodne. Naouzaj, naozaj velka cest vynimkam, ale tu je ich sotva jedno percento. So mnou na prijme v porodnici bola Romka -22 rocna a isla rodit svoje 9. dieta!!!!!

  Ale tato diskusia nie je o tom.

  Renáta napísané 28.01.2006 22:56

  Eva, musím reagovať aj na Tvoj príspevok. Aj ja mám 2 deti, 2-ročného syna a 3-mesačnú dcéru, ale ja sa celý deň točím okolo nich, hrám sa so synčekom, ideme von, občas do materského centra, varím, žehlím, atď. Večer som uťahaná a neviem si predstaviť, kedy by som v priebehu dňa mala čas pracovať, muselo by to byť na úkor detí MOžno si šikovná, že všetko zvládaš, ale ja sa "naplno" venujem deťom. Nehovoriac, že v noci niekoľkokrát vstávam a už ani neviem čo je to byť vyspatá. S deťmi mi nemá kto pomôcť, celý deň trávia len so mnou. Ešte k rodičovskému príspevku. AKo príklad si uviedla Rómky. Opakujem, výška rodičovského príspevku by mala závisieť od počtu odpracovaných rokov a výšky mzdy pred nástupom na materskú dovolenku. Samozrejme by sa mala určiť min. výška, napr. tých 4.230,-Sk.

  Renáta napísané 28.01.2006 22:40

  Natali, vďaka za radu, ja mám v sebe určitú dávku drzosti a ak ide o dobro mojej rodiny ozvem sa, takže som si dovolila napísať aj na MPSVaR a dostala som podľa mňa čisto teoretickú odpoveď. Ľudia, ktorí sedia hore v teplých kreslách s rozprávkovými platmi nevedia ako žije bežná rodina s deťmi.

  Prikladám môj list a odpoveď z MPSVaR v trochu skrátených formách, dúfam, že sa mi to podarí správne prekopírovať.

   

  Zaujímalo aj stanovisko ministerstva k nižšie uvedeným problémom, otázkam:

   

  1/ Nie je mi jasné, prečo poslanci neprijmú zákony, ktoré by zabezpečili človeku, ktorý má už odpracované nejaké tie roky, nebol nezamestnaný, mzdu, pod ktorú zamestnávateľ nesmie ísť? Myslím tým pravidelné zvyšovanie mzdy podľa odpracovaných rokov (zvyšovanie mzdy v závislosti od inflácie zamestnávateľov veľmi nezaujíma). Niečo podobné ako boli kedysi mzdové tabuľky. Je to predsa hrozné, ak si muž s 15-ročnou praxou hľadá zamestnanie a ponúknu mu nástupný hrubý plat 7.000,-Sk so sľubom, že ak budú dobré výsledky budú aj nejaké odmeny po skúšobnej dobe, ktorá trvá 3 mesiace (medzitým ho môžu prepustiť a človek sa ocitne v začarovanom kruhu). Myslíte, že dá sa z toho uživiť 4-členná rodina, ak je žena na rodičovskej dovolenke?

   

  2/ Tiež sa zamýšľam ako asi uvažovali poslanci, ktorí schválili zákon, že rodič, ktorí nastúpi do zamestnania a má dieťa mladšie ako 3 roky dostáva ku mzde aj rodičovský príspevok. Podľa mňa žena, ktorá sa obetuje a venuje naplno dieťaťu do troch rokov je mamou s veľkým „M“ a nie žena, ktorá uprednostní kariéru a dieťa odloží k starým rodičom, do súkromnej škôlky a pod....., a tiež nie každý má možnosť využiť pomoc babičiek, príp. iných príbuzných.

  Nezdá sa mi spravodlivé, ak žena, ktorá má viac ako jedno dieťa do 3 rokov, dostáva v rovnakej výške rodičovský príspevok ako žena, ktorá sa stará o 1 dieťa. Viem, že je to rodičovský príspevok, ale rodič ho investuje do dieťaťa, či už na plienky, stravu, oblečenie a ten kto má viac maličkých detí, musí sa poriadne uskromniť ak príjem manžela je nízky alebo ak je nezamestnaný. Vôbec sa nedivím, že klesá na Slovensku pôrodnosť pri takej nízkej životnej úrovni . Bolo by spravodlivé ak by sa zohľadnilo koľko rokov mala žena odpracovaných pred nástupom na materskú/rodičovskú dovolenku a aký mala príjem, a podľa toho by mala dostavať v primeranej výške rodičovský príspevok ak sa stará o dieťa/detí do 3 rokov. Je rozdiel ak niekto nastúpi na materskú dovolenku hneď po škole alebo je evidovaný na úrade práce niekoľko rokov a ak niekto odrobil 5, 7,10 rokov a tomuto štátu poctivo odvádzal dane, platil si dôchodkové, zdravotné, nemocenské poistenie. Ja som ukončila vysokú školu a 7 rokov som odpracovala v bankovníctve, ale teraz sa cítim vyslovene ako žobrák.

   

  Verím, že sa nájde niekto, kto sa vyjadrí k mojím dotazom a presvedčí ma, že v tomto štáte existuje spravodlivý systém, a že štát sa stará o mladé rodiny s deťmi .

  Vážená pani .......

   

   

   

  Otázka č. 1: k schvaľovaniu zákonov poslancami nie sme kompetentní sa vyjadrovať.

   

  Štátna sociálna podpora (štátne sociálne dávky) - prostredníctvom ktorých sa štát priamo podieľa na riešení niektorých životných situácií (napr. narodenie dieťaťa, výživa a výchova dieťaťa), pritom nárok na štátne sociálne dávky nie je podmienený platením príspevkov, či príjmovými pomermi oprávnených osôb.

   

  Otázka č. 2: rodičovský príspevok nie je jediná forma, ktorou štát prispieva rodinám s deťmi. Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa. Rozhodnutie je výlučne na rodičovi ako sa rozhodne, či sa o svoje dieťa bude starať do 3 rokov veku dieťaťa sám, alebo zabezpečí riadnu starostlivosť o svoje dieťa.

   

  Na každé dieťa sa poskytujú ďalšie štátne sociálne dávky:

   

  príspevok pri narodení dieťaťa

  prídavok na dieťa

  daňový bonus

  zníženie odvodov na dôchodkové poistenie vo výške 0,5 % za každé dieťa.

   

   

   

   

  Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

  Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

  Na každé dieťa si môže rodič uplatniť daňový bonus v sume (do 31.12.2005 - 4 800 Sk ročne) na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, od 1.1.2006 v sume 6480,- Sk ročne.

   

  Vo Vašom podaní uvádzate, že systém starostlivosti o rodiny s deťmi je nespravodlivý. Vyššie uvedenými skutočnosťami Vás nechceme presvedčiť o tom, či systém starostlivosti o rodiny s deťmi je spravodlivý, alebo nespravodlivý, to nie je ani našou úlohou. V odpovedi uvádzame len skutočnosti, legislatívne zmeny ktorými Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvýšilo priamu finančnú podporu rodinám s deťmi.

   

   

   

  S pozdravom

   

   

   

  Mgr. Martin D a n k o

  riaditeľ odboru

  kámoška napísané 28.01.2006 22:12

  Je to absurdná situácia. Koľko sa hovorilo o tom, že na Slovensku sa rodí málo

  detí, základné školy sa zatvárajú pre ich nedostatok. Keď sa to u nás začalo

  trochu hýbať s tou populáciou smerom nahor, štát ihneď zakročil svojou

  "štedrosťou" a pristúpil k okrádaniu rodín s dvoj-troj-...čatami. Je to skutočne

  veľký stimul pre mladé rodiny, ktoré uvažujú o svojom rozšírení.

  Keďže všetko je dnes o peniazoch, zľaknú sa a radšej zostanú bezdetní?!...

  Je skutočne nevyhnutné zaoberať sa touto problematikou a výjsť v ústrety

  rodinám, ktoré chcú pre svoje deti zabezpečiť aspoň tú základnú starostlivosť!!!

  Držím palce, aby sa poniektorí kompetentní prebudili, pretože zajtra sa to môže

  týkať aj ich, prípadne ich detí. Dvojčatá, či trojčatá si predsa človek nenaplánuje.

  Jednoducho prekvapia, sú na svete a dožadujú sa toho, na čo majú nárok.

  POMôŹTE IM!!!!!

  Natali napísané 28.01.2006 21:10

  Eva, ten priklad si, dufam, nemyslela vazne!?! Samozrejme, ze vsetky maminy by mali narok na to iste! Ja si myslim, ze prave v tej oblasti, ktoru si tak nestastne spomenula, mame velke rezervy v oblasti osvety, podpory vzdelavania a vychovy. Je mi smutno, ked citam taketo nazory v 21. storoci v jednej z vyspelych europskych krajin.

  Natali napísané 28.01.2006 20:54

  Renatka, som velmi rada, ze Ta clanocek rozhorcil natolko, ze si reagovala svojim prispevkom, ved to bolo prave jeho ucelom - rozhybat nas, aby sme konecne nieco urobili!!! Gabika jasne pise, ze vlastne KAZDA MAMINA, ktora si NEVYCERPA 3+3 roky je diskriminovana a dostane menej peniazkov - Teda aj TY! Z toho logicky vyplyva, ze najviac su financne znevyhodnene maminky, ktore maju deticky naraz! alebo uplne kratucko po sebe Tebe samozrejme nic nebrani v tom, aby si poukazala sa svoju situaciu, sadni si a napis pani ministerke, svojim poslancom a na dalsie kompetentne institucie! Ja tiez suhlasim s tym, aby maminy, ktore zarabaju viac a odvadzaju statu viac (teda vzdelane) dostali od statu vyssiu podporu.

  Lucia napísané 28.01.2006 20:19

  Dobry den! Je to az nechutne ako sa stat sprava k rodinam!!! Kazde dieta ma pravo na vyvoj po fyzickej ako aj intelektualnej stranke a preto rodicia by mali dostavat rodicovsky prispevok na kazde dieta individualne bez ohladu na to, ci sa narodilo v ten isty den ako jeho surodenec alebo nie!!!

  Lucia napísané 28.01.2006 20:19

  Dobry den! Je to az nechutne ako sa stat sprava k rodinam!!! Kazde dieta ma pravo na vyvoj po fyzickej ako aj intelektualnej stranke a preto rodicia by mali dostavat rodicovsky prispevok na kazde dieta individualne bez ohladu na to, ci sa narodilo v ten isty den ako jeho surodenec alebo nie!!!

  Adriana Durajová napísané 28.01.2006 15:14

  Chcela by som i ja prispieť do diskusie o diskriminácii dvojičiek. Som budúca mamička dvojičiek (7. mes.) a veľmi sa na ne s manželom tešíme. Keďže to budú naše prvé detičky neustále premýšlame ako to všetko zvládneme aj po finančnej stránke. Naozaj tie výdavky na základnú výbavu sú a celý život budú v tom istom čase rovnaké - dvojnásobné.

  Plne podporujem článok, s ktorým si dala pani Gabika nemalú námahu dať tieto fakty na papier. Len si zoberte kúpu kočíka, aký je to rozdiel. Kočík nestojí pár korún a pre dvojičky ten výber diametrálne klesá. Nehovoriac o praktickosti pri väčších rozmeroch, či bude vyhovujúci atď. Veď to všetko poznáte mamičky dvojičiek.

  Ale aby som sa vrátila ku článku. Je napísaný na vysokej úrovni a jeho cieľom nie je "bagatelizovať" starostlivosť o jedno dieťa, alebo o deti, ktoré sa narodia po sebe, ale poukázať na skutočnosť, že financie ktoré investujete do dvojičiek je dvojnásobná - okamžitá. A to by si mal i štát a minesterka uvedomiť. Počet narodených dvojičiek bude určite stúpať a pomôcť rodičom čo i len menšími úpravami v zákonoch im - nám určite pomôže. Ďakujem za uvernenie a pozdravujem mamičky a oteckov dvojičiek.

  Eva napísané 28.01.2006 11:17

  Este som zabudla - je to uplne normalny predpoklad, ze rodicia sa rozhoduju mat deti, lebo po nich tuzia a chcu sa o nich starat a nie preto, ze cakaju, aby sa stat staral o deti. Cituijem napr. Mirku "je fakt smutné ako sa tento štát,ak sa ním dá nazvať,stará o dvojčatá.

  Eva napísané 28.01.2006 11:12

  Baby, rodicovsky prispevok je predsa pre matku-nahrada za mzdu- a na dieta su pridavky. Matke dvojiciek predsa ani zamestnavatel neda dva platy az sa vrati do prace, pretoze ona musi kupovat vsetko dvojmo a do skoly jej idu naraz dve deti a nic nemozu nosit po sebe. Na dve deti su 2x detske pridavky, na jednu matku jeden RP. Ja som tiez doma s dvoma detickami - 2 rocnym a stvormesacnym a tiez mam len jeden RP. A tiez viem, ze sa da doma pracovat aj pri 2 detoch. Nevravim, ze by som neuvitala zvysenie RP, ale aby sa nasobilo poctom deti, to je urcite nerealne. Vezmite si napr. niektore Romky, kazdy rok porodia jedno, mnoho s nich je s pribuztnym, cize su postihnute a tak narok na RP je do 7 rokov - taka zena by poberala naraz aj 4-5 nasobny RP.

  Renáta napísané 27.01.2006 23:28

  Nedá mi sa nevyjadriť k príspevku: Legálna diskriminácia dvojičiek. Mňa ako matku 2 detí, ktoré nie sú dvojičky, ale je medzi nimi vekový rozdiel 20 mesiacov, príspevok Mgr. Kobelovej rozhorčil. Z príspevku mám pocit, že naozaj len dvojičky a viacerčatá sú týmto štátom diskriminované a ich rodičia majú „smolu“, že sa narodili v jeden deň.

  Ja trvám na tom, že každé dieťa si zaslúži, aby bolo o neho dostatočne postarané, teda štát by mal finančne zabezpečiť matku/rodiča, aby bol schopný sa o svoje detí (2 a viac) dostatočne postarať, t.z. kupovať im zdravé a výživné potraviny bohaté na vitamíny potrebné pre ich rast a nie tie lacnejšie s množstvom umelých farbív, sladív, E-čiek,...., pretože rodina si nemôže niečo lepšie dovoliť. Pod finančným zabezpečením myslím, aby sa zohľadňovalo koľko rokov žena-matka odrobila pred nástupom na materskú a neskôr na rodičovskú dovolenku, aký mala príjem (čo sa už zohľadňuje), koľko tomuto štátu odviedla na daniach atď,..... Nechcem sa nikoho dotknúť, pretože každý pracujúci má v tejto spoločnosti svoje miesto a jeho práca je potrebná, ale je podstatný rozdiel ak nastúpi na materskú 20-ročná žena s ukončeným stredoškolským vzdelaním s min. mzdou, ktorá podstatne menej odpracovala (ak náhodou nebola po škole nezamestnaná) a vysokoškolsky vzdelaná žena s niekoľkoročnou praxou a priemerná mzdou (podľa štatistík) a obe dostanú rodičovský príspevok v rovnakej výške. Kde je v tomto prípade spravodlivosť??? Áno, aj ja mám VŠ, 7 rokov praxe, momentálne do 15.marca budem poberať materskú a potom rodičovský na 2 deti vo výške 4.230,-Sk. Ako sa môžem z tejto sociálnej dávky dostatočne postarať o detí??? Žijeme na východe Slovenska, kde sú mzdy hlboko pod priemerom. Kým sme boli traja museli sme vyžiť z cca 15.000,- Sk mesačne, teraz sa budeme musieť do tejto sumy vtlačiť štyria, pričom musíme najprv zaplatiť nájom a ostatné výdaje súvisiac s bývaní, kupovať plienky pre 2 deti, musíme im dať aj niečo jesť, obliecť ich, ..... Možno niekto si povie, že načo sme mali hneď po sebe deti, keď sa sťažujeme. Na prvé bábätko sme čakali 7 rokov a druhé prišlo ani nevieme ako, ale sme neskutočne šťastní, že nám bolo dopriate mať detičky. Rozhorčila ma veta p. Kobelovej o ovplyvnení vekového rozdielu medzi deťmi v rámci plánované rodičovstva a po prečítaní celého príspevku mám pocit, že dotyčná pani má všetko presne rozpočítané a prepočítané, asi to bude profesionálna deformácia ako som nižšie pochopila, tak pracovala v poisťovni. Nie každý si plánuje život na päťročnice. My s manželom berieme čo nám život dáva. Záver z môjho pohľadu je ten, že rodičovský príspevok by sa mal asi poberať podľa počtu detí, v prípade 2-,3-,..čiek výška rodičovského krát počet detičiek, v prípade po sebe narodených detí by sa mal zvýšiť napr. o 50% na druhé dieťa a každé ďalšie dieťa, resp. kým to prvé nedosiahne 3 roky, samozrejme ako som spomínala výška by závisela od počtu odrobených rokov a výšky hrubej mzdy matky.

  Myslím, že by v zákone mala byť podchytená aj možnosť, aby ženám bolo umožnené pracovať napr. 4 alebo 6 hodiny denne do určitého veku dieťaťa/detí, napr. do dosiahnutia 5-tich rokov. Zamestnávatelia s takou alternatívou vôbec nerátajú a ani nie sú ústretový voči tejto možnosti. Dokonca niektorý radšej uprednostnia bezdetnú ako ženu-matku. Ženy prichádzajú z práce unavené, vystresované a ďalšia šichta im začína doma, tak by boli spokojné a mohli by sa venovať aj deťom, ktoré to strašne potrebujú. Nie každý má starých rodičov, ktorí môžu pomáhať, postrážiť detičky.

  Asi žiadna z mamičiek to nemá ľahké, či už sa stará o dvojičky, trojičky alebo 2 a viac detičiek s určitým vekovým rozdielom, je to proste 24-hodinová starostlivosť, cez deň, v noci....

  Mirka napísané 27.01.2006 21:57

  My máme 10 mesačných chlapcov a je fakt smutné ako sa tento štát,ak sa ním dá nazvať,stará o dvojčatá.Ja už to fakt nekomentujem,lebo sa iba zbytočne rozčúlim..to že v ČR chcú zvýšiť porodné na jedno dieťa na 17 500 korún ste už počuli?Hanba štátu SR!

  Julia napísané 27.01.2006 17:20

  Chcela by som sa vyjadrit k tejto problematike.Ak si prestavite ako matka ze sa je tazke starat o jedno dieta ako si viete predstavit starat sao 2!!!!!!!!!

  Dnesna situacia na Slovesku nie je lahka a clovek by sa mal tesit a byt hrdy ze ma deti a k tomu este aj dvojicky!!!!!

  Plne podporujem Gabiku a vsetkych ostatnych...som lulina kamaratka julia a drzim Gabike palce....DO IT!!!!!!!!!!!!!!!

  Natali napísané 27.01.2006 16:59

  ....Este som zabudla, zena, ktora ma dvojicky ma narok na 1,5-nasobok materskeho prispevku :-)

  Natali napísané 27.01.2006 16:58

  Ked piseme o krajinach EU, tak len spomeniem jeden priklad na porovnanie, je z Irska. MP je od 180-260 euro/tyzdenne (cca 800-1100 euro mesacne), odvija sa ako u nas od platu pred nastupom, materska dovolenka je 22 TYZDNOV. Matka moze ostat doma dlhsie ale uz bez dalsej podpory statu, teda podla rodinnej situacie, je vsak BEZNE, ze zena nepracuje pokial ma male deti a rodina vyzije aj z jedneho prijmu, co je u nas takmer nemyslitelne!!!! Pridavky na deti su nasledovne: na prve a druhe je to 150euro/mesacne a od tretieho dietata vyssie - 185euro na kazde salsie dieta a mesiac. Okrem toho, a to sa mi velmi paci, dostava rodic jednorazovy prispevok pri narodeni, pri dovrseni 4r a 12r - tento prispevok je 635euro. Irsko ma jednu z najvyssich porodnosti v Europe - 1,99d/zenu, u nas je to okolo 1,7.

  Lula napísané 27.01.2006 15:43

  Plne suholasim s tym ako sa Gabika postavila k tejto veci, nieje to lahke z financnej strany sa starat o dve deti naraz, ved len plienky sa musia kupovat dvojnasobne a tie nie su lacny spas. Musim povedat, ze som velmi hrda na moju sestru ako to zvlada a cela rodina ju podporujeme ako mozeme z daleka aj z blizka. Dufam,ze vsetok cas ktory si obetovala tejto veci nevyjde nazmar a nieco s tou ministerkou vyriesite.

  jesa napísané 27.01.2006 13:35

  aj tak si myslim, ze STAT by mal najprv nam dat moznost ZAROBIT si, nechat nas zarabat... ved neni mozne kolko sa platia odvody, dalej sa to dorovnava DPH a inymi... DPH mame 19%, ale celkovo, sa to dorovnava na viac ako 60% - roznymi danami - aby sa mohlo prerozdelovat :(

   

  To, ze vonku idu ludia od deti skor do prace - nie je otazka podpory statu, alebo malo financii, vacsinou by sa krasne uzivili, proste dnes je taky trend - bojime sa o miesto v zamestnani - lebo matke s detmi sa tazko zamestnava, chceme budovat karieru, chceme viac a viac penazi.Ale deti chcem mat kvoli sebe, nie statu a inym... A rozhodnutie je na mne, ci s nim ostanem alebo najdem opatrovatela...

   

  Verulka - BYT doma s dietatom NIE JE PRACA!!!! kedy si to konecne vsetci uvedomia?

   

  Ale to co ja zastavam, to by chcelo zmenu celeho systemu! Stale ziadat navysenie penazi neobstoji dlhodobo, tie peniazky si aj tak platime my a ako, ked nas nenechaju kludne zarabat, lebo stale a stale neprehladne prerozdelujeme... Dufam, ze raz niekto chyti a bude sa snazit menit cely system a konecne striast tu nekonecnu zavislost na state :(

  Peťo napísané 27.01.2006 13:00

  Chceme sa vyrovnať únii, ale nikde nemajú tri roky materskej dovolenky! Matky sa vracajú do práce po pár mesiacoch a o deti sa starajú opatrovateľky. To chceme? Štát nemá z čoho platiť matkám viac, len ak by nám pracujúcim zase navýšili dane alebo odvody. Jedine ak na úkor skrátenia MD! Inak som za to, aby všetky príspevky boli rovnaké na každé dieťa. Je nenormálne, keď matka s dvojičkami dostane rovnako ako matka s jedným dieťaťom. Ale to je zase viac diskusií v jednom.

