Prvé tri mesiace – pohyb a poloha

Mgr.art Anna Sedlačková, ArtD. 0

Pohyb dieťaťa v prvých troch mesiacoch je väčšinou nevedomý, založený na reflexoch. Reflexy sú automatické pohyby, čiže nie sú riadené vôľou.

Objavujú sa však aj vedomé pohyby ako zdvih hlavičky v polohe na brušku, satie palca, obzeranie si rúk, chytanie si spojených rúk pred sebou v ľahu na chrbte, otočenie sa za zvukom, pozorovanie pohybujúceho sa predmetu a pod.

Tri mesiace – stredová orientácia, stredová os

Prvý vedomý pohyb do priestoru – pretočenie na bok a na bruško sa objavuje väčšinou až po 3. mesiaci. Súvisí s vytvorením stredovej osi a orientácie pohybu a zmyslov okolo stredovej osi.

Proces zakladania a upevňovania stredovej osi začína ešte v maternici a završuje sa stredovou orientáciou hlavy, uchopovaním predmetov do oboch rúk naraz – symetricky v polohe na chrbte, zdvihom na predlaktí oboch rúk v polohe na brušku.

Dieťa v období upevnenia stredovej osi rado pozerá do tváre rodiča alebo inej osoby, smeje sa a džavoce. Objavuje sa veľa nových zvukov.

Ako bábätku pomôcť, aby upevnilo stredovú os

Obdobie druhého a tretieho mesiaca je veľmi vhodné na pozorovanie toho, ako si dieťatko  upevňuje svoju stredovú os. Tu je niekoľko informácií, ako môžeme porozumieť tomu, čím naše dieťatko prechádza a pomôcť mu k tomu, aby si čo najoptimálnejšie upevnilo stredovú os.

Poloha dieťaťa  po narodení je asymetrická. V prvých týždňoch poloha odráža embryonálnu polohu, v ktorej bolo dieťa v maternici, chrbtica je väčšinou zaoblená v tvare C, trup neleží celý na podložke.

Po niekoľkých týždňoch môžeme pozorovať, že sa embryonálna poloha uvoľňuje a dieťa už väčšinou leží celým trupom na podložke.  Hlava je natočená na jednu alebo na druhú stranu. V polohe na brušku dieťa zdvíha hlavičku alebo leží s hlavičkou naboku, často má ruku pri ústach a oblizuje ju.

Obe asymetrické  polohy súvisia s vyvažujúcimi sa reflexami, ktoré sú stimulované polohou hlavy a prejavujú sa v polohe celého tela a tonizáciou svalstva pravej alebo ľavej polovice tela.

Šermiarsky reflex

Jeden z reflexov sa nazýva asymetrický tonický šijový reflex, u nás sa volá aj šermiarsky reflex. Ako ho rozpoznáte? Ak je dieťa na chrbátiku, hlavičku má otočenú doprava a niečo pozoruje, jeho pravá ruka aj noha sú vystreté,  pravá strana trupu je vo vypuklom (konvexnom) oblúčiku. Ľavá ruka a noha sú pokrčené a ľavá strana trupu je v preliačenom (konkávnom) oblúčiku. Ak dieťa niečo zaujme na druhej strane je to naopak.

Ak je dieťa otočené doprava, extenzory celej pravej strany sú tonizované. Ak je otočené doľava, tonizované sú extenzory ľavej strany.  Súvisí s vonkajším zameraním dieťaťa.

Reflex „Ruka do úst“

Ak si dieťa cumle ruku a hlavu má na pravej strane trošku sklonenú, vtedy má pravú ruku aj nohu pokrčenú a pravú stranu trupu v preliačenom (konkávnom) oblúku.

Tento reflex, ktorý pomenovala B.B. Cohen, sa volá Hand to Mouth (Ruka do úst) a zrkadlí asymetrický tonický šijový reflex. Súvisí však s vnútorným zameraním dieťaťa. Tonizujú sa pri ňom flexory pravej alebo ľavej strany, ak to dieťa robí na obe stany.

Rovnomerné zastúpenie týchto reflexov v polohách na chrbte aj na brušku je jedným z hlavných predpokladov pre optimálne založenie stredovej osi. 

Ako môžeme vývin stredovej osi pozorovať?

Často si rodičia všimnú, že ich bábätko sa oveľa viac pozerá na jednu stranu ako na druhú, niekedy sa pozerá iba na jednu. Je to prirodzený jav, ktorý odráža polohu hlavy a krku a zmyslové stimuly, ktoré mali deti v maternici.

To znamená, že asymetrický tonický šijový sa objavuje iba jednostranne, rovnako ako hand to mouth reflex. Z toho dôvodu je orientácia ako aj sila bábätka na jednu stranu, vo vzťahu k jednej ruke oveľa väčšia ako k druhej.

