Aktivity na rozvoj hrubej motoriky

Mária Kopčíková 0

Hlavným prínosom hrubej motoriky je naučiť sa správnemu držaniu tela, zvládnuť orientáciu v priestore, zvládať prekážky, zladiť pohyb s rytmom. Z pohybu veľkých kĺbov – teda z hrubej motoriky-…

Prvé tri mesiace – pohyb a poloha

Mgr.art Anna Sedlačková, ArtD. 0

Pohyb dieťaťa v prvých troch mesiacoch je väčšinou nevedomý, založený na reflexoch. Reflexy sú automatické pohyby, čiže nie sú riadené vôľou. Objavujú sa však aj vedomé…

Má rok a ešte nechodí?

Marcela Beňová 1

Kým jedno dieťa začne pobehovať po byte pár mesiacov predtým, než sfúkne prvú sviečku na torte, iné si dáva aj dlho potom načas. Niekedy má…