  Gabika - autorka napísané 27.01.2006 10:49

  Samozrejme, že sú dvojčatá zlaté, keď sa spolu hrajú a učia jedna od druhej. Je to živé divadlo, ale na to sa nemusím stretnúť s p. ministerkou, aby sme si pokecali o tom, ako sa spolu vedia pekne hrať.

  petra napísané 27.01.2006 09:52

  Dvojcata nema, ale priklanam sa k tejto iniciative. Obdivujem vsetky dvoj a viac mamicky, patri im viac, ako dostavaju. Aj ked, je pravda aj to, co uz bolo napisane, ze od statu chceme stale viac, staci sa pritom pozriet do Europy a okrem CR nemaju nikde narok na 3 roky MD. Bezne nastupuju matky v inach statoch (Španielsko, Taliansko) matky na MD az porodom a maju narok na cca 9 mesiacov. Druha vec je vyska zarobkov, suhlasim.

  Gabika - autorka napísané 27.01.2006 09:45

  Chápem výhrady niektorých žien, ale ja som sa snažila zúžiť problém na situáciu žien na MD s dvoj a viacerčatami, lebo sa ma to práve teraz týka a veľmi málo, ak vôbec, sa o tejto problematike hovorí.

  Okrem dvojičiek (21 mes.) mám aj 2 školopovinné deti, čiže mi nie sú neznáme ani iné situácie, ktoré tu spomínate:

  -zažila som MD s 1 dieťaťom (výška RP bola 1200)

  -2,5 roka po synovi sa mi narodila dcéra (RP zvýšili na 2700), ale tiež som ho poberala len na 1 dieťa, hoci som ešte pol roka bola na MD s 2 deťmi

  -Viem, čo je pracovať popri MD a vysokú som ukončila až po narodení 1. dieťaťa, takže som MD pri prvých 2 deťoch nepoberala (iba RP)

  -Tiež splácame hypotéku

  -S prvými 2 deťmi som bola na MD spolu 5 rokov a bolo veľmi ťažké nájsť si potom prácu

  -Tiež by som privítala prácu na doma, alebo aspoň na polovičný úväzok pokiaľ sú deti malé

  Problematika je široká, rada Vás podporím ak sa ujmete hociktorej z daných oblastí.

  Asi len málo matiek s 1 dieťaťom bude bojovať za matky dvoj a viacerčiat.

  Iniciatíve sa medze nekladú

  verulka napísané 27.01.2006 08:04

  Velmi drzim palce, aby sa v tomto smere nieco zmenilo. Dvojicky su 100% narocnejsie ako deti po sebe. Ja nemam dvojky, ale mam tri deti po sebe s mensim ako 2 r. rozdielom. Pri 1. sme to nejako zvladli( vybavycku a pod), ale pri ostatnych som min. do roka okrem plienok nic nekupovala. Chudatka maminky s dvojkami maju hned od zaciatku dvojnasobne vydavky a trva to "navzdy". Tym chcem len poukazat, ze situacia s dvojickami je predsa len rozdielna. Ale kazdopadne je nefer, ze dostavame ak sme na RP na matku a nie na dieta. Tiez sa mi zda hrozne, ze nasa 24hod 7dni v tyzdni trvajuca praca( s akymkolvek poctom deti) nie je hodna ani min. mzdy. Drzim palce

  Maja napísané 26.01.2006 16:03

  Dobry den! Ja mam uz trosku vacsie deti (14,15), nie dvojicky ale medzi nimi je 13 mesiacov - skoro dvojicky. Toho casu som nad tym tiez rozmyslala ze kolko som usetrila statu. Urcite to nebola taka suma ako dnes lebo materska bola vtedy len 1200 sk ale deti potrebovali tak isto vsetko 2x - a este k tomu to bola doba ked clovek musel kupit to co bolo a nebol vyber - pri druhej dcere trosku to bolo uz lepsie . Takze suhlasim s nazorom a navrhla by som to iste v pripade ze mamina je materskej s viac ako 1 dietatom.

   

  Maja

  zuzka napísané 26.01.2006 15:11

  Plne súhlasím s autorkou článku. Mám dve deti a viem si predstaviť, aká starosť musí byť naraz vychovávať a starať sa o dve a viac detí narodených súčasne a to aj po finančnej stránke. Preto by štát mal dôstojne prispievať na dvojičky , trojičky..., a tak aspoň trochu uľahčiť rodičom ich neľahkú úlohu.

  Eva Čárska napísané 26.01.2006 14:57

  Súhlasím s p. Gabikou a podporujem ju v jej snahe poukázať na veľkú finančnú nezrovnalosť pre jednom a dvoch deťoch. Myslím si že by sa mali predstavitelia našej spoločnosti zamyslieť nad zlepšením situácie takýchto mladých rodín.

  Maja napísané 26.01.2006 14:36

  Dobry den! Ja mam uz trosku vacsie deti (14,15), nie dvojicky ale medzi nimi je 13 mesiacov - skoro dvojicky. Toho casu som nad tym tiez rozmyslala ze kolko som usetrila statu. Urcite to nebola taka suma ako dnes lebo materska bola vtedy len 1200 sk ale deti potrebovali tak isto vsetko 2x - a este k tomu to bola doba ked clovek musel kupit to co bolo a nebol vyber - pri druhej dcere trosku to bolo uz lepsie . Takze suhlasim s nazorom a navrhla by som to iste v pripade ze mamina je materskej s viac ako 1 dietatom.

  Maja napísané 26.01.2006 14:34

  Dobry den! Ja mam uz trosku vacsie deti (14,15), nie dvojicky ale medzi nimi je 13 mesiacov - skoro dvojicky. Toho casu som nad tym tiez rozmyslala ze kolko som usetrila statu. Urcite to nebola taka suma ako dnes lebo materska bola vtedy len 1200 sk ale deti potrebovali tak isto vsetko 2x - a este k tomu to bola doba ked clovek musel kupit to co bolo a nebol vyber - pri druhej dcere trosku to bolo uz lepsie . Takze suhlasim s nazorom a navrhla by som to iste v pripade ze mamina je materskej s viac ako 1 dietatom.

  berta napísané 26.01.2006 14:25

  Ďakujem pisateľke G. Kobelovej, že si aj pri malých dvojičkách našla čas a vecne poukázala na diskrimináciu dvojičiek. Prajem Vám, aby sa táto problematika čím skôr vyriešila, aby sa mladí ľudia nebáli zvyšovať našu populáciu.

  blazova napísané 26.01.2006 14:25

  Ďakujem pisateľke G. Kobelovej, že si aj pri malých dvojičkách našla čas a vecne poukázala na diskrimináciu dvojičiek. Prajem Vám, aby sa táto problematika čím skôr vyriešila, aby sa mladí ľudia nebáli zvyšovať našu populáciu.

  Erika napísané 26.01.2006 13:43

  Aj ja plne podporujem tuto iniciativu, tiez si myslim, ze MP je v sucastnosti pomerne postacujuci, i ked pre dvojicky predlzeny len o par mesiacov, ale rozhodne je nespravodlive dostavat RP vo vyske 4tis. na dve deti sucasne. Ako buduca mamina dvojcat som sa pocas pripravy na materstvo stretla snad len s nevyhodami, od rizikoveho tehotenstva, cez nakupovanie dvojnasobnej vybavy az po stresy z toho, ako zvladnem sama s manzelom pracujucim od rana do vecera vychovu o dve deti sucasne. Rozhodne financna pomoc od statu by bola ziaduca pocas prvych rokov, umoznila by zabezpecenie ci uz opatrovatelky alebo inej pomoci pre rodiny s viacerymi malymi detmi. A tiez podpora a vytvaranie prac. prilezitosti na polovicny uvazok je vyborny napad, neviem si predstavit, ako sa moze zamestnat mama s malickymi detmi (ci uz dvojcatami alebo s malym vekovym rozdielom) v praci s prac. dobou od 9,00 do 18,00 hod. - uplne beznou v sucastnosti...

  Lea napísané 26.01.2006 12:38

  Ako dalsia mama 15mes. dvojiciek jednoznacne podporujem tuto iniciativu a som presvedcena, ze sme diskriminovane. Mam pocit, ze nikto z kompetentnych nema v rodine dvojicky, ked sa to doteraz nijako neriesilo, a ja mozem zodpovedne prehlasit, ze aj ked nie sme chudobni, financna zataz to je obrovska, na psychicku a fyzicku teraz nepozeram, a to vela oblecenia, plienok dostavame od pribuznych. Staci, ze na zimu bolo treba kupit overaly, topanocky, teple ciapky, saly a 1 RP bol cely prec. Niektora mamicka tu spominala, ze jej mladsia dcera si nechce obliect veci po starsom bratom. Som ale presvedcena, ze do 2 rokov jej bolo jedno, ci ma ruzove alebo modre dupacky. Aj moje deti nosia teraz modre aj hnede veci a zatial im to nevadi . A je to dost usetrenych penazi. Verim, ze sa lady pohnu, aj ked to uz bude zrejme mimo mna, ked sa uz bude definovat konkretne riesenie, ale drzim palce, nech to pomoze dalsim maminam.

  Otec napísané 26.01.2006 12:19

  Budem rád, keď sa niečo konečne bude robiť aj pre tých, ktorí zachraňujú vymieranie nielen na Slovensku. Na jednej strane kompetentní strašia z poklesu pôrodnosti, na druhej očividne nepodporujú rodiny s deťmi. Dúfam, že sa to dostane k ministerke, ktorá vyzerá byť docela ľudomil.

  mmonika napísané 26.01.2006 11:55

  myslim ,ze dve deti su dve deti a teda aj podpora statu by mala byt dvojnasobna ,je na case podporit matky s detmi a nielen financne ,aj ked spolocnost potrebuje dozriet ,lebo ked do beznych institucii vedu strme schody,tak co postihnuti a matky s kocikmi ,auta na chodnikoch a vedla kopa snehu a ja prenasam cez zavej v rukach kocik ,aby som starsie dieta doviedla do skoly aj to je o tom , som rada ,ze aspon pracujuce matky maju narok na RP , ja som si ho v plnej vyske uzila uz len tri mesiace ,ale ked si spomeniem ,ze pri dcere som ani pridavky ,ani RP nedostala ,ked som nastupila do prace ,cesta zlepseni sa zacala ,ale treba mysliet na prudko sa zvysujuce ceny zakladnych potrieb ,ked sa niekto stara doma o viac malych deti ,zasluzil by si aspon minimalnu mzdu ,ved ked je doma s detmi ,stat nemusi prispievat za to dieta na jasle ,skolku /a tie su dotovane/ ,a vychova buducich platcov dani je v zaujme kazdeho statu

  andrea napísané 26.01.2006 10:19

  "rozdavanie" penazi statom nie je podla mna dobre riesenie, pretoze sa tym nijako nemeni prostredie, peniaze sa "iba prejedia" (nechapte prosim ako zlomyselnost, myslim to nie doslova, ale zo systemoveho hladiska). suhlasim, ze vyssi prispevok pri narodeni dvojciat by pomohol prekonat prvotny financny sok, dalej by som sa vsak v socialnej politike zamerala urcite radsej na podporu vytvarania pracovnych prilezitosti so skratenym uvazkom, s moznostou pracovat doma atd. napr. tak, ze do urciteho veku dietata by stat platil za takto pracujuce matky odvody namiesto zvysovania RP. vyska odvodov je totiz prave to, co podnikatelov najviac zatazuje a "predrazuje" pracovnu silu. takymto sposobom by boli motivovani zamestnavat zeny s detmi. to by mohlo pomoct vsetkym mamam vratit sa do prace.

  aj ked su niektore argumenty iniciatorov diskusie zjednodusene a trochu ucelove, je vyborne, ze tuto temu otvorili a za to vdaka.

  Malki napísané 26.01.2006 08:07

  S autorkou článku súhlasím v tom, že štát by mal viac zohľadňovať fakt, že výdavky na dvojičky sú neporovnateľne vyššie. Ale mám aj výhradu. Nie vždy môže mladší súrodenec dediť všetko po staršom. Môj príklad: mám 6,5 ročnú dcéru a 2,5 ročného syna. Ale mám občas pocit, ako keby som kupovala veci na dvojčatá. Keďže dcéra ako správna parádnica má rada hlavne dievčatkovské oblečenie, vôbec nehrozí, že to bude syn po nej nosiť. To sa mi podarí akurát tak pri overale, kde sa snažím vybrať také farby, aby to mohol prípadne nosiť aj chlapec, ale napríklad, pri kúpe vetrovky - myslíte si, že dcéru presvedčím, aby si vybrala jednu z tých chlapčenských? Samozrejme že si vybrala ružovú páperovku s motýlikmi a mimochodom, sekne jej. To platí aj pri nohaviciach, tričkách, bundách? Mám ju obliekať do ležérneho chlapčenského oblečenia, aby som ušetrila? Aj keby som chcela, dcéra je typické dievča, čo sa rado parádi. A punčošky, samozrejme že keď si mohla vybrať, chcela ružové. Topánky, to je ďalšia kapitola - aspoň, že som ju presvedčila, že modré snehule sú rovnako dobré ako červené. Ale o ostatných topánkach, vzhľadom na to, že má syn široký nart a dcéra zasa úzku nohu môžem iba snívať, že ich bude nosiť syn. Všetky dcérine topánky sú mu dlhé a úzke. Takže - keď to zhrniem, faktom, že mám deti 4 roky po sebe veľa neušetrím. Autorka uviedla ideálny modelový príklad, v praxi je to však žiaľbohu inak.

  zuzi napísané 26.01.2006 07:59

  Ja dvojicky tiez nema, aj ked nie je vylucene, ze este budem mat, kedze z manzelovej strany je vraj vela dvojiciek a my este chceme dalsie babo, ale podporujem vasu iniciativu, pretoze vas maminki dvojiciek obdivujem a je to nespravodlive s tymi peniazkami. Aju ked ono je to nespravodlive aj ked mame len jedno dietatko, o ktore sa plne starame.

  jesa napísané 26.01.2006 07:47

  Aj tak musim povedat, ze PLOSNE rovnake ROZDELOVANIE nema buducnost...

  Vsetkym vsetko berieme a potom prerozdelujeme a tvarime sa na nejaku spravodlivost... A tak maju vsetci ani priemer - bohatsim je to na figu a chudobnym je to malo....

  Takze sa obavam, ze celej nasej spolocnosti chyba dynamika a strasne sme spati a nauceni na "socialisticke" vymozenosti..... (a nie je to len v tychto pridavkoch, ale aj v zdravotnictve atd atd atd...)

  Silvia napísané 26.01.2006 07:40

  Jednoznačná podpora všetkým podobným iniciatívam, poznám prípady štandardne zabezpečených žien, ktoré by privítali bábetko ALE jedno!, keď bolo podozrenie na dvojičky uvažovali o interupcii !!! hlavne z ekonomických dôvodov. Pre mňa nepochopiteľné, ale pravdu povediac, aj mne by "strávenie" dvoch detí naraz trvalo dlhšie. Som za podporu rodín s malými deťmi!! Aj keď mamy ako také diskriminované budú naďalej napr. pri hľadaní si novej práce.

  Sandra napísané 26.01.2006 01:29

  Ja dvojicky nemam, ale podporujem vasu iniciativu. Ani v rodine nemame dvojicky, ale mam znamu, ktora ma dvojicky. Obdivovala som ju vzdy ako zvlada dve malinke deti a hlavne prve tri roky to vobec nemali lahke.

  slamka napísané 25.01.2006 22:46

  Myslim, ze tento navrh je hlavne o peniazoch, nie o tom, kto to ma tazsie, a naozaj by bolo treba podporit matky tak, aby sa necitila ani jedna ukrivdena. Bolo by to treba ten navrh este poriadne dopracovat. A tie vypocty vydavkov su len na ukazku. Stat by mal podporovat kazde babo rovnako, ci ide o dvojicky alebo deti narodene hned po sebe. Takze hura, naozaj to treba riesit. Sama som matkou dvojciat a starsieho syna, viem, o com sa hovori. Podporujem snahu o stretnutie s ministerkou a dufam v skore vyriesenie k spokojnosti. A ak nie, aj tak pojdem do niecoho takeho spolu s Klubom dvojciat a viacerciat, ktory sme zalozili minuly rok! Pozrite sa k nam: www.dvojcata.sk

  bar_borka napísané 25.01.2006 22:36

  Napriek tomu, ze priklady su zjednodusene, myslim, ze mamicky viacerych deti financne diskriminovane su. Aj ked ja dvojicky nemam, za 6 rokov materskej "stihnem" 3 deti. Je to sice moje rozhodnutie, mat ich takto po sebe, ale ak ide o stat, jednoznacne na mne "usetri" 3 roky. Preto podporujem navrh financne podporit mamicky "viacdeticiek".

  Napriek tomu, ak sa pozrieme na "Zapad", mozme byt vdacne aj za tie 3 roky, ktore mame moznost stravit s nasimi detmi doma :-))

  monika.r napísané 25.01.2006 21:31

  ja mam iba 1 dieta, momentalne 5 mesacne, a som kazdy vecer taka unavena (teraz je 9:25) ze si len tazko viem predstavit maminy co su unavene z dvoch a viac babatiek naraz. Ani nehovorim o financnej a inych 'unavach'... mate moj obdiv a 100% podporu, dufam ze sa vam podari dopracovat sa k lepsim podmienkam pre dvoj a viacnasobne maminy.

  elisabeth napísané 25.01.2006 20:42

  anooooooooooooo..........a nikdy, ani ked budu velke, nebudu nic moct nosit po sebe..........2xkruzky, 2xtasky, 2xskolske potreby, 2xsportova vystroj, 2xbicykle, 2xmobily, 2xelina...................ono sa to len zvysuje...........cim su deti starsie, tym je to horsie.......a hlavne, ked su "najstarsie" v rodine a vsetko sa kupuje "nove".

  Natali napísané 25.01.2006 20:32

  Jesa,

  okrem penazi - ktore bohuzial potrebujeme na pampersky, kasicky, oblecko, topanky etc. SOM AJ ZA NEPRIAMU PODPORU - znizenie urokov, odklad splatok, znizenie danoveho zatazenia (ved to je naozaj prelievanie penazi z vrecka do vrecka - pricom vacsinu zozerie nasa byrokraticka masineria Sad(((() Ja si myslim, ze treba pytat viac, aj tak to asi skonci nejakym smiesnym riesenim, aby sa nepovedalo - DUFAM, ZE SA MYLIM. Myslim, ze vsetky mamky by mali mat RP 3 roky a to bez rozdielu, si maju zaroven aj MP, alebo RP na druhe, ci 3. dieta (ak stihaju za 3 roky 3), potom by to bolo urcite spravodlivejsie!!!

  Vieromila napísané 25.01.2006 18:49

  Som urcite za zmenu, aj ked dvojicky nemam! Preco by mali dvojicky dostat menej len preto, ze sa narodili naraz, naozaj nechapem. Zelam iniciatorkam tohto cinu, nech sa im zmena podari.

  Ema napísané 25.01.2006 18:32

  Som mamou trojročných dvojčiat. Do práce som nastúpila po roku materskej "dovolenky", najmä z finančných dôvodov. Z materskej to ešte ako -tak šlo, z rodičovského príspevku a manželovho platu sa nám žilo ťažko. Tých pár mesiacov sme "dotovali" z peňažných darov (pri krste a rôznych návštevách , keď sa pýtali čo majú doniesť, tak sme si pýtali plienky alebo peniaze...). Tiež mi bolo ťažko, že štát a teda celá spoločnosť si necení ženy na materskej dovolenke aspoň tak, aby sa rodičovský príspevok rovnal minimálnej mzde. Podporujem túto iniciatívu a chápem, že niektoré mamičky mono detí sa môžu cítiť diskriminované týmto výpočtom. Určite nie je celkom objektívny, každá z nás má svoje videnie na tento problém a nie je možné postihnúť všetky prípady. Myslím však, že všetky sa zhodneme v tom, že podpory od štátu je v čase MD veľmi málo. Životná úroveň rodín sa narodením dieťaťa znižuje. Preto prosím všetky mamičky - najmä monodetí, lebo tých je viac- podporte túto iniciatívu, lebo je jedna z mála, ktorá rozpráva o nás mamičkách. Verím, že pohne veci správnym smerom a budeme sa mať všetci lepšie smile Tak bojujme, bojujeme za seba a naše deti.

  jesa napísané 25.01.2006 18:20

  Aj tak si myslim, ze sme VELMI rozmaznani nasou "SOCIALNOU" politikou....

  Neustale "davanie" penazi nie je riesenie...

  Cim viac penazi sa prerozdeluje, tym viac stat vybera napr. na odvodoch a tym menej mate na vyplate a tak dale....

  Druha otazka je, ci STAT ma mat, je povinny, mat zaujem o podporu deti...

  Odkedy si kazdy spori na dochodok sam, tak uz nepotrebujem deti, aby na mna robili v dochodku... Ale je to samozrejme velmi jednoducho povedane.....

   

  A tretie: deti mam kvoli sebe, nie kvoli statu smile

  deny napísané 25.01.2006 15:48

  Zdravim, suhlasim s nazorom ze vsetky matky s detmi su diskriminovane. Aj ked samozrejme tie dvojcata a viactorcata neuznosne. Ved peniaze, ktore dostavame na materskej su smiesne. V nasom state je naozaj ukazkovo robena socialna politika. Oni v podstate nutia zeny, aby male deticky, ktore ich potrebuju nechat doma a nastupit do prace. Ja som musela nechat doma polrocne babe. Praca na doma je u nas v plienkach, skratene uvazky? Ani snivat. Po pol roku vas zamestnavatel moze vyhodit a pod. A vrak, ze sa rodi malo deti a tak podporuju rodiny. Na hanbu. Este k tym zvyhodnenym zenam ktore pracuju a dostavaju aj prispevok. Ak by som ho nemala, tak sa mi neoplati nastupit do prace, lebo opatrovatelku by som nemala z coho zaplatit.