Pri zrení a formovaní stredovej osi sa to môže prejaviť viacerými spôsobmi, napr., že sa deťom ťažšie drží hlávka v strede, alebo jedna ručička sa zdvíha ťažšie z podložky, nezdvíha sa vôbec, je zatvorená v päsť.

Ako s tým pracovať:

 • Všímajte si, ako vaše dieťatko využíva obe strany.
 • Ktorú stranu preferuje?
 • Používa aj tú druhú, ak je tam zaujímavý podnet, alebo nie?
 • Ak nie, čo robí ak príde zaujímavý podnet z druhej strany, snaží sa niečo urobiť a nejde to?
 • Ak sa snaží, skúste mu jemne hladiť ústočká na strane, na ktorú sa chce otočiť.
 • Ak sa hlava dostala bližšie k stredu, položte zľahka vaše ruky na líca bábätka. To často deťom pomáha zorientovať sa v osi aj v stranách.

Polohujte bábätko na boku nielen v spánku. Je to mimoriadne vhodná poloha na vyvažovanie flexorov a extenzorov. V prípade výrazne asymetrického používania hlavy, poloha na neobľúbenej strane môže pomôcť dieťaťu stelesniť priestor  nepoznanej strany aj z hľadiska rovnovážneho systému, zraku, sluchu a pod. Viac sa o polohe na boku dozviete v častiach o podopretí chodidiel a o polohe na brušku.

Prihovárajte sa vášmu bábätku z oboch strán. Pozorujte, ako má zorganizované ležanie v postielke vo vzťahu k svetlu, osobám alebo zaujímavým predmetom. Čo sa stane, ak ho otočíte?

Ak dieťa dojčíte, papá rovnako z oboch prsníkov, alebo z jedného mu to ide ťažšie? Súvisí to z preferenciou otočenia hlavy?

Čo môžeme robiť pre podporu symetrie

 • Klbko – flexia
 • Podpora nožičiek v polohe na chrbátiku
 • Poloha na brušku
 • Podávanie hračky do stredu
 • Aktivizácia ručičiek
 • Hladenie hrudníčka a ručičiek
 • Polohovanie na brušku a na boku

Poloha klbka

Držte vaše bábätko v náručí, opreté o vaše telo. Zaoblite bábätko okolo pupčeka. Podopierajte ho rukou pod hlavičkou, chrbátikom až pod zadoček a druhou rukou podoprite chodidielka a pokrčte kolienka. To je flexia – pôvodná poloha bábätka.

Bábätko veľa získa, keď mu pomôžete vrátiť sa do základnej polohy klbka kedykoľvek to bude potrebovať. Niekedy sa zdá, že dieťa sa polohe klbka bráni, zakláňa hlavičku a vykopáva nôžky von. Vtedy uvoľnite držanie a pohybujte sa spolu s ním. Čakajte, až kým pocítite, že dieťa pohyb dokončilo. Potom, ako dokončí oblúk dozadu (extenziu – luk), počkajte, pokiaľ necítite, že sa dieťa uvoľnilo. V tejto pauze dieťa šikovne zaoblite do klbka a držte ho v ňom mäkko ale pevne. Môžete skúsiť položiť ruku na prednú stranu predkolení aby ste dokončili zbalenie nožičiek až k brušku.

Ak vytrváte v úsilí vytvoriť z tejto polohy oddychové miesto pre vaše dieťa, môže sa stať  spôsobom oddychu pre vás oboch.  Vaše ruky poskytujú bezpečie a pevnosť, ktoré sú podobné tomu, čo dieťa vnímalo v maternici, čo je mu príjemné a čo obnovuje jeho sily.

Poloha klbka je veľmi vhodná aj keď má bábätko problémy s trávením. V tejto polohe nie sú tráviace orgány v napätí, takže môžu pracovať najoptimálnejšie.

Podpora nožičiek v polohe na chrbátiku

Keď sa s bábätkom hráte v polohe na chrbátiku, dajte mu dole ponožky, aby zreteľnejšie cítilo  dotyk. Jemne sa dotknite chodidiel. Počkajte, kým dieťatko pokrčí kolienka. Vtedy podoprite chodidielka dieťaťa. Dieťa sa bude opierať a zatláčať, aktivizovať svaly na prednej strane tela – flexory.

Často si pri podpore chodidielok dieťa chytí kolienka, alebo spojí ručičky, hlavu drží v stredovej polohe, usmieva sa a vydáva zvuky. Toto je veľmi dobré východisko pre veľmi pomalé pretočenie bábätka do polohy na boku. Pomáhajte bábätku s pokrčenými nožičkami a opretými chodidielkami. V polohe na boku sa chodidlo hornej nohy opiera pokrčené o podložku a pomáha vyvažovať.