  Elvíra Zaujecová napísané 25.01.2006 15:29

  Vraciam sa k téme z toho dôvodu, že som si prečítala príspevky do diskusie.

  Chcela by som diskutujúcim povedať, že príklady vypichnuté v jednotlivých príspevkoch by nemali slúžiť na porovnávanie "výhod" :-), vieme predsa veľmi dobre, že podpora rodiny od štátu pri narodení dieťatka je neuspokojujúca, zvlášť keď nás neustále presviedčajú, ako štátu záleží, aby sa detičky rodili. Neviem sa ubrániť úsmevu /slzám?/ pri zverejňovaní "zvýšenia" príspevku na deti - mesačne 20-30,-Sk? Som staršia veková kategória, tiež sme to nemali ľahké, ale krabica mlieka stála 11,- Sk. Dnes 400,- a spotreba pri dvojičkach? ... atď. ........................... Sťažovanie nikomu nepomôže, je to diskusia a držme palce, aby na niečo bola.

  Lucia napísané 25.01.2006 14:55

  Len niekoľko pripomienok:

  citát "...aj žena, ktorá odišla do práce a dáva si dieťa varovať mimo štátom dotovaných inštitúcií, t.j., žena už túto dávku nepotrebuje, lebo si na seba zarobí!" je v rozpore s odstavcom, kde sa píše o cene opatrovateľskej služby alebo jaslí. Keď som v práci, dávku potrebujem, aby som mohla zaplatiť za opateru dieťaťa.

   

  Pripájam sa k názoru, že väčšina mladých rodín má deti s vekovým rozpätím nmenším ako tri roky a tie sú vlastne tiež diskriminované (príspevky, nesedí tabuľka s nákladmi na výbavičku, stravu detí...). Takisto nesedí tá dvoj a viacnásobná starostlivosť. Keď to porovnám s rodinou, kde deti sú od seba napr. 1 rok, tak mám dvoch s plienkami, na kojenie, na uspávanie. Navyše môžu nastať problémy počas tehotenstva, keď mamina musí do nemocnice a nemá kde nechať staršie dieťa.

   

  Keď už hovoríme o diskriminácii matiek - príspevky od štátu by mali zohľadňovať aj výšku ostatných príjmov (výdavkov) v rodine. Je obrovský rozdiel, keď manžel v BA zarobí napr. 30000 a manžel na východe republiky zarobí 7000 alebo je nezamestnaný.

   

  Nikde som v článku nevidela žiadne výhody - to naozaj žiadne nie sú? Finančné určite nie, ale iné? Že som doma 3 roky a nie 6, že mi deti odrastú naraz, že sa navzájom pohrajú, učia sa jedno od druhého, že môžu nosiť aj rovnaké veci.

   

  Dalo by sa polemizovať ešte dlho. Myslím, že nikdy to nebude úplne spravodlivé. Páči sa mi názor od jesy, súhlasím s ňou. Určite treba diskutovať a meniť veci k lepšiemu.

  jesa napísané 25.01.2006 14:40

  ja sa ospravedlnujem za ten preklep :( vyplacanie MD verzus zamestnavatel....sorry

  Natali napísané 25.01.2006 14:37

  Ahojte kocky, dakujeme za podporu!!!!! Je jasne, ze tento dokument nemoze zachytit vsetky aspekty, moznosti a kombinacie. Autorka samozrejme porovnava, co sa porovnat da, vybrala najmensi a 3r rozdiel, idealne by bolo mozno spriemerovat to, alebo zistit realne cisla, aky je priemerny vekovy rozdiel medzi 2 surodencami v rodinach s 2 detmi :-) Tie vypocty su ucelove, aby sa poukazalo prave na nas a nasu situaciu, nie na situaciu mamiciek 1+1 hned po sebe :-) Ved prave preto, ze su nase deti takpovediac "navyse, neplanovane", tak by stat mohol pomoct, ci uz jednorazovo alebo pravidelne.

  Elvíra Zaujecová napísané 25.01.2006 14:19

  Za dva roky som sa stala trojnásobnou babičkou /dcéra má dvojročného synčeka - rodičovská dovolenka, druhé tehotenstvo - dvojičky/. Som si vedomá výnimočnosti tejto situácie. Asi sa nemusím veľmi rozpisovať o tom, /napriek šťastiu, že detičky sú zdravé, krásne .../ aké je to pre mladú rodinu, zaťaženú hypotékou, nákladné a obmedzujúce zabezpečiť trom bábätkám všetko, čo potrebujú. Odkedy majú matky na rodičovskej dovolenke možnosť zamestnať sa a poberať rodičovský príspevok rozmýšľam, aké je to diskriminujúce pre matky, ktoré druhým tehotenstvom /počas rodičovskej dovolenky/ prídu o rodičovský príspevok na prvé dieťa hoci materský príspevok je obmedzený výškou a časom poberania. Rodičovský príspevok pri dvojičkach je iba ako na jedno dieťa. Matka, ktorá sa zamestná počas rodičovskej dovolenky získa na mzde + poberá rodičovský príspevok, čo je pre rodinu citeľná pozitívna ekonomická zmena. Myslím si, že je dosť žien, ktoré počas rodičovskej dovolenky s prvým dieťaťom majú aj druhé dieťa /zvlášť vysokoškolsky vzdelané ženy, ktoré si zakladali rodinu neskôr a chcú mať dve deti a riešia to hneď po prvom dieťati , aby získali čas a vrátili sa čím skôr k svojej práci. Dávam iba podnet na riešenie tejto ekonomickej diskriminácie a plne podporujem túto iniciatívu. Držím palce pani ministerke a želám veľa úspechov v presadzovaní pozitívnych zmien pre všetkých, ktorí to v tejto spoločnosti veľmi potrebujú a od nej očakávajú.

  nika1971 napísané 25.01.2006 13:44

  matersku uz neplati zamestnavatel, ale socialna poistovna...to len pre zaujimavost...ja som tiez za to, aby mamicky dvojiciek dostavali matersku a rodicovsky 2 krat...oni predsa za to nemozu, ze sa im narodili dve deti naraz...a ostatne? ako si zariadia, tak maju...kto chce s malym casovym odstupom, nech sa paci...ale nech sa nestazuje, ze je to nespravodlive

  baja napísané 25.01.2006 13:23

  Tiez sa mi paci tato iniciativa a plne ju podporujem. Je mi jasne, ze maminky dvojiciek to maju cele narocnejsie - starostlivost o deti, ostatnu rodinu, o domacnost aj financie. Drzim palce a prajem im, aby prispevky od statu boli pre ne vyssie.

  Avsak na druhej strane sa mi na tychto vypoctoch nepozdava jedna vec - automaticky sa tu porovnava rodina s dvojickami vs rodina s detmi, ktore maju medzi sebou 3 rocny vekovy rozdiel. Osobne si myslim, ze vacsina matiek ma deti narodene skor ako po troch rokoch a v takom pripade napr. RP urcite nie je 2x30mesiacovx4000Sk. RP je iba jeden a dvojnasobne su iba rodinne pridavky. Takze cele to porovnavanie je trosku skreslene, najma ak zoberieme do uvahy naozaj BEZNU rodinu. Aspon teda v mojom okoli - kamarati, rodina, znami - vsetci maju deticky s mensim vekovym rozdielom ako tri roky.
  A takisto vyska materskej dovolenky. Zeny, ktore nemaju zmluvu na dobu neurcitu vacsinou svoje zamestnanie pocas prvej MD stratia a tym padom ani nemaju narok na materske, dostavaju iba RP.

  No a este by som spomenula jednu vyhodu, ktoru maju dvojickovske maminky - tym, ze maju deti narodene naraz, mozu sa vratit do prace skor a teda aj skor normalne zarabat. Rodina kde sa deti narodia tri roky po sebe, zije v podstate 6 rokov z platu otca a rodicovskeho prispevku....

  jesa napísané 25.01.2006 12:49

  Tak tu skopirujem, co som uz k tomu napisala:

  "Ja neviem, ale tie vypocty su JEDNODUCHE aj tak... nezohladnuju kopec inych faktorov....

  Napr. si myslim, ze mat deti po sebe s kratkym casovym odstupom je NAROCNEJSIE... kazdy iny rezim, ine potreby... mnohe takisto potrebuju este na isty cas dvojkocik, aj topanky dvoje - ja by som obnosene, nedala...

  Potom nie kazda zena ma MATERSKU z PLATU... Nie kazda je zamestnana na NEURCITU DOBU! a vela inych...

  Ak su s odstupom 3 roky - na druhe dieta dostava matersku, len ked medzitym opat nastupi do prace nie? Inac iba RP... a na starsie dieta uz nic - a to ma predsa tiez nejake potreby (oblecenie, skolka - skola, kruzky...)

   

  A vobec - MATERSKU plati ZAMESTANAVATEL, co mi pride u nas trochu chore - ved on chce zarabat... a co taky, kt. vlastni firmu - kde z istych xy dovodov robi prevaha zien, je vlaste tiez istym sposobom diskriminovany...

   

  istym sposobom je mat dvojicky aj vyhodne... Nemusime byt tak dlho doma...

  Takze Matersku by som nejak neriesila - je tam uz vyriesena istym sposom dlzka - poberame ju dlhsie...

   

  Skor by som prijala VYSSI prispevok pri narodeni dietata a potom nejak poriesit VYSSI RP... (paci sa mi verzia nieco medzi RP a 2-nasobkom - nejaka zlata stredna cesta)

   

  A stale si myslim, ze v tych vypoctoch nie je zohladnenych strasne vela inych cinitelov"

   

  Takze za upravu SOM, ale ksor uprava poberania RP a uprava PRISPEVKU pri narodeni dietata...

  Ivana napísané 25.01.2006 10:59

  Je to fakt smutne, co ine sa na to da povedat?! Alebo poburujuce!!! Ked som este nemala ani dieta, ale zacali sme sa snazit, materska bola este 2740,-Sk a ked som sa to dozvedela, tak som sem napisala co si o tom myslim (clanok Vysmech statu voci materstvu) a v podstate je to stale o tom istom.

  miriam napísané 25.01.2006 10:38

  Suhlasim a zelam vela podpory. Naozaj su dvojiky diskriminovane, a takisto si nemyslim, ze stat podporuje biologicku rodinu. Ten rodicovsky prispevok nie je ani na urovni ani minimalnej mzdy - to je asi vyska, akou si nasu pracu, pracu matiek na MD, v spolocnosti ohodnotili kompetentni. To, ze budujeme zaklad v detoch vychovou, ze nas den ma nepretrzitu pracovnu dobu, ze dieta nie je iba sukromnou zalezitostou rodicov,.,.. ved tu nejde iba o to, ze dieta nakrmime a oblecieme... Nuz ale, kto iny ako matka by nieco robil z lasky? A z toho sa tazit da...

  Tina napísané 25.01.2006 10:31

  Trochu nezrozumitelne, ale mozno som len nepozorny citatel. Iniciativa je urcite dobra, treba s tym nieco robit, hoci dvojicky nemam, viem si predstavit, ze to musi byt riadna (nie len financna) zataz, zvlast ak su tu este starsi surodenci. Drzim palce! Mna osobne sa dotkla len poznamka o materskej, ktoru dostavaju dnes uz aj pracujuce matky (ktore ju podla autoriek nepotrebuju). Sama pracujem bez prerusenia pocas tehotenstva aj starostlivosti o syna a staram sa o neho nadalej celodenne sama - viem si to zmanagovat, aj ked to nie je vzdy lahke, je to vsak moje rozhodnutie. (okrem toho studujem a staram sa o starsie dieta - ale to sem nepatri) To, ze nadalej dostavam popri plate aj matersku je pre mna zadostucinenim - oproti mamickam, ktore su "len" na MD, ja sa, ked syn zaspi, vrham do prace, aby som vsetko stihla v termine, preto aj ked to nie je velka suma, skor prejav uznania, potesi ... Zivot nam prinasa rozne skusky (kazdemu ine) a preto je dobre, ze ste sa do presadzovania svojich potrieb pustili. Vela uspechov!

  Ester napísané 25.01.2006 10:28

  Ahoj Gabika, neviem, ci si na mna spominas, robili sme spolu kedysi v poistovni Gen... (ja som z informatiky).

  Velmi trefne a prehladne napisany clanok, plny faktov a argumentov. Mna sa to sice netyka, kedze mam jedno dieta a ani nebyvam v SR, ale som rada, ze som sa dozvedela, ako nehorazne drzo stat "setri" na dvojickach! Ved je to na hlavu, je to hanba! :(((

  Hrozne moc drzim palce, aby ste aspon nieco vybojovali !!!

  Ester a Petka 08/2004

  Jančika napísané 25.01.2006 10:14

  Ja sama má jedno dieťa(už 5-ročné), ale vždy mi bolo záhadou, ako to zvládnu ženy s dvojčatami alebo viacčatamismile po finančnej stránke. A to mám sama švagrinú, ktorá má dvojičky). Som jednoznačne za model 4a. Pri dvojičkách dokonca ani nevyužijete možnosť, aby si deti veci dedili, keďže sú rovnako veľké, ako pri deťoch ktoré majú minim. ročný rozdiel. Takže ako vraví Natali, všetko sa násobí. Takisto držím palce, dúfam, že to vyjde.

  Natali napísané 25.01.2006 08:24

  Dobry den,

   

  velmi som sa potesila tejto iniciative, pretoze mam na vec podobny nazor. Tiez si myslim, ze su maminky dvojciat diskriminovane, ked nas stat podpori citelne nizsou sumou ako maminky 1+1, pritom nase vydavky su porovnatelne s vydavkami s dvomi detmi, podla mna su aj vyssie. Vacsina dvojciat sa narodi predcasne s nizkou porodnou hmotnostou, mavaju problemy s dojcenim, su castejsie pod dohladom lekarov, musia chodit na rehabilitaciu, preprava 2 malych deti je narocnejsia, vsetko kupujeme 2x.

   

  Viem, ze nam uz nikto nic navyse neda, ale myslim si, ze v tomto pripade ide hlavne o princip a zrovnopravnenie, nie je to o tom, ci si nasa rodina prilepsi o 172tis. (co by sme s nimi asi robili?) :-) Dufam, ze kompetentni pochopia, ze nechceme ziadne zvysovanie na ukor inych, chceme rovnake sance ako maju druhi, odvadzame rovnaku pracu pri vychove dvoch deti ako maminky 1+1. Dufam, ze nieco vybojujeme aspon pre buduce maminky dvojciat!

   

  Co sa tyka modelov, priklanam sa k modelu 4a. Je jednoduchy, prehladny, spravodlivy, nic tam nie je na ukor nikoho, nic navyse, ziadne bonusy. Modely 5a, b, sa mi zdaju neprehladne, zbytocne zlozite (ake delenie, ked my vsetko nasobime) :-(

   

  Drzim palceky!

  Natalia + 15m dvojicky: Julia&Louise, Bratislava

  smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

  Náš TIP
  Komentáre k článku
  Marianna napísané 16.02.2010 13:02

  Pripajam sa k teme ,tiez mam dvojmesacne dvojicky tak uz aj ja viem ake velke naklady su na tie dve uzliky statia .Bola som vo velkom soku ked som sa dozvedela ze je len jedna trapna materska na dve deticky a to mam doma este dvojrocneho chlapceka nech mi niekto povie ako mam z toho vyzit. Pozdravujem vsetky mamicky dvojiciek a dufam ze sa to zlepsi. Marianna,Bardejov.

  Petra napísané 20.05.2008 14:54

  Mam tiež dvojičky 7mesačné a staršieho 7 ročného chlapca, ale čo sa týka dvojičiek,tak mam pocit ako by to bolo vyratané tak, že jeden mesiac malo na stravu jedno dieta a druhy mesiac druhe dieta.Nevravim, že sú veci, ktoré treba fakt kupovať dvojmo a to ich tu nebudem menovať, to by sa tu ani nezmestilo.Čo sa tyka zase prace po skončení materskej, tak pane bože...... už vidím, že to bude asi problém . ......................................... ja len toľko na zaver : CHCELA BY SOM VIDIEŤ NAŠICH POSLANCOV, ČO BY ROBILI ONI V TEJTO SITUACII............a či by vedeli uživiť deti aj seba !!!!!!!!!

  tereza zo SNV napísané 09.02.2008 21:43

  ...a preco sa nic nedeje???...aj ja viem co je to vychovavat dvojicky...a zit zo smiesnej materskej...TAK PRECO SA NIC NEROBI-NEPODNIKNE??? som nastvana............................................................................................................

  SLAVKA napísané 28.01.2007 21:36

  som matka 4mes dvojiciek,a som na ne sama,kedze priatel sa snazi zarabat chodi na mes prec.a mne nema kdo pomoct, lebo pochadzam z detskeho domova.najhorsia chvilka bola ,ked sme mali vsetci 39,5horucky a nemal mi kdo pomoct.ledva som dotlacila kocik v horucke k dets doktorke.bojim sa ,ze to raz nezvladnem a moje vytuzene deticky sa ocitnu tam,kde som ja vyrastala.musim verit,ze najdem dobreho cloveka co mi pomoze,-aj psychicky to zvladnut.stat by mal nam viac prispiet,aby sa deticky neocitli v detskych domovoch,kde cena za starostlivost stat viac vyjde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  najJulinka napísané 15.05.2006 18:02

  My (ja moj priatel) sme pevne rozhodnutí pre dvojíčky. Ak bude jedno, tak druhé bereme z decáku. Kočík samozrejme vyhliadnutí (a samozrejme od ruky). A ludia, ktorí nemajú dosť peňazí by si nemali kupovať nové kočíky. Ja či budem mať jedno alebo dve, tak by ma kočík mohol vyjsť rovnako, keby som nemala vysnívaný konkrétny druh. :-) A samozrejme človek predvída, tak si kúpim kočík pre 1 až 4 deti a myslím, že sa do toho počtu zmestím určite. Už len dokúpim vaničky, resp.sedačky.Takže prepočty koľko stratím na kočíku su blbosti. Moja mama mala 2 deti do roka (planovane, kedze dvojcata nevysli, tak sme boli po sebe rychlo). Mali sme dvojcatový kočík Stegner. Mamin vysnívaný. Kúpila ho od ruky za 900 Kčs.Vymenila hneď kolieska (sedeli na neho lacnejsie kolieska, nemuseli byt original Stegner), vrazila do tých koliesok 100 Kčs. Potom kočík predala zase za 900 Kčs. Takže mala kočík za 100 Kčs. Keď kúpite kočík od ruky, tak sa dá predať za tú istú cenu aj ďalej alebo len s minimalnym rozdielom (a ked sa clovek posnaží a má šťastie, tak na kočíku aj zarobí). Ale ináč v mnohom (asi vsetkom ostatnom) s Vami suhlasím. A meterska sucasne so zamestnaním - to nie je len, že jasle, babka, znama postráži, ale možte sama doma popri tom pracovat. Napr. možte byt zamestnana v mensej firme a robit uctovnictvo doma, alebo sa zamestnat ako profesionalny rodič a ste doma v práci a pod. Takže ono je to myslené aj tak... lebo ani doma pracovat sa nedalo subežne s materskou predtým a to sa stihnuť dá.

  jarka napísané 20.04.2006 22:31

  Som velmi rada ze sa mozem pridat k tej "mensine"ktorej maju "bohuzial"3 deti,8 rocneho syna a 7 mesacne dvojicky dievcatka.Je najvysi cas aby sa s touto situaciou nieco robilo,vo svete stat sa snazi podporit mlade rodiny aby mohli svoje deti vyhovat,len na slovensku vidia na miesto dvoch deti jedno,takze bohuzial to druhe dvojica je len"tien"pre nasich ministrov ktory nemusia rozmislat ako prezit zo 4230,-mesacne.Drzim palce a dufam ze sa situacia zlepsi pre tie nase dvojicky.

  Sylvia napísané 25.03.2006 15:26

  Bola som mono mamička mám 6 ročnú dcéru, takže viem sa vcítiť aj do monomamičiek. Nevedia si ani len prestaviť, čo to znamená mať dvojčatá, tak ako som to nevedela ani ja, pokiaľ som to neprežila na vlastnej koži. Možno až sa raz najde politik, ktorý mal dvojčatá bude sa niečo riešiť. Kupujem za jednú materskú 2 balíky plienok, 2 balíky nutrilonu, 2x topánky na jar, 2x fusáky na zimu....a kde sú este atuíčka, knižky a odrážadla dve stoličky, či postieľky??za jednú materskú. Tak si myslím, že tá tisícka alebo dve viac na dve deti by sa nám veľmi zišla. Lebo takto je to finančne s materskou na jedno dieťa veľmi ťažké.

   

  Keď prídeme do teska, tak jedno atíčko za 220sk človek kúpi, ale ak by sa vám to malo znásobiť dvoma človeka hneď prejde chuť dať 500sk na hračky.Hlavne že máme čo jesť. (-: ..ale, je to naozaj diskriminácia a mysím, že by to mohli riešiť. Ak by trebalo podporiť nejakú petíciu pošlite mi mail RADA SA PRIDáM: Pekný den želá Sylvia

  Ivona napísané 15.03.2006 14:59

  Chcela by som sa poďakovať autorkám, že sa tejto téme venujú. Ja som matkou 11 mesačných dvojičiek. Dostávam mesačne 5310,-Sk. Viete, čo sa z toho dá kúpiť. Takže si myslím, že je to k dvojičkovým matkám nespravodlivé. Danú tému ste veľmi pekne rozobrali.

  Martina napísané 20.02.2006 13:08

  Chcela by som aj ja vyslovit svoj nazor naozaj je to nespravodlive mam 7 mesacne dvojicky a 6 rocnu dceru ktora ide tento rok do skoly ako mame financne vyjst? Ked som sa dozvedela ze cakam dvojicky bol to sok ale v zivote by som sa nedala nahovorit na potrat a ani by som ich nedala k adopcii chcela som ich tak ich mam ale jedno dieta dostane jednu matersku tak by dvom detom mala pripadnut aj druha materska ved akomoze zena s dvojickami vyjst zo 4700 Sk? To je absurdne ved naklady kolko stoja kocik po jednom pariku dvojciat stoji minimalne 6000 sk pokial je funkcny a co mame kradnut? Romky dostanu byty, peniaze a nestaraju sa o decka tam im zomieraju v osadach kdekade a my co sa derieme ako kone nemame nic a nedostanu ani nase deti kde je spravodlivost? Ako by sa ministerke pacilo keby mala zit s tychto penazi ved tie peniaze su pre decka nie pre nas my mamicky sa vieme uskromnit ale toto nestaci ani na zakladne veci uvedomte sa. Som strasne sklamana ze moje dieta ochudobnuje stat a pritom pozrime sa na ministerske platy oni nech ziju so 4700 Sk a zaplatia s toho vsetko co treba a maju sa dobre. Snad uz s tym niekto nieco spravi. My mamicky vieme ako to je. Drzim pasticky vsetkym maminkam ktore su na tom ako ja a prajem vsetko dobre

  Natali napísané 18.02.2006 11:28

  Soni,

  to je naozaj velmi dobry priklad diskriminacie... Podla mna je jasna diskriminacia, ked musime dat deti do jasliciek za 2x8000 a dostaneme len 1x4000 RP, kazdy kto ma ukoncene 4 triedy zakladnej skoly si moze vypocitat, ze vsade doplacame na to, ze sa nam narodili deticky naraz. Ja nastupujem do prace v maji a k detom budem mat opatrovatelku za 12tis. na 4hodiny (tiez si uctuju viac za 2 deti ako za jedno - je to predsa logicke), keby som ju chcela na 8h, tak jej davam celu vyplatu aj s rodicovskym prispevkom, takto zneuzijem toho, ze tatino robi rano a vecer, cez den je doma, len neviem, ako dlho to tatinko vydrzi, robit takto na 3 smeny, ranajsiu v praci, poobednajsiu s detmi a vecernu v praci......Este by som rada pripomenula, ze nie kazdy ma k dispozicii vitalnu babicku, ktora je uz na dochodku, ktoru moze na opatrovanie zneuzit zadarmo alebo za 4000/mesacne, okrem toho takato babicka nema obycajne len jedno vnucatko a uz vobec si neviem predstavit, ze by som babicke zverila dvojicky......

  sona napísané 16.02.2006 22:34

  Ahojte vsetci.Velmi ma poteil ten clanok.Je super.Keby aspon trosku pomohol.Som matkou 2,5 rocnych dvojciat chlapcov.Uz ma vela krat hneval postoj tejto vlady, ale v podstate aj minulej k matam s dvojcatami.Ano s Cechmi sa to neda porovnat.

  Ja som sa rozhodla at chlapcov do jasli, aby som mohla ist robit, lebo s tych 4230 Sk to nejde.Ale bolo to tak drahe, ze v podstat cely moj prijem by isiel iba na jaslicky.Mesto nepriplaca.Ved nie sme v hmotnej nudzi....

  Tak som to chcela vyriesit inak.Potrebovala som nejake potvrdenie z uradu -odbor socialnych veci.Pani ma hned od dveri vypoklonkovala, ako male soplave decko- ved co vlastne chcem v pracovnej,uradnej dobe.Ked som sa konecne dostala dnu,vypytala som si potvrdenie.A pri jednom som sa spytala, ze co spraia, ked dam jedno dieta do skolky a druhe si necham doma.Hned na mna vyletea- ako keby davala zo svojho- ze co by som chcela, ze mi hned rodicovsky zoberu.Ale preco????pytam sa jej.Ved sa budem starat o dieta do troch rokov.Ale, ze sa to dava na jedno dieta a to pojde do skolky???!!!Jej odpoved.Tak som sa jej spytala podla coho urcila, ze prve dieta je za 4320Sk a druhe dostava figu?Ze ked je to tak, tak ju zazalujem za diskriminaciu.Aky je rozdiel medzi dvojcatami???Ze jedno je A a druhe je B?

  Tato roblematika je velmi citliva a skutocne by s mala riesit.Az je to trapne ako verejne to obchadzaju.Ten clanok je skutocne super.Dakujem zan autorkam.Aspon nieco co ma povzbudilo.Dakujem este raz a zelam vela stastia.

  jarmila napísané 15.02.2006 19:04

  Konecne som sa dostala k tomu aby som zareagovala na danú ténu.Milá Ivetka doteraz som ani netušila že to v našom štáte takto funguje, vždy som si myslela že na dvojičky dostavajú maminy dvaktrát. Ja mám už skoro dcery a je medzi miny 18 mesiacou rozdiel. Počas materskej, ale aj po nej som mala stále čo robiť a po finančnej stránke by to bola katastrofa keby mam nepomohla rodina. Tak neviem ako to zvládnu rodiny ktoré majú dvojičky. Držim vám palce, aby sa vám podarilo s tým niečo urobiť, aby aj dvojčatá dostali od štátu to čo súrodenci napr. s 18 mesačným rozdielom.

  ZDENO napísané 14.02.2006 10:44

  Dobrý deň,

  zapájam sa do tejto diskusie ako otec početnejšej rodiny,máme s manželkou 18-ročného syna ktorý končí na strednej(nie je analfabet), dvojvaječných chlapcov ktorý budú mať teraz dva roky no a ako na potvoru je manželka je v šiestom mesiaci tehotenstva. Žijeme síce na východe Slovenska ale nie sme rómska rodina.Som zamestnancom nemenovanej firmy so slušným príjmom(tu na východe,mnohí pracujú za min.mzdu) 11000.-Sk.Myslím že nie je problém zrátať príjem našej rodiny a to nehovorím o vyhliadkach do budúcna.Samozrejme že sa snažím zarobiť peniažky aj popri zamestnaní a priznávam aj pokusy zmeniť prácu.Verte mi nie je to ľahké v regióne kde je 25%nezamestnanosť a to má človek počúvať v médiach správy o 250 000-ovom odstupnum našich zákonodárcov,ktoré by moja rodina trovila dva roky.

  Toto nie je sťažnosť, ale reálny príklad z reálneho života.

  Vďaka bohu sme zatiaľneboli na tom tak, aby sme nezaplatili nájomné alebo aby sme nemali na chlebík(resp.mlieko deťom).Myslím si však že sa to môže kedykoľvek obrátiť(stačí ochorieť).Manželka sa snaží tak isto získať nejaké peniaze navjac ,ale uvedomte si že všetko je to len na úkor práve tých dvojičiek medzi ktoré už aj tak musíte deliť svoju pozornosť,každú voľnú chvíľku a samozrejme aj prostriedky.Pozícia matky dvojičiek(resp.viacerčiat) je nezávideniahodná,snažím sa manželku odbremeniť v rámci svojich možností aj tak je to nedostatočné.

  Prispievajúci do tejto diskusie by však nemali nikoho urážať(mužov,viacpočetné rodiny,rómov)

  barča napísané 14.02.2006 09:24

  maminky. už som sa raz v tejto diskusii vyjadrila. veľmi krátko... lebo deti mali so mnou iné plány :-)) pripomeniem, že mám dvojičky chlapcov ( necelých 5 mesiacov). tiež pripomínam, že s autorkami článku súhlasím a som im vďačná, že si dali námahu zosumarizovať potrebné info.

  neviem, či niekedy počúvate Rádio Slovensko. ale od júna - každý piatok, 7 minút po 11 hod. je tam polhodinová relácia Piatky pre matky. Ja som tiež redaktorka v rozhlase. a práve v tejto relácii mapujú moje (a kolegynine) problémy s otehotnením, pôrod a starostlivosť o deti. následne nato je tam debata s odborníkom. keďže asi pred mesiacom som kolegyniam laicky vysvetľovala "dvojičkovskú finančnú nespravodlivosť" - rozhodli sa venovať tento týždeň v piatok (v relácii) práve téme finančnej podpory. redaktorke, kt. reláciu pripravuje som doporučila k nahliadnutiu ( kvôli perfektnému prehľadu) práve tento článok.neviem, ako tieto info spracuje a či bude reč len o dvojičkách.ale táto téma ma dosť "hecuje". tak sľubujem, že hneď ako budem prinútená vrátiť sa do roboty na plný úväzok (kvôli peniazom) -budem sa tomuto problému venovať vo veľkom. dovtedy sa pokúsim na to nahovoriť ďaľšie kolegyne (matky) držím nám všetkým palce. vďaka tým, kt. dvojičky nemajú a napriek tomu sú s nami a snažia sa pochopiť našu situáciu. mariana

  Adriana napísané 13.02.2006 16:11

  Teším sa, že ste si dali námahu a vypracovali tak kvalitnú a podrobnú štúdiu. Mám 21-mesačné dvojičky a 3-mesačnú dcérku. Žial, náš štát nás núti ku skorému odlúčeniu od detí. Finančne vychádzame s troma deťmi z mesiaca na mesiac, takže od septembra plánujem nastúpiť do zamestnania, dvojičky do škôlky a najmladšia dcérka (bude mať 9 mesiacov) bude s babkou, ktorej schválili predčasný dôchodok. Dúfam, že sa vám podarí presadiť návrhy, minimálne rozpútať diskusiu kompetentných, aby začali konať. Všetko dobré.

  Dušana Belayová napísané 12.02.2006 20:14

  Som mamou 13 mesacnej dcerky, pracujem na skrateny uvazok, ked som v praci o malu sa stara babka, poberam rodicovsky prispevok, ktory chapem ako prispevok na zabezpecenie starostlivosti o dieta a preto ho spravodlivo delim (aspon dufam) medzi babku a mna. Myslim, ze som mala tak trochu kuraz, ze som vobec isla za zamestnavatelom so ziadostou o skrateny uvazok a tak trochu stastie, ze zamestnavatel suhlasil (7 mesiacov 4-hodinovy a 2,5 mesiaca 6-hodinovy uvazok). Malo by nas byt viac, aby sa to stalo "normalne" aj u nas. Ale to som tak trochu odbocila. Ine je nechat u babky jedno dieta, a takmer nepredstavitelne je nechat dve a to rovnako stare, teda dvojicky. Urcite je Vasa situacia narocna a hlavne hodna vazneho zamyslenia v radoch kompetentnych. Preto Vam velmi drzim palce.

  Marcela - pokračovanie napísané 10.02.2006 16:22

  nápad dobrý a len treba ho niekam posunuť, hovoriť o tom. Jasné,že politici to nepochopia, nemajú cit, sú to muži a ako ja píšem v článku, myslia len na svoje záujmy aby obišli zákon, nie zákonom nám pomáhali. No na to sme tu aby sme stým niečo robili. Máme šancu. Dokedy bude žena len strojom na produkovanie práce a financii zamestnávateľom-teda i poslancom a spatne,oni nám nebudu v ničom pomáhať. Uplne preto s autorkou súhlasím, i ked su to modelové výpočty, deti maju právo. Ak toto právo nebudu mať a ak ženy nebudu mať právo mať výhody pri výchove, či v zamestnaní s deťmi, bude sa rodiť menej deti, bude viac potratou, a veľka NEZAMESTNANOST. Zamysli sa Lucia, emocie su jedna vec- činy druhá.Ved to je dnes jediné poslanie ženy, mať detičky vychovať ich len čo najlepšie pre rodinu, tento štát.....no ten štát by sa mal ozaj postarať o dôstojné živobytie, tak aby boli aspon zdravé. Nemusia chodiť v najmodernejšich veciach a tak aspon na to zdravie,nech maju rovnako-čo sa týka penazí. TOLKO MARCELA. Neviem, či Lucia mi teraz nenapíše srdečný odkaz, no tak som to cítila a tak to cítia isto i ostatné. Nemalo by to byť o pocitoch, no tie nás posuvajú v dnešnom svete žiaľ dalej. Clovek sa cíti totiž ukrivdený, ubratý o možnosť, žena sa cíti ukrátený jako o peniaze,tak o možnosť, lásku k deťom. Tak s tým niečo ZENY SPRAVME. lEN TOLKO.

  Marcela napísané 10.02.2006 16:13

  Chcem sa pripojiť k tejto diskusiii, som autorkou tretieho článku o zaobchádzani so ženou,ktorá otehotnie. Veľmi ma zaujal tento problém i z vlastnej skusenosti, problém celkovo žena-dieťa-práca-peniaze. Je to taká rovnica, ktorá neni riešiteľná no ako autorka tohto príspevku hovorí, ak sa o nej bude diskutovať, hovoriť, rozoberať a posuvať to dalej, dá sa stým niečo robiť. A prečo práve my ZENY BY SME NEMALI BYT TIE, CO TO DALEJ POSUNU.Treba ukázať, čo v nás je, čoho sme schopné, kam až zájdeme, aby naše detičky, ktoré budu na ministrov a celý parlament zarábať,aby sa mali lepšie. Ako ony, tak i ženy, ktoré sa starajú o detičky. Dokedy budu deti utláčané. Veľmi ma pohoršila reakcia Lucie a myslím si,že nemá ešte detičky a nevie čo to je, mať dieťa a nie to dve naraz. Tam totiž rozhoduje mnoho faktorov, ktoré ovplyvnuju žitie týchto deti. Nie každý pár má mesačne 30000,ako spomína autorka článku, je to podľa regionu. Ja som z vých. Slovenska a tam zarobí žena 7000 a muž možno 9000. Z čoho by uživila Lucia detičky dve-dvojičky ak by mali takýto príjem ? Bez rodičov, bez pomoci, mladé rodiny, ktoré nemajú napr.rodičov, nemaju blízkych, sú rozhádaní, či rodičia nepodporujú svoje deti ? Nie každý má rodinu, ktorá pomôže. I my sme sami, daleko od našich a máme len jeden druhého a mesačné poplatky,sporenie,strava nás výjdu draho. Ešte mi pomáhame našim, ktorí zostali na východe a tak by si sa mala Lucia zamyslieť, že spraviť preto niečo,aby tie deti mali rovnakú šancu najesť sa

  Natali napísané 09.02.2006 13:40

  Vsetky maminky a kocky, ktore nas podporujete, ste velmi zlate!!!! Aj mne sa uz stalo, ze sa ma opytali preco nadavam, ked mam dvojity rodicovsky prispevok? Jednoducho je to logicke, ze by to tak malo byt.....................Je to naozaj zivotna situacia, s ktorou sme nepocitali (podobne ako nezamestnanost, ci choroba), preto by sa malo najst pochopenie statu a v tomto nasom "postihnuti" nam trochu pomoct, ci uz priamo financne, alebo nepriamo, povedzme upravou legislativy v oblasti zamestnavania zien-matiek, ktore maju deti do 3, do 6r, podporou pri podnikani, podporou detskych zariadeni (existujucich a budovania novych), materskych centier.

  Katarina napísané 09.02.2006 12:45

  Skvelý článok. Držím Vám palce. My čo máme jedno dieťa si vôbec takúto diskrimináciu neuvedomujeme, doteraz ma ani nenapadlo zamýšľať sa nad tým, ako to pri dvojičkách a viacerčatách štát rieši.

  Kristína napísané 08.02.2006 22:59

  Po precitani tychto "par riadkov" musim povedat, ze naozaj by sa s tymto problemom dvojiciek malo nieco robit. Plne suhlasim so vsetkym co tato stranka o dvojickach obsahuje. Nakolko sice ja sama nie som este matkou,viem co hovorim.Poznam rodiny s dvojickami a poviem Vam, ze to naozaj nie je sranda. Ked som v spolocnosti dvojiciek /v tomto pripade chlapcov/neviem na ktoru stranu skor pozriet, ustriehnut, aby si neublizili, aby nieco na seba nepozhadzovali da fakt zabrat.A to som nevymenovala vsetko.A jasna vec, ze ked som u nich sa neda prehliadnut fakt, ze peniazky chybaju.Vsetko treba dvojmo a z jednej materskej. Clovek v dnesnej dobe musi velmi zvazit ci do takychto podmienok vobec priniest dieta. Priznajme, ze kazda matka chce pre svoje dieta to najlepsie.Som rada, ze sa nasli matky, ktore chcu s tymto problemom nieco robit. Je to treba. Drzim palce,aby sa tento problem posunul o nejaky ten krok vpred.

  Lucia napísané 08.02.2006 22:39

  "Je však absurdné ľutovať úradníkov, že ich taký otrasný článok môže naštvať." - ten príspevok bol nesprávne pochopený - ja neľutujem kompetentných, ale väčšinou sú to mocní muži, ktorí rozhodujú, a ich reakcia bude práve takáto a vy nedosiahnete to, o čo vám ide predovšetkým - pochopenie problému, vžitie sa do vašej situácie a jej riešenie vo váš prospech. Chápem, že pri jeho písaní vami zmietali emócie, pretože vy dennodenne žijete v problémoch, potýkate sa s nimi a chápete ich. Ale tí, ktorým to adresujete v tom nežijú, možno deti nemajú vôbec a nevedia si to predstaviť. Ak aj majú, určite nezápasia s tým, či deťom kúpia topánky alebo ešte vydržia tie staré. Dané emócie podľa mňa nepochopia. Mala som na mysli, že diplomatickejšou cestou a preformulovaním článku by ste dosiahli cieľ oveľa ľahšie.

  Zuzana napísané 08.02.2006 22:18

  Poznám viacero matiek ktoré majú dvojičky a preto aspoň zhruba viem o čom hovoria autorky tohto článku. Ja mám len jedno dieťa a finančne nám to teda moc nevychádza a čo už potom také rodiny s dvojičkami. Preto vám držím palce aby vam to vyšlo a PLNE S VAMI SÚHLASÍM, určite si vy a vaše deti tie peniaze zaslúžite.

  jesa napísané 07.02.2006 16:10

  :-))))))

  Iveta, som rada, ze sme sa tak nejak pohodli zwinker

  Ja som suhlas k clanku dala, ale nepriamo, bohuzial, mam vyhrady iste, tak ho nemozem dat uplny zwinker

   

  No, ale sa obavam, ze pri dnesnaj nasej (NE) VLADE smile , sa asi nikto tymto nebude zaoberat zwinker Tak ostava uz len drzat palce, aby raz niekoho trklo...a ak uz teda STAT chce podporovat, tak nech to robi poriadne zwinker

  Gabika – autorka: Miške z 31.1.2006 napísané 07.02.2006 11:31

  Súhlasím s Tebou, že štát by mohol mať záujem vrátiť ženy, čo najskôr do pracovného procesu, to jest, mať viac detí po dobu 3 rokov by vlastne mal podporovať, Zároveň si však myslím, že tým, že sú ženy čo najdlhšie doma sa umelo vykazuje nižšia nezamestnanosť.

  Gabika – autorka: Lucii z 30.1.2006 napísané 07.02.2006 11:30

  Niekto má problém článok bez emócií čítať, iný písať. Je však absurdné ľutovať úradníkov, že ich taký otrasný článok môže naštvať. Veď každý rok sa približne 600 žien musí naučiť v daných pomeroch žiť a zdôrazňujem, že s narodením dvojčiat sa naozaj kalkulovať nedá, ani v prípade umelého oplodnenia. A navyše aj naposledy na Slovensku narodené štvorčatá, boli počaté prirodzenou cestou!

  Gabika – autorka kritikom: napísané 07.02.2006 11:29

  Súhlasím s Jesou, že by to chcelo úplnú zmenu systému zamestnanosti, starostlivosti o rodiny...Stále však tvrdím, že poberať 1 RP pri viacerčatách nespravodlivé je. Nie je to úplne spravodlivé ani pri deťoch 1+1 (pozorný čitateľ to v článku našiel), ale na rozdiel od „monomatiek“ by zvýšenie RP pri viacpočetných pôrodoch nebolo zneužiteľné niektorými, v iných príspevkoch spomínanými skupinami. Súhlasím aj s tým, aby sa príspevok pri narodení pri pôrode viac ako 1 dieťaťa naraz navyšoval (napr. model CZ: 1dieťa=1 príspevok, 1deti naraz=2,5 príspevku...)Netvrdím však, že by automaticky musel ísť do astronomických výšok(tiež mi je jasné, že by si z rodenia detí niektoré skupiny matiek mohli urobiť „živnosť“ a to predsa nie je naším záujmom).

  Gabika – autorka kritikom: napísané 07.02.2006 11:28

  Samozrejme bolo by mylné uvádzať, že naša sociálna politika je úplne zlá. Terajšia výška MP by bola pomerne uspokojivá aj pri 2 deťoch súčastne. (Znova sú však diskriminované ženy, ktoré naňho napr. kvôli nezamestnanosti alebo zmluve na dobu určitú nemajú pred nástupom na MD podľa zákona nárok. Nie všetky totiž boli nezamestnané „dobrovoľne“. Taktiež nie všetky ženy majú rovnaké podmienky sa zamestnať – ani v BA to nie je ľahké, ani nie všetky majú dostatočne kreatívne myslenie, aby si vytvorili pracovnú príležitosť samé.) Takisto nie všetci otcovia automaticky zarábajú viac ako 25.000,- sk, preto hoci odpočet daní podľa počtu detí je fajn, zasa sa nájde skupina ľudí, ktorí sú diskriminovaní, lebo žena je na MD a otec je bez práce (stáva sa to aj v BA, hoci uznám, že v iných oblastiach Slovenska je to častejší jav.) Nepožadujeme , aby sme mali rovnakú výšku MP ako v západnej Európe, oni majú výšku, my dĺžku MD. Nikomu nie je bránené, aby, ak chce a má tú možnosť nastúpil do práce aj skôr.

  Gabika – autorka: “Starostlivosť štátu“ napísané 07.02.2006 11:26

  Myslím, že žiadna z nás neotehotnela v slepej nádeji, že sa štát o nás a naše deti postará v plnej výške. Takisto neočakávame, že nám zamestnávateľ po návrate do práce dá dvojnásobnú mzdu (pozn. jednej čitateľky). Z pracovnej zmluvy nám, však neplynie povinnosť postarať sa o naše 1, 1+1, 2,3, 4...deti. Je mu jedno, na čo zarobené peniaze minieme – aj tak okrem zaplatenia účtov a stravy ich radi, ak nám dajaké zostanú, minieme na naše ratolesti. Zamestnávateľ ani neočakáva, že raz mu budú naše deti za našu mzdu „vďačné“ a budú mu v čase svojho produktívneho veku odvádzať nejaké percento zo svojho príjmu.