Podávanie hračky do stredu a aktivizácia ručičiek

Okolo 3. mesiaca sa deti aktívne začínajú zaujímať o hračky. Aj keď ešte nevidíme uchopenie hračky ručičkami, môžeme si všimnúť uprený pohľad na hračku, zvýšenú pohybovú aktivitu – kopkanie, ručičky sa môžu začať zdvíhať z podložky a spojiť sa v strede, alebo si ich deti môžu dať do úst.

V prípade, že sa ručičky zo zeme nezdvíhajú, jemne sa ich dotknite. Precítenie rúk dotykom často podnieti ich pohyb  do stredu.

Hladenie hrudníčka a ručičiek

pomáha aktivizovať vnútorné osové štruktúry a prepojenie stredu tela s hornými končatinami. Dieťatko sa ľahšie pohľadom i ručičkami orientuje okolo stredovej osi. Je dobré, ak sa dieťatko opiera pokrčenými nožičkami o prednú časť nášho tela.

Poloha na brušku

Pre  normálny vývin dieťaťa je poloha na brušku veľmi dôležitá. Poskytuje kompresiu, stlačenie bruška, čo napomáha tráveniu. Umožňuje dieťatku držať si hlavičku vzpriamene a posilňovať ručičky. Na brušku môže dieťa ľahko cmúľať ručičku, čo je pre neho spôsob ako nájsť sebauspokojenie a odpočinok.

Poloha na brušku vhodne aktivuje viac ako polovicu reflexov dieťaťa. Tie mu poskytujú  základné schopnosti pre pohyb a učenie.

Poloha na brušku nie je pre dieťa len „vhodná“, ale s pribúdajúcimi týždňami sa  pre neho stane zábavnou. Hoci dieťa môže robiť všeličo na chrbátiku, nemôže sa tu naučiť plaziť a loziť, čo pre dieťa znamená samostatnosť. Plaziť a loziť sa naučí v polohe na brušku.

Aby sa poloha na brušku stala príjemnou súčasťou  života dieťaťa, je dôležité aby sme pri pretáčaní na bruško neaktivovali úľakový reflex, ktorý sa aktivuje náhlou zmenou polohy. Pretáčanie dieťaťa na bruško vyžaduje cvik.

Ak pokladáte dieťa na prebaľovací stôl, posteľ alebo na zem, držte ho v polohe klbka a položte ho pomaly na bok, s nožičkami pokrčenými. Je to lepšie, ako ho položiť rovno na chrbátik. Nechajte ho chvíľu v polohe na boku odpočinúť.

Potom ho pomaly pretočte dopredu tak, že nakláňate panvu dopredu. Neťahajte ho za ručičky. Keď poskytneme dieťaťu podporu v oblasti panvy, je schopné si samé zorganizovať pohyb vrchnej časti tela. Trpezlivo pozorujte, či je schopné si dať hornú ručičku dopredu aby sa pretočilo na bruško. Ak sa mu to nedarí, jemne sa ručičky dotknite.

Často ostane spodná ručička stlačená pod telom dieťaťa. Nemusíme sa toho obávať a ručičku mu hneď vyťahovať. Dieťa necíti bolesť. Radšej mu dajte možnosť, aby si ju vyslobodilo samé. V prípade, že sa mu ani tak nepodarí ručičku uvoľniť, jemne mu ju  povytiahnite, ale nechajte ho pohyb dokončiť samé.

V texte je využitý materiál Lenore Grubinger, Seven Recomendations for you and your baby, Northampton, MA, USA, 2001

Materiál pripravila Mgr. Anna Sedlačková ArtD., občianske združenie Babyfit, www.babyfit.sk

V prípade konzultácií v oblasti pohybového vývinu kontaktujte babyfit@babyfit.sk, anka@babyfit.sk

Seriál článkov Anky Sedláčkovej o psychomotorickom vývine v prvom roku života: 

Šestonedelie – obdobie vylaďovania

Prvé tri mesiace

Prvé tri mesiace – pohyb a poloha

Obdobie 4. – 6. mesiaca – najharmonickejšie  v 1. roku bábätka

Obdobie 4. – 6. mesiaca – pretáčanie z bruška na chrbátik

Obdobie 4. – 6. mesiaca – dieťatko by malo byť v polohe na brušku spokojné a aktívne

Obdobie 4. – 6. mesiaca – hračky a hry

Keď bábätku nejde pretáčať sa z chrbátika na bruško

7 – 9. mesačné bábätko: plazenie

7 – 9. mesačné bábätko: lezenie

7 – 9. mesačné bábätko: sedenie

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (18 hlasov, priemerne: 4,70 z 5)
Loading...
Author image

Mgr.art Anna Sedlačková, ArtD.

Mgr. Art Anna Sedláčková, ArtD., Pedagóg vývinového pohybu IDME v systeme BMC, Babyfit o.z., www.babyfit.sk, napísala pre www.babetko.sk   sériu článkov o psychomotorickom vývine .

články autora...

Pridaj komentár