  Gabika – autorka: Zrnko múdrosti: Poznámka čitateľky napísané 07.02.2006 11:25

  Bod f) som si nechala na záver: pokladať za výhodu možnosť obliekať deti rovnako?! To je čo za výhodu? (Ocenia ju najmä rodičia dvojčiat chlapec/dievča – také foto v ružových volánikových šatôčkach, raz ho bude chlapec s hrdosťou ukazovať svojim spolužiakom!)

  Gabika – autorka: Výhody dvoj- a viacerčiat: Lucii z 25.1.2006 napísané 07.02.2006 11:24

  Bolo nám vyčítané, že sme v článku nespomenuli výhody viacnásobného rodičovstva. A hoci to ani nebolo cieľom článku ( veď naše deti nie sú tým problémom), pokúsila som sa ich zosumarizovať:

  a) jedno tehotenstvo/jeden pôrod (častejšie sú však rizikové pre matku i pre deti). Moja mama správu o tom, že čakám dvojičky okomentovala nasledovne: „ Na to, ako ti býva zle, keď sa 9 mesiacov vydelí 2 deťmi, je to len 4 a pol mesiaca, a to už sa predsa dá vydržať.“ – asi to prepočítavanie máme v rodine. Ak to berieme takto, mať viac detí naraz je potom výhodné (ťažko však hovoriť o výhodách, ak je detí viac ako 2 naraz alebo sa dvojčatá narodia v rodine ako 2. alebo 3. v poradí.)

  b) skorší návrat do práce (nie až po 6 rokoch). Áno, súhlasím, hlavne ak má žena výhodné zamestnanie, dvojčatá sú jej prvé deti a viac ich ani nemieni mať.

  c) Výhodou je aj to, že dvojčatá nie sú rodičmi tak rozmaznávané, ako by to mohlo byť pri najmladšom dieťati v rodine – o našu pozornosť sa chtiac - nechtiac delia.

  d) Od narodenia majú seberovného kamaráta/kamarátov.

  e) Rovnaký režim- áno snažíme sa oň, z praktických dôvodov, nie vždy si však rovnako ako deti 1+1 dajú povedať(1spí, 2. je hore a potom naopak, alebo sa navzájom budia a potom sú hore obe...)

  Gabika – autorka Natali: napísané 07.02.2006 11:22

  Ďakujem za stručné a trefné odpovede kritikom. Stotožňujem sa s Tebou.

  Gabika – autorka diskutujúcim: napísané 07.02.2006 11:22

  Internet nemám, takže odpovedám aspoň sporadicky. Ďakujem za priaznivé i kritické ohlasy. Najdôležitejšia je diskusia o danej problematike. Určite neočakávam okamžité spravodlivé riešenie všetkých mnou i Vami spomínaných problémov. Myslím, že 90% nejasností vyplýva z nepozorného čítania – zvlášť poznámky „monomatiek“. Výpočty sú zjednodušené zámerne, aby sa poukázalo na maximum ušetrených prostriedkov štátu. Každá z nás má samozrejme odlišnú situáciu, a preto môže výpočty doplniť o vlastný model. Doposiaľ sa tematika sociálneho zabezpečenia matiek dvoj – a viacerčiat nerozoberala, kritizovať je najjednoduchšie, dať to všetko na papier už vyžaduje určité úsilie. Ak je danú tému niekto ochotný dopracovať, budem len rada.

  Kukucka pre Renatu napísané 07.02.2006 00:59

  Prave som si precitala Vas clanok a musim sa priznat, ze sa zamyslam nad moznostou, keby ste Vy mali nie po sebe narodene deti s vekovym rozdielom 20 mesiacov, ale mali by ste deti, ktore sa narodili v jeden rovnaky den a namiesto vypocitanych penazi, ktore Vam stat dal na Vase dve deti s vekovym rozdielom, by ste dostali omnoho mensiu sumu na Vase imaginarne dvojicky.A tu sumu by Vam vypocital z udajov, ktore su uvedene v tomto clanku. Naozaj si myslite, ze by to bolo to iste? Ak ano, tak Vam prajem, aby Vam zivot priniesol do roka minimalne dvojicky. To si myslim, ze v nasom pomalom state este nestihnu zmenit dany zakon. Ved naco aj - pre Vas je predsa mat deti po sebe a dvojicky to iste. Tak si to uzite!!! A nezabudnite, do roka...!

  Kukucka Lucii napísané 07.02.2006 00:33

  Mila Lucia!

   

  Autorky clanku urcite citia presne to co pises- celý svet mi ubližuje, nikto si nás neváži, tento štát nás okráda, mám smolu, že mám dve deti naraz, čo som komu urobila. A ver mi, ze maju pravo na taketo pocity, lebo vsetko co napisali je pravda. Ja mam dve deticky po sebe a som unavena ako pes. A to si neviem predstavit, co prezivaju ony a k tomu este s pocitom ukrivdenia. Fakt im cely nas Slovensky svet ublizuje, nikto si ich tu nevazi, tento stat ich okrada a maju z financeho hladiska smolu, ze maju dve deti naraz a nikomu naozaj nic neurobili. My vsetci sme za to zodpovedni a sme povinni zjednat napravu! Prave preto, aby si raz takyto pocit ukrivdenia nemusela mat aj Ty.

  Iveta napísané 06.02.2006 21:52

  Milá Jesa.

  1,Pochopila som ťa a súhlasím s tebou,že štát by mal dať možnosť zarobiť.Keby môj muž zarábal ako sa patrí,nemusela by som tu riešiť výšku RP.No to sa tak skoro nestane.

  2,Opäť s tebou súhlasím,áno,chcelo by to zmenu celého systému,ale znovu utópia-toho sa dočkám až v druhom živote.

  3,Je pravda,že o práci počas MD si nepísala,použijem tvoje obľúbené...sorry...,ale od matky dvojčiat by som očakávala rozhodnú podporu a nie reči o"socialistických vymoženostiach",rozmazľovaní"sociálnou" politikou,alebo výroky typu(citujem ťa):"odkedy si každý šporí na dôchodok sám,už deti neporebujem,aby na mňa robili v dôchodku"

  Každopádne je to tvoj názor a máš naňho právo.

  JA S ČLÁNKOM PLNE SÚHLASÍM.

  Natali napísané 06.02.2006 13:42

  Kocky,

  je jedno, kto co napisal... Eva dvojicky nema a preto tazko posudi, ake narocne je starat sa o dve rovnako stare deticky, a ci sa pri dvoch da alebo neda pracovat. Ja mam dvojicky a hovorim, ze sa neda, ale ja som asi neschopna, leniva a potrebujem spat 6-8hodin denne, aby som na druhy den mohla pri detoch fungovat!!! Este by ma, Evi, zaujimalo, ci mas na doucovanie zivnost a odvadzas dane z prijmu...

  jesa napísané 05.02.2006 21:00

  Ivetka, tu tvoju poslednu vetu nebudem brat OSOBNE! OK? sorry, ale asi si moje prispevky vobec nepochopila.... Ale nevadi...

  Neviem preco si tu vetu polozila prave pre mna... Ja som NIC o praci porpi MD a RD nepisala. sorry...

  Iveta napísané 04.02.2006 22:39

  Čítala som všetky príspevky a myslím,že nie všetci pochopili na aký problém sa poukazuje.Výborne to vyjadril BLACK.Mám 19mesačných chlapcov+staršie dieťa a môžem zodpovedne povedať,že príchodom dvojčiat skladáme"maturitu odriekania si",šetrenia s časom,financiami a spánku.Pracovať popri MD?Iba ak varovať ďalšie dieťa,na žiadnu inú variantu som neprišla.Alebo po nociach olizovať a lepiť obálky?Jesa by mi asi vedela lepšie poradiť.

  mokinka napísané 04.02.2006 15:55

  no akoze tiez si myslim, ze ten clanok je akysi divny... hoci si myslim, ze aj pre matku s jednym dietatom je prispevok 4230,- malo, o dvojickach a "viacejickach" ani nehovoriac. a taktiez si myslim to co Eva, ze stat sa brani pred takymi zenami ako su Romky.... viem, ze na ukor a skodu inych - poctivych... viem si celkom zivo predstavit, ze by si Romky ale mozno aj biele (urcite sa najdu) urobili z rodenia deti "zivnost" a to by uz bolo fakt veeeelmi smutne...

  Erika napísané 04.02.2006 00:10

  Aj ked som si nestudovala vsetky reakcie, ale iba samotny pomerne odborny elaborat, vychadza mi z toho jasne stanovisko. Mamicka s dvojickami a defacto i cela takato rodina by naozaj nemala byt trestana v otazke financnej podpory.To, ze to ma dvakrat tak fyzicky narocne by azda stacilo. Nehovoriac o situacii, ked maju dvojicky nedajboze starsich surodencov, ktori maju tiez pravo na mamu.

  A to si dokonca myslim, ze ani dvojity rodicovsky prispevok v trvani troch rokov by neriesil situaciu...

  Chcelo by to nateraz aspon posun vpred co sa tyka spravodlivejsieho rozdelovania socialnej podpory matkam... lebo ako jasne vidime...nie su dvaja ako dvaja...

  katarina napísané 03.02.2006 14:32

  Pripájam sa k autorke článku, je dobre ak majú deti rovnaké šance (ak sa to dá, čo by v našom štáte nemal byť až taký veľký problém) aspoň niekoľko rokov po narodení. Totiž ak je jeden živiteľ rodiny s priemerným platom a rodičia majú dvojčatá, alebo trojčatá, je naozaj problém postarať sa o všetky potreby!!! detí aj keby používali a využívali iba zánovné veci. Pri nákupe novej výbavy by si to v žiadnom prípade nemohli dovoliť, jedine ak by mali dostatok nasporených, resp. darovaných peňazí. Štatistiky autorky to jasne potvrdzujú. Naozaj by bolo fajn, keby sa to zmenilo v prospech našich detí a ako uviedol Black v príspevku, pri celkovo nízkom počte viacpočetných pôrodov by to ekonomiku štátu naozaj neohrozilo (veď detí na Slovensku sa rodí aj tak stále málo). Prajem rodinám s viacerčatami veľa trpezlivosti a lásky, lebo tej určite nikdy nie je dosť.

  Black napísané 02.02.2006 17:30

  Je to hanba. Frekvencia pôrodov jednovaječných dvojčiat je celosvetovo konštantná - približne 4 na 1000 pôrodov. Frekvencia dvojvaječných dvojčiat kolíše v závislosti od rasy a ovplyvňuje ju vek matky (od 3 na 1000 u žien mladších ako 20 rokov do 14 na 1000 u žien vo veku 35 - 40 rokov) a počet pôrodov. Kmeň Yorubov v Západnej Nigérii má frekvenciu dvojčiat 45 na 1000 živonarodených detí. Prirodzené pôrody trojčiat tvoria približne 1 zo 7000 až 10000 pôrodov a prirodzené pôrody štvorčiat približne 1 zo 600 000 pôrodov.

   

  Pri tak nízkej frekvencii pôrodov dvojčiat, trojčiat a štvorčiat ide o vzácnosť, ktorá ekonomiku štátu nemôže naozaj nijako ohroziť. Ak navyše môže byť starostlivosť o dvojčatá lacnejšia ako starostlivosť o deti narodené z rôznych tehotenstiev, nie je nad čím uvažovať. Článok poskytuje tak prehľadné a zrozumiteľné fakty a argumenty, že by nemali nechať ľahostajnou žiadnu zodpovednú osobu na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny...

  Elvíra napísané 02.02.2006 12:44

  Natali - doplnok k príspevku Ako je to inde. Ešte by som ťa doplnila, že keď sa matka rozhodne ísť pracovať napr. v Holandsku a i., môže sa rozhodnuť, či na celý úväzok, alebo 2-4 hodiny denne. Dôležité je povedať, že aj za 2-4 hod. denne dostane toľko, že si môže zaplatiť ou-pairku, zariadenie a ešte sa jej oplatí byť zamestnaná - realizovať sa. Čiže môže využiť svoje vzdelanie a nemusí sa cítiť ako zlá matka, lebo jej cez deň zostane ešte dosť času na to, aby sa venovala aj deťom.

  Dcéra si zisťovala, že keby chcela umiestniť tri deti do jaslí alebo škôlky, nemusí ísť pracovať, lebo nič by jej nezostalo. Takže si bude musieť "dovoľovať" byť na rodičovskej dovolenke. To nie sú lamentácie, to je konštatovanie reality.

  Marty napísané 02.02.2006 12:16

  Necitala som vsetky prispevky, len zopar, ale chcem sa vyjadrit k Evinmu prispevku - podla mna je obrovsky rozdiel mat 2 deti s rozdielom 1,5 roka a mat dvojicky! Ja sice dvojicky nemam, ale uprimne obdivujem maminy, ako to zvladaju, najma ak nemaju nablizku rodicov alebo inych pribuznych. Som zvedava, ci by si bola taka hrdinka a stihala pracovat aj keby si ich mala dve naraz. Okrem toho, ak mas odstup medzi detmi, to mladsie moze v pohode vyuzit veci po starsom - kocik, oblecenie, autosedacku, hygienicke potreby... Takze tie vydavky sa nedaju porovnat!

  A aby som nezabudla - chcem pochvalit maminy - pisatelky clanku za tu namahu a snahu nieco zmenit.

  Marty napísané 02.02.2006 12:15

  Necitala som vsetky prispevky, len zopar, ale chcem sa vyjadrit k Evinmu prispevku - podla mna je obrovsky rozdiel mat 2 deti s rozdielom 1,5 roka a mat dvojicky! Ja sice dvojicky nemam, ale uprimne obdivujem maminy, ako to zvladaju, najma ak nemaju nablizku rodicov alebo inych pribuznych. Som zvedava, ci by si bola taka hrdinka a stihala pracovat aj keby si ich mala dve naraz. Okrem toho, ak mas odstup medzi detmi, to mladsie moze v pohode vyuzit veci po starsom - kocik, oblecenie, autosedacku, hygienicke potreby... Takze tie vydavky sa nedaju porovnat!

  A aby som nezabudla - chcem pochvalit maminy - pisatelky clanku za tu namahu a snahu nieco zmenit.

  barča napísané 01.02.2006 18:39

  klobúk dolu, že ste si našli čas a všetko takto pekne zosumarizovali. ja som so sledovaním výdavkov skončila niekoľko mesiacov pred pôrodom, aby som náhodou nedostala depresiu. na detičky -dvojičky sme sa tešili, dlho som sa liečila a nasledovala inseminácia. od začiatku som si bola istá, že im chcem dopriať všetko, čo majú mať. nie luxus. to, čo majú mať. zarátala som do toho aj odber pupočníkovej krvi. (50.000sk) časť tehotenstva som si odležala doma a v nemocnici, takže ani mimoriadnu výbavičku som si nenakúpila. napriek tomu sa z týždňa na týždeň šplhali výdavky do závratných súm. tiež považujem RODIČOVSKÝ príspevok za diskriminačný.pkrem toho je diskriminačný a zčasti aj morbídny príspevok po narodení dieťaťa.dvojičky dostanú ho síce dostanú dva (teda 2 deti=2príspevky, ale ak sa narodia trojičky a z nich aspoň dve deti PREŽIJÚ 28 DNÍ !!!! majú tieto detičky nárok na vyšší príspevok (niečo nad 6.000sk).Zatiaľ čo .. keď prežijú dvojičky 28 dní... príspevok je vyplatený v nezmenej výške. pre mňa sú už len tieto definície úadníkov morbídne, nechutné, atď... najradšej sa nad tým nezamýšľať. ich logika ma však zaráža.

  slamka napísané 01.02.2006 15:17

  este raz vyslovujem obdiv autorkam, ze si dali tuto namahu a vyslovujem podporu, aby sa tato vec riesila. Aj keby to nemalo byt presne podla danych prikladov. Pozyvam mamy s dvojcatami diskutovat aj na stanku www.dvojcata.sk

  Natali napísané 31.01.2006 18:57

  Miska, s tou opatrovatelkou som to skusala aj ja (cez agenturu, pretoze babicky neprichadzaju do uvahy), takze nam to vyratali - dve deti bez zlavy = 22 tis mesacne za 8h opatrovania denne. A to sa pise, ze pracovat sa oplati. Ano, oplati sa Vam pracovat nacierno na par hodin doma, o ktore ukratite svoje deti :-( Ja cely plat opatrovatelke davat nechcem, ale zaroven vidim, ze ine vychodisko nebude, pretoze z rodicovskeho prispevku + jedneho slusneho platu sa v Bratislave s 2 detmi vyjst neda :-( Dlhy, ktore si narobime pocas tohoto obdobia budeme splacat asi este 1-2 roky po nastupe do prace :-((((( Mozno by sa hodila POZICKA NA DETI....

  Miška napísané 31.01.2006 17:44

  Ja síce dvojičky nemám, ale bola som na materskej s jedným a druhé sa mi narodilo a tiež sa mi nezdalo spravodlivé, že nedostávam na dve deti naraz. A neekonomické. Štátu by malo záležať na tom, aby sa rodili deti krátko po sebe, pridať radšej žene ten druhý rodičovský príspevok a dostať ju skôr do pracovného procesu. Tak zabije dve muchy jednou ranou , bude viac detí a ženy sa nebudú " flákať " po materských. Ináč ja mám dokopy tri deti a žijem v BA neviem kde nájdem aspoň tých 25 000 na opatrovateľku, aby som mohla ísť do roboty, kde ako učiteľka dostanem 10 tis. na ruku :-) . A to som urobila množstevnú zľavu 5 tis. Sk, lebo najstarší už chodí už do školy, treba len po neho chodiť a vodiť ho na krúžky a ešte nejaké tie jeho choroby.....Držím psty a pokús sa to odovzdať Smeru, ako predvolebný sľub by to bolo dokonalé. A tí asi vyhrajú.....?!

  Renata Tine napísané 30.01.2006 22:55

  Možno moje príspevky vyzneli tak ako píšeš, ale nie je to tak. Som nesmierne šťastná, že mi bolo dopriaté mať 2 krásne, zdravé deti, za čo som vďačná Bohu. Som úplne v pohode. Ono by to chcelo asi dlhšiu debatu a tu na to nie je priestor. Zhrniem to len stručne, nechcem sa sťažovať, pretože to beriem tak ako to je a každé prečo má svoje preto. Len, aby si bola v obraze. Po návrate z pôrodnice sa nám všetko sypalo pod nohami: v noci nám ukradli 2-ročné auto, dcérka mala problémy a behali sme z ňou z jednej ambulancie do druhej, pričom som zistila v akom "úžasnom" stave je aj naše zdravotníctvo, manžel prišiel o prácu, ja som mala problémy, zomrela mi teta,...proste stále sme išli dole a dole. Neviem kde žiješ, ale na východe je to otrasné a sťahovať sa s malými deťmi do ďalšej neistoty, nato nie som. Jediné čo ma mrzí, že štát od nás ťahá, platime neskutočne dane zo mzdy, zdravotné, nemocenské, dôchodkové a iné poistenia a práve teraz to nejak tak cítim, že my sme roky s manželom všetko poctivo odvádzali štátu a teraz, keď sme boli v prvý krát kríze a bolo, možno ešte aj je pre nás ťažké obdobie, tak štát v zastúpení rôznych úradov sa na nás vykašle , proste nevidím žiadnu ústretovosť. Takže asi toľko. Každý máme svoju pravdu, svoje životné skúsenosti, pohľad na život, ale určite každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo šťastné, aby mu mohol dopriať to čo potrebuje a aj niečo naviac.

  jesa napísané 30.01.2006 14:53

  IVETA, starostlivost o deti je PRACA, ale nie statu, ale nasa (ja mam DETI KVOLI SEBE< NIE STATU)... SORRY, ja mam sama 2rocne dvojicky, takze viem co dvojicky mat znamena!!!

  Ak si dobre necitala moje prispevky, som za zvysenie, ale v inej forme...

   

  A po druhe, to vsetko chce UPLNE ZMENU SYSTEMU, naozaj je to tak... Lebo to co plati stat nam, si nevycuca, ale zobere zarabajucim a rozdeluje. Ale ako vravim, to je uz tema o inom...

   

  A s LUCIOU suhlasim, Formu tohto clanku treba prehodnotit, lebo je ZAVADZAJUCI....

  jesa napísané 30.01.2006 14:42

  IVETA, starostlivost o deti je PRACA, ale nie statu, ale nasa (ja mam DETI KVOLI SEBE< NIE STATU)... SORRY, ja mam sama 2rocne dvojicky, takze viem co dvojicky mat znamena!!!

  Ak si dobre necitala moje prispevky, som za zvysenie, ale v inej forme...

   

  A po druhe, to vsetko chce UPLNE ZMENU SYSTEMU, naozaj je to tak... Lebo to co plati stat nam, si nevycuca, ale zobere zarabajucim a rozdeluje. Ale ako vravim, to je uz tema o inom...

   

  A s LUCIOU suhlasim, Formu tohto clanku treba prehodnotit, lebo je ZAVADZAJUCI....

  Lucia napísané 30.01.2006 12:13

  Autorke článku - čítam ho už asi štvrtý krát a stále predýchavam. Nejde o obsah, ale o formu, akou je napísaný. Strašne ma popudzuje, aj keď ako hovorím, čítam ho štvrtý krát, aby som sa sústredila na obsah bez emócií. Ale nejde mi to. Napísali ste ho tak nešťastne, že každý úradník, ktorý si ho prečíta, jeho prvou reakciou bude, že sa naštve. Bez toho, aby sa zamyslel. Možno by bolo vhodnejšie preformulovať to, kým to predložíte kompetentným. Môj pocit z toho všetkého je - celý svet mi ubližuje, nikto si nás neváži, tento štát nás okráda, mám smolu, že mám dve deti naraz, čo som komu urobila. A vy ste povinný a ihneď zjednať nápravu! Ešte raz opakujem, nehodnotím obsah, len formu... a vašu kolegyňu úprimne ľutujem, keď ste jej to vmietli do tváre tak, ako ste to napísali... ako keby ona za to mohla.

  iveta napísané 30.01.2006 11:08

  Prispevky na dieta u nas su smiesne, staci to akurat tak na plienky, a ked sa chceme porovnavat s Europou, tak porovnavajme aj platy (tie nase su kdesi tesne pred Rumunskom).A autorke prispevku pod menom Jesa chcem odkazat, ze starat sa o deti praca JE a dokonca 24 hodinova.

  Tina Renate napísané 30.01.2006 11:06

  Z Tvojich prispevkov citit frustraciu a pocit menejcennosti, pravdepodobne z nedostatku financii a unavy, co je pri 3-mesacnom babatku normalne (zazili sme to asi vsetky). Ked sa Vam vsak ustali rezim a trochu viac sa vyspis, budes sa na vsetko pozerat inak a mozno zistis, ze na kazdy problem sa vacsinou najde riesenie. Napriklad, ze pracovat sa da aj pri dvoch detoch bez toho, aby si bola krkavcou matkou, ze ak Ti ziadnu vhodnu pracovnu prilezitost nik neponukne, mozes si ju vytvorit sama (si vzdelana, nieco nepochybne vymyslis), ze za lepsie platenou pracou sa niekedy treba aj prestahovat (v zahranici je normalne, ze sa tak stahuju cele rodiny aj mnoho krat, len my sme si na to este nezvykli). Nakoniec, Tvoje starsie ma uz 2 roky, o par mesiacov moze ist do skolky (urcite mu to prospeje - uvidis sama, kolko veci sa tam velmi rychlo nauci) a casu (na seba, na pracu) bude zase viac... Ked ako sama vravis, beriete s manzelom co Vam zivot dava, treba sa aj k problemom postavit pozitivne, nakoniec aj toto nelahke ale krasne obdobie raz skonci a nebude to ani tak dlho trvat. System nikdy nebude celkom spravodlivy (je to totiz nemozne), tato idea v nas len pretrvava z cias budovania socializmu, ktore su uz dufam davno prec. Stazovat sa a cakat, co nam stat da, je tym najlahsim riesenim. Nenadarmo sa vsak hovori, pomoz si sam, aj Pan Boh ti pomoze...

  iveta napísané 30.01.2006 10:53

  prispevky na deti v nasom state su uplne smiesne, staci to tak akurat na plienky, a ked sa chceme porovnavat s Europou, tak v prvom rade porovnavajme aj platy (sme kdesi tesne pred Rumunskom), a autorovi pod menom Jesa, chcem odkazat, ze starat sa o deti praca JE, a dokonca 24hodinova

  Vierka napísané 30.01.2006 10:40

  Aj my cakame dvojicky, som v 8. mesiaci, a tento clanok ma velmi potesil. Vsetko je v nom pravda. Zacali sme kupovat vybavu a kedze v okolitej rodine zatial ziadne deticky nie su a vsetko musime kupovat,poviem vam, ze to nie je najlacnejsi spas, pretoze vsetko kupujeme dvojmo. A to nehovorim v akych cenach sa pohybuju dvojkociky.Ked sme to ratali tak nas cela vybava vyjde asi na 50 000sk. A to je len zaklad na zaciatok. Pricom nekupujem nic drahe, mame prejdene obchody a varianty ako usetrit. Co pride potom, kolko budeme davat za plienky a ak nejdaboze nebudem moct kojit aj za mlieko, tak to si ani nepredstavujem. A stat zatvara oci a nechce nic vidiet. Keby, ze nemame uspory, tak nase deticky by asi chodili nahe a spavali v jednej postielke. A von by isli az ked budu vediet sami chodit.

  Este by som chcela podakovat autorkam clanku, ze si dali tu namahu a poukazali na tento problem.

  Renáta napísané 29.01.2006 21:46

  Evi, Natali, očividne sa téma otočila min o 180 stupňov. Už len posledné dotazy. Súhlasím s Evkou, čo sa týka Rómov, je to naozaj tak, oni sa proste len sťažujú, že štát sa o nich nestará, nemajú kde bývať, ...... ale nemajú absolútny záujem pracovať a ak sa im náhodou ponúkne práca, tak pracovať nepôjdu za min. mzdu. Vidím ako to vyzerá v obchodných centrách po výplate sociálky, čo majú v košíkoch. Evi, ja som si hľadala prácu na doma, keď som mala len 1 dieťa, ale nič seriózne som proste nenašla. Okrem finančného prilepšenia, chcela som to aj kvôli sebe, aby mi nezakrpatel mozog. Tiež v tom čase by mi boli zobrali aj rodičovský príspevok keby som zarábala, aspoň tak mi to povedali na úrade. Počas druhého tehotenstva som to vzdala. Teraz už jednoducho nestíham aj keby som veľmi chcela. Aj môj manžel mi pomáha, ale aj on je uťahaný, v noci sa striedame pri dcérke, ktorá sa zobúdza aj 6-krát za noc, syn pravdepodobne zo žiarlivosti tiež zle spáva, takže ja naspím dokopy za noc možno 4 hod.. ........nechajme priestor už téme, ktorá je daná......

  Natali napísané 29.01.2006 19:49

  Evi, ale preco je to tak? Preco nechcu pracovat? Pretoze to nikdy neskusili a ludia, podobni ako Ty, ich diskriminuju. Kym nezmenime nase myslenie my, nezmenia myslenie ani oni. V kazdom pripade si myslim, ze maju dostat tolko, kolko my. Skoda je len to, ze na rozdiel od nas, ktori podporu minieme na svoje deti, ta ich podpora skonci v krcme alebo u uzernika a to ma samozrejme tiez hneva ;-(

  Eva napísané 29.01.2006 16:03

  Renata, ver mi, ze aj ja sa svojim detom venujem. A vyspat sa - co to vobec je? Ale vecr, ak su deti ulozene alebo uz je manzel doma, da sa zhruba 1-1,5 hod. pracovat. A cez vikend ich vezme mna 2-3 hod. von a takto v pohode nazbieram 6-8 hod. tyzdenne. Doucujem vysokoskolakov, takze da sa to po veceroch a cez vikendy, uznavam, nie kazdy ma taku moznost. Ale jedna vyhoda tejto prace je, ze oprasuje mozog, nechava ho normalne pracovat a tak- okrem nezanedbatelneho financneho efektu- mi to znacne pomaha pookriet a zabudat na unavu a citit sa fajn..

  Eva napísané 29.01.2006 15:57

  Natali, ten priklad som myslela absolutne vazne. Zrejme nezijes na vychode repoubliky, vsak? Tu neide o osvetu, tu ide o skupinu lkudi, ktora absolutne nechce zit inac, ako zije. Malokto z nich ma vobec zakladne vzdelanie a ani nerataju s tym, ze by niekedy vobec mohli pracovat. Rodit deti je pre nich vyhodny biznis - bude RP nasledujuce 3 roky, budu pridavky a bude porodne. Naouzaj, naozaj velka cest vynimkam, ale tu je ich sotva jedno percento. So mnou na prijme v porodnici bola Romka -22 rocna a isla rodit svoje 9. dieta!!!!!

  Ale tato diskusia nie je o tom.

  Renáta napísané 28.01.2006 22:56

  Eva, musím reagovať aj na Tvoj príspevok. Aj ja mám 2 deti, 2-ročného syna a 3-mesačnú dcéru, ale ja sa celý deň točím okolo nich, hrám sa so synčekom, ideme von, občas do materského centra, varím, žehlím, atď. Večer som uťahaná a neviem si predstaviť, kedy by som v priebehu dňa mala čas pracovať, muselo by to byť na úkor detí MOžno si šikovná, že všetko zvládaš, ale ja sa "naplno" venujem deťom. Nehovoriac, že v noci niekoľkokrát vstávam a už ani neviem čo je to byť vyspatá. S deťmi mi nemá kto pomôcť, celý deň trávia len so mnou. Ešte k rodičovskému príspevku. AKo príklad si uviedla Rómky. Opakujem, výška rodičovského príspevku by mala závisieť od počtu odpracovaných rokov a výšky mzdy pred nástupom na materskú dovolenku. Samozrejme by sa mala určiť min. výška, napr. tých 4.230,-Sk.

  Renáta napísané 28.01.2006 22:40

  Natali, vďaka za radu, ja mám v sebe určitú dávku drzosti a ak ide o dobro mojej rodiny ozvem sa, takže som si dovolila napísať aj na MPSVaR a dostala som podľa mňa čisto teoretickú odpoveď. Ľudia, ktorí sedia hore v teplých kreslách s rozprávkovými platmi nevedia ako žije bežná rodina s deťmi.

  Prikladám môj list a odpoveď z MPSVaR v trochu skrátených formách, dúfam, že sa mi to podarí správne prekopírovať.

   

  Zaujímalo aj stanovisko ministerstva k nižšie uvedeným problémom, otázkam:

   

  1/ Nie je mi jasné, prečo poslanci neprijmú zákony, ktoré by zabezpečili človeku, ktorý má už odpracované nejaké tie roky, nebol nezamestnaný, mzdu, pod ktorú zamestnávateľ nesmie ísť? Myslím tým pravidelné zvyšovanie mzdy podľa odpracovaných rokov (zvyšovanie mzdy v závislosti od inflácie zamestnávateľov veľmi nezaujíma). Niečo podobné ako boli kedysi mzdové tabuľky. Je to predsa hrozné, ak si muž s 15-ročnou praxou hľadá zamestnanie a ponúknu mu nástupný hrubý plat 7.000,-Sk so sľubom, že ak budú dobré výsledky budú aj nejaké odmeny po skúšobnej dobe, ktorá trvá 3 mesiace (medzitým ho môžu prepustiť a človek sa ocitne v začarovanom kruhu). Myslíte, že dá sa z toho uživiť 4-členná rodina, ak je žena na rodičovskej dovolenke?

   

  2/ Tiež sa zamýšľam ako asi uvažovali poslanci, ktorí schválili zákon, že rodič, ktorí nastúpi do zamestnania a má dieťa mladšie ako 3 roky dostáva ku mzde aj rodičovský príspevok. Podľa mňa žena, ktorá sa obetuje a venuje naplno dieťaťu do troch rokov je mamou s veľkým „M“ a nie žena, ktorá uprednostní kariéru a dieťa odloží k starým rodičom, do súkromnej škôlky a pod....., a tiež nie každý má možnosť využiť pomoc babičiek, príp. iných príbuzných.

  Nezdá sa mi spravodlivé, ak žena, ktorá má viac ako jedno dieťa do 3 rokov, dostáva v rovnakej výške rodičovský príspevok ako žena, ktorá sa stará o 1 dieťa. Viem, že je to rodičovský príspevok, ale rodič ho investuje do dieťaťa, či už na plienky, stravu, oblečenie a ten kto má viac maličkých detí, musí sa poriadne uskromniť ak príjem manžela je nízky alebo ak je nezamestnaný. Vôbec sa nedivím, že klesá na Slovensku pôrodnosť pri takej nízkej životnej úrovni . Bolo by spravodlivé ak by sa zohľadnilo koľko rokov mala žena odpracovaných pred nástupom na materskú/rodičovskú dovolenku a aký mala príjem, a podľa toho by mala dostavať v primeranej výške rodičovský príspevok ak sa stará o dieťa/detí do 3 rokov. Je rozdiel ak niekto nastúpi na materskú dovolenku hneď po škole alebo je evidovaný na úrade práce niekoľko rokov a ak niekto odrobil 5, 7,10 rokov a tomuto štátu poctivo odvádzal dane, platil si dôchodkové, zdravotné, nemocenské poistenie. Ja som ukončila vysokú školu a 7 rokov som odpracovala v bankovníctve, ale teraz sa cítim vyslovene ako žobrák.

   

  Verím, že sa nájde niekto, kto sa vyjadrí k mojím dotazom a presvedčí ma, že v tomto štáte existuje spravodlivý systém, a že štát sa stará o mladé rodiny s deťmi .

  Vážená pani .......

   

   

   

  Otázka č. 1: k schvaľovaniu zákonov poslancami nie sme kompetentní sa vyjadrovať.

   

  Štátna sociálna podpora (štátne sociálne dávky) - prostredníctvom ktorých sa štát priamo podieľa na riešení niektorých životných situácií (napr. narodenie dieťaťa, výživa a výchova dieťaťa), pritom nárok na štátne sociálne dávky nie je podmienený platením príspevkov, či príjmovými pomermi oprávnených osôb.

   

  Otázka č. 2: rodičovský príspevok nie je jediná forma, ktorou štát prispieva rodinám s deťmi. Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa. Rozhodnutie je výlučne na rodičovi ako sa rozhodne, či sa o svoje dieťa bude starať do 3 rokov veku dieťaťa sám, alebo zabezpečí riadnu starostlivosť o svoje dieťa.

   

  Na každé dieťa sa poskytujú ďalšie štátne sociálne dávky:

   

  príspevok pri narodení dieťaťa

  prídavok na dieťa

  daňový bonus

  zníženie odvodov na dôchodkové poistenie vo výške 0,5 % za každé dieťa.

   

   

   

   

  Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

  Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

  Na každé dieťa si môže rodič uplatniť daňový bonus v sume (do 31.12.2005 - 4 800 Sk ročne) na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, od 1.1.2006 v sume 6480,- Sk ročne.

   

  Vo Vašom podaní uvádzate, že systém starostlivosti o rodiny s deťmi je nespravodlivý. Vyššie uvedenými skutočnosťami Vás nechceme presvedčiť o tom, či systém starostlivosti o rodiny s deťmi je spravodlivý, alebo nespravodlivý, to nie je ani našou úlohou. V odpovedi uvádzame len skutočnosti, legislatívne zmeny ktorými Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvýšilo priamu finančnú podporu rodinám s deťmi.

   

   

   

  S pozdravom

   

   

   

  Mgr. Martin D a n k o

  riaditeľ odboru

  kámoška napísané 28.01.2006 22:12

  Je to absurdná situácia. Koľko sa hovorilo o tom, že na Slovensku sa rodí málo

  detí, základné školy sa zatvárajú pre ich nedostatok. Keď sa to u nás začalo

  trochu hýbať s tou populáciou smerom nahor, štát ihneď zakročil svojou

  "štedrosťou" a pristúpil k okrádaniu rodín s dvoj-troj-...čatami. Je to skutočne

  veľký stimul pre mladé rodiny, ktoré uvažujú o svojom rozšírení.

  Keďže všetko je dnes o peniazoch, zľaknú sa a radšej zostanú bezdetní?!...

  Je skutočne nevyhnutné zaoberať sa touto problematikou a výjsť v ústrety

  rodinám, ktoré chcú pre svoje deti zabezpečiť aspoň tú základnú starostlivosť!!!

  Držím palce, aby sa poniektorí kompetentní prebudili, pretože zajtra sa to môže

  týkať aj ich, prípadne ich detí. Dvojčatá, či trojčatá si predsa človek nenaplánuje.

  Jednoducho prekvapia, sú na svete a dožadujú sa toho, na čo majú nárok.

  POMôŹTE IM!!!!!

  Natali napísané 28.01.2006 21:10

  Eva, ten priklad si, dufam, nemyslela vazne!?! Samozrejme, ze vsetky maminy by mali narok na to iste! Ja si myslim, ze prave v tej oblasti, ktoru si tak nestastne spomenula, mame velke rezervy v oblasti osvety, podpory vzdelavania a vychovy. Je mi smutno, ked citam taketo nazory v 21. storoci v jednej z vyspelych europskych krajin.

  Natali napísané 28.01.2006 20:54

  Renatka, som velmi rada, ze Ta clanocek rozhorcil natolko, ze si reagovala svojim prispevkom, ved to bolo prave jeho ucelom - rozhybat nas, aby sme konecne nieco urobili!!! Gabika jasne pise, ze vlastne KAZDA MAMINA, ktora si NEVYCERPA 3+3 roky je diskriminovana a dostane menej peniazkov - Teda aj TY! Z toho logicky vyplyva, ze najviac su financne znevyhodnene maminky, ktore maju deticky naraz! alebo uplne kratucko po sebe Tebe samozrejme nic nebrani v tom, aby si poukazala sa svoju situaciu, sadni si a napis pani ministerke, svojim poslancom a na dalsie kompetentne institucie! Ja tiez suhlasim s tym, aby maminy, ktore zarabaju viac a odvadzaju statu viac (teda vzdelane) dostali od statu vyssiu podporu.

  Lucia napísané 28.01.2006 20:19

  Dobry den! Je to az nechutne ako sa stat sprava k rodinam!!! Kazde dieta ma pravo na vyvoj po fyzickej ako aj intelektualnej stranke a preto rodicia by mali dostavat rodicovsky prispevok na kazde dieta individualne bez ohladu na to, ci sa narodilo v ten isty den ako jeho surodenec alebo nie!!!

  Lucia napísané 28.01.2006 20:19

  Dobry den! Je to az nechutne ako sa stat sprava k rodinam!!! Kazde dieta ma pravo na vyvoj po fyzickej ako aj intelektualnej stranke a preto rodicia by mali dostavat rodicovsky prispevok na kazde dieta individualne bez ohladu na to, ci sa narodilo v ten isty den ako jeho surodenec alebo nie!!!

  Adriana Durajová napísané 28.01.2006 15:14

  Chcela by som i ja prispieť do diskusie o diskriminácii dvojičiek. Som budúca mamička dvojičiek (7. mes.) a veľmi sa na ne s manželom tešíme. Keďže to budú naše prvé detičky neustále premýšlame ako to všetko zvládneme aj po finančnej stránke. Naozaj tie výdavky na základnú výbavu sú a celý život budú v tom istom čase rovnaké - dvojnásobné.

  Plne podporujem článok, s ktorým si dala pani Gabika nemalú námahu dať tieto fakty na papier. Len si zoberte kúpu kočíka, aký je to rozdiel. Kočík nestojí pár korún a pre dvojičky ten výber diametrálne klesá. Nehovoriac o praktickosti pri väčších rozmeroch, či bude vyhovujúci atď. Veď to všetko poznáte mamičky dvojičiek.

  Ale aby som sa vrátila ku článku. Je napísaný na vysokej úrovni a jeho cieľom nie je "bagatelizovať" starostlivosť o jedno dieťa, alebo o deti, ktoré sa narodia po sebe, ale poukázať na skutočnosť, že financie ktoré investujete do dvojičiek je dvojnásobná - okamžitá. A to by si mal i štát a minesterka uvedomiť. Počet narodených dvojičiek bude určite stúpať a pomôcť rodičom čo i len menšími úpravami v zákonoch im - nám určite pomôže. Ďakujem za uvernenie a pozdravujem mamičky a oteckov dvojičiek.

  Eva napísané 28.01.2006 11:17

  Este som zabudla - je to uplne normalny predpoklad, ze rodicia sa rozhoduju mat deti, lebo po nich tuzia a chcu sa o nich starat a nie preto, ze cakaju, aby sa stat staral o deti. Cituijem napr. Mirku "je fakt smutné ako sa tento štát,ak sa ním dá nazvať,stará o dvojčatá.

  Eva napísané 28.01.2006 11:12

  Baby, rodicovsky prispevok je predsa pre matku-nahrada za mzdu- a na dieta su pridavky. Matke dvojiciek predsa ani zamestnavatel neda dva platy az sa vrati do prace, pretoze ona musi kupovat vsetko dvojmo a do skoly jej idu naraz dve deti a nic nemozu nosit po sebe. Na dve deti su 2x detske pridavky, na jednu matku jeden RP. Ja som tiez doma s dvoma detickami - 2 rocnym a stvormesacnym a tiez mam len jeden RP. A tiez viem, ze sa da doma pracovat aj pri 2 detoch. Nevravim, ze by som neuvitala zvysenie RP, ale aby sa nasobilo poctom deti, to je urcite nerealne. Vezmite si napr. niektore Romky, kazdy rok porodia jedno, mnoho s nich je s pribuztnym, cize su postihnute a tak narok na RP je do 7 rokov - taka zena by poberala naraz aj 4-5 nasobny RP.

  Renáta napísané 27.01.2006 23:28

  Nedá mi sa nevyjadriť k príspevku: Legálna diskriminácia dvojičiek. Mňa ako matku 2 detí, ktoré nie sú dvojičky, ale je medzi nimi vekový rozdiel 20 mesiacov, príspevok Mgr. Kobelovej rozhorčil. Z príspevku mám pocit, že naozaj len dvojičky a viacerčatá sú týmto štátom diskriminované a ich rodičia majú „smolu“, že sa narodili v jeden deň.

  Ja trvám na tom, že každé dieťa si zaslúži, aby bolo o neho dostatočne postarané, teda štát by mal finančne zabezpečiť matku/rodiča, aby bol schopný sa o svoje detí (2 a viac) dostatočne postarať, t.z. kupovať im zdravé a výživné potraviny bohaté na vitamíny potrebné pre ich rast a nie tie lacnejšie s množstvom umelých farbív, sladív, E-čiek,...., pretože rodina si nemôže niečo lepšie dovoliť. Pod finančným zabezpečením myslím, aby sa zohľadňovalo koľko rokov žena-matka odrobila pred nástupom na materskú a neskôr na rodičovskú dovolenku, aký mala príjem (čo sa už zohľadňuje), koľko tomuto štátu odviedla na daniach atď,..... Nechcem sa nikoho dotknúť, pretože každý pracujúci má v tejto spoločnosti svoje miesto a jeho práca je potrebná, ale je podstatný rozdiel ak nastúpi na materskú 20-ročná žena s ukončeným stredoškolským vzdelaním s min. mzdou, ktorá podstatne menej odpracovala (ak náhodou nebola po škole nezamestnaná) a vysokoškolsky vzdelaná žena s niekoľkoročnou praxou a priemerná mzdou (podľa štatistík) a obe dostanú rodičovský príspevok v rovnakej výške. Kde je v tomto prípade spravodlivosť??? Áno, aj ja mám VŠ, 7 rokov praxe, momentálne do 15.marca budem poberať materskú a potom rodičovský na 2 deti vo výške 4.230,-Sk. Ako sa môžem z tejto sociálnej dávky dostatočne postarať o detí??? Žijeme na východe Slovenska, kde sú mzdy hlboko pod priemerom. Kým sme boli traja museli sme vyžiť z cca 15.000,- Sk mesačne, teraz sa budeme musieť do tejto sumy vtlačiť štyria, pričom musíme najprv zaplatiť nájom a ostatné výdaje súvisiac s bývaní, kupovať plienky pre 2 deti, musíme im dať aj niečo jesť, obliecť ich, ..... Možno niekto si povie, že načo sme mali hneď po sebe deti, keď sa sťažujeme. Na prvé bábätko sme čakali 7 rokov a druhé prišlo ani nevieme ako, ale sme neskutočne šťastní, že nám bolo dopriate mať detičky. Rozhorčila ma veta p. Kobelovej o ovplyvnení vekového rozdielu medzi deťmi v rámci plánované rodičovstva a po prečítaní celého príspevku mám pocit, že dotyčná pani má všetko presne rozpočítané a prepočítané, asi to bude profesionálna deformácia ako som nižšie pochopila, tak pracovala v poisťovni. Nie každý si plánuje život na päťročnice. My s manželom berieme čo nám život dáva. Záver z môjho pohľadu je ten, že rodičovský príspevok by sa mal asi poberať podľa počtu detí, v prípade 2-,3-,..čiek výška rodičovského krát počet detičiek, v prípade po sebe narodených detí by sa mal zvýšiť napr. o 50% na druhé dieťa a každé ďalšie dieťa, resp. kým to prvé nedosiahne 3 roky, samozrejme ako som spomínala výška by závisela od počtu odrobených rokov a výšky hrubej mzdy matky.

  Myslím, že by v zákone mala byť podchytená aj možnosť, aby ženám bolo umožnené pracovať napr. 4 alebo 6 hodiny denne do určitého veku dieťaťa/detí, napr. do dosiahnutia 5-tich rokov. Zamestnávatelia s takou alternatívou vôbec nerátajú a ani nie sú ústretový voči tejto možnosti. Dokonca niektorý radšej uprednostnia bezdetnú ako ženu-matku. Ženy prichádzajú z práce unavené, vystresované a ďalšia šichta im začína doma, tak by boli spokojné a mohli by sa venovať aj deťom, ktoré to strašne potrebujú. Nie každý má starých rodičov, ktorí môžu pomáhať, postrážiť detičky.

  Asi žiadna z mamičiek to nemá ľahké, či už sa stará o dvojičky, trojičky alebo 2 a viac detičiek s určitým vekovým rozdielom, je to proste 24-hodinová starostlivosť, cez deň, v noci....

  Mirka napísané 27.01.2006 21:57

  My máme 10 mesačných chlapcov a je fakt smutné ako sa tento štát,ak sa ním dá nazvať,stará o dvojčatá.Ja už to fakt nekomentujem,lebo sa iba zbytočne rozčúlim..to že v ČR chcú zvýšiť porodné na jedno dieťa na 17 500 korún ste už počuli?Hanba štátu SR!

  Julia napísané 27.01.2006 17:20

  Chcela by som sa vyjadrit k tejto problematike.Ak si prestavite ako matka ze sa je tazke starat o jedno dieta ako si viete predstavit starat sao 2!!!!!!!!!

  Dnesna situacia na Slovesku nie je lahka a clovek by sa mal tesit a byt hrdy ze ma deti a k tomu este aj dvojicky!!!!!

  Plne podporujem Gabiku a vsetkych ostatnych...som lulina kamaratka julia a drzim Gabike palce....DO IT!!!!!!!!!!!!!!!

  Natali napísané 27.01.2006 16:59

  ....Este som zabudla, zena, ktora ma dvojicky ma narok na 1,5-nasobok materskeho prispevku :-)

  Natali napísané 27.01.2006 16:58

  Ked piseme o krajinach EU, tak len spomeniem jeden priklad na porovnanie, je z Irska. MP je od 180-260 euro/tyzdenne (cca 800-1100 euro mesacne), odvija sa ako u nas od platu pred nastupom, materska dovolenka je 22 TYZDNOV. Matka moze ostat doma dlhsie ale uz bez dalsej podpory statu, teda podla rodinnej situacie, je vsak BEZNE, ze zena nepracuje pokial ma male deti a rodina vyzije aj z jedneho prijmu, co je u nas takmer nemyslitelne!!!! Pridavky na deti su nasledovne: na prve a druhe je to 150euro/mesacne a od tretieho dietata vyssie - 185euro na kazde salsie dieta a mesiac. Okrem toho, a to sa mi velmi paci, dostava rodic jednorazovy prispevok pri narodeni, pri dovrseni 4r a 12r - tento prispevok je 635euro. Irsko ma jednu z najvyssich porodnosti v Europe - 1,99d/zenu, u nas je to okolo 1,7.

  Lula napísané 27.01.2006 15:43

  Plne suholasim s tym ako sa Gabika postavila k tejto veci, nieje to lahke z financnej strany sa starat o dve deti naraz, ved len plienky sa musia kupovat dvojnasobne a tie nie su lacny spas. Musim povedat, ze som velmi hrda na moju sestru ako to zvlada a cela rodina ju podporujeme ako mozeme z daleka aj z blizka. Dufam,ze vsetok cas ktory si obetovala tejto veci nevyjde nazmar a nieco s tou ministerkou vyriesite.

  jesa napísané 27.01.2006 13:35

  aj tak si myslim, ze STAT by mal najprv nam dat moznost ZAROBIT si, nechat nas zarabat... ved neni mozne kolko sa platia odvody, dalej sa to dorovnava DPH a inymi... DPH mame 19%, ale celkovo, sa to dorovnava na viac ako 60% - roznymi danami - aby sa mohlo prerozdelovat :(

   

  To, ze vonku idu ludia od deti skor do prace - nie je otazka podpory statu, alebo malo financii, vacsinou by sa krasne uzivili, proste dnes je taky trend - bojime sa o miesto v zamestnani - lebo matke s detmi sa tazko zamestnava, chceme budovat karieru, chceme viac a viac penazi.Ale deti chcem mat kvoli sebe, nie statu a inym... A rozhodnutie je na mne, ci s nim ostanem alebo najdem opatrovatela...

   

  Verulka - BYT doma s dietatom NIE JE PRACA!!!! kedy si to konecne vsetci uvedomia?

   

  Ale to co ja zastavam, to by chcelo zmenu celeho systemu! Stale ziadat navysenie penazi neobstoji dlhodobo, tie peniazky si aj tak platime my a ako, ked nas nenechaju kludne zarabat, lebo stale a stale neprehladne prerozdelujeme... Dufam, ze raz niekto chyti a bude sa snazit menit cely system a konecne striast tu nekonecnu zavislost na state :(

  Peťo napísané 27.01.2006 13:00

  Chceme sa vyrovnať únii, ale nikde nemajú tri roky materskej dovolenky! Matky sa vracajú do práce po pár mesiacoch a o deti sa starajú opatrovateľky. To chceme? Štát nemá z čoho platiť matkám viac, len ak by nám pracujúcim zase navýšili dane alebo odvody. Jedine ak na úkor skrátenia MD! Inak som za to, aby všetky príspevky boli rovnaké na každé dieťa. Je nenormálne, keď matka s dvojičkami dostane rovnako ako matka s jedným dieťaťom. Ale to je zase viac diskusií v jednom.

  Gabika - autorka napísané 27.01.2006 10:49

  Samozrejme, že sú dvojčatá zlaté, keď sa spolu hrajú a učia jedna od druhej. Je to živé divadlo, ale na to sa nemusím stretnúť s p. ministerkou, aby sme si pokecali o tom, ako sa spolu vedia pekne hrať.

  petra napísané 27.01.2006 09:52

  Dvojcata nema, ale priklanam sa k tejto iniciative. Obdivujem vsetky dvoj a viac mamicky, patri im viac, ako dostavaju. Aj ked, je pravda aj to, co uz bolo napisane, ze od statu chceme stale viac, staci sa pritom pozriet do Europy a okrem CR nemaju nikde narok na 3 roky MD. Bezne nastupuju matky v inach statoch (Španielsko, Taliansko) matky na MD az porodom a maju narok na cca 9 mesiacov. Druha vec je vyska zarobkov, suhlasim.

  Gabika - autorka napísané 27.01.2006 09:45

  Chápem výhrady niektorých žien, ale ja som sa snažila zúžiť problém na situáciu žien na MD s dvoj a viacerčatami, lebo sa ma to práve teraz týka a veľmi málo, ak vôbec, sa o tejto problematike hovorí.

  Okrem dvojičiek (21 mes.) mám aj 2 školopovinné deti, čiže mi nie sú neznáme ani iné situácie, ktoré tu spomínate:

  -zažila som MD s 1 dieťaťom (výška RP bola 1200)

  -2,5 roka po synovi sa mi narodila dcéra (RP zvýšili na 2700), ale tiež som ho poberala len na 1 dieťa, hoci som ešte pol roka bola na MD s 2 deťmi

  -Viem, čo je pracovať popri MD a vysokú som ukončila až po narodení 1. dieťaťa, takže som MD pri prvých 2 deťoch nepoberala (iba RP)

  -Tiež splácame hypotéku

  -S prvými 2 deťmi som bola na MD spolu 5 rokov a bolo veľmi ťažké nájsť si potom prácu

  -Tiež by som privítala prácu na doma, alebo aspoň na polovičný úväzok pokiaľ sú deti malé

  Problematika je široká, rada Vás podporím ak sa ujmete hociktorej z daných oblastí.

  Asi len málo matiek s 1 dieťaťom bude bojovať za matky dvoj a viacerčiat.

  Iniciatíve sa medze nekladú

  verulka napísané 27.01.2006 08:04

  Velmi drzim palce, aby sa v tomto smere nieco zmenilo. Dvojicky su 100% narocnejsie ako deti po sebe. Ja nemam dvojky, ale mam tri deti po sebe s mensim ako 2 r. rozdielom. Pri 1. sme to nejako zvladli( vybavycku a pod), ale pri ostatnych som min. do roka okrem plienok nic nekupovala. Chudatka maminky s dvojkami maju hned od zaciatku dvojnasobne vydavky a trva to "navzdy". Tym chcem len poukazat, ze situacia s dvojickami je predsa len rozdielna. Ale kazdopadne je nefer, ze dostavame ak sme na RP na matku a nie na dieta. Tiez sa mi zda hrozne, ze nasa 24hod 7dni v tyzdni trvajuca praca( s akymkolvek poctom deti) nie je hodna ani min. mzdy. Drzim palce

  Maja napísané 26.01.2006 16:03

  Dobry den! Ja mam uz trosku vacsie deti (14,15), nie dvojicky ale medzi nimi je 13 mesiacov - skoro dvojicky. Toho casu som nad tym tiez rozmyslala ze kolko som usetrila statu. Urcite to nebola taka suma ako dnes lebo materska bola vtedy len 1200 sk ale deti potrebovali tak isto vsetko 2x - a este k tomu to bola doba ked clovek musel kupit to co bolo a nebol vyber - pri druhej dcere trosku to bolo uz lepsie . Takze suhlasim s nazorom a navrhla by som to iste v pripade ze mamina je materskej s viac ako 1 dietatom.

   

  Maja

  zuzka napísané 26.01.2006 15:11

  Plne súhlasím s autorkou článku. Mám dve deti a viem si predstaviť, aká starosť musí byť naraz vychovávať a starať sa o dve a viac detí narodených súčasne a to aj po finančnej stránke. Preto by štát mal dôstojne prispievať na dvojičky , trojičky..., a tak aspoň trochu uľahčiť rodičom ich neľahkú úlohu.

  Eva Čárska napísané 26.01.2006 14:57

  Súhlasím s p. Gabikou a podporujem ju v jej snahe poukázať na veľkú finančnú nezrovnalosť pre jednom a dvoch deťoch. Myslím si že by sa mali predstavitelia našej spoločnosti zamyslieť nad zlepšením situácie takýchto mladých rodín.

  Maja napísané 26.01.2006 14:36

  Dobry den! Ja mam uz trosku vacsie deti (14,15), nie dvojicky ale medzi nimi je 13 mesiacov - skoro dvojicky. Toho casu som nad tym tiez rozmyslala ze kolko som usetrila statu. Urcite to nebola taka suma ako dnes lebo materska bola vtedy len 1200 sk ale deti potrebovali tak isto vsetko 2x - a este k tomu to bola doba ked clovek musel kupit to co bolo a nebol vyber - pri druhej dcere trosku to bolo uz lepsie . Takze suhlasim s nazorom a navrhla by som to iste v pripade ze mamina je materskej s viac ako 1 dietatom.

  Maja napísané 26.01.2006 14:34

  Dobry den! Ja mam uz trosku vacsie deti (14,15), nie dvojicky ale medzi nimi je 13 mesiacov - skoro dvojicky. Toho casu som nad tym tiez rozmyslala ze kolko som usetrila statu. Urcite to nebola taka suma ako dnes lebo materska bola vtedy len 1200 sk ale deti potrebovali tak isto vsetko 2x - a este k tomu to bola doba ked clovek musel kupit to co bolo a nebol vyber - pri druhej dcere trosku to bolo uz lepsie . Takze suhlasim s nazorom a navrhla by som to iste v pripade ze mamina je materskej s viac ako 1 dietatom.

  berta napísané 26.01.2006 14:25

  Ďakujem pisateľke G. Kobelovej, že si aj pri malých dvojičkách našla čas a vecne poukázala na diskrimináciu dvojičiek. Prajem Vám, aby sa táto problematika čím skôr vyriešila, aby sa mladí ľudia nebáli zvyšovať našu populáciu.

  blazova napísané 26.01.2006 14:25

  Ďakujem pisateľke G. Kobelovej, že si aj pri malých dvojičkách našla čas a vecne poukázala na diskrimináciu dvojičiek. Prajem Vám, aby sa táto problematika čím skôr vyriešila, aby sa mladí ľudia nebáli zvyšovať našu populáciu.

  Erika napísané 26.01.2006 13:43

  Aj ja plne podporujem tuto iniciativu, tiez si myslim, ze MP je v sucastnosti pomerne postacujuci, i ked pre dvojicky predlzeny len o par mesiacov, ale rozhodne je nespravodlive dostavat RP vo vyske 4tis. na dve deti sucasne. Ako buduca mamina dvojcat som sa pocas pripravy na materstvo stretla snad len s nevyhodami, od rizikoveho tehotenstva, cez nakupovanie dvojnasobnej vybavy az po stresy z toho, ako zvladnem sama s manzelom pracujucim od rana do vecera vychovu o dve deti sucasne. Rozhodne financna pomoc od statu by bola ziaduca pocas prvych rokov, umoznila by zabezpecenie ci uz opatrovatelky alebo inej pomoci pre rodiny s viacerymi malymi detmi. A tiez podpora a vytvaranie prac. prilezitosti na polovicny uvazok je vyborny napad, neviem si predstavit, ako sa moze zamestnat mama s malickymi detmi (ci uz dvojcatami alebo s malym vekovym rozdielom) v praci s prac. dobou od 9,00 do 18,00 hod. - uplne beznou v sucastnosti...

  Lea napísané 26.01.2006 12:38

  Ako dalsia mama 15mes. dvojiciek jednoznacne podporujem tuto iniciativu a som presvedcena, ze sme diskriminovane. Mam pocit, ze nikto z kompetentnych nema v rodine dvojicky, ked sa to doteraz nijako neriesilo, a ja mozem zodpovedne prehlasit, ze aj ked nie sme chudobni, financna zataz to je obrovska, na psychicku a fyzicku teraz nepozeram, a to vela oblecenia, plienok dostavame od pribuznych. Staci, ze na zimu bolo treba kupit overaly, topanocky, teple ciapky, saly a 1 RP bol cely prec. Niektora mamicka tu spominala, ze jej mladsia dcera si nechce obliect veci po starsom bratom. Som ale presvedcena, ze do 2 rokov jej bolo jedno, ci ma ruzove alebo modre dupacky. Aj moje deti nosia teraz modre aj hnede veci a zatial im to nevadi . A je to dost usetrenych penazi. Verim, ze sa lady pohnu, aj ked to uz bude zrejme mimo mna, ked sa uz bude definovat konkretne riesenie, ale drzim palce, nech to pomoze dalsim maminam.

  Otec napísané 26.01.2006 12:19

  Budem rád, keď sa niečo konečne bude robiť aj pre tých, ktorí zachraňujú vymieranie nielen na Slovensku. Na jednej strane kompetentní strašia z poklesu pôrodnosti, na druhej očividne nepodporujú rodiny s deťmi. Dúfam, že sa to dostane k ministerke, ktorá vyzerá byť docela ľudomil.

  mmonika napísané 26.01.2006 11:55

  myslim ,ze dve deti su dve deti a teda aj podpora statu by mala byt dvojnasobna ,je na case podporit matky s detmi a nielen financne ,aj ked spolocnost potrebuje dozriet ,lebo ked do beznych institucii vedu strme schody,tak co postihnuti a matky s kocikmi ,auta na chodnikoch a vedla kopa snehu a ja prenasam cez zavej v rukach kocik ,aby som starsie dieta doviedla do skoly aj to je o tom , som rada ,ze aspon pracujuce matky maju narok na RP , ja som si ho v plnej vyske uzila uz len tri mesiace ,ale ked si spomeniem ,ze pri dcere som ani pridavky ,ani RP nedostala ,ked som nastupila do prace ,cesta zlepseni sa zacala ,ale treba mysliet na prudko sa zvysujuce ceny zakladnych potrieb ,ked sa niekto stara doma o viac malych deti ,zasluzil by si aspon minimalnu mzdu ,ved ked je doma s detmi ,stat nemusi prispievat za to dieta na jasle ,skolku /a tie su dotovane/ ,a vychova buducich platcov dani je v zaujme kazdeho statu

  andrea napísané 26.01.2006 10:19

  "rozdavanie" penazi statom nie je podla mna dobre riesenie, pretoze sa tym nijako nemeni prostredie, peniaze sa "iba prejedia" (nechapte prosim ako zlomyselnost, myslim to nie doslova, ale zo systemoveho hladiska). suhlasim, ze vyssi prispevok pri narodeni dvojciat by pomohol prekonat prvotny financny sok, dalej by som sa vsak v socialnej politike zamerala urcite radsej na podporu vytvarania pracovnych prilezitosti so skratenym uvazkom, s moznostou pracovat doma atd. napr. tak, ze do urciteho veku dietata by stat platil za takto pracujuce matky odvody namiesto zvysovania RP. vyska odvodov je totiz prave to, co podnikatelov najviac zatazuje a "predrazuje" pracovnu silu. takymto sposobom by boli motivovani zamestnavat zeny s detmi. to by mohlo pomoct vsetkym mamam vratit sa do prace.

  aj ked su niektore argumenty iniciatorov diskusie zjednodusene a trochu ucelove, je vyborne, ze tuto temu otvorili a za to vdaka.

  Malki napísané 26.01.2006 08:07

  S autorkou článku súhlasím v tom, že štát by mal viac zohľadňovať fakt, že výdavky na dvojičky sú neporovnateľne vyššie. Ale mám aj výhradu. Nie vždy môže mladší súrodenec dediť všetko po staršom. Môj príklad: mám 6,5 ročnú dcéru a 2,5 ročného syna. Ale mám občas pocit, ako keby som kupovala veci na dvojčatá. Keďže dcéra ako správna parádnica má rada hlavne dievčatkovské oblečenie, vôbec nehrozí, že to bude syn po nej nosiť. To sa mi podarí akurát tak pri overale, kde sa snažím vybrať také farby, aby to mohol prípadne nosiť aj chlapec, ale napríklad, pri kúpe vetrovky - myslíte si, že dcéru presvedčím, aby si vybrala jednu z tých chlapčenských? Samozrejme že si vybrala ružovú páperovku s motýlikmi a mimochodom, sekne jej. To platí aj pri nohaviciach, tričkách, bundách? Mám ju obliekať do ležérneho chlapčenského oblečenia, aby som ušetrila? Aj keby som chcela, dcéra je typické dievča, čo sa rado parádi. A punčošky, samozrejme že keď si mohla vybrať, chcela ružové. Topánky, to je ďalšia kapitola - aspoň, že som ju presvedčila, že modré snehule sú rovnako dobré ako červené. Ale o ostatných topánkach, vzhľadom na to, že má syn široký nart a dcéra zasa úzku nohu môžem iba snívať, že ich bude nosiť syn. Všetky dcérine topánky sú mu dlhé a úzke. Takže - keď to zhrniem, faktom, že mám deti 4 roky po sebe veľa neušetrím. Autorka uviedla ideálny modelový príklad, v praxi je to však žiaľbohu inak.

  zuzi napísané 26.01.2006 07:59

  Ja dvojicky tiez nema, aj ked nie je vylucene, ze este budem mat, kedze z manzelovej strany je vraj vela dvojiciek a my este chceme dalsie babo, ale podporujem vasu iniciativu, pretoze vas maminki dvojiciek obdivujem a je to nespravodlive s tymi peniazkami. Aju ked ono je to nespravodlive aj ked mame len jedno dietatko, o ktore sa plne starame.

  jesa napísané 26.01.2006 07:47

  Aj tak musim povedat, ze PLOSNE rovnake ROZDELOVANIE nema buducnost...

  Vsetkym vsetko berieme a potom prerozdelujeme a tvarime sa na nejaku spravodlivost... A tak maju vsetci ani priemer - bohatsim je to na figu a chudobnym je to malo....

  Takze sa obavam, ze celej nasej spolocnosti chyba dynamika a strasne sme spati a nauceni na "socialisticke" vymozenosti..... (a nie je to len v tychto pridavkoch, ale aj v zdravotnictve atd atd atd...)

  Silvia napísané 26.01.2006 07:40

  Jednoznačná podpora všetkým podobným iniciatívam, poznám prípady štandardne zabezpečených žien, ktoré by privítali bábetko ALE jedno!, keď bolo podozrenie na dvojičky uvažovali o interupcii !!! hlavne z ekonomických dôvodov. Pre mňa nepochopiteľné, ale pravdu povediac, aj mne by "strávenie" dvoch detí naraz trvalo dlhšie. Som za podporu rodín s malými deťmi!! Aj keď mamy ako také diskriminované budú naďalej napr. pri hľadaní si novej práce.

  Sandra napísané 26.01.2006 01:29

  Ja dvojicky nemam, ale podporujem vasu iniciativu. Ani v rodine nemame dvojicky, ale mam znamu, ktora ma dvojicky. Obdivovala som ju vzdy ako zvlada dve malinke deti a hlavne prve tri roky to vobec nemali lahke.

  slamka napísané 25.01.2006 22:46

  Myslim, ze tento navrh je hlavne o peniazoch, nie o tom, kto to ma tazsie, a naozaj by bolo treba podporit matky tak, aby sa necitila ani jedna ukrivdena. Bolo by to treba ten navrh este poriadne dopracovat. A tie vypocty vydavkov su len na ukazku. Stat by mal podporovat kazde babo rovnako, ci ide o dvojicky alebo deti narodene hned po sebe. Takze hura, naozaj to treba riesit. Sama som matkou dvojciat a starsieho syna, viem, o com sa hovori. Podporujem snahu o stretnutie s ministerkou a dufam v skore vyriesenie k spokojnosti. A ak nie, aj tak pojdem do niecoho takeho spolu s Klubom dvojciat a viacerciat, ktory sme zalozili minuly rok! Pozrite sa k nam: www.dvojcata.sk

  bar_borka napísané 25.01.2006 22:36

  Napriek tomu, ze priklady su zjednodusene, myslim, ze mamicky viacerych deti financne diskriminovane su. Aj ked ja dvojicky nemam, za 6 rokov materskej "stihnem" 3 deti. Je to sice moje rozhodnutie, mat ich takto po sebe, ale ak ide o stat, jednoznacne na mne "usetri" 3 roky. Preto podporujem navrh financne podporit mamicky "viacdeticiek".

  Napriek tomu, ak sa pozrieme na "Zapad", mozme byt vdacne aj za tie 3 roky, ktore mame moznost stravit s nasimi detmi doma :-))

  monika.r napísané 25.01.2006 21:31

  ja mam iba 1 dieta, momentalne 5 mesacne, a som kazdy vecer taka unavena (teraz je 9:25) ze si len tazko viem predstavit maminy co su unavene z dvoch a viac babatiek naraz. Ani nehovorim o financnej a inych 'unavach'... mate moj obdiv a 100% podporu, dufam ze sa vam podari dopracovat sa k lepsim podmienkam pre dvoj a viacnasobne maminy.

  elisabeth napísané 25.01.2006 20:42

  anooooooooooooo..........a nikdy, ani ked budu velke, nebudu nic moct nosit po sebe..........2xkruzky, 2xtasky, 2xskolske potreby, 2xsportova vystroj, 2xbicykle, 2xmobily, 2xelina...................ono sa to len zvysuje...........cim su deti starsie, tym je to horsie.......a hlavne, ked su "najstarsie" v rodine a vsetko sa kupuje "nove".

  Natali napísané 25.01.2006 20:32

  Jesa,

  okrem penazi - ktore bohuzial potrebujeme na pampersky, kasicky, oblecko, topanky etc. SOM AJ ZA NEPRIAMU PODPORU - znizenie urokov, odklad splatok, znizenie danoveho zatazenia (ved to je naozaj prelievanie penazi z vrecka do vrecka - pricom vacsinu zozerie nasa byrokraticka masineria Sad(((() Ja si myslim, ze treba pytat viac, aj tak to asi skonci nejakym smiesnym riesenim, aby sa nepovedalo - DUFAM, ZE SA MYLIM. Myslim, ze vsetky mamky by mali mat RP 3 roky a to bez rozdielu, si maju zaroven aj MP, alebo RP na druhe, ci 3. dieta (ak stihaju za 3 roky 3), potom by to bolo urcite spravodlivejsie!!!

  Vieromila napísané 25.01.2006 18:49

  Som urcite za zmenu, aj ked dvojicky nemam! Preco by mali dvojicky dostat menej len preto, ze sa narodili naraz, naozaj nechapem. Zelam iniciatorkam tohto cinu, nech sa im zmena podari.

  Ema napísané 25.01.2006 18:32

  Som mamou trojročných dvojčiat. Do práce som nastúpila po roku materskej "dovolenky", najmä z finančných dôvodov. Z materskej to ešte ako -tak šlo, z rodičovského príspevku a manželovho platu sa nám žilo ťažko. Tých pár mesiacov sme "dotovali" z peňažných darov (pri krste a rôznych návštevách , keď sa pýtali čo majú doniesť, tak sme si pýtali plienky alebo peniaze...). Tiež mi bolo ťažko, že štát a teda celá spoločnosť si necení ženy na materskej dovolenke aspoň tak, aby sa rodičovský príspevok rovnal minimálnej mzde. Podporujem túto iniciatívu a chápem, že niektoré mamičky mono detí sa môžu cítiť diskriminované týmto výpočtom. Určite nie je celkom objektívny, každá z nás má svoje videnie na tento problém a nie je možné postihnúť všetky prípady. Myslím však, že všetky sa zhodneme v tom, že podpory od štátu je v čase MD veľmi málo. Životná úroveň rodín sa narodením dieťaťa znižuje. Preto prosím všetky mamičky - najmä monodetí, lebo tých je viac- podporte túto iniciatívu, lebo je jedna z mála, ktorá rozpráva o nás mamičkách. Verím, že pohne veci správnym smerom a budeme sa mať všetci lepšie smile Tak bojujme, bojujeme za seba a naše deti.

  jesa napísané 25.01.2006 18:20

  Aj tak si myslim, ze sme VELMI rozmaznani nasou "SOCIALNOU" politikou....

  Neustale "davanie" penazi nie je riesenie...

  Cim viac penazi sa prerozdeluje, tym viac stat vybera napr. na odvodoch a tym menej mate na vyplate a tak dale....

  Druha otazka je, ci STAT ma mat, je povinny, mat zaujem o podporu deti...

  Odkedy si kazdy spori na dochodok sam, tak uz nepotrebujem deti, aby na mna robili v dochodku... Ale je to samozrejme velmi jednoducho povedane.....

   

  A tretie: deti mam kvoli sebe, nie kvoli statu smile

  deny napísané 25.01.2006 15:48

  Zdravim, suhlasim s nazorom ze vsetky matky s detmi su diskriminovane. Aj ked samozrejme tie dvojcata a viactorcata neuznosne. Ved peniaze, ktore dostavame na materskej su smiesne. V nasom state je naozaj ukazkovo robena socialna politika. Oni v podstate nutia zeny, aby male deticky, ktore ich potrebuju nechat doma a nastupit do prace. Ja som musela nechat doma polrocne babe. Praca na doma je u nas v plienkach, skratene uvazky? Ani snivat. Po pol roku vas zamestnavatel moze vyhodit a pod. A vrak, ze sa rodi malo deti a tak podporuju rodiny. Na hanbu. Este k tym zvyhodnenym zenam ktore pracuju a dostavaju aj prispevok. Ak by som ho nemala, tak sa mi neoplati nastupit do prace, lebo opatrovatelku by som nemala z coho zaplatit.

  Elvíra Zaujecová napísané 25.01.2006 15:29

  Vraciam sa k téme z toho dôvodu, že som si prečítala príspevky do diskusie.

  Chcela by som diskutujúcim povedať, že príklady vypichnuté v jednotlivých príspevkoch by nemali slúžiť na porovnávanie "výhod" :-), vieme predsa veľmi dobre, že podpora rodiny od štátu pri narodení dieťatka je neuspokojujúca, zvlášť keď nás neustále presviedčajú, ako štátu záleží, aby sa detičky rodili. Neviem sa ubrániť úsmevu /slzám?/ pri zverejňovaní "zvýšenia" príspevku na deti - mesačne 20-30,-Sk? Som staršia veková kategória, tiež sme to nemali ľahké, ale krabica mlieka stála 11,- Sk. Dnes 400,- a spotreba pri dvojičkach? ... atď. ........................... Sťažovanie nikomu nepomôže, je to diskusia a držme palce, aby na niečo bola.

  Lucia napísané 25.01.2006 14:55

  Len niekoľko pripomienok:

  citát "...aj žena, ktorá odišla do práce a dáva si dieťa varovať mimo štátom dotovaných inštitúcií, t.j., žena už túto dávku nepotrebuje, lebo si na seba zarobí!" je v rozpore s odstavcom, kde sa píše o cene opatrovateľskej služby alebo jaslí. Keď som v práci, dávku potrebujem, aby som mohla zaplatiť za opateru dieťaťa.

   

  Pripájam sa k názoru, že väčšina mladých rodín má deti s vekovým rozpätím nmenším ako tri roky a tie sú vlastne tiež diskriminované (príspevky, nesedí tabuľka s nákladmi na výbavičku, stravu detí...). Takisto nesedí tá dvoj a viacnásobná starostlivosť. Keď to porovnám s rodinou, kde deti sú od seba napr. 1 rok, tak mám dvoch s plienkami, na kojenie, na uspávanie. Navyše môžu nastať problémy počas tehotenstva, keď mamina musí do nemocnice a nemá kde nechať staršie dieťa.

   

  Keď už hovoríme o diskriminácii matiek - príspevky od štátu by mali zohľadňovať aj výšku ostatných príjmov (výdavkov) v rodine. Je obrovský rozdiel, keď manžel v BA zarobí napr. 30000 a manžel na východe republiky zarobí 7000 alebo je nezamestnaný.

   

  Nikde som v článku nevidela žiadne výhody - to naozaj žiadne nie sú? Finančné určite nie, ale iné? Že som doma 3 roky a nie 6, že mi deti odrastú naraz, že sa navzájom pohrajú, učia sa jedno od druhého, že môžu nosiť aj rovnaké veci.

   

  Dalo by sa polemizovať ešte dlho. Myslím, že nikdy to nebude úplne spravodlivé. Páči sa mi názor od jesy, súhlasím s ňou. Určite treba diskutovať a meniť veci k lepšiemu.

  jesa napísané 25.01.2006 14:40

  ja sa ospravedlnujem za ten preklep :( vyplacanie MD verzus zamestnavatel....sorry

  Natali napísané 25.01.2006 14:37

  Ahojte kocky, dakujeme za podporu!!!!! Je jasne, ze tento dokument nemoze zachytit vsetky aspekty, moznosti a kombinacie. Autorka samozrejme porovnava, co sa porovnat da, vybrala najmensi a 3r rozdiel, idealne by bolo mozno spriemerovat to, alebo zistit realne cisla, aky je priemerny vekovy rozdiel medzi 2 surodencami v rodinach s 2 detmi :-) Tie vypocty su ucelove, aby sa poukazalo prave na nas a nasu situaciu, nie na situaciu mamiciek 1+1 hned po sebe :-) Ved prave preto, ze su nase deti takpovediac "navyse, neplanovane", tak by stat mohol pomoct, ci uz jednorazovo alebo pravidelne.

  Elvíra Zaujecová napísané 25.01.2006 14:19

  Za dva roky som sa stala trojnásobnou babičkou /dcéra má dvojročného synčeka - rodičovská dovolenka, druhé tehotenstvo - dvojičky/. Som si vedomá výnimočnosti tejto situácie. Asi sa nemusím veľmi rozpisovať o tom, /napriek šťastiu, že detičky sú zdravé, krásne .../ aké je to pre mladú rodinu, zaťaženú hypotékou, nákladné a obmedzujúce zabezpečiť trom bábätkám všetko, čo potrebujú. Odkedy majú matky na rodičovskej dovolenke možnosť zamestnať sa a poberať rodičovský príspevok rozmýšľam, aké je to diskriminujúce pre matky, ktoré druhým tehotenstvom /počas rodičovskej dovolenky/ prídu o rodičovský príspevok na prvé dieťa hoci materský príspevok je obmedzený výškou a časom poberania. Rodičovský príspevok pri dvojičkach je iba ako na jedno dieťa. Matka, ktorá sa zamestná počas rodičovskej dovolenky získa na mzde + poberá rodičovský príspevok, čo je pre rodinu citeľná pozitívna ekonomická zmena. Myslím si, že je dosť žien, ktoré počas rodičovskej dovolenky s prvým dieťaťom majú aj druhé dieťa /zvlášť vysokoškolsky vzdelané ženy, ktoré si zakladali rodinu neskôr a chcú mať dve deti a riešia to hneď po prvom dieťati , aby získali čas a vrátili sa čím skôr k svojej práci. Dávam iba podnet na riešenie tejto ekonomickej diskriminácie a plne podporujem túto iniciatívu. Držím palce pani ministerke a želám veľa úspechov v presadzovaní pozitívnych zmien pre všetkých, ktorí to v tejto spoločnosti veľmi potrebujú a od nej očakávajú.

  nika1971 napísané 25.01.2006 13:44

  matersku uz neplati zamestnavatel, ale socialna poistovna...to len pre zaujimavost...ja som tiez za to, aby mamicky dvojiciek dostavali matersku a rodicovsky 2 krat...oni predsa za to nemozu, ze sa im narodili dve deti naraz...a ostatne? ako si zariadia, tak maju...kto chce s malym casovym odstupom, nech sa paci...ale nech sa nestazuje, ze je to nespravodlive

  baja napísané 25.01.2006 13:23

  Tiez sa mi paci tato iniciativa a plne ju podporujem. Je mi jasne, ze maminky dvojiciek to maju cele narocnejsie - starostlivost o deti, ostatnu rodinu, o domacnost aj financie. Drzim palce a prajem im, aby prispevky od statu boli pre ne vyssie.

  Avsak na druhej strane sa mi na tychto vypoctoch nepozdava jedna vec - automaticky sa tu porovnava rodina s dvojickami vs rodina s detmi, ktore maju medzi sebou 3 rocny vekovy rozdiel. Osobne si myslim, ze vacsina matiek ma deti narodene skor ako po troch rokoch a v takom pripade napr. RP urcite nie je 2x30mesiacovx4000Sk. RP je iba jeden a dvojnasobne su iba rodinne pridavky. Takze cele to porovnavanie je trosku skreslene, najma ak zoberieme do uvahy naozaj BEZNU rodinu. Aspon teda v mojom okoli - kamarati, rodina, znami - vsetci maju deticky s mensim vekovym rozdielom ako tri roky.
  A takisto vyska materskej dovolenky. Zeny, ktore nemaju zmluvu na dobu neurcitu vacsinou svoje zamestnanie pocas prvej MD stratia a tym padom ani nemaju narok na materske, dostavaju iba RP.

  No a este by som spomenula jednu vyhodu, ktoru maju dvojickovske maminky - tym, ze maju deti narodene naraz, mozu sa vratit do prace skor a teda aj skor normalne zarabat. Rodina kde sa deti narodia tri roky po sebe, zije v podstate 6 rokov z platu otca a rodicovskeho prispevku....

  jesa napísané 25.01.2006 12:49

  Tak tu skopirujem, co som uz k tomu napisala:

  "Ja neviem, ale tie vypocty su JEDNODUCHE aj tak... nezohladnuju kopec inych faktorov....

  Napr. si myslim, ze mat deti po sebe s kratkym casovym odstupom je NAROCNEJSIE... kazdy iny rezim, ine potreby... mnohe takisto potrebuju este na isty cas dvojkocik, aj topanky dvoje - ja by som obnosene, nedala...

  Potom nie kazda zena ma MATERSKU z PLATU... Nie kazda je zamestnana na NEURCITU DOBU! a vela inych...

  Ak su s odstupom 3 roky - na druhe dieta dostava matersku, len ked medzitym opat nastupi do prace nie? Inac iba RP... a na starsie dieta uz nic - a to ma predsa tiez nejake potreby (oblecenie, skolka - skola, kruzky...)

   

  A vobec - MATERSKU plati ZAMESTANAVATEL, co mi pride u nas trochu chore - ved on chce zarabat... a co taky, kt. vlastni firmu - kde z istych xy dovodov robi prevaha zien, je vlaste tiez istym sposobom diskriminovany...

   

  istym sposobom je mat dvojicky aj vyhodne... Nemusime byt tak dlho doma...

  Takze Matersku by som nejak neriesila - je tam uz vyriesena istym sposom dlzka - poberame ju dlhsie...

   

  Skor by som prijala VYSSI prispevok pri narodeni dietata a potom nejak poriesit VYSSI RP... (paci sa mi verzia nieco medzi RP a 2-nasobkom - nejaka zlata stredna cesta)

   

  A stale si myslim, ze v tych vypoctoch nie je zohladnenych strasne vela inych cinitelov"

   

  Takze za upravu SOM, ale ksor uprava poberania RP a uprava PRISPEVKU pri narodeni dietata...

  Ivana napísané 25.01.2006 10:59

  Je to fakt smutne, co ine sa na to da povedat?! Alebo poburujuce!!! Ked som este nemala ani dieta, ale zacali sme sa snazit, materska bola este 2740,-Sk a ked som sa to dozvedela, tak som sem napisala co si o tom myslim (clanok Vysmech statu voci materstvu) a v podstate je to stale o tom istom.

  miriam napísané 25.01.2006 10:38

  Suhlasim a zelam vela podpory. Naozaj su dvojiky diskriminovane, a takisto si nemyslim, ze stat podporuje biologicku rodinu. Ten rodicovsky prispevok nie je ani na urovni ani minimalnej mzdy - to je asi vyska, akou si nasu pracu, pracu matiek na MD, v spolocnosti ohodnotili kompetentni. To, ze budujeme zaklad v detoch vychovou, ze nas den ma nepretrzitu pracovnu dobu, ze dieta nie je iba sukromnou zalezitostou rodicov,.,.. ved tu nejde iba o to, ze dieta nakrmime a oblecieme... Nuz ale, kto iny ako matka by nieco robil z lasky? A z toho sa tazit da...

  Tina napísané 25.01.2006 10:31

  Trochu nezrozumitelne, ale mozno som len nepozorny citatel. Iniciativa je urcite dobra, treba s tym nieco robit, hoci dvojicky nemam, viem si predstavit, ze to musi byt riadna (nie len financna) zataz, zvlast ak su tu este starsi surodenci. Drzim palce! Mna osobne sa dotkla len poznamka o materskej, ktoru dostavaju dnes uz aj pracujuce matky (ktore ju podla autoriek nepotrebuju). Sama pracujem bez prerusenia pocas tehotenstva aj starostlivosti o syna a staram sa o neho nadalej celodenne sama - viem si to zmanagovat, aj ked to nie je vzdy lahke, je to vsak moje rozhodnutie. (okrem toho studujem a staram sa o starsie dieta - ale to sem nepatri) To, ze nadalej dostavam popri plate aj matersku je pre mna zadostucinenim - oproti mamickam, ktore su "len" na MD, ja sa, ked syn zaspi, vrham do prace, aby som vsetko stihla v termine, preto aj ked to nie je velka suma, skor prejav uznania, potesi ... Zivot nam prinasa rozne skusky (kazdemu ine) a preto je dobre, ze ste sa do presadzovania svojich potrieb pustili. Vela uspechov!

  Ester napísané 25.01.2006 10:28

  Ahoj Gabika, neviem, ci si na mna spominas, robili sme spolu kedysi v poistovni Gen... (ja som z informatiky).

  Velmi trefne a prehladne napisany clanok, plny faktov a argumentov. Mna sa to sice netyka, kedze mam jedno dieta a ani nebyvam v SR, ale som rada, ze som sa dozvedela, ako nehorazne drzo stat "setri" na dvojickach! Ved je to na hlavu, je to hanba! :(((

  Hrozne moc drzim palce, aby ste aspon nieco vybojovali !!!

  Ester a Petka 08/2004

  Jančika napísané 25.01.2006 10:14

  Ja sama má jedno dieťa(už 5-ročné), ale vždy mi bolo záhadou, ako to zvládnu ženy s dvojčatami alebo viacčatamismile po finančnej stránke. A to mám sama švagrinú, ktorá má dvojičky). Som jednoznačne za model 4a. Pri dvojičkách dokonca ani nevyužijete možnosť, aby si deti veci dedili, keďže sú rovnako veľké, ako pri deťoch ktoré majú minim. ročný rozdiel. Takže ako vraví Natali, všetko sa násobí. Takisto držím palce, dúfam, že to vyjde.

  Natali napísané 25.01.2006 08:24

  Dobry den,

   

  velmi som sa potesila tejto iniciative, pretoze mam na vec podobny nazor. Tiez si myslim, ze su maminky dvojciat diskriminovane, ked nas stat podpori citelne nizsou sumou ako maminky 1+1, pritom nase vydavky su porovnatelne s vydavkami s dvomi detmi, podla mna su aj vyssie. Vacsina dvojciat sa narodi predcasne s nizkou porodnou hmotnostou, mavaju problemy s dojcenim, su castejsie pod dohladom lekarov, musia chodit na rehabilitaciu, preprava 2 malych deti je narocnejsia, vsetko kupujeme 2x.

   

  Viem, ze nam uz nikto nic navyse neda, ale myslim si, ze v tomto pripade ide hlavne o princip a zrovnopravnenie, nie je to o tom, ci si nasa rodina prilepsi o 172tis. (co by sme s nimi asi robili?) :-) Dufam, ze kompetentni pochopia, ze nechceme ziadne zvysovanie na ukor inych, chceme rovnake sance ako maju druhi, odvadzame rovnaku pracu pri vychove dvoch deti ako maminky 1+1. Dufam, ze nieco vybojujeme aspon pre buduce maminky dvojciat!

   

  Co sa tyka modelov, priklanam sa k modelu 4a. Je jednoduchy, prehladny, spravodlivy, nic tam nie je na ukor nikoho, nic navyse, ziadne bonusy. Modely 5a, b, sa mi zdaju neprehladne, zbytocne zlozite (ake delenie, ked my vsetko nasobime) :-(

   

  Drzim palceky!

  Natalia + 15m dvojicky: Julia&Louise, Bratislava

  smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised